Facebook Страница

Безплатна Самонастройка в Сейким (олекотена версия)

Това е безплатна Самоинициация (Самонастройка) към олекотена версия на Сейким (Ка Шен Секхем) предоставена от Питър Чапман

 Рейки / Секхем

Ускорител за Личностно израстване

безплатна основна версия

Наръчник: 14.09.14 

ka shen sechem

Въведение

sechmetУскорителят за личностно израстване на Рейки / Секхем е система, която повишава личната ви „енергийна вибрация“. Повишаването на вашата енергийна вибрация от своя страна ще повиши съзнанието ви, ще ви даде възможност да изживеете живота от все по-висока перспектива. Това също ще ви накара автоматично да започнете да освобождавате блокирани емоции и подсъзнателни вярвания, които могат да ограничат потенциала ви за личностно израстване и за постигане на по-голямо щастие, реализация, успех, здраве и изобилие в живота.

Тази система е отлично помощно средство за всеки, който иска да работи със Закона за привличането. Това е мощен инструмент за премахване на подсъзнателни отрицателни убеждения и емоционален багаж, които могат (а) да блокират привличането на изобилие и (б) да причинят Законът на привличането да привлича неща, които не искате. (Вижте Използване на акселератора за личностно израстване за подпомагане на работата със закона за привличане .)

Тази програма е много проста и лесна за използване. Не е нужно да имате предишен опит с Рейки / Секхем. Това няма да изисква от вас да четете много информация и няма да изисква много време. Програмата е проектирана така, че да може да бъде подходяща и ефективна дори за хора, които имат много натоварен начин на живот и които нямат време или енергия да вместят допълнителни занимания.

Първата стъпка в тази програма ще ви даде инструмент за личностно израстване, който представлява цялостна система за самолечение, която можете да използвате до края на живота си.

Системата за ускоряване на личностно израстване работи чрез повишаване на вибрацията на Универсалната енергия на жизнената сила, която тече през тялото ви. Тя използва серия от „енергийни настройки“, за да повиши вибрацията на Универсалната енергия, преминаваща през вас. Това се прави стъпка по стъпка във времето, със собствено темпо. За обяснение на това, какво е настройка, вижте Какво е настройка?,

Тези настройки ще помогнат за увеличаване на количеството енергия, преминаваща през вас, като работите върху изчистването и разширяването на вашите вътрешни енергийни канали. Друг ефект от продължаващия процес на настройка е, че той ще засили интуицията ви - вашето шесто чувство - което е гласът на вашето собствено Висше съзнание, което ви води през живота. Това може да ви помогне да вземате по-добри и информирани решения, които водят до повишен личностно израстване и успех в живота. Енергийните настройки могат да бъдат получени от хора навсякъде по света чрез процес, известен като "изцеление от разстояние".

В програмата са включени общо 7 възможни стъпки, всяка от които включва енергийни настройки. Много хора може да се наложи само да направят първата стъпка. Всяка стъпка е пълна сама по себе си и трябва да предприемете само толкова стъпки, колкото смятате, че са подходящи за вас. Всяка стъпка ще доведе до изместване на вашата енергийна вибрация и съзнанието ви, извеждайки ви на по-висше ниво. Най-добре е да не преминете към следващата си стъпка, докато наистина не се почувствате готови за това.

След като извършите първата си стъпка, ще имате инструмент (универсалната жизнена енергия на Секхем), който можете да използвате, за да ви помогнем да продължите да повишавате собствената си енергийна вибрация, за да подобрите собственото си израстване. Ще имате този инструмент и ще можете да работите с него до края на живота ви, независимо от това дали сте избрали да излезете извън първата си стъпка от програмата.

Въведение в универсалната енергия, Рейки и Секхем

Квантовата физика доказа, че на най-финото и основно ниво всичко съществуващо е съставено от енергия. Универсалната Енергия е основният градивен елемент на сътворението. Самата Универсална Енергия олицетворява същността на творението, защото всичко във Вселената е създадено от Универсалната енергия, която вибрира с различни честоти. Дори мислите и чувствата са направени от универсална енергия. В своите по-високи форми, Универсалната енергия може да се предава като радиовълни от едно място на друго. Тя дори може да бъде изпратена от една държава в друга.

Всички ние имаме вътрешни енергийни канали и всички вече имаме Универсална енергия като жизнена сила, преминаваща през тези канали в нашите тела. Това ни поддържа. Но енергийните канали в обикновения човек могат да бъдат блокирани до известна степен и потокът на Универсална енергия през тях обикновено не е достатъчно мощен, за да бъде забележим. Затова повечето хора не са наясно с тази енергия и не са в състояние да работят с нея.

Универсална енергия, преминаваща през човешкото тяло

 ka shen energy flow

Разработени са естествени лечебни системи, които помагат за отваряне и изчистване на енергийните канали в тялото. Те също така спомагат за увеличаване на потока и повишаване на вибрациите на Универсална енергия в тялото. Тези системи включват методи за прилагане на тази енергия, за да излекуваме себе си и другите.

Една от най-известните от тези системи за естествено лечение е Рейки. Рейки е разработено в Япония, а Рейки е японска дума, означаваща „духовно ръководена универсална жизнена енергия“. Рейки се използва предимно за провеждане на практически процедури. Енергията се насочва през ръцете в приемника, където тя работи за изцеление на физическо, емоционално психическо и духовно ниво. Енергията Рейки работи автоматично под ръководството на Висшето Съзнание на приемника и винаги работи за Най-доброто на приемника.

Една от тези системи за естествено лечение е Секхем. Секхем (известен също като Сейким) произлиза от Египет. Секхем е древноегипетска дума, означаваща "сила" и "универсална енергия". Секхем може да се смята за много напреднала форма на Рейки. Работи по подобен начин на Рейки, но работи при по-висока вибрация и лекува на по-дълбоко ниво. Секхем носи в себе си енергията на безусловната любов и е много свързана с емоционалния сърдечен център. Той също е описан като „жива светлинна енергия“.

Системата за ускоряване на личностно израстване е базирана на Секхем и включва приспособяване към енергията Секхем. Секхем е мощен и усъвършенстван инструмент за освобождаване и заздравяване на блокажи на емоционално и психическо ниво. Тъй като работи под ръководството на Висшето съзнание на приемника, не е необходимо да знаете точно какви блокажи на подсъзнанието имате или как да ги коригирате. Вашето висше съзнание знае какво се случва вътре във вас на всички нива. То знае за всички блокажи, които може да имате, и знае как да ги освободи и лекува вместо вас.

Всеки път, когато освобождавате блокирана енергия, особено блокирани емоции от миналото, вие създавате повече пространство в себе си, за да помествате любов и светлина. Тъй като Секхем олицетворява любовта и светлината, когато повече пространство стане достъпно във вас, то е в състояние да канализира в любов и светлина, за да запълни това пространство. Това също повишава способността ви да чувствате благодарност.

Благодарността е най-силното и важно усещане от всички, които трябва да култивирате, ако искате да работите със Закона за привличането. Колкото повече любов, светлина и благодарност имате в себе си, толкова по-положително магнитна става вашата вибрация. Вселената винаги реагира на вашето вибрационно състояние, така че колкото по-положителна е вашата вибрация, толкова по-мощно и положително ще ви отговори Закона за привличането.

Присъединяването към Секхем развива връзката ви с Източника - самата интелигентна Универсална творческа сила - на дълбоко ниво. Освен това повишава вашата лична енергийна вибрация и съзнание. Колкото по-висока е вашата вибрация и съзнание, толкова по-бързо и по-мощно ще ви отговори Закона за привличането.

Какво е Настройка (Инициация)?

Настройката е специална процедура, която се провежда върху учениците, за да им даде възможност да канализират Рейки или Секхем енергия. Това е един вид „мистична енергийна операция“, която помага за отваряне и изчистване на вътрешните енергийни канали на ученика. Инициацията също така „настройва ученика“ на енергийната честота на Рейки или Секхем, така че те могат да действат като приемник на енергията, подобно на това, как радиото действа като приемник на сигнала, предаван от радиостанция, след като бъде настроен до честотата на радиостанцията.

Настройката обикновено се осъществява от учител Рейки или Секхем (известен като Мастер), но при определени обстоятелства специален вид Секхем приспособяване може да бъде автоматично осъществен от самата енергия на Секхем, без човешка помощ.

Настройката е едновременно посвещение и изцеление. Смята се за нещо специално и свещено. Хората често имат мистични и духовни преживявания, докато получават настройки. Въпреки че при нормални отношения Учителят (преподавателят) преминава през специфична процедура, за да се осъществи процеса на настройка, истинската работа е вършена от самата енергия. Точно това, което енергията прави и как я прави, не е напълно ясно, но със сигурност е ефективно и това, което постига, е чудотворно.

След като ученикът има отворени и чисти вътрешните си енергийни канали и те са „настроени“ на енергийната честота на Рейки или Секхем, след това може  да канализира енергията през тялото и извън ръцете си по всяко време. Процесът на усъвършенстване свързва ученика до безкрайно снабдяване с енергията Рейки или Секхем.

Каква е разликата между безплатната основна версия на стъпка 1

и пълната версия на стъпка 1?

Безплатната основна версия работи по абсолютно същия начин като пълната версия, но използва по-мека форма на Секхем енергия.

Формата на настройка, използвана в основната версия на стъпка 1, е различна от формата на настройка, използвана в пълната версия на стъпка 1 (и всички стъпки отвъд стъпка 1). Основната версия използва специална форма на настройка, наречена Спонтанно посвещение. Тази "Спонтанна настройка на посвещение" е процес, който се извършва автоматично от енергията Секхем. Това е нещо, което поискваш директно от самата енергия.

За основната версия на стъпка 1 получавате 3 спонтанни настройки за посвещение. Начинът да поискате тези настройки е обяснен в Получаване на настройки за безплатната основна версия на стъпка 1 .

Пълната версия на стъпка 1 включва 4 настройки. Тези настройки са различни от тези, използвани в основната версия. Те са по-скоро традиционна форма на настройка и те не се изискват директно от самата енергия. Тези отношения са по-дълбоки и по-мощни от тези на Спонтанното посвещение. (За да поискате настройки за пълната версия на стъпка 1, ще трябва да изпратите имейл на Питър Чапман. Вижте как да заявите пълната версия на стъпка 1 

(може също да потърсите Сейким Матър, който ви е удобен за вашият район)

Енергията Секхем, използвана в пълната версия на Стъпка 1, се състои от по-широк диапазон от честоти и е по-богата и по-мощна от енергията Секхем, използвана в основната версия на Стъпка 1. Енергията в пълната версия ще може да ви излекува по-дълбоко и да ви движат напред с по-голяма лекота и бързина, но енергията в основната версия все още ще бъде доста ефективна.

Получаване на настройки за Безплатна основна версия на стъпка 1

Преди да започнете тези настройки, моля, уверете се, че сте прочели страници от 3 до 13 от ръководството. Това ще ви даде необходимата основна информация.

Както бе споменато в предишния раздел, формата на настройка, използвана в основната версия на стъпка 1, се нарича спонтанно настройка. Тази "Спонтанна настройка на посвещение" е процес, който се извършва автоматично от енергията Секхем, в съответствие с вашите специфични нужди по това време. Това е нещо, което изискваш директно от самата енергия.

По време на Спонтанна настройка на посвещението, енергията ще работи заедно със собственото Ви висше съзнание (вашият висш Аз), за да ви свърже с енергията на Секхем. Той също така ще осигури допълнително изцеление, от което може да се нуждаете за вашето най-висше благо в този момент.

По време на настройката може да почувствате енергийни усещания в тялото си. Например, може да почувствате, че енергията преминава през вас и можете да почувствате топлина или изтръпване в части от тялото си в различно време. Понякога хората имат видения по време на настройките. Преживяването на всеки е различно и каквото и да се случи, ще бъде точно за вас. Ако заспите по време на настройка, не се притеснявайте - това е нормално и процесът на настройка ще продължи да работи правилно.

След като бъде започната настройката, тя ще се случи автоматично. Настройките са програмирани така, че да можете да получавате само толкова количество, колкото е необходимо за това време. Ако не се нуждаете от пълната й съвкупност наведнъж, тогава ще получите само толкова, колкото ви е необходимо, а остатъкът автоматично ще дойде при вас, колкото ви е необходимо с течение на времето. Вие може да да не усетите съзнателно, че сте получили остатъчна част от настройка по-късно, но всичко ще се случи само по себе си, в момент, който е подходящ за вас.

Има 3 спонтанни първоначални настройки за безплатната основна версия на Стъпка 1. Това означава, че изисквате „Спонтанна инициация за настройка“ 3 пъти, при 3 отделни случая. Тези 3 настройки няма да са абсолютно еднакви, тъй като енергията и процесът ще се настройват автоматично в съответствие с това, от което се нуждаете всеки път.

Преди да започнете настройка, уверете се, че сте в спокойна, топла и спокойна среда. Също така се уверете, че имате достатъчно време и няма да бъдете прекъсвани. Може да искате да медитирате малко преди да започнете, зада се подготвите.

Рейки / Секхем Ускорител за личностно израстване се основава на форма на Секхем, наречена Ка Шен Секхем.

Когато искате да поискате първата настройка, направете следното:

Легнете, отделете няколко мига, за да станете спокойни, отпуснати и готови, а след това попитайте в съзнанието си (като че казвате молитва) „Мога ли сега да получа, моля, спонтанното посвещение в Ка Шен Секхем.“ Тогава енергията ще ви откликне и настройката ще започне. (Ако случайно изречете думите леко погрешно, не се притеснявайте - все пак ще работи.) Настройката продължава около 50 минути.

След като поискате настройката, всичко, което трябва да направите, е да се отпуснете и да допуснете процеса да се случи автоматично. Някои хора може да не усещат нищо по време на настройка, но това не означава, че не работи. Просто се доверете и бъдете търпеливи. Може да откриете, че не чувствате нищо през първите няколко минути от настройката и малко след това да започнете да забелязвате някои ефекти, докато енергията се натрупва. Ако изобщо не чувствате нищо за цялата настройка, изчакайте и вижте дали забелязвате нещо необичайно или различно в живота си през следващите няколко дни, което може да показва, че „нещо се е случило“.

След като сте получили 1-вата настройка, след това ще трябва да практикувате да работите с енергията върху себе си поне седмица (за да можете да се приспособявате към негя), преди да получите втората настройка. Практикувайте да работите с енергията, както е указано в Канализиране в Еехергията на Секхем на страница 10.

Когато практикувате с енергията, внимавайте да не си давате твърде много енергия наведнъж. Слушайте интуицията си. Ако давате твърде много, може да откриете, че не можете да спите през нощта или че системата ви се претоварва. Работейки с енергията, вашата система ще започне да се променя във вибрацията. Можете да изчакате повече от 7 дни между  настройките (инициациите), ако искате. Слушайте интуицията си и изчакайте, докато усетите, че е необходимо.

След като изминат поне 7 дни от получаването на 1-вата настройка и се почувствате готови, приемете втората. Отново просто легнете, отпуснете се и когато сте готови, след това отново попитайте в съзнанието си „Мога ли сега да получа, моля, спонтанното посвещение в Ка Шен Секхем.“ То ще дойде при вас. След това ще трябва да практикувате да работите с енергията върху себе си поне още една седмица, преди да получите 3-тата настройка.

След като изминат поне 7 дни от получаването на 2-рата настройка и се почувствате готови, изпълнете 3-тата настройка. Отново просто легнете, станете спокойни и готови и тогава попитайте отново в съзнанието си „Мога ли сега да получа, моля, спонтанното посвещение в Ка Шен Секхем.“ То ще дойде при вас.

След като получите 3 спонтанни посвещения, продължете да практикувате редовно с енергията през следващия месец, за да подпомогнете процеса на интегриране на енергията и адаптиране към енергията. През този месец енергията ще продължи да нараства. Необходимо е време и практика, за да може енергията да се настани правилно. Енергията от настройките няма да бъде напълно инсталирана и заземена във вас, поне поне 1 месец от момента, в който получите 3-тата настройка.

Ако установите, че имате мощно преживяване с едно от тези настройки и след това следващото изглежда изобщо не прави нищо, това може да е, защото трябва да изчакате по-дълго, преди да получите тази следеваща настройка. Това може да се случи, ако вашето тяло и система все още работят върху усвояването на предишната настройка и следователно все още не са готови да поемат следващото. Ако смятате, че това може да се е случило, просто оставете още малко време тялото ви да приключи с храносмилането на предишната настройка (напр. Изчакайте още седмица или 2) и след това поискайте тази следваща настройка отново, когато усетите, че е подходящото време.

Ако преди това сте завършили Рейки Второ ниво, ще бъде възможно и да работите с базираната на символите версия на Ка Шен Секхем, след като получите 3 Спонтанни настройки за посвещение. (Ка Шен Секхем Ниво 1 е функционално еквивалентен на Рейки Ниво 2.) Условията за безплатната основна версия на Ка Шен Секхем Ниво 1 са абсолютно същите като настройките за безплатната основна версия на първата стъпка в Рейки / Секхем Личен Ускорител на растежа. Моля, вижте www.vibrational-alchemy.com за информация за Ка Шен Секхем и да изтеглите ръководството за Ка Шен Секхем Ниво 1.

Моля, обърнете внимание: За хора, които може би вече са майстори на Рейки или Секхем ...

Дори да сте запознати с енергията на личния растежен ускорител (Ка Шен Секхем), това не ви разрешава и не ви дава възможност да настроите другите към енергията на личния ускорител на растежа.

 

Периоди за адаптация и детоксикация

Въпреки че може да отнеме до 2 месеца, за да се интегрира напълно всяка стъпка в тази програма, най-забележимите промени ще настъпят през първите 3 седмици на всяка стъпка. С всяка стъпка на програмата ще има период на корекция и детоксикация, който настъпва директно след започване на настройките и продължава около 21 дни. През това време е най-добре да опитате да избягвате приемането на токсини (напр. Алкохол и кафе) колкото е възможно повече.

През този период енергийната ви система ще се разширява и ще се увеличава във вибрацията. Може да изпитате физическа детоксикация и / или освобождаване на стари емоции. Вие може забележете, че сте по-жадни от нормалното, което е знак за детоксикация. Ако чувствате жажда, най-добре е да пиете по-голямо количество най-обикновена вода. Може също да забележите, че имате необичайни сънища, което е знак за освобождаване и приспособяване, осъществяващо се на емоционално, умствено и духовно ниво.

Особено важно е да практикувате работа с енергията (както е обяснено в Канализиране на енергията Секхем ), редовно през този период от 21 дни, за да подпомогнете процесите на приспособяване и детоксикация. Енергията ще ви подкрепя през това време. Започнете да практикувате да работите с енергията в деня, в който имате първата настройка.

Канализиране на енергията Секхем

Системата за ускоряване на личностно израстване изисква да практикувате канализиране на енергията на Секхем. Това е изключително лесно и може да се направи, докато лежите в леглото през нощта, преди да заспите. Всичко, което трябва да направите, е да поставите ръцете си удобно върху тялото си, да помолите енергията да премине и след това да наблюдавате какво се случва.

Хората често откриват, че могат да се свържат с енергията Секхем, използвайки това упражнение, дори и да не са получили настройките за ускоряване на личния растеж. Ако вече сте получили някои от настрйките за ускоряване на личния растеж, връзката ви с енергията ще бъде много по-силна, когато практикувате това упражнение. Въпреки това, дори и да не сте получили никаква нстройка, може да откриете, че можете да използвате това упражнение, за да получите достъп до енергията Секхем и да работите с нея, за да извършите самолечение върху себе си.

Личният ускорител за растеж използва комбинация от две форми на Секхем енергия. Първата форма се нарича Ка Шен Секхем, а втората форма се нарича ВСЕОБХВАТНА ЛЮБОВ. Когато изпълнявате следното упражнение, вие молите и двете форми на Секхем да преминат. Докато преминават, те автоматично ще се комбинират и работят заедно.

По-долу са подробни инструкции за изпълнение на това упражнение:

1. Легнете пгръб. (Ако това не ви е удобно, тогава легнете на страни.)

2. Поставете ръцете си (длани надолу) удобно върху горната част на краката - с лявата ръка на левия крак и дясната ръка на десния крак. Или ако ви е по-лесно, поставете ръцете си на корема. Не разпервайте пръсти и палци - дръжте ги заедно. (Ако предпочитате да лежите на страни, може да намерите, че е по-удобно вместо това да сложите ръце върху други части на тялото си. В този случай упражнението ще продължи да работи.)

3. Кажете в ума си, сякаш казвате молитва: „Моля, енергията Ка Шен Секхем и енергията на ВСЕОБХВАТНАТА ЛЮБОВ, да ме изцелят за моето най-висше благо.“ Ако искате, можете също така да поискате енергията да се съсредоточи върху излекуване на конкретен проблем или казус. Енергията ще знае къде да отиде и какво да прави.

4. Сега просто се отпуснете и наблюдавайте какво се случва. Не се опитвайте да накарате енергията да премине. Вместо това, просто позволете на енергията да премине от самосебе си. Енергията ще започне да се насочва през ръцете ви към тялото ви. Тя автоматично ще отиде там, където е необходимо във вас. Може да отнеме малко време, докато енергийният поток се натрупа достатъчно, за да можете да го усетите.

Не се опитвайте да контролирате енергията - просто я наблюдавайте. Енергията ще работи под ръководството на вашето Висше съзнание. Ще знае къде да отиде и какво да прави. Тя може да работи върху изцелението ви на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво и винаги ще работи за вашето най-висше добро.

След като процесът на канализиране е започнал, той ще продължи при необходимост, стига ръцете ви да останат върху тялото ви, дори и да заспите. Опитайте се да останете будни и наблюдавайте какво се случва поне 15 минути. (Можете да го направите за много по-дълго от 15 минути, ако искате. Позволете на интуицията ви да ви насочи колко време е необходимо за всяка отделна сесия.)

Някои хора ще изпитат енергията като топлина, а други ще я изпитат като усещане за изтръпване. Може да има и усещане за нещо, което тече. Енергията може да се чувства различно в различни моменти. Докато наблюдавате какво се случва, може да забележите, че можете да почувствате нещо да се случва в определена част от тялото ви за определен период от време и след това да откриете, че усещането ще се промени и ще се премести в друга част на тялото ви.

5. Завършете упражнението, като благодарите на енергията Ка Шен Секхем и енергията ВСЕОБХВАТНА ЛЮБОВ за това, че преминават и работят върху вас, както и за изцелението, което ще донесат във вас. Ако заспите, преди да благодарите за енергията, опитайте се да не забравяте да благодарите на енергията по-късно (например, когато се събудите сутрин, ако сте правили упражнението през нощта).

Ако откриете, че не можете да почувствате енергията, когато правите това упражнение, не се притеснявайте - дори и да не можете да я усетите, тя ще продължи да работи. Някои хора откриват, че е необходима практика, преди да започнат да усещат енергията.

Опитайте се да правите това упражнение поне 3 или 4 пъти седмично. Ще откриете, че енергията като цяло ще ви отпусне и ще ви подмлади едновременно. Ако обаче започнете да лежите будни през нощта и не можете да заспите, това може да се дължи и на енергията. Ако това се случва и е проблем, може да се наложи да работите с енергията малко по-малко известно време.

Ако желаете, можете да направите горното упражнение седнали на стол или докато медитирате. Можете също така да сложите ръцете си върху всяка част от тялото, за която смятате, че се нуждае от енергия, по всяко време на деня, ако интуитивно се ръководите от това. Енергията ще подпомогне всеки вид лечебен процес. Освен това ще ви помогне да се освежите винаги, когато се почувствате уморени, изтощени или болни.

Всеки път, когато поставите ръцете си върху която и да е част от тялото, тялото ви автоматично ще започне да черпи енергия през ръцете ви на това място. Ако оставите ръцете си в същото положение за малко, ще откриете, че тялото ви ще черпи толкова енергия, колкото е необходимо на това място. Тогава, когато е поело достатъчно енергия на това място, ще забележите, че енергийният поток ще се забави или ще спре.

Ако държите ръцете си на едно и също място, дори след като енергийният поток се забави или спре, може да откриете, че след това тялото ви започва да черпи повече енергия на едно и също място. В този случай енергията най-вероятно ще започне да пътува вътре във вас до друга част от тялото ви, която се нуждае от енергия.

Обикновено, когато правите упражнението каналиране в Енергията Секхем, както е обяснено в стъпки 1 - 5 по-горе, просто ще оставите ръцете си на едно място през цялото време и ще оставите енергията автоматично да се движи във вас, ако е необходимо. Ако обаче искате, можете да опитате да се лекувате, като поставите ръцете си върху поредица от различни части на тялото, като се оставите да се ръководите интуитивно за това къде да поставите ръцете си на следващо място и колко дълго да ги държите във всяко конкретно място. Това може да бъде забавно и доста ефективно.

Ако се почувствате така, сякаш сте си дали твърде много енергия и се претоварвате, просто си направете почивка от използването на енергията за няколко дни или седмица. Понякога вашата система ще се нуждае от почивка, за да може да усвои енергията, която вече е била насочена. Понякога е необходимо време, за да се работи чрез процесите на лечение, които протичат във вас. Вслушайте  се внимателно в чувствата и интуицията си - нека те ви насочат кога трябва да си направите почивка, а също и кога е безопасно да започнете отново да използвате енергията.

Освобождаване на блокирани емоции от миналото

Блокирани емоции от миналото са едно от основните неща, които ограничават естественото ни емоционално и психологическо функциониране и нашето личностно / духовно израстване. Те също могат да повлияят на нашето взаимодействие с други хора, макар че обикновено не осъзнаваме, че това се случва.

Освобождаването на блокирани емоции от миналото е много полезно нещо и може значително да подобри качеството ни на живот. Всички сме блокирали в някаква степен емоции от миналото в себе си, освен ако вече не сме свършили много работа, за да ги освободим. Изчистването на тези стари емоции е непрекъснат процес, защото те могат да се отработват само малко по малко, но всеки път, когато нещо се освободи и излекува, това ни оставя малко по-ясни и малко по-свободни. Или понякога много по-ясни и много по-свободни!

Тъй като тази система и тази енергия ще работят върху освобождаването на блокирани емоции от миналото, понякога може да изпитате стари емоции, излизащи на повърхността по неочакван и необясним начин. Това е естествена част от лечебния процес. Ако забележите, че това се случва, опитайте се просто да си позволите да усетите емоциите с намерение да ги оставите да се появят и излизат. Вместо да се привързвате много към емоциите, опитайте се да сте наясно, че това е просто част от лечебния процес - опитайте се просто да ги почувствате естествено, да им станете свидетели, да ги признаете и да ги пуснете.

Когато старите емоции излязат на повърхността, може да се наложи да ги изразите. Понякога може да се наложи да викате или да плачете. Може да помогне да запишете с думи това, което трябва да изразите. Може да е полезно да имате дневник, в който да пишете, за да изразите мисли и емоции, които трябва да бъдат изразени и освободени. Може също да ви е полезно да имате приятел, с когото да разговаряте, когато трябва да изразите нещата. Емоциите трябва да бъдат усетени и изразени. Начинът да ги пуснете е да ги почувствате и изразите.

Емоциите се съхраняват / улавят вътре в нас, когато не сме в състояние да си позволим да ги усетим и изразим по естествен път в момента, в който са произведени. След като те се съхраняват / задържат вътре в нас, те могат да създават текущи проблеми за нас.

По време на лечебен процес може да почувствате нужда да изразите своите мисли и чувства към конкретен човек, който е свързан с мислите и чувствата, които се освобождават (например някой, който е участвал в преживяване, което сте имали в миналото, което е довело към тези мисли и чувства). В този случай може да ви е полезно да изразите своите мисли и чувства в писмо до човека. Записвайки ги, това ще помогне да ги освободите. Често дори не е необходимо или подходящо действително да изпратите писмото на лицето. Вместо това можете церемониално да запишете писмото, за да освободите съдържанието му.

Вижте също Използването на акселератора за личностно израстване за подпомагане на работата със Закона за привличането  за повече информация за освобождаване на блокирани емоции от миналото.

Как да поискате пълната версия на стъпка 1

(пояснения от автора на олекотената безплатна версия на самонастройка към Ка Шен Секхем)

Ако искате да получите пълната версия на стъпка 1, първо трябва да изпълните основната версия на стъпка 1. Това е така, защото основната версия ще осигури добра основа за пълната версия. Тя ще ви подготви за пълната версия и ще ви позволи да извлечете по-голяма полза от пълната версия, отколкото бихте могли да получите, ако първо не сте получили основната версия.

Всяка стъпка отнема минимум 1 месец, за да се интегрира (от момента, в който сте завършили получаването на всички настройки за тази стъпка), преди да започнете следващата стъпка. Това включва отнемане на минимум 1 месец между завършването на основната версия на стъпка 1 и началото на пълната версия на стъпка 1. Можете да изчакате повече от 1 месец между стъпките, ако смятате, че трябва. Най-добре е да не преминавате към следващата стъпка, докато наистина почувствате, че сте готови.

За да поискате настройки за пълната версия на стъпка 1, ще трябва да изпратите имейл на Питър Чапман на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За да ви изпратя своите настройки за пълната версия на Стъпка 1, ще трябва да знам вашето име и фамилия и вашето местоположение (град и държава). Например: Мери Томас, Мелбърн, Австралия.

Моля, уведомете ме колко време мина от момента, в който получихте 3-тата настройка за основната версия на Стъпка 1. Моля също така да ме уведомите, ако преди това сте получили настройка с Рейки или Сейким / Секхем, с изключение на условията за основната версия на Етап 1.

Когато заявявате пълната версия на Стъпка 1, бих се интересувал от всяка обратна връзка, която може да имате относно опита си, докато получавате настройки за основната версия на Стъпка 1 и вашия опит в работата с основната версия на

Стъпка 1. Обратната връзка ми е много полезна. Благодаря ви предварително.

За информация за цената на пълната версия на Стъпка 1, както и за цената на

Стъпки 2 до 7, моля посетете www.vibrational-alchemy.com.

Признателност

Основната версия на стъпка 1 в програмата за ускоряване на личностно израстване е достъпна безплатно от www.vibrational-alchemy.com. В света има много хора, които биха могли да се възползват много от тази безплатна първа стъпка и не се изискват предишни знания или опит с енергийна работа. Основната версия на Стъпка 1 ще им даде инструмент за личностно израстване, който сам по себе си е цялостна система, която те могат да използват до края на живота си.

Ако за вас лично основната версия на Стъпка 1 е полезна, моля, покажете своята благодарност и върнете нещо към енергията, като разкажете на другите за тази възможност.

Допълнителен раздел

Използване на личния ускорител за растеж - работа със закона за привличането

Личният ускорител на растежа може да се използва като мощен инструмент за подкрепа на хората, работещи със Закона за привличането, за да проявят изобилие в живота си.

Законът за привличането е универсален закон, който казва: „Щом започнете да държите в ума си някаква конкретна мисъл, започвате да привличате нещото, за което мислите, в живота си.“

Или казано по друг начин: „Мислите се проявяват в реалността. Веднага щом създадете мисъл и се съсредоточите върху тази мисъл, мисълта започва да се проявява във физическия свят, във вашата лична реалност. "

Важен аспект на Закона за привличането е, че чувствата придават сила на мислите. Това означава, че когато мислите се комбинират с чувства, те ще привличат нещата във вашата реалност по-бързо и по-мощно.

Мислите изпращат вибрации, които привличат подобни мисли. Чувствата изпращат вибрации, които привличат подобни чувства. Например, ако генерирате мисли за някои от положителните неща, които имате в живота си, и генерирате чувства на радост и благодарност за тези неща, това ще изпрати вибрации, които ще привлекат подобни мисли за други положителни неща, които имате в живота си, а също така привличайте подобни чувства на радост и благодарност за тези добри неща. И разбира се, всички тези положителни мисли и чувства ще започнат да привличат повече подобни положителни неща в живота ви.

От друга страна, ако генерирате мисли за някои от негативните неща, които имате в живота си, и генерирате чувства на гняв, негодувание или отчаяние, свързани с тези неща, това ще изпрати вибрации, които ще привлекат подобни мисли за други негативни неща, които имате в живота си, и също привличат подобни чувства на гняв, негодувание или отчаяние. Излишно е да казвам, че всички тези негативни мисли и чувства ще започнат да привличат повече подобни негативни неща в живота ви.

Благодарността е най-важният фактор при работата със Закона за привличането за привличане на изобилие и добри неща. Колкото повече имате благодарност за положителните неща в живота си, толкова по-мощно и лесно ще привличате повече положителни неща и по-голямо изобилие в живота си. Ако искате ефективно да работите със Закона за привличането, е много важно да развивате „отношение на благодарност“ в ежедневието си.

Дори и животът ви да е далеч от начина, по който бихте искали да бъде, стремете се да се съсредоточите върху всички добри неща, които имате, и чувствайте благодарност за тях. Това ще започне да привлича още добри неща и да започнете „Закон за реакция на привличане“. Нещата, за които да чувствате благодарност, могат да бъдат толкова прости, колкото доброто здраве, покрив над главата или храна в хладилника. (В света има много хора, които нямат тези основни неща, така че ако ги имате, помислете за щастливи.)

Избирайки внимателно мислите си и като сме много наясно и внимателно върху кои мисли и чувства избираме да се съсредоточим, можем да постигнем това, което ни привлича в живота. Ние можем потенциално да контролираме това, което проявяваме за себе си във физическия свят. Има много ресурси за Закона за привличането и как да се работи с него, включително книги, електронни книги, CD и DVD. Можете да използвате Закона за привличането, за да привлечете изобилие и да проявите мечтите си.

Законът на привличането може да бъде повлиян до голяма степен от нашите подсъзнателни убеждения, нашите чувства и очаквания. Най-честите препятствия, които могат да попречат на Закона за привличането да ни донесе положителните неща, които искаме да проявим в живота си, са нашите подсъзнателни вярвания за недостойност, чувствата ни за недостойност и нашите страхове.

По-конкретно, такива вярвания и чувства като:

 • Не заслужавам изобилие.
 • Не заслужавам успех.
 • Не заслужавам любов.

Горните вярвания и чувства произтичат от основната фундаментална вяра и усещане за „Не съм достатъчно добър.“ Чувството и подсъзнателното вярване, че „Не съм достатъчно добър“ са нормална част от човешкото преживяване. Тези неща обикновено са създадени в предишните ни преживявания, особено в ранното ни детство, и могат да седят в капан в нас на много дълбоко ниво. Тогава те могат да доведат до множество негативни модели на поведение и проблеми в нашия живот.

Тези отрицателни подсъзнателни вярвания и чувства могат лесно да отменят положителните съзнателни мисли, които може да създаваме, за да се опитаме да използваме закона на привличането, за да проявим това, което искаме. Всъщност, независимо дали го осъзнаваме или не, нашите подсъзнателни вярвания и чувства могат да привличат в нашия живот неща, които не искаме. Това е много често.

Да кажем например, че искате да използвате Закона за привличането, за да проявите финансово изобилие. Ако подсъзнателно вярвате, че не заслужавате финансово изобилие и се чувствате недостойни за финансово изобилие, това автоматично ще ви накара да формирате очакването, че няма да имате финансово изобилие. Тогава ще имате всички три фактора, които работят срещу вас - подсъзнателното убеждение, чувството и очакването - така че може да ви е много трудно да успеете да проявите финансово изобилие.

И тогава възниква и въпросът за отрицателни или ограничаващи подсъзнателни вярвания, свързани с конкретни неща - например вярвания за парите. Някои подсъзнателни вярвания, които хората често имат за парите, които им пречат да привличат пари, са:

 • Никога няма да има достатъчно пари.
 • Парите са коренът на всяко зло.
 • Парите са мръсни.
 • Парите причиняват неравенство.
 • Парите имат лошо влияние върху хората.
 • Хората вършат лоши неща заради парите.
 • Хората, които имат пари, са егоисти.
 • По причини като горните е по-добре, че нямам много пари.

Хората обикновено не осъзнават, че имат подобни вярвания за парите, но всъщност са доста често срещани.

Така че колкото и да се опитвате да се съсредоточите върху мислите за финансово изобилие, всякакви отрицателни убеждения, чувства или очаквания, които може би сте имали, биха могли да отменят тези мисли и вместо това да привлечете липса на финансово изобилие.

Неизразените и нелекувани чувства от миналото могат да останат затворени вътре в нас за неопределено време и това може да повлияе на закона на привличането по друг начин. Хванати отрицателни чувства могат да създадат и увековечат негативни съзнателни мисли, на които ще се отговори на Закона за привличането. Блокираните чувства от миналото често могат лесно да бъдат „задействани“ (активирани и изведени на повърхността) от събития и обстоятелства в ежедневието ни.

Например човек, който носи много гняв от миналото, може лесно да се ядоса в отговор на събития и обстоятелства, възникнали в живота им. Хората, които носят много гняв, често се смятат от други, че „имат много къс предпазител“. (Алтернативно, ако човек носи много гняв, но непрекъснато потиска гнева си, защото не иска да си позволи да се ядоса, потиснатият гняв може да се трансформира в депресия.)

Друг пример е страхът. Човек, който носи много страх от миналото, вероятно лесно ще стане жертва на страх в отговор на събития и обстоятелства, възникнали в живота им в настоящето.

Гневът и страхът са едновременно мощни емоции, които лесно могат да нарушат и отменят нашите нормални рационални и интуитивни мисловни процеси. Те също така лесно могат да надделят над нашите намерения и опити да „мислим положително”. Може би сме напълно наясно, че Законът на привличането реагира постоянно на нашите мисли, така че може да полагаме съзнателно усилие да наблюдаваме мислите и чувствата си и да се концентрираме върху създаването на положителни мисли и да се фокусираме върху положителните чувства. Но ако носим много гняв или страх от миналото, може да открием, че често сме пометени от тези емоции и не сме в състояние да постигнем целта си да поддържаме „позитивно мислене“.

Гневът също може да ни стимулира да създаваме вредни и разрушителни мисли. Законът на привличането ще вземе такива мисли и ще започне да ги проявява в неща и обстоятелства в нашата лична реалност.

По същия начин страхът може да ни стимулира да създаваме страшни мисли. Естествено е да прожектираме страха си във въображението си и да създаваме мисли за отрицателни възможности, които смятаме, че могат да възникнат. Отново Законът на привличането ще вземе такива мисли и ще започне да ги проявява в живота ни. Що се отнася до Закона за привличането, чувствата добавят сила към мислите. Тъй като гневът и страхът са много силни емоции, те оказват мощно влияние върху Закона за привличането.

Гневът и страхът са само два примера, но се вижда, че неизразените и нерешени чувства от миналото могат да имат голям ефект върху съзнателните ни мисли и чувства в настоящия момент. Следователно подобни чувства могат да окажат много голямо влияние върху това, което Законът за привличане привлича в живота ни.

За да изчистим пътя, по който Законът на привличането да работи по-лесно в наша полза и да ни донесе това, което искаме, можем да работим върху премахването на отрицателните подсъзнателни убеждения, отрицателните очаквания и блокираните негативни чувства от миналото.

И така, как можем да освободим и излекуваме блокирани емоции от миналото? Как можем да изчистим отрицателните подсъзнателни убеждения, особено когато обикновено дори не осъзнаваме, че са там или знаем как са възникнали? Как можем да изчистим негативните очаквания и страхове?

Личният ускорител за растеж е мощен инструмент за точно това. Той автоматично ще работи върху изчистването на отрицателни подсъзнателни убеждения, отрицателни очаквания и блокирани отрицателни чувства от миналото, когато правите канализирането в упражнението Секхем Енергия на страница 10. Можете да увеличите степента, до която процесът на изчистване подкрепя вашата работа със закона на привличане, като поискате енергийният фокус да бъде насочен конкретно към премахване на всякакви блокажи, които може да имате, свързани с привличането на конкретното нещо, което искате.

Например, в началото на всяко упражнение можете да кажете „Моля, моля, енергията на Ка Шен Секхем и енергията на ВСЕОБХВАТНАТА ЛЮБОВ, за да ме излекуват за Моето най-висше добро и моля енергията да се съсредоточи върху изчистването и излекуване на всякакви блокажи, свързани с привличане на финансово изобилие. " Когато работите по изчистването на конкретни блокажи по този начин, може да се наложи да отделите много повече от 15 минути за всяка сесия. Позволете на интуицията ви да ви насочи колко време е необходимо с всяка отделна сесия. Ако имате само време да правите 15 минути на сесия, процесът ще продължи да работи, но ще са необходими повече сесии, за да свършите работата.

Енергията работи съвместно с вашия подсъзнателен ум и с вашето висше съзнание (или Висше Аз), така че ще знае точно къде да отиде и какво да направи, за да изчисти блокажите. Може да са необходими много енергийни сесии, разпределени за определен период от време, за да се изчистят напълно всички блокажи, но всяка сесия ще доведе до известно подобрение на някакво ниво. Нещата, които трябва да се освободят и излекуват, могат да се държат много дълбоко във вас. Може да има много битове и парчета, с които трябва да се работи, и те могат да бъдат свързани по сложни начини, така че може да не е праволинеен процес.

Но ако сте търпеливи и постоянни, ще получите резултати и ще видите огромни промени в живота си. Колкото повече сте в състояние да изчистите блокажите си, толкова по-свободни ще бъдете да привличате в живота си нещата, които наистина искате. Всъщност, колкото по-свободни от блокажи ставате, толкова повече автоматично ще привличате прекрасни неща в живота си, без дори да се опитвате.

Освобождаване на блокирани емоции от миналото,

и Законът за привличането

Работейки с акселератора за личностно израстване, понякога може да изпитате задържани негативни чувства от миналото, изнесени на повърхността, за да бъдат освободени. Не забравяйте да се опитате просто да си позволите да изпитвате чувствата (изразявайки ги, ако е необходимо) и след това ги пуснете, както е обяснено в Освобождаване на блокирани емоции от миналото на страница 12.

Ако вместо просто да си позволите да ги почувствате и след това да ги пуснете, вие се привържете към тях и започнете активно да генерирате нови негативни мисли, свързани с тези чувства, това може да се прехвърлин към Закона за привличането и да започнете да привличате негативни неща във вашата реалност. Това е избор, който правите в момента и с осъзнаването и практикуването става по-лесно да се избегне.

Ако например изпитвате гняв, това е добре. Добре е да изпитвате гняв и да го изразявате, но ако позволите на гнева да ви накара да започнете да създавате нови гневни мисли, тогава ще молите Закона за привличането да започне да действа. И разбира се, Законът за привличането ще започне да привлича това, което мислите за вашата реалност. Ще привличате към себе си това, за което мислите. Ако се хванете да правите нещо подобно, просто спрете и се запитайте „Това ли наистина искам да привлека към себе си?“

Ако сте изучавали информация за Закона за привличането, вероятно ще сте чули, че е важно да чувствате положителни чувства и да се фокусирате върху положителните чувства. Това е така, защото положителните чувства влияят на вашето вибрационно състояние и Законът за привличане реагира на вашето вибрационно състояние. Вероятно също ще сте чували, че когато забележите, че чувствате негативни чувства, това е знак, че започвате да създавате негативни мисли и да се фокусирате върху негативните мисли. Може би също сте чували, че това също е предупредителен знак за вас, че трябва да промените фокуса си към положителни мисли, които ще върнат вашата точка на привличане обратно към положителната.

Това може да е вярно при някои обстоятелства, но когато използвате някаква форма на терапия, за да работите върху освобождаването на блокирани емоции от миналото, може да изглежда конфликт в съветите, които ви се дават. Теорията на закона за привличането казва: „Избягвайте да се фокусирате върху негативните чувства и приемайте негативните чувства като предупредителен сигнал, че влизате в територия на отрицателна мисъл“, докато насоките за терапия казват „позволете си да почувствате чувствата, които се освобождават, за да могат да излязат от теб."

Разликата е, че когато емоциите от миналото се появяват, за да бъдат освободени, те ще бъдат изведени автоматично и обикновено изглежда се появяват неочаквано без видима причина. Не сте ги създавали активно, генерирайки нови негативни мисли. Опитайте се да забележите и осъзнаете кога това се случва, тогава просто се оставете да изпитвате чувствата, без да ги оставяте да ви тласкат към създаване на нови негативни мисли. Трябва да сте наясно и да останете малко откъснати, за да можете да си позволите да почувствате възникващите чувства и да ги наблюдавате, без да се вкопчвате в тях.

Това може да е фина граница между: позволявайки си да изпитвате чувства, които се извеждат на повърхността, за да бъдат освободени, а не да се закачате активно да създавате нови

негативни мисли и нови отрицателни чувства. Но ако сте предупредени и подготвени за подобни ситуации, ще бъдете много по-способни да се ориентирате по пътя си през тези преживявания, без да създавате повече проблеми за себе си. Това отнема практика.

Цитати за закона за привличането

Всичко, което идва в живота ви, вие привличате в живота си. И те привлича по силата на образите, които държиш в ума си.

- Боб Проктър

Законът на привличането не се интересува дали възприемате нещо като добро или лошо, или дали не го искате или го искате. Отговаря на вашите мисли.

- Боб Дойл

Привличате към вас преобладаващите мисли, които мислите в съзнанието си, независимо дали тези мисли са съзнателни или несъзнателни.

- Майкъл Бернар Бекит

Източник на горните цитати: Тайната, от Ронда Бърн, публикувана от Beyond Words Publishing, Atria Books. Посетете уебсайта на Secret на адрес: http://store.thesecret.tv/.

* * * *

Имате силата да постигнете всичко, което желаете.

- Ейбрахъм

Вие получавате същността на това, за което мислите - независимо дали го искате или не - защото Законът за привличането е неизчерпаемо последователен - следователно никога не разказвате само историята за „как е сега“. Вие също разказвате бъдещото преживяване, което създавате в момента.

- Ейбрахъм

Когато се съсредоточите върху липсата на отношение на оплакване, вие установявате вибрационна точка на привличане, която след това ви дава достъп само до повече мисли за оплакване. Простите усилия за търсене на положителни аспекти ще зададат нов вибрационен тон и Законът за привличането ще започне незабавното привличане на мисли, хора, обстоятелства и неща, които са ви приятни.

- Ейбрахъм

Вярата не е нищо повече от хроничен модел на мисъл и имате способността - ако се опитате дори малко - да започнете нов модел, да разкажете нова история, да постигнете различна вибрация, да промените своята точка на привличане , Законът на привличането отговаря на вашата вибрация и можете лесно да промените вибрационната си точка на привличане, като визуализирате начина на живот, който желаете и задържате вниманието си върху тези изображения, докато не започнете да усещате облекчение, което ще показва, че е настъпило истинско вибрационно изместване ,

- Ейбрахъм

Източник на горните цитати от Ейбрахъм: Парите и законът на привличането, от Естер и Джери Хикс, публикувани от Abraham - Hicks Publications. Посетете уебсайта на Ейбрахъм на адрес: http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/.

Допълнително четене

За препоръчани книги за Закона за привличането и как да работите с него вижте:

Тайната, от Ронда Бирн, публикувана от издателство Beyond Words, Atria Books

Силата, от Ронда Бирн, публикувана от Саймън и Шустър

Пари и законът на привличането, от Естер и Джери Хикс, публикуван от Ейбрахам - Хикс публикации

За препоръчителна книга за личния растеж и заздравяването на отрицателни убеждения вижте „Можете да излекувате живота си“, от Луиз Л. Хей, публикувана от Hay House, Inc.

Може да откриете горепосочените книги от www.Amazon.com

За препоръчителна безплатна електронна книга за привличане на финансово изобилие (включително работа със закона за привличането) вижте Привличане на пари сега от д-р Джо Витале, достъпна безплатно от www.attractmoneynow.com

 

Това ръководство може да бъде свободно копирано и предадено на други хора, при условие че не е модифицирано.

Безплатно приспособяване към

Ускорителят за личностно израстване на Рейки / Секхем

е достъпен от

www.vibrational-alchemy.com

 

Благодарности

Рейки / Секхем система за ускоряване на личностно израстване, разработена от Питър Чапман

Ръководство от Питър Чапман

Диаграма „Универсална енергия, преминаваща през човешкото тяло“ от Paula McNally

 

Дарения

Основната версия на тази система е предоставена безплатно за всеки, който би искал да я опита. Ако обаче искате да направите дарение в замяна, е възможно да го направите на следната уеб страница:

http://www.vibrational-alchemy.com/donations.htm

Необходима е работа, за да се предостави тази услуга, така че даренията винаги ще бъдат висше оценени.

Ако обмисляте да направите дарение, препоръчително е първо да получите безплатни помощи и да опитате да работите със системата. Това е така, защото тази система няма да подхожда на всички. Най-добре е да се уверите, че системата работи за вас и че сте доволни от нея, преди да продължите напред и да направите дарение.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme