Facebook Страница

Северен лунен възел в Риби - Представа за себе си

Индекс на статията

Представа за себе си

Хората със северен възел в Риби винаги се опитват да открият към какво принадлежат: каква е тяхната ниша, каква им е работата, как си подхождат с другите. Този непрекъснат порив да научат всичко е основан на вътрешно чувство, че те нямат стойност освен в професията си или при изпълнение на дълга си, затова идеята да останат неопределени ги плаши. 

Онова, което търсят (крайната сигурност), е мястото, на което вътре в себе си чувстват, че принадлежат. Докато не разберат това, те хабят време и енергия в безплодни лутания, защото в това прераждане за тях не е предвидено да принадлежат към определено реално място. За да имат чувство за принадлежност, те трябва да достигнат до духовните измерения на живота. Това включва медитацията, релаксационните техники, йога и духовните цели. Тези техники фокусират вниманието им върху нефизическия контекст, в който всички реални, материални неща съществуват. 

Съсредоточаването върху духовната основа зад онова, което се случва в материалния свят, дава на родените със северен възел в Риби чувство за удобство и сигурност, че са свързани с другите, и им помага да разширят своето виждане, за да постигнат по-голяма осъзнатост - чувство за пълнота, което се излъчва от всичко. Когато се изпълнят с усещане за пълнота и яснота в себе си, те ще започнат да съзнават повече атмосферата, която са създали. Като се научат да се идентифицират със собственото си енергийно поле, те ще могат да се чувстват удобно където и да се намират.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme