Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Обвързване с другите

Индекс на статията

Обвързване с другите

Тъй като в миналото хората със северен възел в Риби са били съсредоточени върху собствените си тревоги, те често забравят за чувствата на другите хора, когато правят планове. Животът тече за всички, не само за тях. Ние всички имаме мечти, които трябва да се осъществят, грешки, които да направим, и уроци, които да усвоим, но тези хора изглеждат невинни и лишени от разбиране за цялостната картина. 

Те не го правят, защото не искат другите хора да осъществят мечтите си. Те са ориентирани да им служат и честно искат да помагат, но техният фокус е толкова стеснен, че често пропускат да вземат предвид идеите на другите. И когато другите чувстват, че техните мечти и ежедневни нужди не се вземат под внимание, започват да се държат неприятелски. Тогава склонността на хората със северен възел в Риби е сляпо да се съпротивляват на намеренията на близкия човек. Всеки път, когато той се опита да осъществи своя план, родените с тази възлова позиция реагират с отчаяна съпротива - всичко, което виждат, е, че това е против техния план. Резултатът е застой, от който нито една от страните не печели и общуването се проваля. 

Тези хора са имали прекалено много минали животи, в които не им е било позволявано да правят грешки, затова сега в техният умствен компютър има чип, който им напомня, че те изобщо не могат да грешат. Затова те са прекалено предпазливи и да не могат да видят гледната точка на другия човек, което е в основата на много от недоразуменията. За да установят канал за комуникация, първото нещо, което другият човек трябва да направи, е да накара родените със северен възел в Риби да се отпуснат и да не се стремят да бъдат прави през цялото време. Ключовата дума е "прав". 

Родените със северен възел в Риби са жертви на механизма в своя ум, а също и тези около тях. Необходимостта да бъдат прави дава гориво на тяхното безпокойство. Когато започнат да мислят прекомерно, от помощ ще им бъде да се успокоят по следния начин: 

"Направих каквото трябваше, най-доброто, което можех да дам за тази ситуация." Тогава те ще се почувстват много по-спокойни. 

Тези хора са много чувствителни към промяната в енергията. Когато се настроят на честотата на материалния свят, отговарят през цялото време на енергията на другия човек. Обратно, ако работят, за да развият повече духовната си гледна точка - като приемат себе си обективно и се отделят от материалния свят - те могат да начертаят своя курс от тяхна гледна точка, вместо да позволяват на другите да им влияят. Това е една изцяло различна реалност. Те ще открият, че реагират на духовната енергия, а не толкова на емоционалната енергия у другите хора. Преместването на тяхната могъща концентрация от материалния към духовния свят изисква съзнателни усилия. Когато обективно наблюдават себе си и начина, по който техните тела реагират на различни ситуации, ще могат да направят избор, без да е повлиян от силовите полета на хората около тях.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme