Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Самопречистване

Индекс на статията

Самопречистване

Хората със северен лунен възел в Риби чувстват нужда от самопречистване, преди да се отворят за енергията, която може наистина да промени тяхното съзнание. Но това може да бъде един безкраен процес. Тези хора никога не приемат, че са достатъчно чисти или че поведението им е достатъчно идеално, за да се отворят за по-висшата енергия. Нещо повече, техният подход към самопречистването е основан на строги правила. Тези хора се опитват да живеят според собствените си очаквания, преминават през бариерите в името на дълга и за да пречистят себе си. А всъщност пречистването, от което се нуждаят, е да се освободят от дефинициите, с които са си поставили самоограничения. Те се учат да отделят своята идентичност от своята дейност. Тяхната работа не ги изразява напълно, техните задължения не ги правят човешки същества. За да стигнат до по-висока степен на съзнателност, те трябва да се освободят от всички самоналожени дефиниции за това кои са и каква роля изпълняват. 

Родените със северен възел в Риби вече са се сдобили с една безкрайна компетентност и в това прераждане тяхната основна нужда е да се отпуснат и да намерят вътрешно спокойствие. Но в резултат на непрекъснатата мозъчна дейност (опити да се анализира всичко около тях и да се поправи нещо или някой, обикновено са в непрекъснат стрес и напрежение. Докато се опитват да осъществят промени, които си мислят, че са необходими, за да намерят вътрешно спокойствие, те са непрекъснато напрегнати. 

Тези хора трябва да отделят време, за да остават сами със себе си и да намерят отговори за своите тревоги вътре в душата си. Те трябва да приемат проблема вътре в себе си и да го обмислят, да го почувстват и да преминат през вътрешен процес на освобождаване от него. Те се нуждаят от време, за да се справят с безпокойството, което пулсира у тях. Хората с лунен възел в Риби се нуждаят от този личен процес на вътрешно пречистване и могат да направят това само когато са сами. 

След като веднъж престанат да се вживяват толкова силно във всичко, те могат обективно да наблюдават себе си и да реагират на всяка появила се ситуация. Чрез този процес връзката, която ги свързва с материалния свят, ще започне да отслабва. Всичко в тях, което се съпротивлява на естественото развитие на събитията, ще започне да се разсейва и това ще бъде единственото самопречистване, от което те наистина се нуждаят. Ако се опитат да действат в своята среда, без да отделят време да се освободят от напрежението, те ще продължат да изпадат в мисли на тревога и безпокойство. Тяхната нужда от самота и размишления трябва да бъде разбрана и да й бъде отделено необходимото внимание. Те трябва редовно да прекарват определено време в някаква мисловна дейност, за да се освобождават от напрежението и да си позволяват да бъдат по-щастливи.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme