karta-na-rukata

1. Пръст на Юпитер
2. Соломонов пръстен
3. Фаланга на волята
4. Хълм на Юпитер
5. Пояс на Венера
6. Фаланга на логичното мислене
7. Долен хълм на Марс
8. Линия на живота
9. Линия на Марс
10. Хълм на Венера
11. Млечен път
12. Гривни
13. Пръст на Сатурн
14. Пръст на Аполон
15. Пръст на Меркурий
16. Пръстен на Сатурн
17. Хълм на Сатурн
18. Хълм на Аполон
19. Линия на сърцето
20. Хълм на Меркурий
21. Линия на ума
22. Линии на децата
23. Линия на брака
24. Линия на здравето
25. Линия на интуицията
26. Горен (същински) хълм на Марс
27. Линия на съдбата

28. Линия на Слънцето

29. Хълм на Луната