Основни са Големите аркани, или наречени още Силни козове. Те имат най-голямо окултно значение и могат да се разглеждат като етапи в развитието на човека - от Глупака, през Колелото на съдбата до съвършения символ на Света. Първите 11 карти олицетворяват първата половина от живо­та и са ориентирани към положително взаимодействие и раз­витие.

Основни са Големите аркани, или наречени още Силни козове. Те имат най-голямо окултно значение и могат да се разглеждат като етапи в развитието на човека - от Глупака, през Колелото на съдбата до съвършения символ на Света. Следващите 11 ни насочват към самовглъбяване и конце­нтрация върху духовното самоусъвършенстване.

   
© ОракулИ