Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Дълг и вина

Индекс на статията

Дълг и вина

Родените с лунен възел в Риби са обсебени от чувството, че са длъжни да създадат ред. Те мислят, че трябва да играят определена роля или да изпълняват определен ритуал, или да имат установен ред, и за тях това е отговорност. Според хората с такава позиция на лунните възли, да станат част от Вселената означава да се съгласят да бъдат никой. Но ако се съгласят да бъдат никой, това ги кара да мислят, че не вършат работата си и така водят след себе си вината. "Ако не изпълня задълженията си, аз вредя на някого."  

Това е омагьосан кръг и се намира изцяло в ума им. Той е основан на идеята, че са по-висши от другите и затова имат особена мисия. Нещо трябва да ги разтърси, за да се измъкнат от този кръг и да приемат своята човечност. Те могат да открият, че са в ситуация, която наистина е извън контрол. Състраданието и приемането са единственият изход, единственият начин, по който могат да се освободят от порочната идея за перфектност, задължения, вина. В определен момент това освобождаване ще означава да кажат: "Добре, предполагам, че не мога да свърша идеално работата. Може би ще трябва да се оставя в ръцете на Бог." В този миг тяхното съзнание превключва и те могат да видят много по-цялостната картина.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme