Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Да имаш отговорите

Индекс на статията

Да имаш отговорите

В резултат на миналите животи, когато са работили за постигане на ред, тези хора са родени с чувство, че винаги трябва да знаят отговорите. Затова те непрекъснато търсят начини да поддържат и да възстановяват реда - едновременно за себе си и за другите. Когато са изправени пред проблем, те започват да се напрягат, за да намерят отговора - тогава ситуацията се влошава, а тяхното безпокойство се усилва. Може да им отнеме дни да преодолеят чувството си на неадекватност, че не са могли да намерят правилния отговор. 

Тези хора наистина могат да стигнат до отговорите, но само когато разберат, сами за себе си, че не ги знаят. Те трябва да предадат проблема в ръцете на по-висшата сила и да бъдат отворени за проникновенията, които идват чрез интуитивния, а не чрез аналитичния процес. Тогава верните отговори наистина идват под формата на проникновение или чрез общо чувство за благополучие в дадена ситуация. 

Например имах една клиентка с тази възлова позиция, която след много години учене в Европа беше получила висока степен в областта на традиционните техники за обучение по музика. Но когато прилагаше тези техники към нейните ученици, резултати бяха объркващи и постигането им изискваше много време. Едва след като се отпусна и позволи техните индивидуални вокални недостатъци да проникнат в нейното същество, тя предостави проблема за разрешаване на по-висшата сила и можа да види интуитивно точния начин, по който всеки човек да изяви себе си. По ирония на съдбата, като спря да изпитва нужда мигновено да научи отговора, тя откри тази част от подсъзнателното си мислене, която го знаеше, а също, че наистина има талант за развиване гласовете на учениците си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme