fingers

Дълги. Интелигентност.

Къси. Импулсивност, колебливост, по-ниска интелигентност.

Широки. Старателност, муден ум.

Четвъртити (1). Разсъдливост, предпазливост.

Лопатовидни (2). Енергичност.

Прищипнати. Деликатност.

Островърхи (3). Импулсивност, артистичност, изисканост.

Тънки. Самовлюбена натура, с усет към естетичното.

Дебели и къси. Егоизъм.

Криви. Злобен, лесно раздразним човек.

Пухкави. Натура, податлива на наслади.

Гладки ставни връзки(4).  Бърз ум, импулсивност.

Възлести пръсти (5). Задълбочено мислене, силно изявено чувство за достойнство.

Широки ставни връзки. Методичност, рационален ум.