Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Надменност: ролята на образец

Индекс на статията

Надменност: ролята на образец

В миналите животи тези хора са развили чувство, че винаги са прави. Лекарите и хирурзите са като богове: всеки ги почита и е лесно да си спечелят слава. Така процесът на служене на другите се превръща в една самоцел. 

Затова хората със северен лунен възел в Риби често идват в това прераждане с чувство на надменност. Те смятат, че трябва да бъдат образец (учител, министър, пожарникар, полицай и т.н.), тъй като по един или друг начин представят архетипов образ, който трябва да даде определена стойност на човешкия опит. Като образец те смятат, че трябва да бъдат непогрешими. Но за да правиш нещата перфектно, е необходимо да бъдеш нещо повече от другите и това е началото на края за тези хора. Така те биват хванати в капана на ролята, която изпълняват, и освен това започват да злоупотребяват с доверието на хората около себе си. 

Тези хора силно се идентифицират с работата или службата, която изпълняват. Те се потапят в работа и не могат да отделят себе си от нея. Онова, което започва като забелязване на още един детайл, преди да се изостави дадена работа, скоро се превръща в синдром на работохолизъм. Макар че тяхната работа ги поробва, те не приемат, че са обсебени, а просто смятат, че правят каквото трябва. Необходимо е да спрат да се идентифицират с тяхната работа и тогава ще могат наистина да я свършат, без да губят част от себе си. Дори и ако не прекарват много часове на работното място, те ще отделят много време в тревоги за нея. И в двата случая, тя е централен проблем, който стои над всичко в техния живот. 

Те имат проблеми и със своите служители или колеги. Трудно е да се освободят от желанието да контролират поведението на другите - не са сигурни, че те могат да свършат работата. Родените с лунен възел в Риби се учат, че тяхната представа за правилния начин, по който да свършат нещо, може да бъде различен от идеята на другия човек, но и двата начина могат да дадат добри резултати. Те трябва да позволяват на хората свободата да имат различен стил. А също е необходимо да разберат, че другите трябва да се научат как да си вършат работата - те не могат да очакват всеки да знае най-добрия начин. Тези хора чувстват, че трябва да стоят встрани от другите, тъй като имат да изпълняват определени задължения на земята. Те се страхуват, че ако позволят на себе си да бъдат равни и бъдат заинтригувани на емоционално ниво, могат да забравят своята задача и това ще разголи собствената им представа за тях самите. За да изпълняват ролята си, те не бива да свалят маската, тъй като ако я свалят и се поддадат на своите емоции, ще станат част от колектива и вече няма да бъдат образци. 

Всъщност, когато играят, те привличат към себе си хора, които очакват от тях да изпълняват точно тази роля. Когато някой каже: "Бъди такъв", това подхранва егото им, но те попадат в капана на ролята. Иронията е, че хората със северен възел в Риби носят по-висша енергия на планетата, но тя е неефективна, докато действат, водени само от егото си. Те се учат, че вместо да правят нещо, просто трябва да бъдат тези, които наистина са.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme