Facebook Страница
Featured

Безплатна Самонастройка в Сейким - Версия със символи

 

Това е безплатна Самоинициация (Самонастройка) към олекотена версия на Сейким (Ка Шен Секхем) предоставена от Питър Чапман

 Енергия за изцеление на вечното сърце и душа
 
Ръководство от ниво 1
Безплатна основна версия Наръчник: 14.09.14

sechmetБезплатна самонастройка към олекотена версия на Сейким включваща работа със символи и лечение от разстояние. Предоставена от Питър Чапман.

Повторната поява на Сейким започва с Патрик Зиглер през 1980 г. Докато прекарва нощта в Голямата пирамида в Гиза, Египет, Патрик преживява спонтанно посвещение. Въртяща се електрическа синя светлина се появява и се спуска в сърцето му, където остава, движейки се в фигура на осморка (безкрайност) . Това посвещение дава сила на Патрик под формата на духовна лечебна енергия, която той нарича Сейким.

Ка Шен е нова форма на Сейким. Сейким (известен също като SKHM или Сейким) е древна египетска форма на канализирана лечебна енергия. Тя е подобна на Рейки, но действа на по-висока вибрация и лекува на по-дълбоко ниво. Сейким лекува на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво, с фокус върху сърдечния център.

Ниво 1 е функционално еквивалентно на Рейки II ниво. Ниво 1 ви дава проста система и установява основната форма на енергийната вибрация на Ка Шен Сейким. 

Освен че е лечебна модалност, Ка Шен е програма за духовно развитие за лична трансформация. Всяко ниво води до промяна в съзнанието и вибрацията на човек. Докато използват енергията и си проправят път нагоре през нивата с течение на времето, човек ще премине през лечебен процес на продължаваща психологическа, енергийна и духовна трансформация към по-голяма цялост. Този процес развива сърдечната чакра и повишава психическото възприятие.

Важен аспект на Ка Шен е работата с баланса на Духа Отец и Майката Земя и баланса на мъжката и женската енергии. Процесът на настройване установява балансирана връзка с Духа и Земята. Самата енергия Ка Шен работи с баланс на енергията на Духа и енергията на Земята (която също може да бъде описана като Универсална енергия и земната енергия) и баланса на мъжката и женската енергия.

Ка Шен Сейким  - Безлпатна самоинициация - Версия със символи

(Предоставена от Питър Чапман)

 

Енергия за изцеление на вечното сърце и душа

 

Ръководство от ниво 1

Безплатна основна версия Наръчник: 14.09.14Въведение


Ка Шен е нова форма на Сейким. Сейким (известен също като SKHM или Сейким) е древна египетска форма на канализирана лечебна енергия. Той е подобен на Рейки, но действа на по-висока вибрация и лекува на по-дълбоко ниво. Сейким лекува на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво, с фокус върху сърдечния център.

Повторната поява на Сейким започва с Патрик Зиглер през 1980 г. Докато прекарва нощта в Голямата пирамида в Гиза, Египет, Патрик преживява спонтанно посвещение. Въртяща се електрическа синя светлина се появява и се спуска в сърцето му, където остава, движейки се в фигура на осморка (безкрайност) . Това посвещение дава сила на Патрик под формата на духовна лечебна енергия, която той нарича Сейким.

"Сейким" идва от древноегипетската дума Sekhem, което означава сила или мощ. Съвсем наскоро Патрик преминава към името SKHM, което е алтернативно изписване на Сейким. Няколко лечебни системи, използващи различни форми на тази енергия, са разработени под имена като Sekhem, Сейким и SKHM. Елементи от ALL LOVE / SKHM на Патрик Зиглер, Сейким на Финикс Самърфийлд и Сейким на Диана Шумейкър и са допринесли за развитието на Ка Шен. Сейким е описан като "жива светлинна енергия". В древните египетски йероглифи думата Сейким е представена от скиптъра Сейким, символизиращ сила и власт.


Ка Шен Сейким свързва човека с Духа и Земята, развива сърдечната чакра и лекува на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво. Енергията на Ка Шен Сейким олицетворява безусловната любов и може да дойде чрез различни лечебни вибрации.

Основната част на Ка Шен има 7 нива и ще бъдат налични още 5 нива. Ниво 1 е функционално еквивалентно на Рейки II ниво. Всяко ниво е завършено само по себе си и трябва да направите толкова нива, колкото усещате подходящи за вас. Всяко ниво се променя, повишава и развива вибрацията на енергията и внася повече символи.

Ниво 1 ви дава проста система и установява основната форма на енергийната вибрация на Ка Шен Сейким. Нива 2 до 7 въвеждат мощна гама от по-дълбоки и по-екзотични вибрации, базирани главно на символите Сейким, използвани от Том Сиймън и Финикс Съмърфийлд.

Формата на енергия, която получавате с безплатната основна версия на ниво 1, е по-малко мощна от енергията, използвана в пълната версия на ниво 1, но все още е доста ефективна.

Ка Шен Сейким също е свързан с УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и настройването на Ка Шен ви помага да се свържете с енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ. (ALL LOVE е много мощна и усъвършенствана форма на Сейким, разработена и преподавана от Патрик Зиглер.) Енергийната вибрация Ка Шен Сейким е проектирана и разработена, за да се интегрира с енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и да работи заедно с нея по време на лечението. Всяко ниво на Ка Шен ще продължи да помага за укрепване и задълбочаване на връзката ви с енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ.


Всяко ниво отнема минимум 1 месец за интегриране (от момента, в който сте завършили получаването на всички настройки за това ниво), преди да можете да започнете следващото ниво. Това включва минимум 1 месец между получаването на основната версия на ниво 1 и започването на пълната версия на ниво 1. Можете да изчакате повече от 1 месец между нивата, ако смятате, че трябва. Най-добре е да не преминавате към следващото ниво, докато наистина не почувствате, че сте готови.

Освен че е лечебна модалност, Ка Шен е програма за духовно развитие за лична трансформация. Всяко ниво води до промяна в съзнанието и вибрацията на човек. Докато използват енергията и си проправят път нагоре през нивата с течение на времето, човек ще премине през лечебен процес на продължаваща психологическа, енергийна и духовна трансформация към по-голяма цялост. Този процес развива сърдечната чакра и повишава психическото възприятие.

Важен аспект на Ка Шен е работата с баланса на Духа Отец и Майката Земя и баланса на мъжката и женската енергии. Процесът на настройване установява балансирана връзка с Духа и Земята. Самата енергия Ка Шен работи с баланс на енергията на Духа и енергията на Земята (която също може да бъде описана като Универсална енергия и земната енергия) и баланса на мъжката и женската енергия.

Ка Шен е много добра за фокусиране върху конкретни въпроси. Ако желаете, когато провеждате лечение, можете да поискате лечението да се концентрира върху излекуването на конкретен проблем или проблемна ситуация. Ръководствата и енергията ще могат да определят и локализират причините или факторите, свързани с избрания проблем, и ще могат да работят върху тях, за да донесат изцеление за Висшето благо на получателя.

Въпреки че системата се нарича Ка Шен, това е съкращение от египетското йероглифно име (виж заглавното изображение), което означава "Енергия за изцеление на вечното сърце и душа". Древните египтяни са смятали сърцето за център на цялото съзнание.


Каква е разликата между безплатната основна версия на ниво 1 и пълната платена версия на ниво 1?

Основната версия съдържа точно същите символи и функционалност като пълната версия, но използва по-мека форма на енергията на Ка Шен Сейким.

Формата на настройка, използвана в основната версия на ниво 1, е различна от формата на настройка, използвана в пълната версия на ниво 1 (и всички нива след ниво 1). Основната версия използва форма на настройка, наречена настройка за спонтанно иницииране. Това "настройване на спонтанно иницииране" е процес, който се извършва автоматично от самата енергия, в съответствие с вашите специфични нужди към момента. Това е нещо, което изисквате директно от самата енергия.

По време на настройка на спонтанно иницииране, енергията ще работи заедно с вашето собствено Висше съзнание (вашият Висш Аз), за да ви свърже с Ка Шен

Сейким енергията и да ви помогне да се свържете с енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ. Освен това ще осигури допълнително изцеление, от което може да се нуждаете за вашето Висше благо по това време.

За основната версия на ниво 1 получавате 3 настройки за спонтанно иницииране. Както бе споменато по-горе, вие изисквате тези настройки директно от самата енергия Ка Шен Сейким. Начинът за заявяване на тези настройки е обяснен в Получаване на настройките за безплатната основна версия на ниво 1.

Пълната версия на ниво 1 включва 4 настройки. Тези настройки са различни от настройките, използвани в основната безплатна версия. Те са по-скоро традиционна форма на настройка и не се изискват директно от самата енергия. Тези настройки са по-дълбоки и по-мощни от настройките за спонтанно посвещение. (За да заявите настройките за пълната версия на ниво 1, ще трябва да изпратите имейл на Питър Чапман. Вижте Как да заявите пълната версия на ниво 1)

Енергията на Ка Шен Сейким, използвана в пълната версия на ниво 1, се състои от по-широк диапазон от честоти и е по-богата и по-мощна от енергията, използвана в основната версия на ниво 1. Символите на ниво 1 работят по-мощно в пълната версия отколкото в основната версия. Пълната версия също ви дава по-силна, по-дълбока и по-мощна връзка с енергията УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ.


Духовните водачи на Ка Шен


Има четири основни лечебни духовни водача, свързани с Ка Шен – Сехмет, Изида, Куан Ин и Гая. Сехмет е египетската богиня на унищожението, регенерацията и изцелението с глава на лъв. Изида е египетска лунна богиня, въплъщаваща женственост, майчинство, магия, изцеление и сила. Куан Ин е източна богиня на милостта, състраданието и изцелението. Гая е живото, чувствително съзнание и душа на планетата Земя. Някой или всички от тези водачи могат да бъдат извикани да помагат при лечението с Ка Шен и освен ако не се чувствате интуитивно напътствани да правите друго, се препоръчва винаги да се обръщате към всички тях.


Моля, обърнете внимание: Настройването на Ка Шен Сейким не ви упълномощава или упълномощава да настройвате другите на Ка Шен Сейким.


Първоначалната версия на Ка Шен Сейким е разработена в Австралия от Питър Чапман през периода 2006 - 2009 г. По-нататъшни разработки в енергийната вибрация и система Ка Шен Сейким се извършват от 2009 г. За историята на развитието на системата вж. http://www.vibrational-alchemy.com/kashen/intro.htm#development

За повече информация относно Ка Шен, включително цената на пълната версия на ниво 1, както и цената на нива 2 – 7, моля, посетете www.vibrational-alchemy.com.


Наследствени линии на Сейким/SKHM, които са допринесли за създаването на Ка Шен


Настройване на практикуващия Сейким - 1992 г
 
Патрик Зиглер
Том Сийман
Финикс Съмърфийлд
Марша Бурак
Марго Дийпа Слейтър
Питър Чапман
 
Сейким Мастерска Настройка - 2006 г
 
Патрик Зиглер
Том Сийман
Финикс Съмърфийлд
Мери Шоу
Кристин Хендерсън
Брус Уей
Кен Брадли и Кери Талбот
Преподобният Мариан Фулбрук
Ронда Мелър
Питър Чапман
 
Сейким - Сейким-Рейки (SSR) Майстор/Учител настройване – 2012*
SSR Сейким компонент
 
Патрик Зиглер
Даян Шумейкър (основател на SSR)
Питър Чапман
 
SSR Сейким компонент
 
Патрик Зиглер
Том Симан
Фавн Парлиман
Финикс Съмърфийлд
Даверна Шийлдс Габриел
Кей Хъдсън Уол
Сандра Копе
Лилиана Килгален Шенк
Даян Шумейкър (основател на SSR)
Питър Чапман
 
* Обучение за майстор/учител на Сейким-Сейким-Reiki, завършено с Даян Шумейкър през 2013 г.
 
All-Love/SKHM Посвещения – 2005, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
Патрик Цайглер
Питър Чапман

Получаване на настройките за Безплатна основна версия на ниво 1


Преди да започнете тези настройки, моля, уверете се, че сте прочели предните страници от ръководството. Това ще ви даде известна основна информация.

Както беше споменато във въведението, формата на настройка, използвана в основната версия на ниво 1, се нарича настройка за спонтанно иницииране. Това "настройване на спонтанно иницииране" е процес, който се извършва автоматично от самата енергия, в съответствие с вашите специфични нужди към момента. Това е нещо, което изисквате директно от самата енергия.

По време на настройка за спонтанно иницииране, енергията ще работи заедно с вашето собствено Висше съзнание (вашият Висш Аз), за да ви свърже с енергията на Ка Шен Сейким и да ви помогне да се свържете с енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ. Освен това ще осигури допълнително изцеление, от което може да се нуждаете за вашето Висше благо по това време.

По време на настройките може да почувствате енергийни усещания в тялото си. Понякога хората имат видения по време на настройването. Опитът на всеки е различен и каквото и да се случи, ще бъде точно за вас. Ако заспите по време на настройка, не се притеснявайте - тя пак ще работи.

След като се започнете настройката, тя ще се случи автоматично. Настройките са програмирани така, че можете да получите само толкова настройване, колкото ви е необходимо в този момент. Ако не се нуждаете от цялото настройване наведнъж, тогава ще получите само толкова, колкото ви е необходимо, а остатъкът автоматично ще дойде при вас, когато имате нужда от него с течение на времето.Дори да не сте съзнателно наясно, че сте получили останалата част от настройката по-късно, но това ще се случи от само себе си, в момент, който е подходящ за вас.

Има 3 настройки за спонтанно инициране за безплатната основна версия на ниво 1. Това означава, че вие ​​поисквате „настройка за спонтанно иницииране“ 3 пъти, в 3 отделни случая. Тези 3 настройки няма да бъдат напълно еднакви, защото енергията и процесът ще бъдат автоматично настроени в съответствие с това, от което се нуждаете всеки път.

Когато желаете да поискате 1-ва настройка, просто легнете, отпуснете се и се пригответе и след това попитайте наум (като да кажете молитва) „Мога ли сега, моля, да получа настройката за спонтанно иницииране в Ка Шен Сейким“. Тогава енергията ще ви отговори и настройката ще започне. Настройката продължава около 50 минути. (Ако случайно кажете думите леко погрешно, не се притеснявайте - пак ще работи.)

Някои хора може да не усетят нищо по време на настройка, но това не означава, че не работи. Просто се доверете и бъдете търпеливи. Ако не усещате нищо, изчакайте и вижте дали ще забележите нещо необичайно или различно в живота си през следващите няколко дни.

След като получите 1-ва настройка, ще трябва да практикувате работа с енергията върху себе си в продължение на поне една седмица (за да можете да се приспособите към нея), преди да получите 2-та настройка. Практикувайте работа с енергията или като използвате символите (вижте Символите на ниво 1 на Ка Шен Сейким), или като използвате простата техника за самолечение по надолу..


Внимавайте да не си давате твърде много енергия наведнъж – слушайте интуицията си – защото ако давате твърде много, може да откриете, че не можете да спите през нощта или че системата ви се претоварва.

Работейки с енергията, вашата система ще започне да се променя във вибрации. Можете да изчакате повече от 7 дни между настройките, ако желаете. Слушайте интуицията си и изчакайте толкова дълго, колкото смятате, че е необходимо.

След като изминат най-малко 7 дни от получаването на 1-то настройване и се почувствате готови, направете второто настройване. Отново просто легнете, отпуснете се и се пригответе и след това попитайте отново в ума си „Мога ли сега, моля, да получа настройката за спонтанно иницииране в Ка Шен Сейким“. Тогава настройката ще дойде при вас. След това ще трябва да практикувате работа с енергията върху себе си поне още една седмица, преди да получите 3-та настройка.

След като изминат поне 7 дни от получаването на 2-ра настройка и се почувствате готови, направете 3-та настройка. Отново просто легнете, отпуснете се и се пригответе и след това попитайте отново в ума си „Мога ли сега, моля, да получа настройката за спонтанно иницииране в Ка Шен Сейким“. Тогава ще дойде при вас.

След това продължете да тренирате редовно с енергията през следващия месец, за да подпомогнете процеса на интеграция. Енергията ще продължи да нараства по сила през този месец. Отнема време и практика, за да може енергията да се настани правилно. Енергията от настройките няма да бъде напълно “инсталирана” и заземена във вас до поне 1 месец от момента, в който получите 3-тото настройване.

Ако установите, че сте имали мощно преживяване с една от тези настройки, а след това следващата не изглежда да прави нищо особено, това може да се дължи на факта, че трябва да изчакате повече, преди да получите това следващо настройване. Това може да се случи, ако тялото и системата ви все още работят върху усвояването на предишната настройка и следователно все още не сте готови да поемете следващата настройка. Ако смятате, че това може да се е случило, просто оставете още малко време, за да завършите усвояването на предишната настройка (например, изчакайте още една седмица) и след това поискайте това следващо настройване отново, когато почувствате, че времето е подходящо.


Проста техника за самолечение


Това е проста техника, която можете да използвате, за да практикувате работа с енергията на Ка Шен Сейким върху себе си. Той не изисква използването на нито един от символите и е подходящ за хора, които не са завършили Рейки ниво 2 или които изобщо нямат предишен опит с Рейки. Хората, които са завършили Рейки ниво 2, също могат да намерят тази техника за полезна.

Хората често откриват, че могат да се свържат с енергията на Ка Шен Сейким, използвайки това упражнение, дори ако никога не са получавали настройки към Сейким или Рейки. Ако вече сте получили настройки на Ка Шен Сейким, връзката ви с енергията ще бъде много по-силна, когато практикувате това упражнение. Въпреки това, дори без да сте получили никакви настройки, може да откриете, че можете да използвате това упражнение за достъп до енергията на Ка Шен Сейким и да работите с нея, за да извършвате самолечение върху себе си.


Тази техника е изключително лесна и може да се направи, докато лежите в леглото през нощта, преди да заспите. Или като алтернатива, можете да го правите в легнало положение (или дори да седите на стол) по всяко време на деня. Всичко, което трябва да направите, е да поставите ръцете си удобно върху тялото си, да поискате енергията да премине и след това да наблюдавате какво се случва.


По-долу са по-подробни инструкции за изпълнение на това упражнение:


1. Легнете по гръб. (Ако това не ви е удобно, легнете на една страна.)

2. Поставете ръцете си (дланите надолу) удобно върху горната част на краката си – с лявата ръка върху левия крак, а с дясната ръка върху десния крак. Или ако ви е по-лесно, поставете ръцете си на корема. Не разпервайте пръсти и палци - дръжте ги заедно. (Ако предпочитате да лежите на една страна, може да откриете, че е по-удобно да поставите ръцете си върху други части на тялото си. В този случай упражнението ще продължи да работи.)

3. Кажете наум, сякаш казвате молитва: „Моля, нека, енергията на Ка Шен Сейким и енергията на  УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ да дойдат, за да ме излекуват за моето най-висше благо.“ Ако желаете, можете също да помолите енергията да се фокусира върху излекуването на конкретен проблем. Енергията ще знае къде да отиде и какво да прави.

4. Сега просто се отпуснете и наблюдавайте какво се случва. Не се опитвайте да накарате енергията да премине. Вместо това просто позволете на енергията да премине през всичко сама. Енергията ще започне да се канализира през ръцете ви към тялото ви. Тя автоматично ще отиде там, където е необходимо във вас. Може да отнеме известно време, докато енергийният поток се натрупа достатъчно, за да можете да го почувствате.

Не се опитвайте да контролирате енергията – просто я наблюдавайте. Енергията ще работи под ръководството на вашето Висше съзнание. То ще знае къде да отиде и какво да прави. Тя може да ви излекува на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво и винаги ще работи за вашето най-висше благо.

След като процесът на канализиране започне, той ще продължи, ако е необходимо, докато ръцете ви останат поставени върху тялото ви, дори ако заспите. Опитайте се да останете будни и наблюдавайте какво се случва поне 15 минути. (Можете да го направите за много повече от 15 минути, ако желаете. Нека интуицията ви да ви насочи колко време е необходимо за всяка отделна сесия.)

Някои хора ще изпитат енергията като топлина, а други ще я изпитат като усещане за изтръпване. Може също да има усещане за нещо течащо. Енергията може да се чувства различно в различно време. Докато наблюдавате какво се случва, може да забележите, че можете да усетите, че нещо се случва в определена част от тялото ви за определен период от време и след това да откриете, че усещането ще се промени и ще премине към друга част от тялото ви.

5. Завършете сесията, като благодарите на енергията на Ка Шен Сейким и енергията на  УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ за това, че идват и работят върху вас, и за изцелението, което ще доведат във вас. Ако заспите, преди да благодарите на енергията, опитайте се да запомните да благодарите на енергията по-късно (например, когато се събудите сутрин, ако сте правили упражнението през нощта).

Ако откриете, че не можете да усетите енергията, когато правите това упражнение, не се притеснявайте – дори и да не можете да я почувствате, тя пак ще работи. Някои хора смятат, че е необходима практика, преди да започнат да усещат енергията.

Ако това е единствената техника, която използвате за работа с енергията на Ка Шен Сейким, опитайте се да правите това упражнение поне 4 пъти седмично. Ще откриете, че енергията като цяло ще ви отпусне и ще ви подмлади в същото време. Ако обаче започнете да се чувствате често будни през нощта и не можете да заспите, това също може да се дължи на енергията. Ако това се случва и е проблем, може да се наложи да работите с енергията малко по-малко за известно време.

Ако желаете, можете да правите горното упражнение, седнали на стол или докато медитирате. Можете също така да поставите ръцете си върху всяка част от тялото си, за която смятате, че има нужда от енергия, по всяко време на деня, ако сте интуитивно напътствани за това. Енергията ще подпомогне всякакъв вид лечебен процес. Освен това ще ви помогне да се подмладите, когато се почувствате изморени, изтощени или болни.


Всеки път, когато поставите ръцете си върху която и да е част от тялото си, тялото ви автоматично ще започне да изтегля енергия през ръцете ви на това място. Ако оставите ръцете си в същото положение за малко, ще откриете, че тялото ви ще извлече толкова енергия, колкото му е необходима на това място. След това, когато е поело достатъчно енергия на това място, ще забележите, че енергийният поток ще се забави или ще спре.


Ако държите ръцете си на едно и също място дори след като енергийният поток се забави или спре, може да откриете, че тялото ви започва да черпи повече енергия на същото място. В този случай енергията най-вероятно ще започне да пътува вътре във вас към друга част от тялото ви, която се нуждае от енергия.


Ако в даден момент почувствате, че сте си дали твърде много енергия и се „претоварвате“, просто си направете почивка от използването на енергията за няколко дни или седмица. Понякога вашата система ще се нуждае от почивка, за да може да усвои енергията, която вече е била канализирана. Понякога е необходимо време, за да премине през лечебните процеси, които протичат във вас. Слушайте внимателно чувствата и интуицията си – оставете ги да ви напътстват кога трябва да си починете и кога е безопасно да започнете да използвате енергията отново.


Символи на ниво 1 Ка Шен
 
Чо Ку Рей (Интуитивна творческа версия)

Произнася се "Чо Ку Рей".

Това е „символът на силата“, който активира и увеличава енергията. Може да се използва самостоятелно, както и за овластяване на всички други символи.

Тази версия на Чо Ку Рей носи енергията на Ка Шен Сейким в свежа, млада, нежна, любяща и игрива форма. Тази енергия е чудесна за общо изцеление, емоционално изцеление, възстановяване на младостта и повторно свързване с вашето вътрешно дете. Той също така развива вашата интуиция, креативност и възприемчивост към Божественото вдъхновение.

Тази версия се препоръчва като основен Чо Ку Рей за използване при работа с Ка Шен Сейким.


Чо Ку Рей (стандартна версия)

Това е стандартната Сейким версия на Чо Ку Рей и може да се използва като

алтернатива на интуитивната креативна версия. Това също е „символ за мощност“, който се активира и увеличава енергията. Може да се използва и самостоятелно и за овластяване на всички други символи.

Използвайте тази версия на Чо Ку Рей, когато интуитивно се чувствате насочени към нея, или ако инутитнов откриете усещане за предпочитание към него пред интуитивната творческа версия.


Чо Ку Рей (дисперсионна версия)

Тази версия на Чо Ку Рей има същите функции като стандартната версия, с

добавена способност за подпомагане на разпръскването и освобождаването на негативна, болезнена или блокирана енергия във физическото, емоционалното, менталното и духовното тяло. Използвайте тази версия вместо Интуитивна творческа версия или стандартната версия, когато интуитивно усетите, че така е

необходимо.

Този символ е добър за облекчаване на болката и освобождаване на стреса и натрупаните емоции като например тъга, гняв и депресия. Енергично отваря зоната, върху която се прилага, позволява на нежеланата енергия да се освобождава и разсейва по-лесно.


Сей Хе Ки

Произнася се "Сей Хе Ки".

Сей Хе Ки се използва за лечение на подсъзнателно и емоционално ниво и може да бъде използван за свързване с подсъзнанието. Може да се използва за освобождаване и препрограмиране на физически, емоционални и умствени модели в рамките на клетъчната памет.

Сей Хе Ки може да се използва за защита срещу негативни енергии и влияния и

помага за създаване на вътрешно усещане за сигурност и безопасност. Може да се използва и за подпомагане на разплитането на стеснения и блокажи, които ограничават свободния поток на енергия, както гребен разплита коса.


Хон Ша Зе Шо Нен

Произнася се "Хон Ша Зе Шо Нен".

Хон Ша Зе Шо Нен се използва (заедно с Лен Со Ме) за установяване на връзка

във времето и пространството, за целите на изпращане на лечение от разстояние. (Вижте също символът Лен Со Ме, по отношение на връзката за лечение на разстояние.) Може също да бъде извикан към всяка част от тялото по всяко време по време на лечението, когато интуитивно се усетите нужда да го направите.


Лен Со Ме  (Чиста любов)

Произнася се като „Лен Со ме“.

Първо начертайте хоризонталната осмица. Започнете от центъра и се движете надолу и овално вдясно, продължавайки около пълната осмица. Обиколете цялата хоризонтала на осмицата общо 3 пъти. След това нарисувайте вертикалната осмица. Започнете от центъра и се движете нагоре и овално надясно, като продължавате до пълна осмица.


Обиколете цялата вертикална осмица общо 3 пъти.


Хоризонталната осмица е съставена от 2 кръга – мъжки и женски, слънчев и лунен

– които са равни, балансирани и обединени. Той представлява баланс и обединение на Мъжка и Женска енергия. Той е символ на безкрайността и също така представлява вечността и висшите духовни сили.


Вертикалната осмица представлява баланс между духовния и материалния свят,

и сливането на Небето и Земята. Той също така представлява безкрайния кръг на

Чиста Любов, изтичаща надолу от Духа Отец и нагоре от Майката Земя през човешката енергийна система.

Известно е, че енергията на Сейким се движи в безкрайна фигура осем. Цифрата осем - Символът за безкрайност често се използва за представяне на енергията на Сейким и особено на енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ.

Лен Со Ме  канализира енергията на Чиста любов. Свързва се много добре с

енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и е много важен символ в Ка Шен Сейким. Лен Со Ме се препоръчва да се използва като лечебно средство с общо предназначение на всички области на тялото при провеждане на лечение. Освен това има балансиращ ефект и може да се използва като инструмент за стабилизиране.

Лен Со Ме се препоръчва да се използва заедно с Хон Ша Зе Шо Нен, в

установяване на връзката за лечение от разстояние, когато изпращате дистанционни лечения. Това

ще направи връзката по-силна, отколкото би била, ако използвате Хон Ша Зе Шо Нен

само.

Лен Со Ме също може да се използва винаги и навсякъде, където интуитивно почувствате нужда

чиста, безусловна любов. Лен Со Ме е полезен при работа с ниско самочувствие

проблеми. Също така е полезен за изцеление на чувствата, че сте необичани, нуждаещи се, недостатъчно добър,

изгубен, изоставен, отхвърлен, пренебрегнат или нежелан.


Извикване на символите


За да извикате един от символите по-горе, нарисувайте го веднъж и кажете името му 3 пъти. За

например, за да извикате Чо Ку Рей, нарисувайте символа веднъж и след това кажете „Чо Ку Рей, Чо Ку Рей, Чо Ку Рей". Не е необходимо да се произнася името на глас. Обикновено при лечение, името ще бъде изречено само в главата ви, за да не бъде чуто от получателят на лечението.

Всеки от символите на Чо Ку Рей може да се използва самостоятелно, но може да се използват други символи използван заедно с Чо Ку Рей. ю


Другите символи (или комбинации от символи) трябва да бъдат предшестван от Чо Ку Рей и последвани от Чо Ку Рей. Вижте показаните примери по-долу:Един или повече символи могат да бъдат извикани върху всяка част от тялото, където ще поставите ръцете си, както следва:


Начертайте символите, сякаш ги очертавате по тялото, като използвате плоскостта на вашата длан обърната надолу със събрани пръсти, но вместо да ги рисувате по тялото, нарисувайте ги във въздуха на няколко сантиметра над тялото.


При извикване на повече от един символ наведнъж, всеки символ трябва да покрива цялата площ, върху която ще се работи. Например, ако ви предстои да работите върху стомаха, рисувайте всеки символ в достатъчно голям размер, за да покрие целия стомах. (Нарисувайте ги по един отгоре на другия, вместо един до друг.)

 Преди да нарисувате символите, поставете едната си ръка на корема и след това нарисувайте символите с другата ръка, като държите първата ръка на корема. След като извикате символите, поставете другата си ръката надолу също върху стомаха до първата ви ръка и енергията ще започне преминаване през надолу.По-долу са някои предложения за използване на Лен Со Ме в комбинация с други символи:За общо лечение на всички области на тялото.


За подсъзнателно изцеление или по-дълбоко емоционално изцеление в определена област.


За установяване на връзката за лечение от разстояние, когато изпращате лечение от разстояние. Могат да се използва и при присъствено лечение на място с пациента, когато почувствате, че енергията трябва да проникне по-дълбоко в определена област.


Защо някои от символите на Ка Шен Сейким ниво 1 са същите като символите на Рейки ниво 2 ?


Хората понякога задават този въпрос. Причината е, че Ка Шен Ниво 1 е

функционално еквивалентен на Рейки ниво 2. Затова използва символите, които осигуряват същите основни функции. Въпреки това, тъй като тези символи ще работят с Сейким вместо Рейки, те ще имат по-дълбоки ефекти, отколкото биха имали когато

те се използват с Рейки.


От ниво 2 нататък, Ка Шен съдържа много повече символи, различни от Рейки, включително символите, които обикновено се считат за основните символи на Сейким. Тези “не-Рейки” символи предоставят функционалност извън това, което се намира в Рейки ниво 2.


Практически лечения на място


1. Извикайте Архангел Михаил и поискайте неговата защита за себе си и за своят пациент приемник на енергията по време на лечението. Призовете енергията и символите на Ка Шен Сейким, енергията на ВСЕОБХВАТНАТА ЛЮБОВ и водачите Куан Ин, Сехмет, Изида и Гая. Аз също препоръчваме да призовавате своя Висш Аз, както и Висшия Аз на приемащия. Извиквам тези, които са призвани да дойдат, за да излекуват човека за най-висшето им благо. Ако желаете, можете да поискате лечението да се съсредоточи върху лечението на конкретен проблем.


2. Призовете Космическата лечебна банка (вижте Банката за космическо изцеление по-нататък). Аз препоръчваме винаги да използвате Космическата лечебна банка с практически процедури, за предпазване от предозиране на приемника с енергия. Това също дава възможност за максимално количество енергия, което трябва да се даде по време на лечението, въпреки че приемникът може да няма нужда от цялата енергия веднага. Използвайки тази техника, можете да „добавите стойност“ към вашите

лечения и да добавите пояснение на получаващия, че ако е необходимо, може да дойде допълнителна енергия към тях по-късно (може би през следващата седмица).


3. Помолете получателя да получи толкова от лечението сега, колкото му е необходимо в момента и всеки остатък да бъде поставен в Банката за космическо изцеление за тях, под тяхното име и да им се прилага автоматично по-късно, ако е необходимо, по преценка на  техният Висш Аз.


4. По желание, ако искате, помолете лечението да се съсредоточи върху излекуването на конкретен проблем, или проблемна ситуация. Когато правите това, е важно да добавите „...и свързани проблеми“, защото е вероятно да има някои други важни фактори, т.е свързани с избрания проблем, който също се нуждае от изцеление. Например „Моля това лечението се фокусира върху излекуването на проблема с дясното коляно на Мери и свързаните с него проблеми."

След като дадете обща индикация за проблема помолите  лечението да се фокусира

нататък, водачите и енергията ще се погрижат за останалото.


5. Можете да извършите лечението, като работите със стандартен набор от позиции  ръцете или интуитивно да решите кои области на тялото да третирате, докато вървите. Мисля, че третирането само на предната част на тялото обикновено е достатъчна, но можете да третирате и гърба, ако се почувствате водени от импулса да го направите. 


Имайте предвид, че Ка Шен може да бъде много по-силен от Рейки и следователно обикновено няма да е необходимо да подавате толкова енергия по време на лечението, колкото бихте подавали с Рейки.


Извикайте комбинацията от символи Чо Ку Рей + Лен Со Ме + Чо Ку Рей върху всяка 

област на тялото, върху която предстои да работите (като се движите от една позиция в друга) и оставете енергията да тече толкова дълго, колкото е необходимо в този момент.


Във всяка точка на тялото можете също да добавите доза от други комбинации от символи ако интуицията ви подтиква да го направите. Например, можете да дадете комбинация от


Чо Ку Рей + Сей Хе Ки + Чо Ку Рей


на задната част на главата. За да направите това, поставете ръцете си на задната част на главата и извикайте Чо Ку Рей, последвано от Сей ​​Хе Ки, последвано от Чо Ку Рей. След това новата вибрацията ще започне да идва.


За да се върнете обратно към Чо Ку Рей + Лен Со Ме + Чо Ку Рей (за да продължите лечението на останалата част от тялото), ще трябва да извикате отново тази комбинация от символи на следващата позиция.


6. Когато лечението приключи, благодарете на всички, които сте призовали да помогнат в лечението, включително енергията на Ка Шен Сейким, енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и на духовните водачи.


Лечение от разстояние

Основната техника


1. Седнете на стол с възглавница на коленете. Призовете Архангел Михаил и попитайте

за неговата защита за вас и приемника по време на лечението. Призовете Ка

Енергия и символи на Shen Сейким, енергията на  УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и водачите Quan Yin, Сехмет, Изида и Гaя. Също така препоръчвам да призовавате своя Висш Аз, както и Висшия Аз на приемника. Помолете тези, които са призвани да дойдат, за да излекуват човек за най-висшето им благо. Ако желаете, можете да поискате лечението да се съсредоточи върху лечение на специфичен проблем, както е описано в Hands on Treatments (по-горе).


2. Призовете Космическата лечебна банка. Препоръчвам ви винаги да използвате Космическата лечебна банка с дистанционни лечения, за предпазване от предозиране на приемника с енергия. Това също така позволява да се даде максимално количество енергия по време лечението, въпреки че приемникът може да не се нуждае от всичко веднага. Използвайки тази техника, можете да „добавите стойност“ към вашите лечения и да обясните на получателя, че ако е необходимо, допълнителна енергия може да дойде по-късно (може би през следващата седмица).


Извикайте Космическата лечебна банка и уточнете обстоятелствата, при които

приемникът трябва да получи лечението от банката, както е описано в Космическата лечебна банка по-нататък.


3. Поставете ръцете си надолу върху възглавницата, една до друга. Не разпервайте своите пръсти – дръжте ги заедно.


4. Представете си приемника наум или погледнете негова снимка и се настройте за подаването към него. Получателят може да бъдете и вие.

5. Сега, докато си представяте лицето им, кажете на получателя 3 пъти: (напр.

изпрати на Питър) „Питър, мога ли да сложа твоята Мисловна Форма на възглавницата под моите ръце". Трябва да забележите енергийна връзка, образуваща се между ръцете ви и образа във възглавницата.


6. Вдигнете едната си ръка и извикайте Чо Ку Рей (над възглавницата), последван от Лен Со Ме, следван от Хон Ша Зе Шо Нен, следван от Чо Ку Рей. Сега поставете това

върнете ръката на възглавницата до другата си ръка. Това ще установи лечебната връзка от Разстояние и ще забележите, че енергията започва да тече. Изчакайте малко докато енергията се натрупа преди да продължите.


7. Сега да започнем същинското лечение. Можете да работите със стандартен набор от позиции на ръцете или интуитивно да решите кои части от тялото да третирате, докато процедурата върви.


Вдигнете отново едната си ръка и извикайте Чо Ку Рей (над възглавницата), последвана от Лен Со Ме, последван от Чо Ку Рей, след това спуснете ръката си обратно. Сега енергията ще започне да тече и лечението ще започне. От тук само си представете вътре в умът ви ръцете си върху част от тялото на приемника. Оставете енергията да тече в тази точка толкова дълго, колкото изглежда необходимо. След това си представете в ума си как движите своите ръце на друго място по тялото им. Когато си представите как местите ръцете си на следващото място, трябва да почувствате как енергията започва да тече отново. Просто продължавайте да работите така докато не преминете всички позиции по тялото, които искате да включите - след това лечението ще приключи.


Във всяка точка на тялото можете да добавите доза от друга комбинация от символи, ако желаете или интуицията ви води да го направите. Например, можете да дадете доза от


Чо Ку Рей + Сей Хе Ки + Чо Ку Рей


на задната част на главата. За да направите това, просто си представете, че ръцете ви отзад  на главата на приемащият и след това извикайте Чо Ку Рей (над възглавницата), последван от Сей ​​Хе Ки, следван от Чо Ку Рей. Тогава новата вибрация ще започне да идва и ще бъат изпратени до задната част на главата на приемника. За да се върнете обратно към Чо Ку Рей + Лен Со Ме +

Чо Ку Рей (за да продължите да третирате останалата част от тялото), ще трябва да извикате отново тази комбинация от символи отново върху възглавницата.


8. Когато лечението приключи, благодарете на всички, които сте призовали да помогнат в лечението, включително енергията на Ка Шен Сейким, енергията на УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ и духовните водачи.

Това е основната техника за лечение от разстояние. Препоръчвам първо да я изпробвате върху себе си.


Хората често откриват, че получават повече визуални/телепатични съобщения, когато се провеждат дистанционни изцеления, за разлика от  директните лечения с ръце върху пациента.


Космическата лечебна банка


Космическата лечебна банка е място, където могат да се изпращат лечения, които да бъдат получени на по-късен етап от време. Тя е достъпна за всеки и всеки може да яизползва. Това може да се направи, при работа с Рейки, Сейким или други подобни лечебни системи. Четирите основни начина на използването на Космическата лечебна банка са както следва:


  • Да изпратите изцеление на някого и той да го плучи когато го поиска.
  • Да изпратите изцеление, което трябва да бъде получено в определено време.
  • Да изпрати изцеление за Висшия Аз на получателя, което висшият му АЗ да приеме (администрира и приложи), ако е необходимо.
  • Да направите директно лечение с длани на живо, от което получателят ще вземе колкото се нуждае в момента, като остатъкът се запазва в Космическата лечебна банка, зада бъде получено по-късно при необходимост.

За да поставите лечение (или частично лечение) в Космическата лечебна банка, уточнете преди започва лечението, за което ще бъде поставено в Космическата лечебна банка:


<получател>, под името на <получател> и обстоятелствата, при които получателят

е да го получи. Оттам нататък провеждайте лечението както обикновено.

Например, с дистанционните изцеления, „Моля това изцеление да бъде поставено в Космическата лечебна банка за Дейвид, под името на Дейвид,..."

  • "... за Давид да получи, когато поиска."
  • „... за Дейвид да получи в 22:00 часа в сряда, 30/11/05.“
  • „... да бъде администриран на Давид при нужда, по преценка на неговия Висш

Аз."


Понякога може да не се наложи приемникът да получи цялото лечение наведнъж.

Следователно, ако е дистанционно лечение и лечението трябва да се получи, когато

получателят го поиска или в определено време, както в първите два примера по-горе, се препоръчва да добавите следните инструкции: Посочете дали приемникът трябва да получават само толкова, колкото му трябва по това време, като останалата част се задържа в Космическата лечебна банка, която да се администрира автоматично при необходимост по преценка на Висшия Аз на получателя.


Използвайте тази техника и с лечения с длани на живо. Ка ШенСейким може да бъде много по-силни от Рейки и има възможност за случайно предозиране на вашия приемник. Този метод е ефективна предпазна мярка предотвратяване на превишаване на енергията на приемника.


Например, с ръце върху изцеления, използвайте - „Моля Дейвид да получи толкова от това лечение сега, колкото му е необходимо сега, и нека остатъкът да бъде поставен в Космическата лечебна банка за Дейвид, Фамилията на Дейвид и да бъде администриран автоматично, ако е необходимо, по преценка на неговия Висш Аз."


Ако искате да изпратите лечение на някой, който не е дал съзнателно разрешение да им изпратите изцеление, можете да изпратите лечението в Космическата лечебна банка, като уточните, че трябва да се администрира при необходимост, по преценка на получаващият Висш Аз. По този начин Космическата лечебна банка може да се използва като предпазен механизъм за да попречи на някой да получи изцеление, което наистина не иска.


Как да поискате пълната версия на ниво 1


Ако искате да получите пълната версия на ниво 1, първо трябва да завършите

основната безплатна  версия на ниво 1. Това е така, защото основната версия ще осигури добра основа за пълната версия. Тя ще ви подготви за пълната версия и ще ви даде възможност да получите по-голяма полза от пълната версия, отколкото бихте могли да получите, ако не получите първо основната безплатна версия.


Както бе споменато във въведението, всяко ниво отнема минимум 1 месец на интегриране (от момента, в който сте приключили с получаването на всички настройки за това ниво) преди да можете да започнете следващото ниво. Това включва приемане на минимум 1 месец между завършване на основната версия на ниво 1 и започване на пълната версия на Ниво 1. Можете да изчакате повече от 1 месец между нивата, ако смятате, че трябва. Най-добре е да не преминавате към следващото ниво, докато наистина не почувствате, че сте готови.


За да поискате настройките за пълната версия на ниво 1, ще трябва

изпратете имейл на Питър Чапман на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За да ви изпратя вашите настройки за пълната версия на ниво 1, ще трябва

знам вашето име и фамилия и вашето местоположение (град и държава). За

пример: Мери Томас, Мелбърн, Австралия.


Моля, уведомете ме колко време е минало, откакто сте получили 3-то настройване

за основната безплатна версия на ниво 1. 

Моля, уведомете ме също дали  и в кое ниво на Рейки сте били настроени по-рано.

Когато поискате пълната версия на ниво 1, ще се радвам да получа всякаква обратна връзка, която може да имате докато получавате настройките за основната безплатна версия на ниво 1 и вашия опит в работата с основната безплатна версия на

Ниво 1. Обратната връзка е много полезна за мен. Благодаря ви предварително.


За информация относно цената на пълната версия на ниво 1, както и цената на нива 2

до 7, моля, посетете www.vibrational-alchemy.com.


признателност


Основната версия на Ка Шен Сейким Level 1 е достъпна безплатно за хората

Навсякъде по света. Ако лично смятате, че основната версия на ниво 1 е полезно, моля, покажете своята признателност и дайте нещо обратно на енергията разказвайки на другите за тази възможност.


Допълнителна Литература


За отлична книга за Сейким/Сейким, моля, вижте УНИВЕРСАЛНА ЛЮБОВ – Наръчник за лечение с Сейким-Сейким-Reiki и SKHM, от Даян Рут Шумейкър, публикуван от Celestial Wellspring Publications.


Тази книга е силно препоръчителна и включва допълнителна информация за много от

символите, използвани в Ка Шен Сейким. Тя също така съдържа изчерпателна информация за преоткриването и развитието на Сейким/Секхем.


Може дапоръчате УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ от www.Amazon.com


Моля, имайте предвид, че във  УНИВЕРСАЛНАТА ЛЮБОВ Даян описва енергия, наречена Секхем, която тя използва заедно с Рейки и Сейким и обяснява, че обединява Рейки и Сейким като единна система. Формата на Даян на Секхем е нещо малко по-различно от Ка Шен Сейким.


Това ръководство може да бъде свободно копирани и предадено на други, при условие че не бъде модифицирано.


Безплатната инициация към Ка Шен Сейким е предоставена от www.vibration-alchemy.com


Ако не сте завършили Рейки ниво 2, все още можете да бъдете настроен на Ка Шен Сейким, но ще трябва да използвате опростена версия на системата, наречена Reiki/Сейким  Ускорител на личен растеж. 


Моля вижте www.vibrational-alchemy.com за повече подробности.


Дарения


Основната версия на тази система е предоставена безплатно за всеки който би искал да я пробва. Въпреки това, ако искате да направите дарение в замяна, възможно е да направите това на следната уеб страница:


http://www.vibrational-alchemy.com/donations.htm


Необходима е работа, за да се предостави тази услуга, така че даренията винаги ще бъдат оценени.


Ако обмисляте да направите дарение, препоръчително е първо да получите безплатни настройки и да опитате да работите със системата. Това е така, защото тази система може да не пасне на всички. Най-добре е да се уверите, че системата работи за вас и че сте доволни от нея, преди да продължите и да направите дарение.


Информация за връзка


За допълнителна информация относно Ка Шен Сейким, моля свържете се с:


Питър Чапман

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: www.vibrational-alchemy.com


Вибрационна алхимия - Мелбърн, Австралия

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme