Отговор
 Колесницата

Това над което трябва да помислите


Колесницата

КолесницатаУспешно приключване на творчески проект или друга дейност; преодоляване на проблеми - здравословни или свързани с вътрешни колебания; силните е желания и волята помагат да се тръгне по нов път към нови борби и трудности, от които човек излиза като по-силна личност; триумф; приятно пътуване.

Това което е на път да се случи


Петица пентакли

Петица пентаклиПроблеми, свързани с финансова несигурност и мате­риални загуби, а това води до обезверяване; трябва да се приеме ситуацията и да се търсят причините в собстве­ния характер, да не се отказват съвети от другите; затруд­ненията са временни и трябва да се върви напред.
в съседство с:
Папата - разминаване с досадни задължения
Луната - поражение в спор
Десятка жезли - неприятности в резултат на лицемерие

Крайна точка към която вървите


Четворка пентакли

Четворка пентаклиПостигнатото е стабилно; появява се конфликт меж­ду идеализма и здравия разум в усилията за достигане на бързи и практични резултати; нови бизнес дейности; ам­биция за осъществяване на по-голямо влияние върху дру­гите; сигурен материален успех; подаръци; възнагражде­ния.
в съседство с:
Рицаря на пентаклите - полезен подарък
Краля на чашите - време е да се върнат пари, взети назаем
Двойка мечове - подарък с цел помирение

Направи дарение и помогни този сайт да продължи да съществува Сума
Дарение ЛВ
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки