Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Универсалният поток и синхронизиране

Индекс на статията

Универсалният поток и синхронизиране

Хората със северен възел в Риби винаги препускат. Независимо от невероятната им способност да се концентрират, тяхното чувство за синхрон е малко объркано, тъй като обикновено се опитват да правят прекалено много неща само за няколко часа. Ето защо те може да имат проблеми с точността - макар че обикновено спазват времето, тъй като това е едно от задълженията им в обществото. Независимо от това, на тях често им се струва, че денят е много малък. 

Разрешението на този проблем е в намаляването на скоростта, докато те не се синхронизират с универсалния поток - естествената скорост на събитията. Вселенският поток има свое собствено време, честота и скорост и когато човек ги осъзнава, той чувства естествена лекота в живота. Събитията изглежда се появяват тогава, когато е необходимо, и ако човек е подготвен да се справи с тях, има съвсем малко неща, които трябва да се доизгладят, стига той да се движи с ритъма на сърцето си. 

Затова, като намалят скоростта и вършат по-малко неща, родените със северен възел в Риби осъществяват повече проекти. Когато тяхната честота не съвпада с честотата на универсалния поток, защото те действат с безумна скорост, нещата около тях започват да се объркват. Тези хора сами разрушават една ситуация, внезапно стигат до тухлена стена и започват да се чудят: "Защо не мога да направя това?" 

Когато се сблъскват с трудности, най-добре е да намалят скоростта. Това позволява на другите хора или на новите идеи да дойдат при тях и да им помогнат. Като намалят скоростта, те влизат в синхрон с другите части на Вселената, тяхната честота се свързва с онова, което се случва около тях, и те стават част от универсалния поток.

 

Намиране на спокойствие  

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme