Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби

Индекс на статията

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В РИБИ 

и Северен възел в Дванадесети дом 

(и Слънце в Дева) 

 

ОБЩ ПОГЛЕД  

Качества, които трябва да развивате  

Работата в тези области може да ви помогне да откриете скритите си дарби и таланти.  

• Да не осъждате другите 

• Състрадание 

• Отказ от безпокойството в името на висшата сила 

• Освобождаване на съзнанието чрез медитация и размишления върху себе си 

• Съсредоточаване върху духовната пътека 

• Вяра в положителния изход 

• Признаване връзката с Вселената 

• Приветстване на промяната 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 

Качества, от които трябва да се освободите  

Работата по намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне да направите живота си по-лесен и радостен.  

• Прекалена тревога 

• Прекалена склонност към анализи 

• Обсебващо безпокойство 

• Преувеличаване важността на детайлите 

• Крайни реакции в началото 

• Търсене на грешките - обвиняване на другите 

• Прекалена тревога да не се допускат грешки 

• Желанието да бъдете Г-н или Г-жа Идеалният 

 

• Оставане в неприятни ситуации 

• Липса на гъвкавост 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme