Въздух

Air_elemental__commission_by_ming85

Вода

Water_elemental__commission_by_ming85

Огън

Fire_elemental__commission_by_ming85

Земя

Earth_elemental__Karra_by_ming85

 

Създадени от ming85