Facebook Страница

Северен лунен възел във Водолей

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ ВЪВ ВОДОЛЕЙ

и Северен възел в Единадесети дом

(и Слънце в Лъв)

 

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области ще ви помогне да откриете своите скрити дарби и таланти.

Обективност (поглед върху цялостната картина)

Желание за приятелство

Вземане на решения от полза за всички

Желание да се споделят нетрадиционни идеи

Желание да се работи в името на общочовешки каузи

Активно участие в живота на обществото

Осъзнаване на равнопоставеността

Обвързване с другите като индивиди, независимо от техните конкретни роли (градинар, лекар, любим човек и т.н)

Създаване на ситуации, които са благоприятни за всички

Осъзнаване уникалността на останалите хора

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези тенденции може да ви помогне да направите живота си по-лесен и по-радостен.

Инат

Правенето на промени, само за да упражнявате власт

Склонността да поемате рискове (в романтични връзки или хазарт)

Желание и упоритост

Непрекъсната нужда от одобрение

Склонност към мелодраматизъм

 

Правене на онова, което се очаква, вместо следване повика на сърцето

Необуздана страст - отиване в крайности

Неосъзнаване важността на другите

Горделивост, основана на страха

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте.

Ахилесовата пета, който родените със северен лунен възел във Водолей трябва да осъзнават, е тяхната нужда от одобрението на другите ("Моето оцеляване зависи от това дали другите ще ме одобрят.") и разбирането, че ако те получат оценката на другите това означава, че са на правия път. Но това е една бездънна яма: хората с лунен възел във Водолей никога няма да получат необходимото им одобрение, за да се чувстват удовлетворени или свободни да бъдат себе си. В действителност за тях одобрението на другите е фалшив барометър. Те трябва да рискуват действията им да бъдат посрещнати с неодобрение, но да останат верни на собствените си нестандартни идеи, за да могат да развият едно по-дълбоко и удовлетворяващо чувство на самоуважение.

Капанът, в който хората със северен възел във Водолей попадат, е едно безкрайно търсене на възможности за поемане на риск - особено в любовта. ("Ако имам щастлива любов, тогава ще се чувствам завършен и ще мога да предприема действия в името на цялото човечество.") Но ако те не балансират тази романтична енергия с ежедневните си ангажименти по изпълнението на някаква общочовешка кауза, животът им става прекалено напрегнат и те неизменно разрушават истинските взаимоотношения, които толкова силно желаят.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да се чувстват достатъчно свободни да се посветят на човешките тревоги, освен ако не забравят личните си желания. Когато добавят своя невероятен талант, за постигане на успех в каузи, свързани с цялото човечество, техните усилия ще дават енергия и положителни емоции на всички засегнати. Истината е, че когато посветят себе си на по-значима цел, родените с лунен възел във Водолей откриват, че Вселената ще им помогне да постигнат пълнота и в личния си живот. Те не бива да забравят старата поговорка: "Внимавай какво ще поискаш, защото може и да го получиш!"

 

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е любов: да бъдат обожавани и в центъра на вниманието на някой друг, който им отговаря със същата страст. За да постигнат тази цел, те трябва да се научат как стоят нещата в действителността - да обявят пред Вселената какво искат и да позволят на живота (в подходящия момент) да доведе при тях онези хора, които ще ги оценят и ще ги обичат. Те трябва да се научат да приемат любовта естествено - да бъдат нащрек, да се възползват от възможностите и да се отнасят по подходящ начин към онези, които идват в техния живот с обич. Ако отделят време, за да бъдат с хора, които мислят като тях, свободно да изразяват нестандартните си идеи и очаквания за бъдещето, при тях идват хора, които могат да бъдат любими и приятели и да им дават необходимата подкрепа. Когато те изразяват своите алтруистични мечти, животът ще им изпрати тези специални хора, които да ги заредят с романтична енергия.

 

Таланти/Професия

Родените със северен лунен възел във Водолей постигат успех, когато са в група, защото така могат да създадат отворени и хармонични взаимоотношения. Техните интереси не са пристрастни и затова успяват да правят онова, което е най-добро за групата като цяло. Те имат успех при преследването на идеалистични каузи или общочовешки цели, в които вярват. Родените със северен възел във Водолей са добри в областите, в които се изисква обективност, те имат успех като учени, астролози, електротехници, техници, компютърни експерти или във всяка дейност, където способността да виждаш бъдещето и да го свързваш с настоящето е предимство. Те имат успех и се чувстват щастливи в дейност, която предлага на обществото новаторски идеи. Тяхната работа дава положителни резултати, когато използват правилно творческата си енергия и могат да предвиждат нещата до тяхното завършване. Работата в радиото или телевизията е друга област, за която имат вътрешно присъщ талант. Освен това имат невероятен творчески заряд и са готови да вложат ентусиазъм, страст и сурова енергия, за да свършат нещо. Когато използват своята решимост, те дават на хората енергия, която ги кара да се стремят към по-висши каузи с благотворно влияние. Ако обаче навлязат в професия, където са в центъра на вниманието, а изборът им не се основава на някакви по-висши принципи (например филмова звезда, шеф на корпорация, военен или политически лидер), това ги поставя в затруднение и ги прави неспособни да се свързват с другите на принципите на равнопоставеността. Те са по-добри в областите, в които могат да използват уменията си в името на важни за човечеството каузи.

 

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел във Водолей

"Когато се освободя от упоритостта, аз печеля."

"Не зная всичко за всички."

"Когато върша онова, което е добро за всички, аз печеля."

"След като веднъж реша какво искам, Вселената ще ми го даде."

"Не е необходимо да доминирам над другите, за да се чувствам добре."

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

 

Минали животи

Родените със северен лунен възел във Водолей са били крале и кралици в миналите си животи или са работели в областта на забавленията - хора, които са свикнали да бъдат "специални". Получаването на всички тези аплодисменти и възхищение е покрило тяхното его с обвивка, която сега им пречи да се чувстват равни с другите - те са дошли в това прераждане с чувството, че са избрани.

За да постигнат чувство на равенство и принадлежност към другите, тези хора трябва да дават на останалите цялата си излишна енергия, идваща от славата, с която са били обградени. Те могат да сторят това като се възползват от невероятните си способности при преследването на общочовешки каузи. Те са тук, за да помогнат за настъпването на Новата Епоха. Тяхната съдба е да слязат от самотните си тронове и да се свържат отново с обществото.

Когато не им върви, те са склонни да реагират така: „На мен? Това не може да се случва на мен!" Те не вярват, че заслужават дори малко лош късмет. Един от уроците, които научават, е, че животът се случва на всеки. Но от миналите си прераждания, в които са били привилегировани, те се гневят, когато към тях се отнасят като към всеки друг, защото са наивни и разглезени.

В миналото, когато са ръководели - били са началници, крале, диктатори или глави на домакинства, те са били VIP личности и са свикнали да правят всичко както те желаят. Затова имат склонност да бъдат взискателни и се чувстват оскърбени, когато другите не се съобразяват с техните желания, макар че са с добри сърца. Те имат много емоционална енергия и често нараняват другите, без дори да го осъзнават. Родените със северен възел във Водолей са специалисти в използването на енергията на своите скрити желания, за да получат резултатите, които искат, но в това прераждане са тук, за да споделят силата на тяхната воля с другите. Те трябва съзнателно да се съсредоточат върху хората, с които общуват, да ги окуражават да изявяват собствените си нужди и мечти!

 

Увереност и сила на волята

Тъй като родените със северен възел във Водолей са развили прекалено своята упоритост в миналите животи, в това прераждане тя понякога е извън контрол - те се опитват да променят нещата, дори и противно на техните интереси, единствено в името на промяната. Те могат да прекарват чудесно в приятна обстановка, когато внезапно тяхната воля се проявява и започва да изисква. Това може да бъде много смущаващо и най-добрият изход за хората с лунен възел във Водолей е отново да установят равнопоставеност и когато открият, че подобно нещо се случва да го разпознаят: "Съжалявам, това е моята невероятна упоритост, която отново излиза от контрол. Каква каза, че е твоята идея?"

Тези хора са били също добре известни художници и други творчески личности в миналите животи. Това им е дало възможност да развият гордостта си и арогантно да налагат своите разбирания на другите. Силната им воля работи в тяхна полза, когато се прилага за постигане на една цел, тъй като им дава сили и решимост да видят как да осъществят трудните проекти, но упражнява отрицателно влияние върху тях, когато се разпростира, без да прави разграничения в другите области на техния живот. Те са прекарали много животи в усилия да изграждат своето его, решимост и лична воля и са загубили чувството си за принадлежност към групата. Затова в настоящото прераждане трябва съзнателно да разширяват своето мислене и да обръщат внимание на личните нужди на всички.

Необходимо е да се стремят да осигуряват общото добруване на хората, за да бъдат подкрепяни от тях. Проблемите възникват, когато се опитват да контролират всяка стъпка, предприета в името на техните желания. Ако се опитат да контролират процеса, настъпва объркване. Онова, което искат, е правилно, но те се учат да дават свобода на начина, по който то ще се прояви. Вселената иска нуждите им да бъдат задоволени и когато научат, че тяхното его не е най-важно на света, всичко към което се стремят, ще дойде при тях.

Родените със северен възел във Водолей имат силна вътрешна увереност в собствената си сила да преодоляват пречките в живота. Може би затова са така невероятно жилави и могат да се измъкнат от катастрофите с щастливо сърце и дух, необходим, за да продължат към следващото приключение. Те съвсем точно преценяват своите дарби и потребности и след това се насочват към постигане на положителни резултати. Не търсят сигурност с помощта на традиционни средства, а зависят от собствения си ум, за да изградят съдбата си.

В миналите животи тези хора са правили всичко сами и това е една от причините, поради които са толкова упорити. Те продължават, докато не постигнат желания резултат или докато не видят, че пречките са много големи и просто трябва да се откажат. Когато най-накрая наистина се откажат от нещо, което не дава резултати, те виждат по-добър отговор защо нещата не са се получили така, както те са искали. И тогава наистина получават помощ: ангелите и собствената им интуиция ще им покажат цялостната картина и тогава те могат да разчитат на помощ от приятели, които споделят същите идеали. В този живот не трябва да правят всичко сами, а да позволяват на другите да им помагат за постигане на целите, което създава положителна енергия у тях и у другите.

 

Поемане на рискове

Родените с лунен възел във Водолей мразят да губят, когато поемат рискове. Дори когато играят най-обикновена игра на карти или хазарт с малки залози - винаги когато става въпрос за пари, тези хора не могат да се нарекат спортсмени. Те приемат всичко прекалено сериозно и забравят, че това е игра. Те са били отдадени на хазарта в миналите си животи и сега не се страхуват да поемат рискове. Но в резултат на липсата на обективност често нямат успех в подобни начинания в този живот.

Тези хора никога не спират, за да помислят за потенциалните бедствени последствия от поетия риск - последствия, които карат хората от другите възлови групи да настръхват! Те смятат, че не могат да стигнат до поражение. Често не намаляват скоростта, за да преценят шансовете си и да претеглят възможностите за успех, както и да направят една практическа преценка, която да вземе под внимание желанията на другите. Те чувстват един невероятно силен поток емоционална енергия и скачат надолу с главата.

Същото се отнася и за любовните им връзки. Когато се преизпълнят със страст, те искат да скочат и 100 % да се отдадат, а техният ум създава най-невероятни фантазии, за да поддържа тръпката им. Те виждат само положителните качества в другия човек и го поставят на пиедестал, като връзката им се превръща в нещо по-голямо от живота - това създава емоционална натовареност, към която тези хора са пристрастени. Те толкова всеотдайно и бързо се влюбват, че залозите за това дали ще спечелят, или ще загубят предмета на любовта си са преувеличени. Това разпалва тяхната фантазия и те често откриват, че се намират в центъра на драма, в която са единственият играч. Същото се отнася и за бизнеса. Ако си мислят, че ще направят страхотен удар като следват своите хазартни инстинкти, обричат дейността си на загуба. Важно е да отделят време и да не предприемат хазартни ходове като използват повече ресурси, отколкото могат да си позволят да загубят, независимо дали става въпрос за парите, или за сърцата им.

Когато хората със северен възел във Водолей сляпо следват своята страст (върховното чувство, което съпровожда изглеждащата на пръв поглед лесна печалба), те винаги губят, независимо дали ситуацията е любовна авантюра, или става въпрос за финансов хазарт. Когато избликне страстта, техният най-добър изход е да намалят скоростта и да преценят риска. И тогава ще получат по-голяма яснота и ще вземат по-мъдро решение. Те губят само когато тяхната единствена цел е получаването на удоволствие. А когато залозите им са по-високи и алтруистични, когато те обективно осъзнават ситуацията, в която се намира другият човек, това им помага да действат правилно, защото имат по-широк поглед и могат да изберат успешна стратегия.

 

Свръх развито его

Родените със северен възел във Водолей са прекарали толкова много минали животи в развиване на своето его, че свръхегото им е било пренебрегвано. (Тук се имат предвид първичните нужди и желания, егото като аспект на същността, което посредничи между тези желания и външния свят, и свръхегото, което е отговорно за осъзнаване на нуждите на другите, обществените норми и т.н.)

Всички минали животи, в които тези хора са развивали своето его, са им дали сила да получат онова, което искат. Но понякога са ставали прекалено нетърпеливи да се сдобият с желаното и не са се спирали, за да преценят дали то отговаря на действителните им нужди. Или може да не са получавали каквото искат, защото са пренебрегвали свръхегото си и са забравяли да запитат себе си дали онова, което искат, ще бъде от полза или ще навреди на другите хора. В това прераждане родените със северен възел във Водолей е необходимо да развият връзка със свръхегото си. Колкото по-силна е връзката, толкова по-ефективно могат да използват егото си в настоящия живот.

Основният урок на родените с лунен възел във Водолей е да превърнат своето свръх активно его в средство за подпомагане еволюцията на човечеството. За да се управлява това его, е необходима духовна връзка и строга самодисциплина. Те просто не бива да се отдават на дребни, отрицателни емоции. Тези модели на мислене подхранват тяхното его, но нараняват сърцата им. Другите могат и да преодолеят това, но хората с такава възлова позиция няма да успеят. Те имат едно свръхизобилие от творческа енергия, пренатоварени са с нея, и върху каквото се съсредоточат, то винаги се развива и започва самостоятелен живот. Затова трябва да обърнат гръб на мислите, които ги изпълват със злоба, арогантност и горделивост - за тях е опасно да се отдават на отрицателни емоции.

Те имат всички възможности да използват могъщата си воля в този живот - да не подхранват егото си с мисли, които ще им пречат. Например, когато нещата не се развиват по начина, по който те искат, имат склонност да обвиняват другите за нежеланите резултати и започват да се чувстват объркани. Това е моментът, в който трябва да спрат с отрицателните чувства и да си припомнят: "Не зная какво трябва да правя." Тази мисъл, дошла в ключов момент, възпира прекомерната им воля и им носи спокойствие.

Твърденията са отлично средство, което може да им помогне да се освободят от отрицателни мисли: "Изпълнен съм с любов и нежност. Любовта е завладяла цялото ми същество." След като си наложат да повтарят тези мисли през деня, те могат отново да се свържат със своята истинска природа.

Родените със северен възел във Водолей могат също да работят, за да се освободят от капана на своето его като спрат да осъждат и да се сравняват с другите хора, „Е, тя е по-добре материално от мен. Тя получава повече обществено признание, повече пари, има повече собствености..." Подобни сравнения ги дразнят и будят завист в тях. Те могат да погледнат в някой друг и да си кажат: "Тя има не толкова престижна работа като мен и печели по-малко пари, няма толкова добра връзка..." и така да се възгордеят. Хората с лунен възел във Водолей винаги губят, когато сравняват по този начин, защото така пречат на истинската обвързаност или взаимната помощ. И ако ненавиждат някой от близките си хора, самите те не се чувстват добре.

За да избегнат този капан, те трябва да осъзнават кога се държат по подобен начин и незабавно да преминат към други мисли: какво да направя за вечеря, какво трябва да свърша в работата и т.н. Също така трябва да осъзнават, че независимо дали един човек копнее да стане президент на Съединените Щати, учи в колеж, или изкарва достатъчно пари, за да храни семейство, борбата е една и съща. Ако родените с такова разположение погледнат отвъд външната обвивка и осъзнаят, че ние всички имаме едни и същи битки, ще могат да се отпуснат и отново ще се почувстват равни с другите.

Някога те са били крале и кралици и не са били дребнави. Затова трябва да използват вътрешно присъщите им кралски качества, като достойнство, благосклонност и решимост, за да се издигнат над дребнавите емоционални реакции и да покажат царствената си природа.

 

Арогантност

Арогантността е вътрешно присъща на хората със северен лунен възел във Водолей, тъй като те са прекарали много от миналите си животи на постове над другите. В резултат на тази арогантност сега могат да останат изолирани и да не получат или пък да не могат да задържат най-важните неща в живота. Но арогантността може да се превърне в сила, която да им помогне да свършат своя дял от работата в името на еволюционни промени и да помогнат за идването на Новата епоха на тяхното поколение.

Тези хора си мислят. "Моят начин е най-добър. Ако аз управлявах Вселената, всичко щеше да бъде много по-добро." Ако те казват "моят начин е най-добър" за разрешаването на определени проблеми и при техните действия и принос към онова, което се случва на планетата, значи ги води енергията на арогантността. Те трябва да бъдат по-смирени: "Моята гледна точка е добра, но може би не знам кой е най-добрият начин да осъществя плановете си - може би начинът, по които трябва да действам, е във вид, който не съм очаквал."

Когато идеята, че "моят начин е най-добър" лежи здраво върху възприятието за онова, което се случва в по-широк план, тогава обикновено начинът на родените със северен възел във Водолей наистина е най-добър, ако са удовлетворени интересите на всички хора, замесени в ситуацията. Но ако изходната точка е: "Аз искам всичко да стане така, както е добре за мен, независимо от желанията на другите", тогава този подход не дава резултати. Тези хора трябва да бъдат гъвкави - не така твърдо решени да следват определен низ от събития, че да пропуснат възможностите, които им се предоставят.

 

Край на осъждането

Тъй като в миналите животи са имали привилегии, хората с лунен възел във Водолей очакват и сега всичко да се развива в тяхна полза. Ако се появи неочаквано събитие, тяхната първа реакция е негодуването: "Не заслужавам това.", което в контекста си означава, че може би има други хора, които заслужават това нещастие повече от тях. Когато мислят по този начин, те губят връзка с вътрешната си щедрост и започват да се чувстват по-специални от другите - и тогава околните се възправят срещу тях. (Това е синдрома на Мария Антоанета: тяхното надуто поведение кара другите да ги поставят на мястото им.) Но тези хора действат, водени от най-чиста наивност и дори когато провокират другите, те не го осъзнават.

Когато се ръководят от качества, като доброта и любезност, родените със северен възел във Водолей обикновено са добре разположени към другите и вярват в добротата на живота. Поради тези свои качества те обикновено изглеждат, че имат добър късмет. Но когато нещата не се получават така, както те искат, разглезеното дете у тях често изплува на повърхността и те се чувстват изпълнени с гняв към Вселената и към живота. Тази ярост усложнява проблема още повече, защото блокира тяхната възприемчивост за доброто и те обикновено се загубват емоционално в лошия късмет, което им носи още повече лош късмет!

Ако си позволят да потънат още по-дълбоко в отрицателни сравнения, отношението им към хората се изпълва с омраза и отвращение. Това ги прави необичани - хората, които са им противни, искат да ги наранят, а тези, които те приемат, че са в по-добро положение, нямат желание да им помогнат, защото може би чувстват ненавистта на родените с лунен възел във Водолей. Хората с тази позиция на лунните възли се учат да престанат да осъждат другите и да отделят време да опознаят близките си по-дълбоко: да проучат защо другите мислят по определен начин и да открият какво общо могат да имат с тях. Те затварят вратата към много щастливи взаимоотношения, защото прекалено повърхностно и прибързано преценяват само по външността.

Единственият изход от това саморазрушително поведение за родените със северен възел във Водолей е съзнателно да предизвикат появата на своята вътрешно присъща щедрост. След толкова много минали животи като специални и защитавани от Вселената, тези хора са станали щедри и обикновено раздават от своето богатство. Когато те гледат с добро око на усилията на другите и ликуват при победите им, те отварят себе си за нахлуването на благосъстоянието в собствения им живот.

 

Развиване на способностите за оценяване на другите

Друга стратегия, която ще им отвори вратите към добруването, е съзнателно да се стремят към оценка на положителните неща, които вече се появяват в техния живот. Важно е да изхождат от одобрението, а не от арогантността. Например, ако ги поканят на някакво парти и те отвърнат с безкрайна арогантност („Е, крайно време беше да ме поканят!"), те може да се чувстват щастливи временно, но подобно отношение често привлича нещастието. Ако поради някаква причина поканата бъде оттеглена, тяхната арогантност може да ги накара да реагират по следния начин: "Как се осмеляват да направят това. Заслужавам да отида на това парти. Съдбата е против мен!"

За нещастие, тъй като са изпълнени с невероятно количество творческа енергия, съсредоточаването върху отрицателните изживявания се превръща в непрекъсната битка. Но ако вярват и са възприемчиви към благата, които им предлага животът, тогава възможностите идват и те могат да ги видят и естествено да поемат към успеха. Например имах една клиентка, родена с такава възлова позиция, която беше преживяла инцидент и беше счупила седалищна кост. След като беше поставена в гипс, тя си каза: "Животът ме обича (всички родени със северен възел във Водолей знаят това!) и от това ще излезе нещо добро." Наистина, докато беше прикована към леглото, тя разработи нов проект, който да издигне нейния бизнес до национално ниво. Един човек, с когото беше скъсала се върна отново при нея, за да й помогне, и в момента, когато пиша тези редове, те двамата все още живеят щастливо заедно. Целият и живот беше насочен в една нова посока и се промени, тъй като нейната възприемчивост към доброто й позволи да използва това явно негативно събитие в своя полза.

От друга страна, имам една приятелка, родена с такава възлова позиция, с която се уговорихме да се срещнем на едно много известно място в Ню Йорк, преди да отидем на театър. Аз не можах да я намеря вътре и затова излязох навън и я открих да чака на опашка заедно с още тридесет души, а точно зад нея стоеше един много красив мъж. Тя беше разгневена, че съм закъсняла, и през целия път към театъра ме обвиняваше. Онова, което наистина я бе вбесило, беше факта, че не й позволили да влезе вътре, което тя приела като лична обида. (Тези хора могат да бъдат меки като памук, когато към тях се отнасят по различен начин, но Бог да е на помощ на околните, ако ги третират като другите, като "обикновените".) Тя не беше получила онова, което искаше, и затова трябваше да направи всички наоколо нещастни (включително и себе си) и изпусна щедрата възможност, която животът й беше предложил: шансът да се запознае с красивия мъж, който стоеше зад нея на опашката!

Тези хора се учат да вярват във вселенската мъдрост. Те са много щедри и животът им отвръща със същото. Ако нещо не се получи както те искат или някой им каже "Не!", те трябва да погледнат по-широко на нещата, да открият друга възможност, която животът им предлага. Те трябва да се освободят от ограничената представа какво може да ги направи щастливи, и да останат отворени към изобилието в живота и тогава многобройни нови изживявания ще им донесат неочаквано удоволствие.

 

Нужда от одобрение

 

Аплодисменти и приветствия

Родените със северен възел във Водолей са имали толкова минали животи, в които са били звезди на централната сцена и са предизвиквали непрекъснато обществено признание, затова в настоящото прераждане някои от тях не желаят да бъдат отново в подобно положение. Те се страхуват, че няма да изиграят ролята си както трябва и по този начин ще предизвикат неодобрение, а това е огромен емоционален риск за тях, защото сега обикновено не получават награда за това, ако са в звездна позиция.

В този живот ентусиазираните аплодисменти на другите не са насочени към тях. Но те са прекрасни като част от публиката и великолепно подкрепят другите на сцената. Техният естествен ентусиазъм предизвиква вълнение в останалата част от публиката. По този начин те връщат обратно енергията на одобрение към другите и остават свободни да бъдат себе си.

Ако не могат да избегнат центъра на вниманието, най-добрият изход е да насочат вниманието към нещо извън тях. Например, ако човек с лунен възел във Водолей е говорител, той може да насочи вниманието на публиката към темата. Ако печели одобрение за своите идеи или проекти, вместо да ги търси единствено за себе си, неговият ентусиазъм става безграничен и той се сдобива с невероятна творческа сила. Одобрението е като храната за хората с това възлово разположение. И обратното, страхът от неодобрение може да бъде така невероятно голям, че те да избягват да споделят истинските си мнения или чувства.

В миналите животи родените със северен възел във Водолей са били VIP-личности, които е трябвало да разрушават традициите. Но в това прераждане те са тук, за да споделят своето различно знание, и не винаги ще получат одобрение, защото изразяват нещо ново. Хората рядко приемат лесно непознатите неща, защото се изисква време, за да се види тяхната стойност, да се настроят към тях. Тези хора трябва да имат готовност за риска да получат неодобрение, когато изразяват новаторските си идеи. Те трябва да си позволят да чувстват силата, получена от одобрението към самите себе си.

Когато погледнат на себе си като на канали, през които тече знанието, това невероятно ги освобождава, защото не им се налага да бъдат "прави". Това също ги освобождава и от слабостта да се нуждаят от одобрението на другите. Когато осъзнаят, че само улавят свободно плаващите идеи и ги показват на хората, тогава одобрението на околните престава да бъде важен фактор. Когато тези хора са в групови ситуации, те често предлагат отлични идеи, които другите възприемат с ентусиазъм. Една идея узрява и никой не си спомня, че тя е на някой с лунен възел във Водолей. Тези хора може би се заблуждават за своето величие, но когато са по-скромни, имат по-големи възможности и постигат най-голям успех.

Ако не чакат аплодисменти, това ги освобождава и им помага да преминат към следващото велико дело. Когато получават много внимание, то блокира техния достъп до нови идеи. По този начин тяхната съдба е да работят зад завесите и заедно с другите, за да могат нещата да се осъществят. И тогава славата ще дойде при тях, а те могат да се отнесат към нея по балансиран начин и да не приемат нищо лично.

 

Лична удовлетвореност

Тези хора искат всички да ги харесват - това е мотивът, който лежи зад много от техните действия. Ако правят нещо и не получават признание, те изживяват много тежки моменти. Поради опита от миналите животи, те подсъзнателно използват одобрението от другите като барометър дали са на правилен път и дали вършат добра работа. От една страна, хората със северен възел във Водолей все още са обременени от мисълта, че трябва да се придържат към този образ. Макар че в този живот се възправят срещу ограниченията, те толкова са привикнали да жертват личния си аз, за да изпълнят ролята си и да спечелят одобрение, че прекалено лесно започват да се държат по начин, който смятат, че другите очакват от тях - противоположен на желанията на сърцата им.

Тяхното желание за одобрение често им причинява невероятен вътрешен конфликт. Те толкова ясно осъзнават какво е отношението на другите към тях, че често манипулират техните представи. Родените със северен лунен възел във Водолей не реагират естествено на събитията, тъй като искат да се изразят "най-правилно", за да спечелят одобрение.

Но като се концентрират толкова много върху себе си, те неизменно разрушават естествената си самоувереност. Ако непрекъснато се тревожат как ще изглеждат пред другите и се нуждаят от определено одобрение, за да бъдат щастливи, балансът е много лесно чуплив. Те са под непрекъснато напрежение, за да представят образа, който мислят, че се изисква, за да получат положителното отношение на другите.

Тези хора са много по-добре, когато проявяват личните си реакции и след това следят как другият човек реагира и дали одобрява действията им. Когато се държат честно, реакцията на околните ще им покаже дали искат да бъдат с тях. Това е една по-силна и здравословна позиция за родените със северен възел във Водолей.

 

НУЖДИ

 

Балансиране на егото

Преди родените със северен възел във Водолей да могат да спечелят самоувереността, която им е необходима, за да преследват успешно целите си, тяхната пречка - това, което е в повече в тяхното его - трябва да се отстрани. Егото се е развило в такива прекомерни размери, че в това прераждане те практически трябва да не го подхранват, за да възстановят вътрешния си баланс.

Техният глад за престиж може да бъде такава бездънна яма и да ги кара да живеят като се разпростират по-широко, отколкото им позволяват средствата, да действат от позицията на по-висши същества и винаги да искат "още и още". На другите им е позволено да подхранват и развиват своето его, но не и на хората със северен лунен възел във Водолей. Тяхното желание за признание може лесно да се превърне в самоцел и да предизвика арогантно отношение, което води до нещастия. Затова Вселената често им пречи по пътя към успеха, за да могат да се научат да реагират по балансиран и изпълнен с внимание начин.

Животът им предлага много възможности. Тъй като са им вътрешно присъщи увереността, енергичността и желанието да поемат рискове, техният дух и инициативност съвсем правилно ги поставят в позицията на победители. И тогава животът наблюдава, за да види как се отнасят към успеха: ако станат високомерни, той им отнема някои от придобивките. Но ако те приемат малките победи с благодарност, тогава животът им доставя изобилието, което търсят, и докато не се поддават на горделивост и арогантност и приемат полученото с благодарна смиреност, те продължават да получават.

Родените с лунен възел във Водолей имат един механизъм в душата, който подхранва тяхното его и ги възвеличава - и тогава силата напуска техния живот и на нейно място идва поражението. Когато те забележат този механизъм да се активира, незабавно трябва да го изключат. Те трябва да спрат да мислят колко са велики и съзнателно да си напомнят: "Добре, аз не зная дали ще спечеля, или ще загубя, но мисля, че мога да помогна на другите и да подобря живота им." По този начин ще позволят да се установи отново една балансирана перспектива.

Друг подход за преодоляване на проблема с прекалено развитото его е съзнателно да го използват, за да печелят другите хора или в името на общочовешки каузи. Тези хора са били кралски особи в миналото и сега ако се съсредоточат върху ползите за хората, вместо върху собствената си изгода, ще спечелят.

 

Измамната представа за величие

Родените със северен възел във Водолей имат ярко въображение и често се забавляват с фантазии за своето величие. Например, ако се почувстват отегчени в професионалния си живот, те могат да си представят, че ще напишат най-добрия бестселър и ще започнат да ги канят във всички възможни телевизионни предавания. За тях няма значение дали фантазията е реалистична, приятно им е и те се чувстват удовлетворени. За нещастие подобни фантазии ги карат да загубят реална представа за личността си, те са доволни от себе си и това блокира творческите им действия.

Иронията е, че тези хора притежават достатъчно творчески сили, за да се сбъднат фантазиите им - но техният мотив определя изхода. В този пример, ако мотивът за написването на книгата е славата и величието, успехът ще им се изплъзва, защото в това прераждане за тях е предопределен провал всеки път, когато се опитат да подхранят егото си. Но ако техният мотив е да помагат на другите хора, няма да има ограничения във висотата, до която могат да се издигнат! Общочовешката страна на тяхната природа трябва да бъде развита.

Друг проблем при фантазирането им е, че те преместват реалността в бъдещето, което ги кара да бъдат по-малко ефективни с действията си в настоящето. Например, ако се съсредоточат върху фантазиите си за славата като автори на най-продаваните книги, могат да пропуснат възможностите да пишат статии за местното списание. Те пропускат един трамплин, който ще доведе до сбъдването на мечтите им.

Същата тенденция подкопава и техните взаимоотношения. Ако са привлечени от някого в романтичен план, започват да си фантазират и превръщат този човек в идеалния спътник. Те започват да живеят толкова много в бъдещето, че се отнасят към своя партньор като към този идеал и пропускат да направят онези стъпки в настоящето, които с течение на времето ще им донесат желаното. Затова тяхното предизвикателство е да спрат да фантазират и вместо това да реагират правилно на възможностите, които се разгръщат пред тях тук и сега. Когато настоящите обстоятелства не са свързани с фантазии, те винаги знаят какво да правят, за да успеят. За щастие родените със северен възел във Водолей имат силна воля в вътрешна дисциплина, защото им е нужен всеки грам и от двете, за да бъде спрян техният ум от скиталчество в царството на фантазиите и измамните видения за величие, които блокират действията им в настоящето.

За да си осигурят успех, тези хора трябва винаги да осъзнават своите намерения. Когато позволят на грандоманията да ги завладее, енергията, от която се нуждаят, за да успеят, веднага бива пресушена.

Например, ако те искат да помагат на хората; като организират група за медитация, трябва да останат концентрирани върху своите алтруистични мотиви. По този начин ще имат енергия, яснота и необходимата им радост, за да осъществят тази идея. Начинът, по който мечтите им ще се превърнат в реалност, ще се разкрие пред тях в процеса на движението им напред, вратите ще се отворят по магически начин и пътят им ще бъде лек.

Но понякога те си позволяват да мислят за личната полза или вреда: "Джош, може би ще стана гуру и хората ще ме следват" или " Чудя се какво ще си помислят колегите ми, ако открият, че се занимавам с медитация." И в двата случая, когато си позволяват да мислят за личната изгода, цялата енергия, необходима за осъществяването на идеята, започва да се разсейва и всичко завършва като те просто не правят нищо.

Проблемите с егото пречат на техните представи до такава степен, че те могат да не обърнат внимание какво в действителност искат хората от тях. Това ограничава възможностите им за успех. Но когато техният съзнателен мотив е 100% алтруистичен, те ще се настроят и ще видят какво е необходимо да направят на тази планета, в този момент и в дадената ситуация. След като веднъж открият съществуващата нужда и реагират съвсем добронамерено, ще постигнат слава и успех.

 

Смиреност

Тези хора живеят по-добре, когато изберат по-скромен път и стоят встрани от светлината на прожекторите и аплодисментите. Те инстинктивно търсят признание и слава, но когато ги получат, това подхранва егото им и те губят чувството за смирена благодарност и равенство с другите. Когато хората със северен възел във Водолей се изпълнят със смиреност, в живота им влиза магията и всичко работи в тяхна полза. Те най-накрая могат да видят ясни, практически резултати от своите дарби. Но ако се държат надменно, техните таланти може и да не намерят лесен израз.

Например имах една клиентка, родена с такава позиция на лунните възли, която написа книга, изпълнена с много идеи за Новата Епоха. Тя веднага се възгордя и започна да се колебае на кой голям издател да представи произведението си. Не и беше хрумнало, че след като няма репутация в тази област, тя вероятно трябваше да се обърне към по-малка издателска къща. Големите издателски къщи отхвърлиха предложението й, а тя не обръщаше внимание на малките издателства и накрая изостави проекта. Всички загубиха, включително и хората, които можеха да имат полза от идеите й, а това нямаше да се случи, ако тя имаше желание да бъде малко по-скромна.

Арогантността може също да бъде проблем, когато Вселената изпраща подходящи хора да помогнат за осъществяването идеите на родените със северен възел във Водолей. Често те не искат да делят славата и парите и не искат да губят контрол. Страхуват се, че ако работят с другите, ще трябва да се откажат от част от това, което искат. Техният начин и идеите им избледняват, те започват по-слабо да се интересуват от разрешения, които всъщност ще помогнат на другите хора, и затова в този живот трябва да развият желание да работят в името на човечеството.

Един пример е моя клиентка, чийто съпруг с лунен възел във Водолей, бил терапевт. Той списвал една колона за съвети към тийнейджъри и показал на жена си своя отговор към едно момиче. Съпругата (моята клиентка) не била съгласна с неговия подход и в този случай идеите й били много по-добри. Съпругът й пропускал нещо и самият той го чувствал, но продължил по своя начин и никога отново не й показал някой от своите отговори на писма. Ако е бил по-скромен и поставял на първо място целта да помогне - независимо от това чия е идеята, той е щял да погледне по-обективно и да приеме нейните идеи.

Тези хора имат свое виждане и знаят точно как искат нещо да стане. Те искат да го направят по техния си начин. Но ако двама души работят заедно и имат еднакъв идеал или виждане, това ще стане по-важно, отколкото идеята на един от тях как да се постигне това. Това се случва, когато родените със северен възел във Водолей са достатъчно скромни и работят с другите.

 

Безпристрастност

 

Алтруизъм

В това прераждане хората със северен възел във Водолей трябва да направят избор: живот, насочен към тях самите, или безпристрастна отдаденост на човечеството. Когато изберат да се концентрират върху личния си живот, губят, когато решат да се отдадат на общочовешки каузи, печелят - и по магически начин достигат до живота, за който винаги са мечтали.

За да удовлетворят своята нужда от признание, те трябва да преодолеят ограниченията на личното его и да се обърнат към човечеството като цяло - да открият как да му служат или кауза, която да подкрепят. Ако отдадат своя живот на нещо по-голямо от егото им, това ще им помогне да видят целта си по-пречистена и да инвестират усилията си, без да приемат резултатите лично. В крайна сметка алтруизмът им помага да развият своя невероятен капацитет за самоувереност.

В противен случай има моменти, когато те не вярват в собствените си мотиви. Особено когато са млади, те се учудват, ако някой наистина прави нещо от чист алтруизъм. Но ако тяхното съзнателно намерение е да помагат, те веднага ще се съсредоточат върху задачата и ще привлекат към себе си хората, от които се нуждаят. Родените със северен лунен възел във Водолей са толкова щедри по природа, че често биват опустошени, когато другите не приемат техните таланти или не ги аплодират. Те могат да избегнат този проблем като активно търсят информация за това, което другите искат и от което се нуждаят. Тези хора може да имат трудности да видят обратната информация, която получават по конструктивен начин, но те се учат да съзират цялостната картина.

Например, ако пишат разкази за деца, те първо установяват кои издатели се интересуват от такива истории. Но ако ги отхвърлят, те трябва да открият какви са нуждите на издателя и след това да скроят "по мярка" своя творчески продукт, така че той да го хареса, или да напишат нова история, която по-добре да отговаря на изискванията му.

Нещо повече, те разбират, че нямат особени заслуги за идеите, защото нито една от тях на практика не е тяхна. Новото време, новаторските идеи се реят във въздуха и талантът на родените със северен възел във Водолей е, че техните антени са настроени на подходящата честота, за да ги уловят. Ако осъзнаят това, то ще ги освободи от страховете им за успех или провал, защото идеите им всъщност нямат нищо общо с тях лично. Тяхната работа е просто да ги уловят и да ги предадат на другите.

Тези хора могат да съзрат идеи, които помагат на свободните хора. По този начин, когато тяхното намерение е да дадат сила на другите, мотивът е толкова ясен, че необходимите идеи просто се появяват - интуитивно или биват подсказани от околните.

Единственият начин, по който могат да разберат коя информация наистина ще им помогне в определена ситуация, е като обръщат внимание на реакциите на околните. Полезните идеи ще получат добър прием. Ако хората със северен възел във Водолей споделят знание с други и то не се приема, това просто означава, че те трябва да продължат към следващата идея и да видят дали от нея ще има полза. Другите ще извлекат от тях знанието, от което се нуждаят - това няма нищо общо с дадена личност.

Например, ако един човек с такава възлова позиция пише книга в областта на философията и издателите я отхвърлят, може би тази философия не е средството, чрез което хората ще чуят посланието. Но ако те представят същото послание под формата на роман, може би веднага ще се появи силен интерес. Родените с лунен възел във Водолей могат да разпознаят коя форма е правилна от реакциите на другите.

Ако вярват, че като влагат усилия, за да помогнат на своите събратя, ще им се случи нещо позитивно, тогава ще имат безкрайна енергия, за да опитват, докато не открият към коя от техните дарби другите реагират по позитивен начин. Животът е като бумеранг: когато използват творческата си енергия, за да помагат на другите, онова, от което се нуждаят, се връща обратно при тях, за да им помогне. Голямата сила на тези хора е в алтруизма. Когато егото не се намесва и те не са лично заинтересовани от резултатите, ще им бъде лесно да проявяват творчество. Личната изгода ще бъде естествен страничен продукт. Вселената непрекъснато ще им помага, защото те предават ползата от своята творческа енергия на другите.

 

Придобиване на обективност

Хората със северен лунен възел във Водолей се нуждаят от безпристрастна обратна връзка, за да придобият реална представа за нещата, защото те до такава степен се идентифицират със себе си, че не могат да се преценят правилно. Идеите на някой, на когото вярват, ще им бъдат от помощ - те искат да видят живота в по-широк план, за да могат да се обвържат с другите и да осъществят своите желания! Например в една романтична връзка, те обикновено са блажено невежи по отношение на онова, което се случва. И поради факторите от значение в цялостната картина, която те не виждат, обикновено биват наранявани. За да избегнат емоционалната болка, те имат нужда от обективна система, която да ги направлява в личния живот.

Тези хора трябва да моделират егото си така, че да бъдат в съзвучие с живота. Езотеричните науки (астрология, нумерология, Таро, автоматично писане и т.н) могат да им дадат необходимата обективност, за да променят стратегията си. Тези източници увеличават силите на родените със северен възел във Водолей за правилно наблюдение и моделират тяхната способност автоматично да реагират на ситуациите по начин, насочен и към егото. Те са отличен инструмент, който им дава вътрешен поглед върху онова, което ги тревожи, и им помага да осъзнаят какво в действителност се случва.

Астрологията е отлично средство, за да придобият обективност: тя им позволява да видят себе си и другите цялостно, да се отърсят от объркването и от опитите да предизвикат у другите чувства, които не съществуват, и да получат информация за това кои са всъщност. Това им помага с любов да възприемат себе си и другите и да ценят чуждата индивидуалност.

Хората с лунен възел във Водолей са много талантливи в тези науки и могат лесно да навлязат професионално в някоя от тези области. Те имат способност да разчитат астрологичните карти или картите Таро - тези техни гадателски способности са обективна база, от която могат да насочват своите антени към новите познания, които да им помогнат да освободят себе си и другите.

Друг източник са техните приятели. Те имат много добра карма в това отношение. Честните съвети от приятели могат да им помогнат да разберат кога егото блокира пътя към тяхното щастие. Сдобиването с познания е техният ключ към свободата, който им казва да избягват да изразяват егото си по начини, които ще бъдат в тяхна вреда. Така те ще могат да контролират съдбата си. Когато отстъпят и съзнателно погледнат на една ситуация от ъгъла на друг човек (какво той иска и от какво се нуждае), тогава могат да направят избор, който да е в съзвучие с онова, което ще бъде добре за всички, включително и за тях. Но накрая, за да спечелят своята пълна свобода и любов, която толкова отчайващо търсят, те трябва не само обективно да видят другите, а и себе си. Те трябва да наблюдават как си мият зъбите, как вървят по улицата, общуват с другите и т.н. Когато започнат да се вглеждат в себе си, без да се осъждат, те се сдобиват с възможност да видят кои са в действителност, без да се страхуват.

 

В хармония с живота

Родените със северен възел във Водолей се учат да разбират, че ако не могат да постигнат напредък в един проект, значи Вселената се опитва да ги отпрати в различна посока. Те трябва да позволят на естествените събития да им покажат къде да вложат времето и енергията си, вместо да се опитват да диктуват тези решения от своя гледна точка. Ако нещо не се получава по начина, по който те го искат, може би е предопределено изходът да бъде друг, който те не осъзнават.

Те могат да освободят себе си от негативната и обсебваща енергия на: "Нещо не се получава, не по този начин си го представях", като си позволят да бъдат насочени в посока, където могат конструктивно да използват творческата си енергия. Те трябва да забелязват къде Вселената е отворила врати за тях и да имат желание да преминат през тези врати!

Вместо да влагат толкова много лични усиля, те трябва да се отпуснат и да останат отворени към естествения поток на нещата - тогава ще могат да пътуват през живота с истинска сила. Например, макар работата на родените със северен лунен възел във Водолей е да доведат Новата Епоха, ако те не позволяват на ангелите да им помагат, прекалено много ще се съсредоточат върху собствените си усилия и няма да имат необходимата енергия, за да осъществят тази цел. Ако се отпуснат и започнат да се движат по течението, те ще открият, че с минимални усилия постигат максимални резултати.

 

Реализиране на очакванията

Тези хора понякога категорично "побеждават” собственото си щастие с помощта на най-обикновено неразбиране. В миналите животи другите са им давали онова, което са искали, и те са били щастливи. Но в този живот, когато другите им дадат онова, което искат, те не се чувстват толкова щастливи, колкото са си мислили, че ще бъдат. Това е така, защото са били обсебени от определена идея от какво се нуждаят, за да бъдат щастливи, и то е ограничило изобилието, което биха могли да имат. В този живот тяхната работа е просто да бъдат възприемчиви, да виждат какво им носи животът и ще открият, че това действително ще ги направи щастливи.

Хората със северен възел във Водолей се учат да се освобождават от очакванията си и да вярват, че животът иска да бъдат щастливи. Тогава те могат да приемат следващото благо, което идва по пътя и им носи чувство на радост. Когато се борят за нещо, те обикновено го правят по най-трудния начин, защото силата на опитите им да го сграбчат ги отблъсква встрани. В този живот те се учат да получават любов. Ако се опитват да пришпорват нещата и да постигнат нещо по-бързо, обикновено не са щастливи от резултата. Те се учат, че ако животът им дава нещо, значи е трябвало да го получат в този момент и затова трябва да му се наслаждават. Най-голямото удоволствие идва от приемането с благоговение и благодарност на изобилието, което им се предлага.

Много от техните очаквания идват от факта, че те вече са проиграли ситуацията в своите умове и са вложили в устата на всекиго подходящите думи и затова, когато действително са с тези хора, те подсъзнателно ги насилват да влязат в ролята, която са им отредили в своята фантазия. Това води до два проблема. Първо, когато другият човек не действа според сценария, родените с лунен възел във Водолей се объркват и ядосват, те са разочаровани в своите очаквания. Второ, когато са съсредоточени върху сценария, не могат да видят какво се случва в настоящето и губят връзка със способността си да променят ситуацията в тяхна полза.

Родените със северен лунен възел във Водолей се учат, че когато се опитват да напомнят на другите за техните реплики и поведението, което се очаква от тях, забравят да играят собствената си истинска роля. Те трябва да се изправят и да наблюдават другите съвсем обективно. С течение на времето, качествата на човека до тях ще им се изяснят и те няма да бъдат разочаровани, защото просто са наблюдавали какъв е другият човек, без никакви очаквания. Тогава ще могат да се настроят и да видят как поведението на другите влияе върху тях. Вместо да се опитват да променят хората, те ще чувстват, че точно с тях биха си прекарали добре.

Допълнително предимство на този подход е, че ако позволят на другия човек да бъде себе си, това дава на родените с лунен възел във Водолей възможност също да бъдат себе си. И тогава, като не забравят своята цел, те могат спонтанно да изразят реакциите си по начин, подходящ за конкретната ситуация.

 

Създаване на ситуации, в които да печелят и двете страни

Когато родените със северен лунен възел във Водолей започнат да си мислят, че другите придобиват нещо, което те не получават, реакциите им могат да бъдат прекалено драматични, да отчуждят хората около себе си и да подкопаят собствените им позиции. Това може да се дължи на небрежно отношение от тяхна страна и да доведе до сериозно недоразумение, което накрая ще прерасне в бедствие. Тези хора често прекалено прибързват в отхвърлянето желанията на околните. Когато някой друг изрази своето искане, те имат склонност автоматично да отказват. Това е като рефлекс. Дори и действията на другия човек или коментарите му да са разумни, реакцията на хората с тази възлова позиция пак ще бъде да се опитват да действат по свой собствен начин, който е точно противоположният на онова, което другият човек иска.

Така околните може да загубят интерес към тях. Когато тези хора проявяват силната си воля, за да постигат своите цели, без да вземат предвид останалите хора, те се отчуждават от тях. Хората със северен възел във Водолей са склонни да се движат прекалено бързо, те виждат целта и искат да стигнат до нея незабавно. Това съкращава целия процес на партньорство и сътрудничество - и не печелят нито другите, нито те. Често процесът е изпълнен със серия погрешни стартове и обърквания и всичко това се случва, защото тези хора не чакат логичния и успешен път да се разкрие пред тях. Те се учат да се отдръпват встрани и да наблюдават ситуацията: да наблюдават онова, което се случва, вместо винаги да бъдат активни участници. Тогава ще открият, че са по-малко заплашени от агресивността на другите и по-рядко реагират така, че по-късно да съжаляват.

Родените със северен възел във Водолей могат да проявят толкова силна воля и решимост за това, което искат да постигнат, че понякога са слепи и не виждат дали действията им са справедливи спрямо другите хора. Когато решат, че те са специални, това може да доведе до липса на загриженост за другите във взаимоотношенията им. Макар че хората около тях са им помогнали да постигнат успеха си, те може да решат че трябва да получат лъвския пай и да не помислят дали е честно. Когато другите осъзнаят тази тяхна липса на грижовност, ще се усъмнят в добрите им намерения, дали може да им се вярва и дали да им позволят да ръководят. Другите започват да се чувстват несигурни докъде могат да стигнат родените с това разположение, за да получат онова, което искат. Затова те трябва да позволят на околните да разберат, че и те ще спечелят, и след това ще им окажат повече подкрепа в осъществяването на плановете.

Тези хора усвояват един много важен урок: животът трябва да бъде печеливш и за двете страни! Другите няма да искат да участват, ако собствените им нужди не са задоволени. Ако човекът с лунен възел във Водолей може да прецени какво ще бъде честно за другите, това ще му помогне да се отпусне и да постига своите цели, като създава ситуации от полза за всички. Тогава другите с радост ще посрещат тяхното ентусиазирано участие. Също така, те ще се сдобият с ясна картина за мотивите на хората около тях. Те могат да открият, че човекът, на когото са гледали като на враг, всъщност наистина желае да ги подкрепи. Като съзнателно създават човечност във взаимоотношенията си и осъзнават цялостната картина, тяхната вътрешна щедрост се освобождава и енергията им се прехвърля върху останалите членове на групата и дава сили на всички.

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Равенство

В миналите животи другите са поставяли хората със северен лунен възел във Водолей на пиедестал и затова последните не осъзнават какво е да бъдеш част от човешкия колектив. Но това е водело до изолация и самота и сега те отново установяват своята идентичност с човечеството и се сдобиват с чувство за равенство. Когато се концентрират върху онова, което могат да направят, за да помогнат на другите, те започват да разбират, че тяхното щастие не е страничен продукт от собствения им път. По скоро то идва от щастието да бъдат в колектив - независимо дали са партньори, членове на семейство, или на целия свят.

 

Осъзнаване стойността на другите

Един от начините, по които тези хора могат да излязат от изолацията, в която са попаднали в миналите животи, е да започнат да осъзнават стойността на другите. Когато те съзнателно признават и окуражават уникалната, творческа жизнена сила у другите, те се чувстват енергийно заредени, равни и отново част от човечеството. Те имат невероятна способност да поставят друг човек в центъра на сцената. Ако винаги попадат в ситуации, в които им липсва увереност, всичко, което трябва да направят, е да обърнат прожектора към някой друг. Тогава те автоматично ще се почувстват по-сигурни и спокойни.

Родените със северен възел във Водолей имат невероятен талант да създават приятелства, когато решат. След като веднъж слязат от техните тронове и проявят интерес към другите, те с радост се приобщават. За да стане това, хората с тази възлова позиция трябва да развият истински интерес към тези около себе си: техните животи и битки. Те също са заредени с творческа енергия, която ще им донесе успех, защото увереността им е заразителна и окуражава другите да се издигнат над проблемите си. Тогава всеки печели, тъй като родените с лунен възел във Водолей накрая започват да се чувстват обичани и ценени заради самите себе си, а не заради ролята, която играят.

Тяхната вътрешна увереност, комбинирана с детската им доверчивост, им помага да се обръщат свободно към другите и когато пожелаят, лесно да създават приятелства. Тези хора имат много добра карма в областта на приятелството и ако се отнасят към другите от позицията преди всичко на приятелството, те имат най-добри шансове да създадат успешни връзки - независимо дали става въпрос за дете, любим, съпруг, родител, или колега. Изграждането на приятелството като основа на всичките им взаимоотношения е ключът към техния успех.

Приятелството е една връзка, изградена върху равенство, в която и двамата обективно преценяват какво е най-добро за другия, подкрепят го в онова, което ще го направи щастлив. Например, ако един приятел има единствена в живота си възможност да получи добре платена работа на 1000 мили разстояние, родените със северен възел във Водолей без колебание ще окуражат своя приятел независимо от факта, че той ще им липсва. Липсата на егоизъм при подкрепата на другия човек води до създаване на прекрасни приятелства. В тях се изгражда доверие, защото другият човек вижда, че роденият с това разположение на лунните възли наистина преценява какво е най-добро за неговия приятел без мотиви за лична изгода. И тези хора дават страхотни съвети! Приятелите им са лоялни, защото чувстват ентусиазма и добрите им намерения.

В романтичните взаимоотношения склонността на хората с лунен възел във Водолей е да се чувстват по-специални от другите и това понякога се обръща срещу тях. Те обикновено не правят първата крачка и затова са съвсем неподготвени, когато някой бива привлечен от тях. Но ако чувството е взаимно, веднага се поражда силна страст. Другият човек обикновено ги кара да се чувстват много важни. Те биват поставени на пиедестал и у тях започват да се събуждат спомените от миналите животи, когато всички са им се възхищавали.

Ако те не разберат, че другият човек има нужда да им се възхищава, само за да се влюби в тях, те загубват реална представа, започват да приемат своята важност на сериозно и неизменно се опитват да доминират във връзката. Това отношение може да накара партньора да се отдръпне и човекът със северен възел във Водолей остава с още едно романтично разочарование. Урокът, който трябва да запомнят, е, че романтичната връзка включва възхищение от специалните качества и у двамата човека.

 

Работа с другите

В резултат от опита в миналите животи родените с лунен възел във Водолей инстинктивно подхождат към един проект с идеята, че ще го осъществят както те искат. Но когато постъпват по този начин, енергията им не се възвръща. Те се чувстват по-добре, когато работят с хора с подобни идея. Ето защо имат такава превъзходна карма в приятелствата. Когато работят с другите, те се изпълват с творческа енергия.

Всичко, което вършат самостоятелно в този живот, ги затруднява и ги кара да затъват. Те искат да вземат всички решения, но когато участват и други хора, са принудени да бъдат отворени и затова по естествен начин разширяват кръгозора си и стигат до нови творчески идеи. И за голяма тяхна изненада, когато наистина се обвържат с другите, животът им се превръща в по-голямо забавление (макар и да обичат само те да контролират). Когато избират проекти, най-добрият изход за тях е да следват енергията, която ги привлича. След като веднъж започнат, ако енергията им се увеличи, значи са на правия път. Те трябва да вършат каквото е по силите им, за да завършат успешно проекта. Всяка група има свои нужди, а тъй като техните антени са много чувствителни, те могат да видят нови решения, които ще доведат до успешни резултати за всички. Колкото повече си позволяват просто да виждат идеите, вместо лично на тях да им хрумват, толкова повече идеи ще се появяват пред тях.

Ако успеят да осъществят обратната връзка: "Твоята идея е страхотна, но се нуждае от допълнително развитие”, вероятно е време да свържат усилията си с тези на другите, за да направят необходимите промени и да доразвият идеята. Техният мотив е да помагат и Вселената ще им открие пътя към успешното осъществяване на проекта.

Понякога родените с лунен възел във Водолей забелязват таланта и творческите сили на другите и започват да завиждат. Те не допускат, че някой може да бъде по-добър от тях. Но само когато стигнат до естествената щедрост на своя дух и не забравят, че са равни с другите, те могат да бъдат себе си с успех. Нещо повече, за тях е важно щедро да забелязват и оценяват талантите на другите, защото най-голямата им лична сила се изявява, когато се свързват с околните за постигане на общата цел. Нещо повече, така както другите печелят, когато тези хора им посочват в какви отношения са специални, така и тези с лунен възел във Водолей печелят, когато са отворени да видят какво другите смятат за специално в тях. Чертите, които другите харесват в тях, са качествата, върху които те трябва да наблегнат, силните страни, които се нуждаят от развитие, за да спечелят търсеното влияние.

Друг важен фактор е внимателно да изберат с кого да работят. Те се чувстват по-добре сред хора, подобни на тях, които не се опитват да контролират и са отворени за нови начини за осъществяване на плановете. Хората със северен възел във Водолей са деца по сърце, те не искат някой възрастен да им казва какво да правят! Те трябва да работят с хора, които са щедри, уважават ги и ценят идеите им. Когато работят заедно с другите, техният творчески потенциал се енергизира и успехите, постигнати чрез споделената енергия, са много по-големи.

Тези хора имат невероятни способности да убеждават. Ако се съсредоточат върху "едно по-голямо добро" и начинът им да стигнат до него наистина е по-добър от останалите, те няма да имат проблеми да убедят околните в правотата си. Наистина другите приемат техните творчески, новаторски идеи. Когато се съсредоточат и насочат вниманието на другите върху по-високата цел пред тях, всички саморазрушителни ограничения на егото се разчупват. Тези хора стават обективни в могат да използват своята сила.

Родените със северен възел във Водолей са талантливи и могат много да допринесат, но рядко постигат по-високите си цели, когато отказват да споделят заслугите и славата. Това е един живот, който е ориентиран към колектива. Много хора са предопределени да представят идеите на Новата Епоха и когато те се свържат с други, за да изразят новите си ценности и идеи, успехът ще дойде лесно и всеки ще бъде много по-радостен!

 

Романтични взаимоотношения

Хората със северен лунен възел във Водолей обичат да са влюбени, но трябва да прилагат същата липса на егоизъм и обективност в любовта, както и в приятелствата. Като отделят време, за да задълбочават приятелството, преди да позволят романтичните чувства изцяло да ги завладеят, се появява тяхното желание да помагат на другия човек. Това води до доверие и връзката има шанс за успех.

Тези хора изискват равенство във всяка област от техния живот, особено в любовта и брака. Те трябва да срещнат подходящия партньор: някои, който е силен като тях, така че те да не го засенчват. И двамата трябва да се чувстват поотделно завършени. Те трябва да се убедят, че основните им нужди са задоволени по начин, който няма нищо общо с романтичния им партньор. Тогава могат да бъдат малко по-обективни - не така отчаяно да търсят онова, което искат - и ще бъдат по-щастливи в своите взаимоотношения.

Винаги когато на родените със северен възел във Водолей се обърне специално внимание в любовта, то активира спомени от миналия живот, когато, за да задържат вниманието и ласкателствата, те са давали на публиката онова, което тя е искала. Сега във взаимоотношенията си те неизменно започват да "играят", да бъдат онова, което мислят, че другият човек желае. Те започват да задоволяват всичките му желания, което ще накара другия човек да загуби интерес и родените с това възлово разположение отново ще изпитат разочарование. Те трябва да не губят представа за собствените си мечти и активно да преследват целите си извън връзката.

Родените с лунен възел във Водолей имат невероятен капацитет да дават любов и когато канализират цялата си страст към един човек, тя не може да се вмести само там. Те се нуждаят от нещо по-голямо. Затова за тях е от жизнена важност да не се концентрират изключително само върху обекта на своята страст. Ако искат романтичната връзка да се получи, трябва съзнателно да отклонят част от силната си енергия към други приятелства и в името на общочовешки идеали.

 

Страст

Страстта е мощно съсредоточаване на силна жизнена енергия. Когато това ниво на енергия се разпределя между двама души, се появява инстинктивно желание за обвързване. Но процесът на създаване на успешна връзка изисква време, а родените със северен възел във Водолей не желаят да чакат. Склонността им към романтичната страст е основната област, в която лежи предизвикателството за тази възлова група.

Обикновено другият човек започва да проявява интерес към родения със северен възел във Водолей. В началото тези хора не го осъзнават, но ако другият човек продължи да ги преследва и се получи някакво физическо обвързване, тогава забравете за тази връзка! Когато нахлуе страстта (това е комбинация от химия и личност, която отговаря на техните романтични идеали), те отдават своя живот в името на това чувство и човека, който го е активирал. Тъй като отчаяно се стремят към романтична страст, когато тя се активира, те се чувстват така, сякаш е за последен път. Хората с лунен възел във Водолей искат да изживеят живота си, без да съжаляват, че са пропуснали някои от най-красивите му страни.

Чувствата за вярност и лоялност от миналите животи се появяват и тези хора изцяло се отдават на своя романтичен идеал. Внезапно тези весели, приятелски настроени, емоционално самостоятелни хора биват повлияни от действията на другия човек. Ако връзката се развива добре, през деня те са блажено отпуснати, но ако техният любим не отговаря на чувствата им, стават несигурни и депресирани.

Когато са разделени от обичаните същества, въображението на родените със северен възел във Водолей "полудява". Те използват невероятната сила на съзидателните си способности за визуализация, за да си представят всички възможности, които стоят пред връзката, и да идеализират другия човек. Тяхната предпазливост ги напуска и те заживяват в една блажена романтична мъгла. Няма значение на каква възраст са, когато се сблъскат със страстта, те се превръщат в истински тийнейджъри, което може да причини проблеми в установяването на една взаимно ангажираща връзка.

Но тези хора обикновено не получават шанс да се обвържат с някой, който наистина ги обича, някой, който истински активира тяхната страст - тъй като след като страстта ги завладее, губят яснотата на разума си. Те могат да преувеличат предимствата и привлекателността на другия човек, да го поставят на пиедестал и да се чувстват по-низши в сравнение с него. Хората със северен възел във Водолей престават да бъдат себе си и се опитват да играят роля, с която си мислят, че ще повлияят на другия човек да ги обикне. Тогава те не могат да видят истинската ситуация, правят глупави грешки и сами саботират връзката си. Те влагат прекалено много интензивност в една връзка и така прибързано и неизменно я разрушават.

Понякога до такава степен се вживяват в романтичната си вътрешна драма, че губят връзка със своя партньор. Те не чуват какво иска да им каже другият човек. Той усеща, че роденият с това разположение се интересува единствено от обекта на любовта и загубва интерес към връзката. Тогава сърцата на тези хора биват разбити и те не могат да разберат какво се е случило.

Те си мислят, че дават, но как могат да правят това, когато дори не чуват от какво се нуждае другият човек? Първата стъпка е да се отърсят от своята страст и да отделят време, за да разберат другия човек като личност. Те трябва да открият кой е той - неговите желания, проблеми, мисли и нужди. Трябва да установят взаимно доверие, разбиране, приемане и загриженост, върху които романтичната връзка може да разцъфти.

В резултат на своята страст хората със северен възел във Водолей имат силна нужда от връзки. Но обикновено губят партньорите, към които чувстват дълбоки страст, и често накрая се женят за хора, към които проявяват по-слаб интерес. Когато са с някой, с когото им е приятно, но той не предизвиква тяхната страст, те могат да се дистанцират, да бъдат себе си и да вземат правилни решения. Техните основни качества, включващи способността им да бъдат приятели и да поддържат околните заблестяват и другият човек се чувства сигурен и желае по-близка обвързаност с тях.

Понякога тези взаимоотношения се развиват добре. Да имаш брачен партньор, който преди всичко е твой приятел, дава независимостта, от която се нуждаеш, за да фокусиращ неограничената си творческа енергия върху общочовешки каузи. В интимните си взаимоотношения тези хора са лоялни и моногамни. Но ако не получават усещане за любовта, от която се нуждаят у дома, могат да се поддадат на изкушението за извънбрачни връзки. В резултат на вътрешното им чувство за лоялност те се объркват, когато основната им връзка не върви. И ако по пътя срещнат някой, който наистина предизвиква у тях романтична страст, те може да изоставят целия си живот досега, за да и се отдадат.

 

Приемане на любовта и синхронизиране с партньора

Хората със северен лунен възел във Водолей се учат да приемат любовта с благодарност и смирение, а не да преиграват. Под необходимостта от одобрение те носят зародиша на: "Аз не заслужавам да бъда обичан." Ето защо влагат толкова много усилия: опитват се да спечелят правото да бъдат обичани.

Но когато някой истински се влюби в тях (в тях, а не в ролята, която играят), в началото те не чувстват нищо. След това, когато го осъзнаят и почувстват привличане, не се държат естествено и изпращат сигнали, с които отблъскват другия човек. Те правят това подсъзнателно, защото не се чувстват достойни да бъдат обичани.

Тези хора често се държат като по-висши създания, когато някой се влюби в тях. Това е друг тип неестествено поведение. Някой иска да сподели любовта си с тях - това е всичко - но те го приемат сякаш са наистина нещо много специално! Когато изявяват своята неповторимост, другият човек губи интерес и никога не разбира, че всъщност човекът с лунен възел във Водолей е имал интерес към тази връзка.

Родените със северен възел във Водолей трябва да разберат, че във всеки от нас съществува любовта и тя трябва да бъде разпозната. Когато бъдат привлечени от някой, това просто означава, че честотата на любовните вълни у този човек е разпознала честотата на любовта у тях. Ние всички искаме да споделим любовта с някой, с който си подхождаме. А хората с лунен възел във Водолей откриват как скромно да я приемат.

Друг урок, който те трябва да усвоят, е синхронизирането. Те виждат онова, което искат, и го искат веднага, но накрая завършват с разрушение, защото не подсигуряват необходимото време за развиване на нещата естествено. Това е особено голям проблем в интимните взаимоотношения. Тези хора се учат, че онова, което смятат за свое желание, идва при тях в резултат на собственото им правилно подреждане на събитията във времето.

Те обичат романтичните връзки и жизнеността в резултат на тези изживявания е онова, което искат да постигнат. То е като хазарта, но заради своята липса на обективност не могат да постигнат синхрон. Хазартният играч, който успява, разбира кога трябва да се откаже и кога да продължи.

А родените със северен възел във Водолей мислят, че винаги ще се придвижват бързо и само напред! Те трябва да разберат, че е необходимо време и внимание, за да се свържат индивидуалните енергии и да се позволи на любовната връзка да се развие успешно. Необходимо е време, за да може всеки човек да повлияе на другия. Има моменти, в които партньорите трябва да бъдат заедно, и моменти, в които трябва да се разделят, за да се свържат и адаптират един към друг: да обмислят казаните думи и да разберат как мисли другият човек, какви са ценностите му, неговият характер, мечти и цели.

Родените с лунен възел във Водолей трябва да установят дали могат да разширят своите възгледи като включат ценностите на другия. Тогава те ще живеят в хармония и връзката им ще бъде основана на реалността (истинската идентичност на двамата партньори) вместо на фантазии. Когато определят дали да продължат напред, или да се отдръпнат, най-добре е да обръщат внимание на енергията на другия човек. Ако той поиска съвет, те могат да продължат без страх, но ако той е енергийно затворен, трябва да обуздаят желанията си и да търсят по-благоприятна възможност.

В този живот, те се учат, че когато страстта се появи на пътя им, най-разумно е да се отдръпнат и да позволят на другия човек да им дава. Тяхната работа сега е да получават любов и да позволяват на другите да дават така, както желаят. Тяхната задача е с благодарност да приемат, без да се опитват да ускоряват нещата или да ги променят. Тяхното предизвикателство в романтичните връзки е да укротят страстите си, за да могат да установят стабилно приятелство с тези, които наистина докосват струните на сърцата им.

 

Честност

 

Деца по сърце

Хората със северен лунен възел във Водолей обикновено са щастливи, безгрижни личности. Тяхната воля и решимост, които може да изглеждат на другите като арогантност и егоизъм, всъщност са резултат от наивната им липса на разбиране за тяхното собствено равенство. С раждането си те автоматично са започнали да подреждат всички около себе си - включително техните родители!

Родените с това възлово разположение приемат, че другите хора ще им дадат онова, което искат, просто защото го искат! Те са уверени, че могат да имат всичко и да бъдат всичко, което пожелаят. Като тийнейджъри са готови да направят всичко, за да получат одобрението на околните, и са изпълнени с нови идеи, които не са били приемани от предишните поколения.

Те искат незабавно признание и се отчайват, ако не го получат. Подобно на деца в магазин за сладкиши те мислят, че ако не получат бонбона веднага, никога няма да го имат. Също като децата те си мислят, че настоящето ще продължава вечно. Ако нямат романтична връзка в момента или са нещастни, си мислят, че това състояние няма да има край. Те се учат, че в реалността понякога има приливи, понякога отливи - животът непрекъснато се променя.

Родените със северен възел във Водолей трябва да бъдат честни с другите за тяхната собствена природа. Те вярват в онова, което другите им казват, и остават дълбоко наранени, когато "възрастните" (това са всички останали!) разрушат техния свят. Хората с лунен възел във Водолей са искрени и не разбират, когато околните се отнасят без необходимото внимание към тях или играят игри. Единствената зашита срещу по-сложното мислене на околните е да бъдат наистина себе си. Другите няма да се чувстват заплашени, когато тези хора разкриват причините, лежащи зад действията им. Те трябва да позволят на другите да узнаят какво мислят, от какво се страхуват и т.н. Когато хората осъзнаят тяхната най-обикновена искреност, те ще се отнасят към тях като към уязвими същества, с творчески способности и с детски сърца.

Те могат да правят грешки, могат да бъдат наивни или да обичат да дават нареждания, но в основата си са добри. Родените със северен възел във Водолей осъзнават тази доброта и тя им дава невероятна самоувереност. Тези хора са щедри по природа и наистина се грижат да повдигнат духа на хората около себе си. Те винаги ще направят жест - ще купят картичка или подарък за приятел или ще изслушат някого и ще го подкрепят или окуражат да разреши проблемите си. Те истински желаят да направят хората около себе си щастливи и ги вдъхновяват да изявят най-добрата си страна.

Въпреки че това е истината за тяхната същност, понякога те губят връзка с присъщата си щедрост и започват да завиждат на другите хора. Това се случва само защото са толкова наивни, че не спират, за да помислят откровено какво е помогнало на другия човек да стигне дотам. Те не забелязват тежката работа, интелигентната стратегия и методът, който е дал този резултат. Те могат просто да решат, че това е късмет, но всеки добър играч на покер знае, че победата наистина е предопределена от начина, по който играеш. В този живот, ако човекът със северен възел във Водолей изпитва завист за нещо, това може да означава, че за него също е предопределено да го има. Следващата стъпка е реално да прецени как да постигне подобни резултати в собствения си живот: да избере подходяща стратегия, да бъде дисциплиниран и да започне упорита работа, за да спечели награда.

Най-добрият избор за тези хора е да не съсредоточават вниманието си върху това дали обстоятелствата в живота на другия човек са по-добри или по-лоши, а какво могат да направят, за да помогнат на другия човек да постигне по-голяма победа. По този начин те установяват отново чувство за собствената си равнопоставеност. Когато започнат да мислят как да помагат и да работят за настъпването на Новата Епоха, късметът ще ги съпътства по техния път. И тъй като те дават на другите, Вселената дава на тях.

 

Освобождаване от сценариите и ролите

В миналите си животи родените със северен възел във Водолей са били в центъра на сцената - знаели са какъв е сценарият и кои са техните думи в пиесата. Затова те са дошли в този живот с ясна картина как ще се развие сценарият, но за нещастие той не се развива според очакванията им. В противен случай животът им би бил лишен от изненади и жизненост, които извеждат на преден план игривостта на детето у тях. Те се учат да се освобождават от представата, която имат за своите взаимоотношения и проекти, и да обръщал повече внимание на възможностите, които наистина се появяват.

Тези хора се учат да подхождат към една връзка от позиция на приятелството и да изпитат вълнението от непознатото. Ако родените със северен възел във Водолей имат очаквания, такива каквито са написани в сценария, а другият човек не го следва, те се объркват и разочароват. Ако се взират в своя сценарий, когато любовта на живота им идва при тях, хората с лунен възел във Водолей може да решат, че другият човек трябва да изглежда или да действа по определен начин, за да изпълни предвидената за него роля. А човекът може в действителност да е точно онова, от което те се нуждаят или искат, но другите аспекти от неговата същност е възможно да им попречат да видят този факт. Тези хора не бива да опитват да нагласят този човек към своята концепция за идеалния партньор. Това им пречи да видят кой в действителност е той и какво наистина може да им предложи.

Ако нямат очаквания, уникалният стил на всяка любов може да им донесе много щастливи изненади. Родените със северен възел във Водолей поне могат да видят човека до себе си обективно и да разберат дали той иска връзката им да продължи. Има много събития, които излизат извън техния сценарий. Всеки има правото да бъде себе си и да се движи със собствена скорост. Понякога тези хора ще имат нужда да се отдръпнат и да кажат: "Ами този човек в действителност не е за мен", и ще прекратят връзката си, без да се ядосват или да го смятат за неподходящ. Ако те постъпят по този начин и връзката е предопределено да продължи, техният партньор ще се върне отново при тях.

Но тези хора са толкова жадни за одобрение, че им е трудно да постъпят така. Те могат да поискат да изиграят една роля, необходима, за да спечелят одобрението и любовта, които желаят. Но те нямат усет каква роля трябва да изпълнят (какво действително желае любимият човек), ако не са наблюдавали обективно и не са разбрали за какво мечтае той. Тъй като им липсва обективното възприемане, за да играят добре, по-разумно е изобщо да не го правят. Вместо това те трябва да се отпуснат, да се движат по течението и да казват истината за тяхната същност и как се чувстват в различни ситуации. Тогава другият човек или ще им отговори по подходящ начин, или няма, така че романтичната връзка ще да бъде основана на същата искреност, както и приятелството.

Истината е, че когато родените със северен възел във Водолей са движени от любов и добри чувства, те позволяват на другите да усетят тяхната вътрешна невинност, а когато се освободят от силната си воля и открият искрената си същност, другият човек най-често отговаря с любов.

 

ЦЕЛИ

 

Да доведат Новата Епоха

Хората със северен лунен възел във Водолей са тук, за да помогнат за идването на Новата Епоха. Те използват силата, която са придобили от миналите си животи, и я прилагат, за да построят мост между настоящето и бъдещето. Родените със северен възел във Водолей са талантливи при свързването на хуманитарните идеали с настоящите обстоятелства. Те ясно виждат доброто за човечеството, могат отлично да свързват нещата и когато работят, за да превърнат своите идеали в реалност, са изключително щастливи. Също така, тъй като вършат онова, за което имат уникална способност, животът ги подкрепя и проектите им успяват.

Когато дават своя принос за хуманитарни цели и използват силата и енергията си като канал за нетрадиционни идеи горделивостта от миналите животи се разсейва и в тях се връща самоувереността. Те са хора, които по природа могат да доведат нещата до край и знаят как да постигат резултати. Тяхната работа е да действат, без да се идентифицират с резултатите от своите действия - тогава наистина са свободни да експериментират и да бъдат себе си.

Тези хора имат естествен усет за бъдещето, но това може да ги обърка по различни начини. На лично ниво те може да виждат, че тяхното бъдеще включва определен резултат и да се почувстват объркани, когато този резултат не се появява в настоящето. Например те може да се виждат като хора, които ръководят собствена компания, да се чувстват много доволни от тази идея и да не разбират защо все още работят за някой друг, без да имат шансове да започнат собствен бизнес. Но това може да е просто въпрос на време. Вероятно се нуждаят от настоящата работа, за да придобият умения, необходими за успеха по-късно.

Всъщност те почти винаги изпреварват времето. Хората със северен възел във Водолей може да харесат определен нюанс на виолетовия цвят десет години, преди другите да полудеят по него, или да бъдат пристрастени към музика, която няма да стане достатъчно популярна, преди да изминат осем или девет години. Ако осъзнаят, че могат да виждат бъдещето, това ще им помогне да се чувстват по-удобно със своята нетрадиционност.

Родените с лунен възел във Водолей виждат следващата стъпка, която човечеството трябва да направи в името на неговото развитие. Те са посланици на бъдещето и като споделят новаторските си идеи, дават сили на човечеството да се развива съзнателно. Затова за тях е важно да не се отказват само защото желаят да получат одобрение.

 

По-голямата цел

Тези хора имат по-голяма цел от това просто да задоволяват личните си интереси. Те са тук, за да вземат активна роля в развитието на човешката еволюция - едновременно чрез лична трансформация, необходима, за да дадат пример, и чрез използване на собствената енергия за общочовешки каузи, които да помагат на другите да се сдобият с по-универсален поглед.

Колкото по-скоро хората със северен възел във Водолей започнат да изпълняват своята част от задачата да работят в името на идеалистичните каузи, които са призвани да подкрепят, толкова по-скоро те ще се почувстват по-завършени. Техните действия може да приемат формата на групови усилия за защита на околната среда, преработка на различни материали, спасяване на животински видове, построяване на игрища за болни деца, борба със световния глад и други подобни, или могат да даряват пари за хуманитарни цели. Те могат да започнат свой проект, като използват творческите си способности (писане, рисуване, музика, фотография и т.н).

Ако активно осъществяват своя дял от работата и някой друг открие нещо, което е хрумнало и на тях, те могат да реагират великодушно: "О, някой се е погрижил за това. Значи мога да премина към следващия проблем.” Не бива да се безпокоят - има много работа, която трябва да се свърши, за да настъпи Новата Епоха. И когато те добавят творческа енергия към движението, стават част от усилията на една по-голяма група хора. По този начин, когато другите успяват в работата към общата цел, това е победа и за родените със северен възел във Водолей.

Но е важно тези хора да правят онова, което е предназначено лично за тях, защото не могат да разчитат на другите да го свършат. Може би има пет души, предопределени да създадат закон, който да защитава околната среда, но другите четирима могат да отпаднат. Така че представителите на тази възлова позиция трябва винаги да вършат своята работа.

 

Групова карма

Родените със северен лунен възел във Водолей имат чудесна групова карма (групата се образува от трима или повече души). Техните качества се проявяват, когато поддържат, солидаризират и вдъхновяват групата, от която са част. Те работят чудесно в мрежа - обичат да се свързват с другите и имат талант да откриват общото между хората. Но когато работят в група, те обичат да бъдат неоспорима глава в тази група. Родените с лунен възел във Водолей искат ролята им да е определена и предпочитат да вършат всичко по свой начин.

Често имат новаторски идеи, които могат много да подпомогнат групата, но в резултат на нуждата от одобрение, която идва от миналия им живот, те се въздържат да споделят идеите си или спонтанните си реакции към идеите на другите, защото се страхуват от неодобрение. Ако пазят истината, заключена вътре в тях, накрая започват да се чувстват изолирани. Но ако свободно споделят идеите си и личните реакции, те се чувстват обвързани с другите и често това се оказва точно необходимата частица, за да се придвижи групата като цяло напред.

Те мислят, че тяхната реакция е лична, но обикновено антените им улавят груповата реакция и я комбинират с личните им представи за Новата Епоха. Например, ако някой предложи нещо и човекът със северен възел във Водолей не смята, че е правилно, може да каже: "Поради някаква причина не чувствам, че това е правият път."

Идеята е да бъдат искрени за онова, което тяхната антена улавя в този момент, и те често откриват, че е точно това, което чувстват и другите.

Когато представителите на тази възлова позиция работят в името на общочовешки цели, това ги стимулира (те чувстват, че са били родени, за да бъдат част от тях) и ще се срещнат с други хора, родени, за да работят в името на същите цели. Обвързването с тях за общи цели улеснява осъществяването на тези идеи.

 

Фокусиране върху творчеството

Родените със северен възел във Водолей трябва да насочат изобилната си творческа енергия към точно определени цели, за да се чувстват щастливи и балансирани. Ако целите не са съвсем ясни, излишната необуздана енергия ги кара да изпадат в лоши настроения и да завиждат за добрия късмет на другите, а също така са склонни да правят планини от безсмислени къртичини. Вместо да проявят творчество, неудовлетвореността подкопава другите области от техния живот.

Творческите им сили могат да бъдат насочени към бизнес, изкуство, преследване на общочовешки идеали или ускоряване на духовния растеж. Независимо дали се връщат към творческата си основа чрез духовна дисциплина, или като започват проекти в реалния свят, от най-голяма полза за тях е да съзнават какво искат и да използват своята страст, за да преследват активно целта си.

 

Страст и творческа енергия

Тези хора са събрали невероятно количество страст и творческа енергия. Те са щастливи, ако участват в проекти, които им позволяват да изразят нещо по свой начин. Те обичат да допринасят за осъществяването на определени идеи, но трябва да бъдат свободни, за да проявят творчество и новаторство. Те не желаят да следват напътствията на някой друг - това ги ограничава и намалява тяхната полезност. Ако се опитат да намалят скоростта им, високата честота и силната енергия, това ги влудява. Когато не обръщат внимание на собствените си творчески импулси и правят онова, което си мислят, че трябва, тяхната енергия се понижава стремглаво.

Хората със северен възел във Водолей са били толкова добри творци в миналите животи, че в това прераждане могат да постигнат всичко, което желаят - те знаят как да го направят. Могат да извлекат необходимото и незабелязано да създадат нещо от нищото. Те са новатори, не имитатори. Могат да започнат бизнес и творчески проекти самостоятелно и да ги доведат до край.

Но за да постигнат успех, трябва да помнят, че творческият процес има две части: наблюдение и действие. Наблюдението се състои от изследователска работа: От какво имат нужда хората? Какво иска другият човек? Тази част от творческия танц ги придвижва напред по един добре премерен начин, който обективно взема под внимание най-важните обстоятелства и позволява на другите да се приспособят и да работят заедно в името на тяхната проницателност.

Действията изискват воля и решимост, за да се постигнат резултати и да се сграбчи наградата. Творчеството изисква его, но наблюдението изисква обективност, при която е най-добре егото да не присъства. Ако тези хора претърпят неочакван неуспех, най-добре е да се освободят от влиянието на своето его и да се отдръпнат, като наблюдават безпристрастно, за да преценят обективно какво се е случило. И тогава, когато пътеката пред тях е чиста, те могат отново да се свържат със своето его и да поемат към желаните резултати. Когато не действат, водени от грандомания, родените с лунен възел във Водолей са способни да почувстват интуитивно какво ще помогне на хората и какво действително ще бъде от полза за доброто на групата. Вселената с цялата си мощ ще ги подкрепя, защото те допринасят за постигането на една по-висша кауза и това им помага да получат невероятна сила. Хората може да реагират като ги поставят на пиедестал и това ще бъде от благодарност, защото те наистина са помогнали. Но са го направили от позицията на равенство, а не защото са над другите; защото са показали своята истинска същност, а не защото са играли някаква роля.

Тези хора могат да постигнат всичко, което решат да постигнат. Ако са достатъчно скромни, за да приемат знания и помощ от другите, и отворени, за да се развиват събитията естествено, те могат лесно да осъществят мечтите, в съзвучие с цялостната картина на техния живот.

 

Освобождаване от крайностите и драматизма

Родените със северен възел във Водолей притежават невероятно количество творческа страст и когато я използват, за да създадат произведение на изкуството или друг продукт, страстта им към крайностите може да бъде в тяхна полза. Но когато приложат същата страст в общуването си при различни житейски ситуации, се сблъскват с проблеми. Те имат склонност да прекаляват с голямото си влияние и контрол и затова нещата около тях обикновено се взривяват. Тяхната страст всъщност отблъсква онова, което се опитват да привлекат.

Когато творческият им процес не върви в посоката, в която искат, това обикновено е показател, че трябва да се сдобият с допълнителни знания, преди да продължат напред. Те може да се нуждаят от по-дълбоко разбиране и често помага да споделят с приятел, който да им казва какво мисли. Когато не са достатъчно сигурни за следващата си стъпка, най-добре е да не правят нищо и да изчакат за повече информация. Ако все пак решат да продължат напред, обикновено проблемите стават по-големи.

Тези хора са склонни да реагират на външни стимули по прекалено драматичен начин, който плаши останалите. Преди да обмислят онова, което другият човек казва, те може да реагират по начин, който прави невъзможна по нататъшната комуникация. Те ще се опитат да действат с насилие: ще крещят на другия човек, ще плачат или ще играят друга роля, за да го накарат да се съобрази с техните очаквания. Но това поведение и гордостта блокират енергията, необходима за връзката.

Те могат да проявят и нетърпение: "Защо той не поеме живота си в свои ръце? Защо не направи това за себе си?" Но другите правят онова, което е правилно за тях в дадения момент. Няма смисъл родените с лунен възел във Водолей да осъждат околните, че не живеят според техния сценарий!

Когато хората със северен възел във Водолей станат мелодраматични, това е защото те преувеличават реалността и се страхуват, че няма да постигнат онова, което искат. Те приемат всеки инцидент (обида, отхвърляне, т.н.) и преувеличават неговите емоционални пропорции. Но когато си позволят крайни емоционални реакции, обикновено нещата не се получават. Ако реагират драматично на промените във финансовото си състояние, парите ще продължат да им създават трудности. Ако започнат прекалено да се вълнуват в една любов, тяхната страст може да отблъсне другия човек. Другата опасност, която възниква, когато се появи страстта (независимо дали става въпрос за романтична връзка, или за цел, която е изключително важна), е тяхната склонност да приемат нещата прекалено сериозно. Те често биват победени от важността, която приписват на определено събитие, и губят игривото отношение към проблема, което може да им покаже пътя към успеха. Тези хора могат да станат истински царе на драматизма, и крайностите и интригите в живота им напомнят сапунените опери. Проблемът е, че макар и да продължават да играят, удоволствието ги напуска.

Шекспировите драми винаги имат трагичен край. Когато се поддават на страстта, родените с лунен възел във Водолей губят представа за действителността и енергията им неизменно става небалансирана, което води до трагични емоционални последствия.

За да се поддържа връзка с реалността, хората с такова разположение трябва да гледат на живота като на комедия, а не като на драма. Има толкова много хора, които е предопределено да срещнат, изживявания, които трябва да изпитат, и познания, които да споделят с другите. Вместо да реагират крайно, най-добре е да използват творческата си енергия, за да видят по-висшите причини и да се движат по пътя, предначертан им от Вселената.

 

Осъзнаване на цялостната картина

В миналите прераждания тези хора са развили своето его за сметка на свръхегото си и затова тяхното чувство за морал, според разбиранията на обществото, семейството и религията, е отслабено, а оттам и тяхното съзнание за общочовешките идеали. За да се получи баланс, сега те трябва да развият съзнание за цялостната картина на живота. Тогава ще могат да приведат своята воля в съзвучие с най-добрите интереси на всички около тях.

Като стигнат до едно по-широко ниво на съзнателност, ще открият цел, която да им позволи да се издигнат над егото си. Например имах една клиентка със северен лунен възел във Водолей, която беше фотограф. Нейната работа беше невероятно творческа, излъчваше любов и духовност и беше изцяло в съзвучие с онова, което щеше да доведе Новата Епоха. Но тъй като нейният мотив беше силното желание на егото й за слава и признание, тя не можа да види ясно как да поднесе творбите си на света. Тя продължаваше да работи с традиционни методи (частни изложби и т.н.) и нито един от тях не даде желаните резултати.

Накрая нейната основна цел беше просто да излага изкуството си пред хората. Тя започна да поставя работите си, където смяташе, че ще бъдат забелязани (в магазини, книжарници и т.н.), и веднага снимките й започнаха да се продават. За да стори това, на моята клиентка й бе необходима скромност, тъй като нейните произведения дотогава се излагаха в галериите и водещите университети. Тя откри пътя към успеха, когато започна да вижда по-цялостната картина, дори и тя да не подхранваше егото й.

 

Вяра в потока на живота

Хората със северен възел във Водолей са свикнали да постигат онова, което искат, и те често се тревожат, когато събитията не се развиват според тяхното разписание. Вместо да си позволяват да поемат в друга посока, те се изпълват с гняв срещу пречките. Вместо да разпознаят, че приливът се е променил и може би животът има по-големи планове за тях, които изискват настоящите събития да се развият точно по този начин, тези хора се съпротивляват. По този начин правят пътя си много по-труден, отколкото би могъл да бъде.

Тези хора трябва да осъзнават собствената си упоритост. Личната им воля е толкова повлияна от миналите животи, че те идват в това прераждане и като малки деца казват: "Искам това!" После са истински шокирани, когато родителите им кажат "не". Като възрастни те отново продължават да се изненадват, когато Вселената им казва "не". Те се учат да трансформират личната си воля в желание да се движат по пътя, който Вселената им показва, и с любов да приемат даровете, които животът им носи.

Когато се опитат насила да постигнат някакъв резултат те стават твърди, решени и дори инати. Тяхната упоритост може да бъде позитивна сила, когато се използва, така както воинът я използва за добра кауза, но придобива отрицателни качества, когато се превръща в гняв. Част от работата по трансформиране на прекалено развитата упоритост в желание да се работи с другите е да се разпознае доброто и злото. Например, ако упоритостта на родения с лунен възел във Водолей се е концентрирала върху желанието да ходи на плаж в събота, той ще иска да отиде дори и да вали сняг! За тях е трудно обективно да преценяват нещата при променящите се условия и да организират своите действия в съответствие с тях. По този начин пропускат възможности да напреднат, като се адаптират към по-цялостната картина, което винаги е в името на по-голямото добро, включително тяхното собствено.

Животът не иска да ги наранява, но накрая те нараняват сами себе си, като пречат на Вселената да им помогне. Те се учат да приемат онова, което се случва в техния живот, като нещо необходимо, за да направят следващата стъпка.

Тези хора се учат, че когато една врата се затваря, друга се отваря. Например те може да имат възможност да изживеят радостта от една чудесна любовна авантюра. Нов човек се появява по пътя им. Но в ума си те имат сериозни намерения по отношение на кариерата, опитват се да отложат любовта и губят възможност да я изживеят. По ирония на съдбата постът към който се стремят, може да не им бъде предложен поне шест месеца, което би им дало достатъчно време да изживеят радостта от една връзка. Те често заблуждават себе си за даровете, които животът им носи, мислят, че знаят по-добре, в след това съжаляват.

Животът може да им носи възможност за една изцяло нова кариера, която ще им даде повече радост, отколкото всичко, което са правили преди. В подсъзнателната си готовност за промяна те започват да се чувстват отегчени от старата работа, но нямат намерение да я напуснат, поради изгоди, доходи и т.н. Внезапно събитията в работата ги принуждават да напуснат и те се чувстват оскърбени и упорстват: "Защо Вселената ми причинява това?" Техният гняв може да им попречи да видят новата възможност, те са толкова увлечени от онова, което не искат да се случи, че не виждат шансовете, разкриващи се пред тях.

Още веднъж ще кажа, че ключът е самодисциплината: да се пазят от това винаги да се движат по един път, да бъдат обективни и фокусирани върху цялостната картина. Това не е инстинктивен отговор, затова се изисква съзнателно намерение. Например, ако те отглеждат дъщеря, и тяхната цел е тя да израсне като силна жена, като не забравят този свой стремеж, той ще им помогне да обуздаят егото си, да позволят на детето да бъде самостоятелно и да го подкрепят в израстването му. Или ако целта е техните деца да израснат в хармонична атмосфера, това трябва да ги накара да се въздържат от спорове за подреждането на чинните в миялната машина. За да дисциплинират егото си, те трябва съзнателно да си поставят една по-голяма цел, която е значима лично за тях.

Родените със северен възел във Водолей се учат да вярват, че има по-цялостна картина и че Вселената винаги им предоставя възможности, които им носят по-голямо добро и щастие. Те се учат на скромност и с благодарност да приемат даровете, които животът им предлага, и то в мига, в който се нуждаят от тях, а не когато поискат.

 

Помощ от Ангелите

В този живот другите биват автоматично привлечени от хората със северен възел във Водолей и ги поддържат в алтруистичните им планове. Освен това те са заобиколени от ангели и духовни водачи. Това е така, защото преди прераждането са били част от една по-голяма група и сега са тук, на Земята, докато другите членове на групата са в невидимия свят, за да ги направляват и да им помагат.

Тъй като са преродени във физическо тяло, не винаги могат да виждат бъдещето ясно. От друга страна са свикнали да бъдат самостоятелни, затова се втурват напред и често биват наранявани - а не е необходимо да правят всичко това. Онова, от което се нуждаят, е да настроят антените си така, че да чуят напътствията, и това е пътеката, която ще им бъде най-лесно да следват. Това не е живот, в който трябва да правят всичко сами; техните духовни водачи са част от съдбата им и искат да им помагат за успеха, но от тях зависи дали връзката ще се запази отворена.

В това прераждане хората със северен възел във Водолей са инструменти за по-висшите сили. По този начин, когато те имат идея и тя е изцяло в съзвучие с това, което е необходимо на планетата. Вселената ще направи така, че да се свържат с подходящите хора, които да им помогнат да я осъществят. Тези хора са еклектични, събрали са най-доброто от взаимоотношенията, в които са били въвлечени, и притежават способности да видят по-широката житейска пътека, както и имат вътрешно познание за Новата Епоха. В този живот идеята е да трансформират част от силната си лоялност към Вечността в тяхна собствена духовност и да се движат в посоката, в която се движи Вселената. По този начин тяхната невероятна творческа воля от миналите животи може да се прояви и техният път към успеха ще бъде наистина магически. Докато вярват на добрия си късмет, в ангелите или в самата Вселена, чрез идеите, които получават, те са в състояние да успеят. Нищо не може да им попречи, защото те не интерпретират успеха по начин, който да дава прекалена храна на тяхното его.

 

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН

Музиката има уникална сила емоционално да ни подкрепя, когато поемаме рискове, затова съм написала изцелителна песен за всяка група от хора с еднакво възлово разположение по зодиакален знак, която да помогне да се промени енергията по позитивен начин.

 

Слънцето изгрява

Посланието на тази песен е предназначено внимателно да насочи вниманието на родените със северен лунен възел във Водолей към цялостната картина - естественият ред и време в живота. Това им дава сили да се освободят от своята упоритост. И тогава могат да осъзнаят естествения път, по който ги води Вселената, да вървят по него и да превръщат мечтите си в реалност.

 

Избрани стихове:

 

Защо пречим на собственото си щастие.

Защо пречим на живота!

Опитваме се да решим какво е грешно и какво е вярно.

С нашите глупави човешки умове!

Слънцето изгрява всяка сутрин.

И залязва всяка вечер.

А през нощта се появява луната,

Но тя не е слънце.

Тук има система и ред

И той се отразява на всичко около нас.

Защо не повярваме в законите на живота,

Те никога не могат да ни разочароват!

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme