Вие нямате никаква насита нали, многоуважаеми Вампири и Таласъми - затова ви подарявам още седем Смъртни Гряха - изцяло на ваше разположение!

Още седем Смъртни Гряха