Facebook Страница

Северен лунен възел в Козирог

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В КОЗИРОГ

и Северен възел в Десети дом

(и Слънце в Рак)

 

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете свои скрити дарби и таланти.

Самоконтрол

Поглед върху живота от позицията на възрастен

Самоуважение

Ориентираност към целта

Разумни подходи към разрешаването на проблемите

Спазване на ангажиментите и обещанията

Освобождаване от миналото

Грижа за себе си

Поемане на отговорност за успеха

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези качества може да ви помогне да направите живота си по-лек и радостен.

Зависимост

Лесна промяна на настроенията

Несигурност, която води до бездействие

Ограничаване в резултат на страх

Използване на миналото, за да се избегне настоящето

Изолация - прекарване на твърде много време вкъщи

Липса на самоуважение

Избягване на личния риск

Контролиране на другите чрез прекомерна емоционалност

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на родените със северен лунен възел в Козирог е, че не съзнават своята зависимост. Желанието, което ги изпълва ("Ако няма някой, който да се грижи за мен, няма да оцелея.”) може да ги заведе в капана на едно безкрайно търсене на сигурност. ("Ако само мога да имам достатъчно здрава основа, ще се сдобия с енергията, от която се нуждая, за да поема отговорност за своя живот.") Те развиват емоционална зависимост от другите, което насилва хората да се превръщат в основа на тяхната сигурност. Но това е бездънна яма: те никога няма да бъдат достатъчно сигурни, за да се почувстват в безопасност, и затова никога няма да спечелят сигурността, от която си мислят, че се нуждаят, за да се превърнат в способни възрастни и да поемат отговорност за своя живот.

Това, което не бива да забравят, е, че в определен момент те трябва просто да рискуват, да поемат отговорност за последствията. Когато родените със северен възел в Козирог видят една цел, която е изключително важна за тях, и започнат да работят за постигането й, те се сдобиват със самоуважението и куража, от които се нуждаят, за да живеят отговорно. Факт е, че след като веднъж поемат отговорност, те се чувстват сигурни и могат да контролират собствената си съдба.

 

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е една среда, в която да се чувстват сигурни, защитени, да усещат, че за тях се грижат и ги обичат - място, на което чувстват, че изцяло принадлежат. За да постигнат това, те трябва да имат желание да се отърват от идеята, че един специален човек или група хора може да им осигури това, само защото те си мислят, че се нуждаят от него. Вместо това родените с лунен възел в Козирог трябва да поемат отговорност и да постигнат онова, което им е необходимо. Като преследват една цел, която ги зарежда с енергия, или като открият идеал или сбор от принципи, които изграждат тяхното самоуважение, те ще развият чувство, че принадлежат към всяка ситуация, в която попадат.

Хората със северен възел в Козирог трябва да открият един център зад своите разпилени емоционални нужди и тези на хората около тях. Когато те влязат в съзвучие с по-висшите принципи или духовни вярвания, се чувстват защитени и енергията им се подхранва.

 

Таланти/Професия

Тези хора преуспяват като началници - ръководството, говоренето пред публика, политиката и предприемачеството са добър избор за тях. Другите искат да им помагат за постигането на целите им, тъй като родените с лунен възел в Козирог се отнасят към подчинените си с разбиране. За да постигнат успех във всяка област, тези хора трябва да бъдат отговорни са собствената си частица от пъзела.

Освен това хората с тази възлова позиция имат прекрасно Развити способности да изпитват съчувствие. Те винаги разбират чувствата на другите и когато използват тази способност, за да управляват една ситуация, тяхната чувствителност окуражава хората да им помагат с добра воля и ентусиазъм, "Но ако започнат работа в професии, където крайната цел е да се грижат за хората, те често се оплитат в чувства на безпомощност, защото не могат да се справят със ситуацията. Тези хора се чувстват по-добре в професии, които са ориентирани към задачи, или постове, които им помагат да използват своята чувствителност, за да организират другите да работят с необходимата любов в името на определена цел.

 

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Козирог

"Не мога да контролирам другите, но мога да контролирам себе си."

"Като се освободя от миналото, аз се справям по-ефективно с настоящето."

"Когато поема отговорност, аз печеля."

"Когато уважавам себе си, съм на правия път."

 

"Не трябва да завися от никой друг да се грижи за мен."

"Мога да поема отговорност в тази ситуация."

"Аз съм отговорен за вътрешния си мир."

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ЛИЧНОСТ

 

Минали животи

Родените със северен възел в Козирог са прекарали много минали животи в грижа за домакинството: като централни фигури в дома или във фермата те са били изцяло обвързвани със своето семейство или клан. При тези взаимоотношения представителите на тази възлова позиция са развили естествено разбиране как действат механизмите в едно семейство и емоционална настроеност на честотата на другите, която е характерна за тази група хора с еднакво по знак възлово разположение. Но те не са имали много опит като самостоятелни личности, И макар че в този живот най-голямата им радост ще дойде, когато са сред обществото, проблемът за тях е да бъдат изведени от домовете си. Като се отказват от опита си за живот вътре в семейството, те жертват своето чувство за компетентност и самоуважение. В това прераждане те се учат да бъдат отговорни за собствената си съдба.

В миналите животи домът е бил всичко за тези хора и за всички техни нужди са се грижили членовете на семействата им: те са били хранени, обличани, с осигурен подслон и защита. Затова са дошли в този живот с невероятна зависимост и гледат на другите като на хора, които могат да им помогнат да изградят живота си. Когато нещата не вървят така, както искат, те реагират прекалено емоционално и подсъзнателно се надяват, че другите ще видят колко са разстроени и ще променят своето поведение. Но другите хора възприемат това като средство за контрол и нямат желание да моделират своето поведение така, че да задоволят родените с лунен възел в Козирог.

Тези хора учат, че за да успеят в живота, трябва да подхождат към една ситуация отговорно. Те трябва да се отърсят от всички склонности да манипулират хората чрез емоционални изблици и вместо това да подхождат към тях с авторитет - със спокойно самоуважение, освободено от емоционални реакции. Това е страничен продукт от поемането на отговорност за себе си и преследването на собствените житейски цели. От тази отговорна позиция те могат да се обвързват като равни, без да зависят от целите на другите за своята сигурност.

 

Семейна карма

Тези хора имат трудна семейна карма. Много често те са родени в семейства, в които някои от близките им има емоционални проблеми. Затова те са пресушени от безкрайните нужди на тези около тях, тъй като се грижат за чуждите проблеми, а не се чувстват способни да им помогнат да се променят.

От миналите животи родените с лунен възел в Козирог толкова са свикнали да помагат на членовете на семействата си, че са загубили чувство за собствените си интереси. Затова в този живот те имат склонност да се сблъскват с трудности когато прекалено се сближат с хората от непосредственото им семейно обкръжение.

Всъщност проблемът не е близостта а по-скоро тяхното подсъзнателно намерение: "Ако успея да помогна на този човек, най-сетне ще мога да се погрижа за собствения си живот, да преследвам личните си цели и да живея сам за себе си!"

Поради този подсъзнателен мотив, тяхната подкрепа за членовете на семейството им има неприятна емоционална сила. Те искат да приключат с това, за да могат да живеят своя собствен живот. Проблемът има две страни: първо, опитват се да подредят живота на другия човек и това е начин да се отложи поемането на отговорност за собствения им живот; и второ в опитите да се помогне на някой друг постигнатият успех е недозрял, защото те все още не са се научили как да го прилагат към себе си.

Първата работа за тези хора е да решат да се отдалечат от пълното емоционално обвързване с тяхното семейство. След като веднъж се освободят, те са в състояние да работят, за подобряване на своя живот. За тях е разумно да бъдат във връзка с членовете на семействата си и те могат обективно да разберат емоционалните нужди на другите като наблюдават отстрани. Когато тяхното щастие вече не зависи от разрешаването на проблемите на всички членове на семейството, те стават доста умели в управлението на семейните дела, което води до продуктивни резултати за всички заинтересовани.

Ако родените със северен възел в Козирог могат да управляват семействата си така, както управляват бизнеса си, семейният им живот ще бъде невероятно успешен. В действителност те са експерти мениджъри, тъй като имат естествено разбиране за хората и могат внимателно да се обвържат с другите и да се обединят за постигането на една цел по начин, който не наранява чувствата на другите. Те трябва да се отнасят и към членовете на семействата си по този начин: от авторитетна позиция, а не водени от нужда. За да сторят това, те трябва да открият каква е целта на другия човек и обективно да го подкрепят в постигането й. Друга алтернатива е да имат определени цели при управлението на семейство, да поемат ролята на водач и да улеснят членовете му да постигнат целите си, когато са в съзвучие с интересите на всички.

 

Емоционална чувствителност

Тези хора са безкрайно чувствителни към собствените си емоции и тези на другите. Поради тази вътрешна способност за съзнаване, те разбират защо хората се разстройват и не могат да вършат онова, което трябва. Те до такава степен разбират причините, поради които хората пропадат, че често приемат прекалено емоционално собствената си неискреност. Когато имат лош ден или не се чувстват достатъчно дисциплинирани да се трудят, за постигане на целта си, те прилагат същото разбиране и съчувствие към себе си като извинение за отлагане на преките действия - и това се превръща в саморазрушително бягство!

Родените с лунен възел в Козирог са изключително настроени към емоционалната обвързаност и разбират как чувствата на хората могат да повлияят на другите. Това е едновременно и предимство, и недостатък.

Положителната страна е, че то помага животът им да бъде по-гладък. Недостатъкът е, че понякога са чувствителни повече към другите хора, отколкото към себе си - и това може да бъде изтощително. Родените със северен възел в Козирог не могат да се справят с отрицателната енергия, затова те нагласяват собственото си поведение - техните планове и личната си посока, така че да угодят на другите. По този начин те не трябва да се справят с емоционалния стрес на другите - но лесно могат да завършат, контролирани от чувствата на всички около тях.

Тези хора поемат лична отговорност за настроенията на околните; искат да ги направят щастливи, за да могат и те самите да се почувстват по-добре! Родените с лунен възел в Козирог не могат да отделят себе си от общото настроение на хората в непосредствена близост. А другите може да не са съгласни, че не им е позволено да изразяват истинските си чувства, защото това разстройва хората с това разположение.

Например, ако един член на семейството покани жена с такава възлова позиция на вечеря и тя не иска да отиде, обикновено го прави, защото иска да избегне отрицателните чувства. Тези хора живеят като избягват всичко, което може да създаде емоции - в тях или в другите. Това е още една техника да се избегне отговорността: те не искат да вземат решения, защото се страхуват, че всяко решение може да предизвика отрицателни чувства в някой друг.

Хората със северен лунен възел в Козирог се учат да не контролират настроенията на другите хора и просто да позволят на тези около тях да изживяват личните си чувства. Понякога хората трябва да изживяват отрицателни емоции, за да разрешат важни проблеми.

Когато представителите на тази възлова позиция се опитват да блокират този опит, те ограбват на другия човек възможността да израсне. Ако някои постави ръка върху горещата плоча на печката и се изгори, това го учи, че не бива да поставя ръката си там. Същото важи и за емоционалната сфера. В голяма степен тези хора действат, водени от своите емоции, а в този живот при подобни ситуации те задължително губят. Уникално предизвикателство за тях е да поемат отговорност за своите емоции, вместо да се чувстват като жертви на другите, и да позволят на хората около тях да поемат отговорност за собствените си чувства и така да израстват и да се развиват.

 

Справяне с емоционалната енергия

Родените със северен възел в Козирог са много емоционални. Те плачат, когато гледат филми или четат тъжни истории; техните чувства винаги са на повърхността, готови да избухнат. Те могат до такава степен да бъдат завладени от техните емоции, че да не мислят, да не действат и да не знаят защо. Това може да се случи, когато са изправени лице в лице с лична загуба или в работата си се намират в ситуация, която включва конфронтация или трудно задължение; те изглежда, че не могат да контролират ситуацията - тя просто им се изплъзва.

Когато техните емоции вземат връх може да им помогне да се съсредоточат върху успокояване на дишането. Те трябва да се отпуснат, да се съсредоточат върху освобождаването от мислите, които ги изнервят, и да си представят картини от моментите, които са ги карали да се чувстват щастливи и спокойни: красива планина, морски бряг и подобни. Тогава ще се успокоят и отново ще могат да действат правилно.

Когато се изправят лице в лице с обстоятелствата, които изискват от тях да поемат отговорност, те си мислят, че е невъзможно да контролират ситуацията и започват да се паникьосват. Те си мислят за възможните отрицателни последици, страховете и несигурността нарастват и всички мускули в тялото им се напрягат. Затова, когато емоциите започнат да ги завладяват, трябва съзнателно да дишат с пълни гърди, да се отпуснат и да се издигнат над тях. Хората с лунен възел в Козирог могат да си представят как стават по-големи от своите чувства и си връщат спокойствието.

Никога не бива да си позволяват да изпадат в отчаяние. В този смисъл те могат да забележат, че когато позволят нещо да стане невероятно важно за тях, стават тревожни. Осъзнаването на това може да доведе до значителна промяна при поддържане спокойствието на ума им.

 

Страх от отхвърляне

Родените със северен възел в Козирог ненавиждат възможността да бъдат отхвърлени - и дори от мисълта за отхвърляне ги побиват тръпки. Ако някой ги отхвърли, те не само се чувстват зле, но и смятат, че вината е тяхна. Тези хора са толкова несигурни и изплашени от отхвърлянето, че навлизат в дадена ситуация много предпазливо.

Част от този страх от отхвърляне произлиза от миналите им животи, когато са били предпазвани като с щит от по-силните членове на техните семейства. Тези хора са придобили усещане, че сами по себе си нямат голяма стойност. Тяхната реакция е нерационална, но тя засилва вътрешния им страх, и когато мислят, че някой ги е отхвърлил, не могат да спят по цяла нощ! Затова е разбираемо защо хората с такава възлова позиция не обичат да отхвърлят другите. Те имат склонност да поемат отговорност за чувствата на околните и прекарват дълго време в размишления за причините, с които да оправдаят защо са отхвърлили някого. Те знаят какви чувства изпитват в подобни ситуации и мислите за това какво ще изпитат другите може да ги разстроят за дълго време.

Да вземат решение за поемане на отговорност ще даде сили на хората със северен възел в Козирог да се издигнат над тревогите си и да предприемат стъпки, за да разрешат трудните ситуации по отговорен начин. В личните взаимоотношения, където се е появило недоразумение, те могат да поемат инициативата и да се обадят на другия човек: "Разтревожен съм, защото може би има недоразумение, и искам да знаеш, че никога няма умишлено да нараня чувствата ти." Или: "Мисля, че между нас има недоразумение, и не искам да се чувстваш отхвърлен."

Ако те изхождат от позицията на отговорността, за да създадат взаимна хармония, ще знаят какво да кажат. Ако в момента са прекалено разстроени за разговор, най-добре е да почакат, докато се успокоят. Те могат да си кажат: "Нищо не мога да направя точно сега, за да се подобрят отношенията ни. Затова ще звънна утре и ще разреша проблема по начин, който да покаже моята загриженост."

 

Живот със спомените

Родените със северен възел в Козирог са толкова отворени за своите чувства, че са склонни да се отдават на чувства от миналото си. Те не искат да забравят щастливите мигове, защото не знаят какво ще се случи в бъдещето. Обикновено изобщо избягват да мислят за него. Но докато не започнат съзнателно да си представят положителните събития в бъдещето, тяхната единствена реалност е миналото и настоящето. Когато настоящето не ги прави щастливи, те се затварят и започват да си спомнят миналото. Този процес не е здравословен за тях, защото им пречи да предприемат конструктивни действия в настоящето.

Когато погледнат обратно към миналото, тези хора се стремят да изживеят същите спомени и чувства на радост и любов. Но те съзнават и нещата, които не са направили тогава, а биха желали да са изживели, и това ги кара да изпитват угризения. Тяхната сила да поемат отговорност в настоящето отслабва. Те не бива да забравят, че неприятностите в миналото са възникнали само защото тогава не са имали просветлението, за да знаят какво трябва да правят. Но онова, което знаят сега, може да им даде сили да постигнат целите си, ако останат съсредоточени върху настоящето и отправят поглед към бъдещето. Миналото за тях е от полза само когато го използват за да видят кое поведение е било саморазрушително и кое поведение ги е довело до самоуважение и им е дало сили.

Хората с лунен възел в Козирог изпитват трудност просто да махнат с ръка на всичко старо. Те са много сантиментални и не желаят да нараняват ничии чувства. Когато решат да прекратят една ситуация, дори и ако е ясно, че тя не работи в тяхна полза, те се депресират - затова имат склонност да остават в нея, докато не осъзнаят дълбоко в себе си, че няма смисъл. Те правят всичко, което е по силите им, за да задържат една връзка, работа или ситуация. Когато тяхното оцеляване е заплашено, ще напуснат; но ще бъдат много по-добре, ако се освободят, преди ситуацията да е ескалирала до крайна степен.

Тяхната трудност да напуснат една ситуация се появява, когато им липсват цели в бъдещето. Тогава те се вкопчват в миналото, което прави изоставянето на старото много по-трудно. За тези хора най-добрият начин да се отърсят от миналото (или от трудна ситуация в настоящето) е да се концентрират върху конкретна задача, която им дава чувство за цел и посока.

Например, ако са прекъснали романтичната си връзка и им липсва интимност, първата им реакция е да изпитат носталгия и да живеят с мисълта за близостта, която вече нямат. По-добро разрешение ще бъде, ако съсредоточат енергията си върху създаване на нова връзка, като се обърнат към агенция за запознанства, започнат да посещават клубове по танци или участват в приятни социални дейности. Миналото трябва да бъде изоставено, за да могат да изпитат силата на действията си в настоящето.

Едно от най-трудните неща за хората със северен възел в Козирог е да се освободят от желанието си да контролират. Те винаги искат ситуациите да се развиват така, както те желаят, и мислят, че ако контролират всичко, те реализират своя потенциал - а трябва да разберат разликата между контрола и управлението. Опитите да контролират другите хора така че собствените им чувства да останат необезпокоявани означава, че човекът със северен възел в Козирог действа на емоционалното ниво с поглед, насочен към себе си.

Но когато тяхното намерение е да управляват една ситуация, те организират нещата според по-цялостна картина - вече са решили какво ще бъде от полза за всички. Сега те изхождат от своя разум (не от чувствата си) и действията им са ориентирани към дадена цел. Но за да стигнат до това място, първо трябва да се освободят от желанието за контрол над другите.

 

Вечното дете

Родените със северен възел в Козирог винаги искат повече - повече внимание, повече време, повече подкрепа - за да се чувстват добре. Целият им свят се върти около тяхното семейство и те очакват това да бъде взаимно. Но от членовете на семействата си те обикновено не получават достатъчно - просто не е предопределено нещата да се получават по този начин в настоящия живот.

Нещо повече, тези хора избягват действието като винаги мислят, че се нуждаят от повече помощ, съвети, увереност - повече от всичко! Те мислят, че онова повече, което търсят ще дойде от другите хора. Всъщност онова, което наистина ще ги задоволи, включва концентриране върху целите, които ще им помогнат да израснат лично и след това да предприемат постоянни и ежедневни действия за постигане на тези цели.

Като родители родените с лунен възел в Козирог често изглеждат като едно от децата, защото те подхождат към тях като към равни, а не като родители. Те с нежелание приемат отговорностите на родителските задължения, непрекъснато се питат за своята способност да се грижат за другите, защото не са сигурни, че могат да се грижат за себе си.

 

Нужда от внимание

Особено като млади тези хора ще направят всичко, за да привлекат внимание. Често, когато са податливи на настроения или избухват пред друг човек, това е опит да привлекат внимание. Такова поведение донякъде пречи на постиженията им - те мислят, че трябва да получат внимание за себе си, а не за техните дела. Те могат дори да създадат проблем в своя живот, за да проявят другите хора интерес към тях. Но това е нож с две остриета, защото те често усещат проблема в себе си (факта, че са маниаци на тема внимание), затова се чувстват виновни и се сърдят на себе си, когато мислят, че не са получили достатъчно внимание.

Когато се отдръпват и не постигат целите си, те чувстват, че не заслужават вниманието, и следователно сами си пречат. Иронията е, че когато си поставят цел и решат да я преследват, другите наистина забелязват и с желание им отделят внимание и ги уважават по подходящ начин, който задоволява и двамата. В допълнение, когато хората със северен възел в Козирог се възползват от шансовете в живота и работят за постигането на целите си, те се чувстват ценени и стават отворени, за да забележат и получат вниманието, от което се нуждаят.

На тези хора им помага да започнат да обръщат внимание на себе си: да оценяват промените, които са направили в различни области на своя живот. Когато показват загриженост и заинтересованост към себе си, това ги успокоява; те се чувстват по-добре и по-малко зависими от останалите.

 

Избягване на отговорност

Тези хора се объркват и не могат да поемат пълна отговорност за себе си - това е против тяхната природа. Те трябва да напуснат скривалището си и да се покажат на света! Понякога е необходим удар с тежък чук, за да се събудят и да поемат отговорност. Често като че ли наистина го правят – и с дреболиите обикновено е така: плащане на сметки, купуване на продукти, изслушване на семейни проблеми и т.н. Но продължават да избягват по-големите проблеми. Например, когато се опитват да преценят какво да правят със своя живот те просто седят и размишляват върху един безкраен поток от идеи. Когато накрая нещо ги мотивира, те се питат: "Наистина ли искам да правя това?", и след това отново се отказват!

Родените със северен възел в Козирог имат хиляди извинения, които извират от тяхното подсъзнание и ги карат да отлагат работата за постигане на това, за което са дошли в този живот - нещото, което наистина ще ги накара да се почувстват удовлетворени. Ако накрая си кажат: "Това е нелепо! Аз просто ще го направя!", те поемат ангажимент и тръгват стъпка по стъпка към целта си.

Тъй като са изпълнени с любов, техния навик да дават често им пречи в живота. Те могат да позволят съчувствието да замъгли техния поглед, защото не искат да предизвикват емоционална реакция от страна на другите. Това не им позволява да се движат по своя път и да се придържат към собствените си принципи.

Те трябва да преосмислят своите ценности и как изразяват любовта си. Една от тях трябва да бъде да държат на поетата отговорност, което създава основа за вътрешната им сила. Родените със северен лунен възел в Козирог трябва да позволят на другите да узнаят правилата и границите им и след това неотстъпно да се придържат към тях. Ако кажат на своя син-тийнейджър:

"Ти можеш да излезеш, но се върни в къщи до 10.00 ч., защото в противен случай няма да излизаш следващите три вечери", те трябва да спазят думата си. Ако детето се върне в 10:30 ч., те трябва да проявят воля и следващите три вечери да не забравят решението си.

Разбира се, ако правят това винаги, детето вече ще разбере, че когато нарушава правилата, родителите му ще го наказват. Но ако проявят съчувствие и му позволят да излезе, той ще престане да ги уважава и те ще спрат да уважават себе си. Тези хора трябва да се научат да държат на думата си. Поетият ангажимент трябва да бъде по-силен от страха им да не наранят другия човек.

Хората с лунен възел в Козирог се учат да бъдат отговорни за себе си в този живот: да преценят "какви искат да бъдат, когато пораснат" и да изяснят своите цели. Да бъдат отговорни към своя живот включва да се погрижат за себе са във финансово отношение и да открият области, в които не са поемали отговорност преди. Това е вълнуващо и предизвикателно - и ще им даде шанс за растеж!

 

Усвояване подходите на възрастните

Родените със северен лунен възел в Козирог се учат да бъдат възрастни в този живот и да се освободят от склонността си към детски реакции. Да бъдат възрастни изисква от тях действително да се ангажират с една цел. Когато направят това, в тази област от техния живот всичко започва да се развива по магически начин. Внезапно всичко заработва в тяхна полза. Те се изпълват с жизненост и увереност и вървят по пътя към успеха с лекота и огромна радост. Те трябва да използват тази техника да поемат ангажимент за определена област от своя живот, която все още не дава желаните от тях резултати. Да имат желание да се изправят лице в лице със страха и да започнат да поемат ангажименти е ключът към самоуважението и успеха.

Тези хора често имат едно "свръх" качество - те искат да "постигнат и следващото нещо". Тази емоционална тревога им пречи да разберат какво е важно за тях и да го последват. Когато се концентрират върху конкретна лична цел, тревожната емоционална енергия се канализира в продуктивна посока. Дотогава те ще работят единствено против целите на другите и никога няма да забелязват възможностите, които им се предоставят.

Освен това хората с тази възлова позиция понякога се съмняват в собствената си компетентност да се възползват от възможностите. По детски начин те смятат, че трябва да знаят неща, които наистина не знаят, и се опитват да прикрият липсата на знания като се преструват, че информацията не е важна за тях. Поведението на възрастен човек изисква да разберат, че всеки се нуждае от информация, получена от Другите, за да постигне своите цели - никой не постига цел без знанията на другите с повече опит.

Тези хора имат и прекалена склонност да се подчиняват на външни авторитети, вместо да се вслушват в собствената си вътрешна истина. Те сляпо следват съветите на друг - особено ако за това плащат много пари - дори и ако в сърцата си знаят, че нещо друго ще даде по-добри резултати. Но те се учат да вярват в себе си и да не забравят, че никой по-добре от тях не знае какво ще даде добри резултати за собствените им проблеми.

Тези хора имат проблеми да бъдат за себе си авторитет над всички останали. Те могат да поемат нещата в ръцете си, да напътстват другите, да бъдат шефове и да управляват много служители - но под покровителството на някой друг. За тях е по-лесно да работят в името на чуждата цел. Тях не ги е грижа за заслуги и със сигурност не искат да поемат по-сериозна отговорност. Истината е, че хората със северен възел в Козирог повече от всяка друга възлова позиция са надарени със способности да бъдат управляващи. Те са толкова емоционално чувствителни към другите, че когато се заловят за работа, я вършат в полза на всички. Те не са ограничени за постигане на целите си, защото не са попречили на никой по пътя си. Като резултат, колкото и далечна да е тяхната цел, всеки ще ги подкрепи, за да я постигнат. Всъщност в този живот за тях е предопределен лесен професионален успех, след като веднъж са решили да го постигнат.

Често тези хора мислят, че не могат да общуват добре, но те имат проблеми в тази област само когато подхождат емоционално. Когато се загубят в своите емоции, те не могат да мислят правилно; и когато трябва да изразят нещо, всичко се смесва. Но, ако се отделят от емоциите си и говорят с онази част от себе си, която е отговорна, те намират най-правилните думи, за да предизвикат уважение и желание за помощ у останалите. Разликата е в частта от тях, с която се свързват с хората: емоционалната част или тази, с която се проявяват като възрастни. Ако се изпълнят с емоции, те могат да възвърнат вътрешното си равновесие като се запитат: "Какво мога да направя, за да поема в ръцете си тази ситуация и да постъпя като възрастен човек?" За родените със северен лунен възел в Козирог силата се увеличава с възрастта. Това се отнася до всеки аспект от техния живот, но особено до професионалния им живот или други области, в които искат да постигнат някакви цели. Изминалите години помагат на тези хора да приемат нещата по-малко лично. Когато се объркат, разбират, че това не се дължи на тяхна лична вина - различни събития се натрупват, за да създадат една трудна ситуация.

Когато хората с лунен възел в Козирог започнат да разширяват и да приемат по-всеобхватен и изпълнен със съчувствие възглед, те успокояват и себе си. Когато спрат да се обвиняват за всичко, те спират да обвиняват и другите.

 

НУЖДИ

 

Сигурност

Родените със северен възел в Козирог имат неутолима нужда да се чувстват сигурни. От миналите животи са свикнали за тях да се грижат и да ги защитават и макар че в този живот те са хората, които трябва да помагат на другите, представителите на тази възлова позиция са доволни само когато преминават леко през живота - просто да вървят с възможно най-малко усилия! Те обичат безопасността на ежедневието: да се събуждат в определено време, да се хранят в определено време, да се прибират, да гледат телевизия или да четат, да си лягат в определено време. Накрая обаче ще трябва да изоставят своите навици, за да открият по-голямата сигурност на самоувереността: да знаят, че могат да поемат рискове и да успяват.

 

Принадлежност

Тези хора имат дълбока нужда да принадлежат към нещо. В миналите животи те силно са се идентифицирали с техните семейства и са били спокойни като част от групата. Сега те трябва да се научат да правят разлика и да прекарват време с хора, които им дават чувство за принадлежност - и така задоволяват тяхната нужда по отговорен начин. Домът и собствеността също са важни за чувството им за сигурност.

(Но ако няма други фактори, които да влияят върху хороскопа им и да показват противното, тези хора нямат много добра карма по отношение на недвижимата собственост в смисъл на правене на пари.)

Поради съсредоточеността им върху дома, те може би прекарват вкъщи прекалено много време. Ако е така, това им пречи да се развиват и да поемат съдбата си в свои ръце. Ако тези хора ръководят собствен бизнес, обикновено е добра идея за тях да не използват дома си, а да наемат офис - дори и ако трябва да бъде в дома на някой друг. Те имат нужда да бъдат сред обществото редовно, за да запазят енергията си. Прекомерното време, прекарано вкъщи, може да ги накара да се чувстват прекалено удобно и животът да се превърне в рутина тъй като те не си взаимодействат с външния свят. Тогава възможността за истинска жизненост, растеж и прогрес ще се прекъсне.

Родените със северен възел в Козирог се страхуват, че не принадлежат към нищо и не знаят как да се държат, така че другите да ги приемат. Затова се оглеждат, за да видят какво поведение се приема от групата, и след това започват ревностно да подражават. Те копнеят за интимност и единственият начин, по който могат да я получат е като се отдадат на групата. Но да правят нещо, което всъщност не искат, може да бъде източник на дълбоко разочарование за тях. Групата обикновено не им се отплаща по същия начин.

Тези хора могат също да излязат от релсите, когато станат част от дадена общност, защото прилагат заимствани принципи към други групи, което ги кара да се чувстват чужди. И не разбират защо! Проблемът с опитите да се задоволи нуждата им за принадлежност към дадена общност е, че това предполага изключване от други групи - те мислят, че принадлежат само на ограничен кръг хора. Макар че наистина дава резултат, ако се посветят на кауза, която определя личния им живот. Проблемите възникват, когато забравят да правят разлика. Например, ако са привърженици на републиканската политика, когато са в група на републиканци, тяхната група ще им дава чувство на принадлежност. Но същата привързаност ще ги кара да се чувстват не на мястото си в стая, пълна с демократи. Ако искат да се чувстват приемани, те трябва да се концентрират върху принципите, които ги свързват с хората около тях.

 

Противоречие между страха от провал и самоуважението

Хората със северен лунен възел в Козирог имат толкова преувеличен страх от провали, че винаги се страхуват от промените, които могат да им донесат успех. Те се боят, че ще се провалят, и мислят, че няма нищо лошо в това да бъдат зависими от другите. Тези хора смятат, че не са достатъчно готови да бъдат възрастни и да търсят възможности за успех. Но рано или късно разбират, че никой няма да се погрижи за тях - просто в настоящия живот това не е предвидено.

Понякога тези хора използват някакво извинение - дори възрастта си - за да избегнат срещата лице в лице със своите страхове и да излязат сред обществото. След години на борба със себе си, когато накрая са решили, че няма да бъдат удовлетворени, докато не осъществят своята мисия, те може изведнъж да решат, че възрастта им пречи да постигнат целта си. Страхът от възрастта може да е отражение на онази част от тях, която не иска да порасне.

Но родените с това разположение са точно тези хора, които трябва да прегърнат възрастта си: "Благодаря на Бога, че най-сетне съм зрял човек!" Онова, което тя им носи, е желание да работят в името на една цел, която ще направи живота им значим, ще им донесе удовлетворение и самоуважение. При тези хора е нелогично да се мисли, че възрастта може да работи против тях в професионален план. Ролите, към които те се стремят, обикновено се повлияват положително от възрастта, тъй като тя им дава повече сила, увереност и авторитет. Те могат да постигат своите цели и по-рано, но едва във втората половина от живота, хората с лунен възел в Козирог най-накрая добиват увереност. Затова, когато се чувстват притиснати от мисли за възрастта, трябва да знаят, че това е просто тяхната душа, която казва "Време е!"

Тези хора разбират, че ще бъдат много по-нещастни, ако никога не се опитат да постигнат целта си, отколкото ако опитат и не успеят. Гласът, който непрекъснато казва: "Какво ще стане, ако се провалиш?", е част от механизма на миналите животи, който не иска те да бъдат сред обществото. Той наистина казва: "Не пораствай... Не излизай!", и това е самоунищожително. Ако послушат този глас, никога няма да се сдобият с необходимото самоуважение.

В миналите животи жената със северен лунен възел в Козирог може да е имала съпруг, който не й е позволявал да излиза, или един прекалено загрижен родител, чийто глас се е запечатал в душата й. Но накрая всичко прелива и тя казва: "Добре, това е!", и поема отговорност за ситуацията. В този момент нейното положение в живота прави пълно завъртане. Когато тези хора имат желание да поемат цялата отговорност, те започват да упражняват контрол над живота си и се сдобиват с чувство на самоуважение, от което толкова се нуждаят. Когато се съмняват дали определено действие е правилно, родените със северен възел в Козирог могат ла използват барометъра на самоуважението, за да определят дали са на правия път. Например, ако се колебаят дали да проведат един телефонен разговор, те могат да запитат себе си: "Независимо от изхода, този телефонен разговор ще ме накара ли да уважавам себе си?" Ако отговорът е да, те ще спечелят като проведат разговора. Ако отговорът е не, значи трябва да преосмислят своето положение.

Родените с лунен възел в Козирог обичат да се носят в една емоционална мъгла, която автоматично ги поставя в по-низша позиция. Но когато подходят към живота отговорно, всичко се преобръща и те започват да се чувстват изпълнени със сила. Все пак съществуват много страхове, свързани с това, защото не са свикнали и се плашат, че няма да бъдат идеални или компетентни. Но независимо колко дълго отлагат, рано или късно те ще трябва да се изправят и да поемат съдбата в ръцете си. Колкото по-скоро направят тази промяна в отношението си към живота, толкова по-скоро ще започнат да му се наслаждават.

Например имах клиент със северен възел в Козирог, който искаше да бъде учител. Много хора се отдаваха на тази професия веднага след завършването на колеж, но той отлагаше тази възможност, докато не завърши три специалности - и дори тогава не се чувстваше готов да поеме нещата в свои ръце. Накрая той просто го направи - точно това е необходимо на тези хора. След като веднъж решат и просто го направят, успехът им показва, че притежават способности.

След като тези хора поемат отговорност, те могат да контролират емоционалните си нужди и да бъдат сигурни, че за тях се грижат. Те вече не са оставени на милостта на другите и най-накрая се чувстват сигурни и уверени.

 

Поддържане на позитивен поглед за света

Хората със северен възел в Козирог са добри в окуражаването на другите да преследват мечтите си, като им предлагат мотивация, ентусиазъм и подкрепяща енергия. Сега те се учат как да окуражават себе си. Макар че са подвластни на лоши настроения, те са много гъвкави. Когато стигнат до дъното, не остават там, а отново се изкачват. Те просто трябва да помнят, че ако нещата не се получават точно както те искат, всичко е наред. Тяхното предизвикателство е да излязат и да направят най-доброто си попадение.

Тези хора могат по невероятен начин да използват чувствата си. Когато кажат: "Ще се обзаложа, че можеш да го направиш!" с чувство, това окуражава другите и тях, че наистина могат да постигнат целта си. Тъй като имат толкова силна връзка между разума и чувствата, те са и добри лечители. Но за да бъдат наистина източник на кураж за себе си и за любимите си същества, те трябва да преодолеят навика да премислят потенциално отрицателните последствия от всяка ситуация. Те мислят, че защитават другия човек да не бъде наранен, но в действителност създават пречки по неговия път. Те трябва да се концентрират само върху постигането на положителни резултати. Тези хора обикновено не са смели и не се възползват от шансовете, от които хората от другите възлови групи вероятно ще се възползват. Затова, когато видят, че хората, за които ги е грижа, са ентусиазирани и искат да се възползват от един шанс в живота им, те трябва съзнателно да покажат позитивно отношение.

Най-добрият изход за родените със северен възел в Козирог е да преодолеят своите страхове като се концентрират върху постигането на успех. За тях погледът върху негативната страна само пресушава енергията, необходима, за да спечелят Те трябва да помнят миналите си успехи и да се съсредоточат върху подробностите в името на определени цели. Когато се научат да се концентрират върху позитивното, техните чувства ще им помогнат в постигането на резултатите, които търсят и в окуражаване и на другите по пътя им към успеха.

 

Поемане на съдбата в свои ръце

Тези хора често действат от позицията на ограничени цели. В миналите животи те са прекарвали цялото си време в семейна среда и сега са новодошли в света, затова им липсва увереността, която идва от опита. Но в този живот за тях е предопределено да се сдобиват с енергия всеки път, когато поемат живота в свои ръце и приемат възможностите, които им се предоставят. Чрез положителните изживявания те ще спечелят увереност в своите способности. Родените с лунен възел в Козирог трябва да разберат, че тъй като техните цели често са "безопасни" и не са основани на поемането на рискове, от полза ще бъде да са отворени към идеите на другите. Тези идеи могат да им помогнат да разширят своето свето-възприятие и да достигнат до дълбини, за които досега не са мислили.

 

Лице в лице с проблемите

Родените със северен възел в Козирог може би мислят, че са много отворени, но всъщност имат доста проблеми да споделят чувствата си. Те може да изглеждат повърхностни в очите на останалите, тъй като не виждат отвъд непосредствената ситуация. Обикновено лесно разбират нещата - често са много интелигентни - но прилагането на идеите в практиката е непосилна задача за тях. Те имат толкова много отрицателни мисли, че е трудно да завършват нещата или да посрещат проблемите с положителна нагласа.

Те ги избягват частично, защото си представят много причини, поради които другият човек е реагирал по определен начин - без да го питат какво в действителност става. Хората със северен възел в Козирог имат определени подозрения защо другият човек ги е отхвърлил, или казват онова, което той е споделил и т.н. Но техните инстинктивни заключения почти винаги са грешни. Ако погледнат назад към предишния си опит, забелязват, че каквото и да са предположили за поведението на другите обикновено не е било правилно. Затова най-добре е направо да попитат другия човек защо е реагирал по този начин и след това да се вслушат в отговора му.

Помага, ако тези хора имат определена цел в ума си, преди да опитат да разрешат един проблем с друг човек: желание да се постигне единство, да се приключи с една връзка, да разберат какво мисли той, за да могат да променят поведението си така, че да постигнат по-добри резултати и т.н. Ако имат определена цел - различна от чувствата на другия човек - това им помага да останат обективни. Например, ако трябва да уволнят един служител, концентрирането върху целта - освобождаването му от работа - е единственото нещо, което ще ги предпази да се загубят в силата на появяващите се чувства.

При разрешаването на недоразуменията в една връзка най-добрият начин е да имат цел в ума си и да позволят на другия човек да узнае техните намерения: "Виж, има нещо, което искам да споделя с теб и трябва да знаеш, че намерението ми е да създам по-голяма близост между нас." Когато поемат отговорност и позволят на другия човек да знае, че чувствата им са наранени, родените със северен възел в Козирог често откриват, че той не е осъзнал как ги е наскърбил.

 

Искреност

Тези хора се учат да бъдат искрени и откровени, когато не знаят как да направят нещо. Тъй като имат склонност да се чувстват не достатъчно компетентни, когато нямат всички отговори, те често не правят нищо в ситуации, които изглеждат трудни - или пък отговарят с поведение, наследено от миналото. Те се учат да признават, когато нямат отговорите,като директно кажат това на другия човек и получат обратна връзка от него. Например имах клиент с такава възлова позиция, който преподаваше на ученици от горните различни инструменти. Той беше професионалист с барабаните и познаваше другите инструменти само повърхностно. Един ден един ученик отишъл при него с въпрос за тромпета: "Как да изсвиря Фа?"

Моят клиент се разтревожил: "Какво ще каже, ако му дам погрешна информация? Ще изглеждам глупав!" Има различни начини, по които може да реагира. Той е можел да стресне ученика: "Какво имаш предвид? Искаш да кажеш, че не знаеш?", което ще отхвърли възможността неговият възпитаник да получи помощта, от която се нуждае. Или би могъл да каже: "Слушай, точно сега не мога да ти кажа, но ще проверя и ще ти отговоря." Когато тези хора кажат "Не знам", това ги прави равни с останалите и им дава чувството на интимност, което търсят. Когато те продължат и открият информацията, създават респект и другите ги ценят.

Първата стъпка е да бъдат достатъчно скромни и да признаят "не знам." Тогава те могат да потърсят повече информация. Когато поемат по другия път (да сплашат човека с прекалено емоционална реакция), те се дистанцират и се появява недоверие и предпазливост вместо интимността, която желаят.

 

Освобождаване от емоциите

 

Отърсване от миналото

Хората със северен лунен възел в Козирог често не харесват родителите си или се чувстват отчуждени от единия или и от двамата. Те може да не показват това явно, но дълбоко в себе си то е истина. Те може би мислят, че техните родители не са им дали подкрепата, от която са се нуждаели, за да могат успешно да се справят с живота. Или може да мислят, че родителите им са се опитвали да ги накарат да бъдат някой друг, а не човекът, който е предопределено да бъдат. Тези мисли могат да ги накарат да постигат по-малко в живота, отколкото им позволяват вътрешните способности. В подсъзнателен опит да накажат родителите си за тази несправедливост те може да си пречат сами и да не постигат целите си. Например, ако единият родител някога е казвал на човека с лунен възел в Козирог, че е неудачник, или го е карал да чувства, че не е достатъчно добър, по-късно той може да саботира себе си, за да накаже своя родител за неправилното отношение: "Виж, аз наистина нямам успех и всичко е по твоя вина!"

За да постигат успех, тези хора трябва да имат желание да поставят собствените си интереси и самоуважение над желанието си да обвиняват родителите си или други хора. Те трябва да имат желание да кажат: "Да, ти си прав. Аз мога повече, отколкото съм постигал преди." Това изисква зрялост. Също така са необходими съзнателни усилия да не се вкопчват в миналото и да останат концентрирани върху това, което прави живота им силен в настоящето - вършенето на неща, които ще им донесат самоуважение.

 

Справяне с емоциите

Родените със северен възел в Козирог са толкова чувствителни, че усещат всички нива на комуникация, включително думите, чувствата и езика на тялото у другите - и всички противоречия и несигурност, които ги съпровождат! Когато някой сподели решението си с тях, те веднага започват да усещат различните противоречиви чувства, скрити в него. Например, ако те бъдат поканени в нечий дом на вечеря и кажат "Не, благодаря", дори и другият човек да каже: "Добре, Друг път", тези хора ще мислят с часове за това как се е чувствал под повърхността си този човек - което може да бъде или да не бъде истина! Тези хора трябва да помнят, че приятелят (като вземат предвид неговите чувства на разочарование, тъга, разбиране и загриженост) сам е решил да отговори с думите: "Добре, друг път." Те се учат да се настроят на действителните реакции на другите, а не да си въобразяват какви чувства лежат под тях.

Тези хора винаги се справят по-добре, ако имат време да премислят нещата, защото едно неочаквано събитие или нова информация може да накара техните емоции да прелеят и да обърка мисленето им. Понякога, ако не могат да намерят решение или го вземат прибързано, у тях обикновено настъпва объркване. Те не знаят как да реагират, защото има толкова много емоционални вмешателства. Но заемането на непреклонна позиция включва вземане на решение, а около почти всяко решение, което вземат, има противоречиви чувства.

Идеята е да се концентрират върху решението, а не върху възможните последствия. Справянето с отрицателните последици е просто възможност да израснат и да станат по-силни. Тези хора също имат нужда от определена цел, която да ги предпазва да не се загубят в чувствата си.

Ако поставите няколко рака във варел, те ще останат на дъното му, дори и ако капакът е отворен и имат възможност да изпълзят. От време на време някой рак може да се опита да се изкачва, но останалите ще го дръпнат обратно на дъното. За родените с лунен възел в Козирог емоциите са като страхливите раци: те винаги ги дърпат надолу, докато просто не решат, че трябва да извоюват свободата си и нищо не може да ги спре.

Понякога трябва да изживеят един инцидент, който да ги събуди и да ги накара да се изправят лице в лице с чувствата си - тогава животът става много по-лесен. До този момент те са жертви на емоциите си - изцяло и непрекъснато завладени от своите чувства. И докато не се научат да гледат на чувствата си в перспектива, те ще представляват за тях нещо плашещо и извън контрол, което се стремят да избегнат. Когато тези хора се отдадат на негативно мислене, отрицателните чувства ги завладяват и те дори започват да изпитват негативни физически реакции.

Едно от най-големите предизвикателства в този живот е да правят разлика между положителните чувства и омаломощаващите, отрицателни емоции. Има четири основни чувства, които се превръщат в Кутията на Пандора за родените с това възлово разположение: Страх, Гняв, Вина и Несигурност. Те изобщо не трябва да се отдават на някое от тези чувства, защото не знаят кога да спрат! След като веднъж започнат да се чувстват виновни например, те никога няма да се чувстват достатъчно виновни - непрекъснато струпват върху себе си грях след грях и това продължава през целия им живот.

Тези хора имат толкова силна склонност да се поддават на отрицателни чувства, че дори не съзнават, че го правят. Първата стъпка е да забележат кога изпитват едно от тези четири чувства и да осъзнаят последствията. Например, когато позволят на себе си да се ядосат за кратък период, те могат действително да полудеят. Казват и правят неща, които не биха казали или направили, ако мислеха ясно. Те трябва да забелязват последствията от действията си, основани на тези емоции, и ще видят пагубното им влияние. След това те могат да се научат да спират, така както няма да оставят ръката си върху нагорещената плоча на печката, след като веднъж са се опарили.

Другите хора с различно по знак разположение на лунните възли знаят къде да теглят чертата и могат да използват тези емоции като звън за събуждане, за да променят поведението си. Но родените със северен лунен възел в Козирог са пристрастени към своите емоции и изобщо не могат да си позволят да се впускат в някоя от "големите четири" - така, както алкохолиците не могат да си позволяват да изпият дори едно питие. Страхът, Гневът, Вината и Несигурността са не само умствено опустошителни, но и физически опасни. От друга страна, Радостта, Любовта и Признателността са приятни и здравословни. Всички други емоции освен големите четири са прекрасни за тези хора, защото при тях не могат да отидат в неконтролируеми крайности.

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Справяне с емоциите

 

Всеки печели, когато родените със северен възел в Козирог се учат да се отдръпват и не позволяват да бъдат хванати в капана на чуждите емоции. Другите хора печелят, защото могат да изразят как се чувстват, без тези хора да реагират по неподходящ начин. Родените с лунен възел в Козирог печелят, защото не е необходимо да укротяват останалите от страх за тяхната емоционална реакция. Те могат просто да наблюдават другия човек обективно и да казват на себе си: „Ами, ето Джо е разгневен” или "Ето това е истинската Мери". Те могат да позволят на другите хора да бъдат себе си, без да бъдат пометени от негативна енергия. За да придобият този навик за здравословна емоционална дистанция, те могат мълчаливо да си напомнят: "Когато позволя на другите да бъдат себе си, аз съм свободен."

 

Зависимост

В миналите животи този хора са свикнали други да ги спасяват, когато са били разтревожени, което е водило до осланяне на близките за постигане на емоционална стабилност. Но цената е висока: това поведение им е отнело силата да знаят, че могат сами да разрешават собствените си проблеми и да бъдат отговорни за собствените си емоционални състояния.

Прекалено силната подкрепа от другите всъщност е станала пречка за тях, създала е дълбоко чувство на несигурност, че вероятно няма да могат да се справят сами. Затова в този живот вече не им е позволена емоционална зависимост и когато истински се разстроят и светът им се разпадне, това няма да даде резултати за тях - в техния хороскоп не е предвидено нещата да се получават по този начин. Когато станат прекалено емоционални, те трябва да знаят, че вместо да се погрижат за тях, другите ще ги изоставят. Така животът им подсказва, че трябва да обуздаят самоунищожителната си емоционална зависимост.

Емоционалните тревоги на хората със северен възел в Козирог са бездънна яма. Те искат внимание: искат някои да влезе в емоционалната им същност и да реши проблема им. Но когато действат на тази основа, те не се чувстват добре след отчаяните емоции и остават с надеждата, че другият човек не ги подценява. Ето защо съзнателното поведение за спечелване уважението на другите ще увеличи тяхното самоуважение. Това е компас, който ги държи на правилния път и ги превежда през блатото на променливите настроения. Тези хора често са особено податливи към развиване на прекалена зависимост от семейството - принципът "ние срещу света". Ето защо имат склонност да бъдат патриоти - това е едно разширение на принципа "ние срещу света". Често те излизат от своя път, за да платят всичките си данъци, чувстват се задължени да вършат своя дял от работата, за да подкрепят разширеното "семейство" на тяхната държава. Подсъзнателно те все още зависят от семейството за оцеляването си. В миналите животи, ако семейството ги е отхвърляло, те са били изложени на опасност и тяхното оцеляване е било свързано с риск. Родените с лунен възел в Козирог мислят, че трябва да се осланят на близките си. Те искат да знаят, че някой друг е там, и имат склонност да създават чувства на зависимост: да возят хората с колите си, да им купуват неща и т.н. Целият им живот се е въртял около другия човек.

Когато чувстват, че има някой, който да ги подкрепя, те могат да съберат кураж успешно да влязат в света. Но ако внезапно той ги напусне, тези хора се разпадат професионално, както и личностно. Внезапно те започват да се чувстват изплашени, че не могат да постигнат целите си, дори и ако са имали успех в продължение на години.

А те притежават сила. Когато погрешно разбират това и непрекъснато помагат на своите партньори, това води до беди за връзката. Ако не позволяват на другите да бъдат отговорни и Да вземат решения, те не се държат като възрастни и неизменно губят уважението и любовта на своите партньори. Но е възможно в определен момент родените със северен възел в Козирог да обърнат ситуацията и да си кажат: "Добре, сега ще използвам силата си и ще започна да се държа като възрастен в тази връзка", и ще променят поведението си.

Понякога, когато родените с лунен възел в Козирог се оженят, се събужда детинско поведение. След като почувстват сигурността на семейната среда, те предават в ръцете на другия човек цялата отговорност. Докато правят това, никога няма да имат щастлив брак. Когато прекалено емоционалното дете, което живее в тези хора, се появи, ситуацията хлъзва по нанадолнището. Всичко, което те трябва да направят, е съзнателно да се докоснат до възрастния човек в себе си и да започнат да действат от тази позиция. След като веднъж са поели отговорност за собствения си успех, другите никога няма да ги наранят. И тъй като родените със северен възел в Козирог са отговорни, техният живот се превръща в магия.

 

Контрол

Родените с лунен възел в Козирог си създават проблеми, защото не искат да разстройват другите. Ако наранят другия човек, знаят, че той ще се чувства зле, затова са склонни да правят неща, които всъщност не желаят. Ако някой близък иска да направи нещо, което те не желаят, най-вероятно е те самите да го направят и да се чувстват нещастни, вместо да видят другия човек нещастен. За да поемат отговорност за тази ситуация, най-добрият изход за тях е да кажат: "Не желая да го направя", и да обяснят защо това няма да даде положителни резултати, да заявят какво предпочитат и да се придържат към него. Това развива тяхното самоуважение. Когато го правят без емоции, другият човек обикновено няма нищо против и така и двамата са щастливи.

Тъй като хората със северен възел в Козирог се чувстват контролирани от емоционалните реакции на другите и те се опитват да контролират другите чрез емоционални изблици. Когато са разстроени, техните емоции изпълват думите и енергийното им поле и другите често се отдръпват, просто защото не си струва да се занимава човек с такива силни емоции, които се появяват, когато родените с това разположение не постигат исканото. Именно техния стил в отстояването на правата определя резултата. Например, ако ще работят до късно, те започват да се извиняват: "Ами, мисля че ще свърша работата за 30 минути и след това ще бързам да се прибера и да направя вечеря... и какво искаш да ядеш..." Това не е възрастен човек; това е едно дете, което се опитва да угоди. Един възрастен човек ще каже нещо подобно: "Ще работя до 9:00 ч. тази вечер, може би ще искаш да излезеш и да вечеряш нещо, защото няма да успея да сготвя."

Алтернативно, ако другият човек иска от тях да направят нещо и те кажат: "Не искам да го направя” с емоционална натовареност, другият човек ще отстъпи. Но това не означа, че се създава близост. Идеята за тези хора е да установят разумна и отговорна към себе си позиция: "Не искам да дойда с теб този уикенд, защото трябва да ставам рано за работа в понеделник и трябва да си почина." Те трябва да позволят на другия човек да знае защо са решили, че не е в техен интерес да направят онова, което им се предлага, и да се придържат към думите си.

Ако се нуждаят от известно време, за да помислят, те трябва да кажат: "Страхотна идея. Нека помисля за това и ще ти кажа." Те се учат да отстояват правата си по рационален начин, вместо да си позволяват да бъдат повлияни от емоционалния интензитет на другите хора и/или желанието им да контролират ситуацията чрез собствените си емоции.

 

Отричане

Родените със северен възел в Козирог понякога недоглеждат проблемите, защото не искат да правят нищо, което е емоционално неприятно. Те се страхуват, че могат по някакъв начин да създадат проблем като се изправят директно срещу нещата. Ако никой друг не спомене за това, те позволяват всичко да отшуми и се надяват, че ще стане точно така.

Проблемът е, че не говорят за нещата, които нараняват собствените им чувства. Компенсират като поемат твърде много или малко отговорност в една връзка, защото се страхуват да не загубят партньора си. Те си мислят: "Ако аз наистина я обичам, просто ще я приема." Те избягват директната комуникация и вместо това се ядосват или спират да общуват с другия човек - и тогава връзката приключва!

Друга техника на отричането е когато се използва липсата на разбиране като начин да се отложи поемането на отговорност: "Аз не разбирам все още достатъчно добре ситуацията, за да я поема в свои ръце." Освен това родените със северен възел в Козирог използват думата разбирам, а всъщност имат предвид приемам. Те могат да кажат: "Не разбирам защо ми причиняваш това! Не разбирам защо си толкова разстроен!"

Но те просто връщат вниманието към себе си; в действителност казват: "Не приемам, че ми причиняваш това! Не приемам, че си толкова разстроен!" Те използват отричането като средство да избегнат отговорност за намиране на разрешение. В резултат на тяхната чувствителност към емоциите тези хора остро долавят, когато във взаимоотношенията им съществува проблем. Отричането на недоволството може да дава резултати за известно време, но проблемът не си отива. Хората със северен възел в Козирог не искат никога да повдигат неразрешени проблеми, защото част от тях се страхува, че може и да не са способни да се справят с конфликта. В действителност с течение на времето един проблем става все по-трудно да бъде разрешен - разликата в мненията може да доведе до развод в един брак. Изправянето лице в лице с проблема и излагането на чувствата, които лежат под него, са ключовете за разговори и възстановяване на добрите чувства и на двете страни. Когато партньорът казва: "Аз съм разстроен - имам проблем в тази връзка", отричането ще бъде равносилно на загуба.

За родените със северен възел в Козирог излагането на проблемите, които виждат, е ключът към запазването на важните за тях връзки, но всичко зависи от подхода. Ако подходят към другия човек от отговорна позиция, за да насочат връзката към предварително определена цел (щастлив брак, продължително приятелство, дългосрочно бизнес партньорство и т.н.), те могат да изложат проблема в контекста на търсене на взаимно удовлетворяващо решение. Например: "Има един проблем в нашата връзка, който ме тревожи, и искам да го обсъдим и да науча какво мислим и двамата, от какво се нуждаем и как можем да се справим с него така, че да бъде добре и за двамата." Те трябва да определят проблема, да обяснят как се чувстват и да открият информация как се чувства другият човек, като винаги в съзнанието им стои позитивната им цел.

След като веднъж са започнали да обменят информация и гледни точки, те стават отворени за едно по-висше ниво на емоционално добруване и за двамата. В един брак, където ситуацията е неразрешима от дълго време, поемането на отговорност може да означава да се отиде при съветник по брачни въпроси, за да се убедят партньорите, че всеки разбира другия. В края на краищата връзката съществува, защото в един момент и двамата са я искали; с подходяща комуникация първоначалният ентусиазъм може да бъде възстановен и може би дори обогатен.

 

Роли

 

Привличане на подходящия партньор

В резултат на миналите животи, когато са зависили от другите, родените със северен възел в Козирог мислят, че се нуждаят от по-силен партньор, който да ги защитава и подкрепя. Понякога привличат неподходящ човек за свой партньор - някои, който иска да се грижи за тях и да ги държи у дома. Но ако това се случи, техният вътрешен Аз започва да се бунтува след време и всичко завършва като човекът, който някога ги е привличал, започва да буди отвращение у тях. В този живот нещо вътре в тях иска да докаже способността им да се грижат за себе си. Онова, от което наистина се нуждаят, е партньор, който може да ги подкрепя в развиването на техния собствен професионален и личен авторитет.

Когато тези хора действат от позицията на нуждата, техните връзки се разрушават. Но когато започнат една връзка с намерение да поемат отговорност за собственото си щастие, връзката може да приеме необходимата важност. Но удовлетворението, което търсят, може да не дойде основно от връзката; а от активното преследване на тяхната мисия и участието им в живота от отговорна позиция, която изгражда самоуважението им.

Дори в близките взаимоотношения тези хора се чувстват добре, когато поддържат усещането за собствения си авторитет - без да правят компромиси, за да задоволяват своя партньор. Например имах клиентка с такава позиция на лунните възли, която беше изпълнена с невероятна творческа енергия и имаше истински талант на писател - публикуваха я в национален мащаб още докато беше в колежа. Когато се омъжи, тя спря да пише и вложи цялата си енергия емоционално да поддържа своя съпруг и деца. Тя не искаше да надминава своя съпруг и да подкопава увереността му.

Изминаха двадесет години. Когато нейните деца напуснаха дома, тя се изпълни с ненавист към съпруга си, като го обвиняваше за това, че не се е посветила на писателска кариера. Нейният съпруг всъщност я беше окуражавал да пише, но тя смяташе, че успехът й ще го разстрои емоционално, макар той да твърдеше обратното. Имах възможност да говоря с нейния съпруг и той наистина искаше тя да се отдаде на кариерата си! Това дори щеше да подпомогне семейството финансово. Тази история няма щастлив край: съпругата избра да продължи да обвинява другите за собственото си чувство за провал, което й пречеше активно да поеме живота си в свои ръце.

Това се случва, когато родените със северен възел в Козирог използват чувствата на другите като извинение, че не живеят собствения си живот. В действителност тя е отговорна за използването на времето й по начин, който да развива нейното самоуважение. Първият, който трябва да разбере къде иска да отиде и какво иска да направи е самият човек с лунен възел в Козирог. Когато тя позволи на своя партньор да знае какво е важно за нея, връзката отново възвърна свежестта си!

След като веднъж тези хора започнат активно да преследват целите си и да действат искрено като бъдат себе си, те могат да видят дали онези, които ги привличат, ще им бъдат от полза или във вреда. Те могат да бъдат обективни, защото не се нуждаят от другия човек в името на тяхното оцеляване. Най-подходящият човек ще бъде привлечен от тях, когато са открили цел, поели са ангажимент и активно следват своя път. След това те излъчват енергия, която се свързва с духовния им Аз, и хората, които могат да подкрепят тази енергия, ще бъдат привлечени към тях. Ако те вече са семейни, поемането на отговорност ще даде на партньорите им възможност да ги подкрепят по нов начин.

 

Грижовната майка

Родените със северен лунен възел в Козирог прекалено лесно приемат ролята на безкрайно грижовната майка в личните си взаимоотношения. Това изобщо не е в тяхна полза - или от полза на любимите им същества. Те често се губят в тази роля и са обект на непрекъснато променящите се емоционални полета на другите. Когато открият, че животът им е погълнат от грижи за другите, те започват да се чувстват като жертви. В действителност никой не изисква от тях това, което те дават.

Техният мотив да играят ролята е хората около тях да бъдат щастливи. Но другите го възприемат като намеса в личния живот и енергията на тези със северен възел в Козирог бива пресушена, така че и двамата губят. Също така прекалената чувствителност към настроенията на другите може да позволи тези хора да бъдат манипулирани. Околните започват да зависят от тях, понеже те им доставят физически неща, за да ги поддържат в добро настроение. Това е резултат от непрекъснатите грижи и тези хора обикновено се чувстват добре, когато са обезпечени. Но те трябва да защитават себе си от тези, които се приближават към тях с надежда, че родените с лунен възел в Козирог ще играят ролята на грижовната майка през цялото време.

Родените със северен възел в Козирог смятат, че всички хора трябва да си помагат и ако всеки го прави, светът ще бъде по-добро място за живот. Затова обикновено се опитват да помогнат, ако могат, и го правят без задни мисли. Но често те инстинктивно се грижат за хората, без да знаят какво наистина ще помогне. Те вземат предвид физическите нужди на другите, но не и най-дълбоките им проблеми. Родените с лунен възел в Козирог биха искали да могат да се грижат за духовните нужди на хората, но не знаят как.

Вместо да играят ролята на грижовната майка в този живот, те трябва да наблегнат повече на ролята на бащата - да поемат отговорност и да помагат на другите в постигане па конструктивни цели. Това означава да слушат и точно да определят намеренията на другия човек и след това съзнателно да помогнат. Понякога те поемат ролята на майката с надеждата, че тя ще накара другия човек да поеме живота си в свои ръце. Но за да бъдат пълноценни връзките им, трябва да съзнават как другите наистина се чувстват и след това да се погрижат за тях. Ако се нуждаят от помощ, за да вземат решение, те трябва да се осланят на една невидима бащина фигура - тяхната по-висша сила, която да им помага да поемат такава роля в трудни ситуации.

 

Интимност

Родените със северен възел в Козирог ценят интимността: да могат да говорят свободно, да разкрият душите си и да се сближат без страх, че ще бъдат осъдени. Те не разбират, когато тази интимност не се получава. Когато открият някой, с когото искат да бъдат близки, те обикновено здраво се трудят, за да постигнат това; но понякога без значение какво правят накрая се чувстват отхвърлени. Един от техните уроци е да се научат да не приемат нещата лично: някои хора не търсят интимност. Не всеки има същите ценности като тях. Те се учат да не губят своето време в опити да постигнат интимност с тези, които не желаят. Ако не се получава, най добре е да се отдръпнат. Те трябва да позволяват на другите хора да избират дали да бъдат интимни и да уважават техния избор.

От друга страна, някои хора може наистина да търсят интимни взаимоотношения с родените с такова разположение, но те да не ценят близостта с тях.

Човекът може да бъде бизнес колега, когото те редовно виждат; но когато установят интимни взаимоотношения, хората със северен възел в Козирог започват да се чувстват с пресушена енергия или депресирани. Може би вътре в себе си те не уважават наистина принципите на другия човек. Да кажа още веднъж: ключът е способността да се прави разлика. Може би има някои хора, с които не е подходящо родените с лунен възел в Козирог да бъдат в интимни отношения, дори и ако другият човек желае близост. Човекът с такава възлова позиция може да определи това като наблюдава енергийните си нива. Ако се чувства щастлив и с повече жизнени сили, тогава е подходящо да създаде интимни отношения с този човек.

 

Общуване

Основен фактор в проблемите, които изживяват родените със северен лунен възел в Козирог във връзките и интимните отношения, е тяхното нежелание да слушат. С тях практически може да бъде невъзможно да се говори, освен ако другият човек не желае да слуша.

Те са толкова развълнувани, когато вниманието е върху тях или когато някой ги помоли за тяхното мнение, че губят връзка с това, което другият човек иска. Те имат намерение да бъдат в помощ, но тъй като всъщност не слушат, не могат да видят накъде се отправя другият човек или отговорът, който той търси - така че просто продължават, без да се концентрират върху нещо. Техните умове скачат в странични теми. Това е отражение на липсата им на дисциплина.

За да може наистина да чуят другия човек, слушането трябва да бъде съвсем съзнателно. Често те не слушат, защото не мислят, че ще спечелят нещо. Ако не се отнася директно до тях, те не се стараят да се свържат с другите, да им съчувстват и активно да участват - необходими са прекалено много усилия. Те имат склонност да мислят по следния начин: "Как това ще повлияе на мен?" Когато става въпрос за нещо по-голямо, те не винаги разбират неговата важност. Отдаването на тази склонност им пречи да установят интимността, за която копнеят, тъй като не са действително свързани с другите.

Ако онова, което другият човек казва, не се отнася непосредствено за тях, те започват да си мислят за нещо друго и затова тяхната реакция може да бъде неподходяща и да бъде отхвърлена или да предизвика недоумение. Но те печелят повече от общуването си, когато действително проявяват интерес към другия човек - тогава техните реакции са много различни. И двамата се чувстват спокойни и родените със северен възел в Козирог осъзнават, че вложената енергия, за да чуят своя близък, си струва. Те ще спечелят по-голяма удовлетвореност и по-добре ще започнат да разбират себе си и другите.

Родените с лунен възел в Козирог също са склонни да проектират собствените си нужди върху другите, вместо да се вслушват в техните проблеми. Те дори може да кажат: "Кажи ми какво искаш и аз ще видя дали мога да го направя", но не чуват какво им казва другият човек. Те чуват думите, но не разбират значението, затова не могат да действат правилно. Особено когато връзката има емоционални или интимни нюанси, думите на другия човек може да изглеждат заплашителни. Ето защо дълбоко в себе си те мислят, че са неспособни да удовлетворят душевните нужди на другите хора. Те се страхуват, че дори ако разбират, няма да могат да направят нищо - и тогава другият човек ще бъде разочарован и те ще се чувстват некомпетентни.

За да дава връзката резултати, родените с лунен възел в Козирог трябва съзнателно да се концентрират и да слушат. Дори ако е нещо, което се страхуват, че ще ги разстрои, те трябва да бъдат отворени да го чуят, за да се сдобият с вярна представа за онова, което се случва. Техните умове работят бързо, но ако не става въпрос за нещо трогателно или прагматично, те знаят, че не могат да преработят информацията веднага и затова не искат дори да я допуснат в съзнанието си. Напълно разбираемо е защо тези хора не преработват информацията така бързо както хората от другите групи с еднакво разположение на лунните възли по знак - защото техните емоции са свързани с техните умове. Необходимо им е известно време, за да отделят разума от чувствата, и се нуждаят от време, в което да размислят върху цялостната картина. Те трябва да имат желание да помислят върху това по-късно и то им дава време да слушат без да чувстват, че веднага трябва да отговорят.

Понякога в разговор хората със северен възел в Козирог се объркват, защото другият човек ги моли за мнение или за съвет. Те са изненадани, че той уважава тяхната преценка. Но когато не са слушали, те не са поели отговорност да помогнат и не са способни да реагират. Когато са съсредоточени да помагат на другите, те могат да избегнат емоционалната реакция и да се свържат с тяхната способност да виждат по-голямата картина.

Друга пречка за комуникацията се появява, когато тези хора мислят, че вече знаят всичко. И те наистина знаят как действа всичко в контекста на собствения им свят. Те знаят как да не правят промени в тяхното семейство и се чувстват удобно в своето скривалище. Те се борят да запазят принципите на своя свят, а не да разберат, че има и други светове, от които също могат да спечелят. Те ще израстат и ще спечелят от онова, което не знаят, а не от това, което вече знаят. Ако станат по-ориентирани към решенията - отворени за идеи отвъд онова, което вече знаят - те повече няма да се страхуват, когато нямат отговор.

Ако не слушат, така пропускат възможности, защото са загрижени само за непосредствените си дела, а не за по-широката картина. За да спрат да пропускат тези възможности, те могат съзнателно да кажат на себе си:

"Каква възможност ми носи този човек? Какви шансове имам в тази ситуация?" Като се концентрират върху възможностите, които им се предоставят, капацитетът на родените със северен възел в Козирог да слушат ще се увеличи и те ще станат по-активни във взаимоотношенията.

 

Егоцентризъм

Хората със северен възел в Козирог често са егоцентрични и това е една от причините, поради които те не използват своя дар да проявяват разбиране: те не искат да се напрягат. Обикновено гледат на себе си като на много практични хора. Ако не мислят, че има нещо, което могат да направят за даден проблем, те не искат да хабят енергията си. Те може да мислят, че проявяват съчувствие, но това не е истинска загриженост, защото не допринася с нищо за по-доброто положение на другия човек.

Разбирането включва да бъдеш с някого. Това е активен процес: да влезеш в неговата ситуация и да почувстваш онова, което той чувства. Онова, което може да помогне на тези хора да преминат от съчувствието към разбирането, е осъзнаване недостатъците на съчувствието: то не разрешава проблеми.

Няма друга група хора с еднаква възлова позиция по зодиакален знак с такъв невероятен капацитет за разбиране на околните, но родените с лунен възел в Козирог може би се страхуват да разбират някого. Те усещат как се чувства другият човек и се страхуват, че ако си позволят да изпитат това ще бъдат прекалено наранени и така няма да могат да помогнат. Когато наистина излязат от рамките на собствените си интереси и разберат другия човек, внезапно отговорите идват при тях и те могат конструктивно да подобрят ситуацията.

Например имах клиент със северен възел в Козирог, чийто баща наскоро почина. В деня преди смъртта му моят клиент влязъл в болничната му стая и неговият баща - който бил с кислородна маска - протегнал ръката си и казал: "Трудно ми е да дишам.” Моят клиент не знаел какво да направи, за да му помогне. Затова останал още няколко минути, извинил се и излязъл. Когато си спомняше по-късно за този инцидент и вече разбираше своя баща, той осъзна, че е трябвало просто да остане и да подържи ръката му.

Тези хора могат да помогнат по прекрасен и изпълнен с любов начин - когато отделят няколко мига, за да разберат останалите, те знаят какво точно да направят. Когато ясно различат съчувствието от разбирането, те се стремят да разбират останалите. Родените със северен възел в Козирог осъзнават, че е добре да помогнат по някакъв начин, за да се чувстват обвързани и да установят интимността, която търсят.

 

ЦЕЛИ

 

Ориентираност към целите

Спасението за родените със северен лунен възел в Козирог лежи в това да станат по-обективни и ориентирани към целите във всички области на своя живот. Без цел те се потапят в море от емоции и техните настроения и чувства, както и тези на околните, ги дърпат все по-надолу. Няма друг изход от блатото на непостоянните чувства, освен да изберат цел, която е по-голяма от личния им живот. Като не забравят тази цел, те могат да се измъкнат от емоционалното силово поле.

Във всяка област от живота, в която се чувстват затънали сред емоции и нужди, трябва да имат конкретна цел. Например, ако открият, че отношенията им с децата не се получават, те могат да си поставят за цел да разгледат как да се държат с тях (например да се съсредоточат върху дишането си, за да запазят ясен поглед). Те могат да определят конкретна цел във връзката си с всяко дете (да подкрепям Джони да бъде по-безгрижен, да помогна на Синди да стане по-уверена и т.н.). Като се концентрират върху целта, вместо върху настоящето емоционално състояние на детето, те ще могат да поддържат собствения си емоционален баланс и да бъдат по-ефективни като родители. Ангажиментът е ключът за тези хора: вземане на решение да се заеме определена роля с достойнство, самоуважение и искреност, за да реализират личния потенциал. В работата за постигане на избраната цел характерът значително се развива. Постигането й невероятно удовлетворява тези хора; то доказва тяхната сила, умения и компетентност, И най-накрая, самоувереността и самоуважението, което те придобиват в този процес, е истинската им награда.

 

Поставяне на цели

Да имат определена цел е абсолютна необходимост за хората със северен възел в Козирог. В процеса на осъществяване на една цел животът им се изпълва със сила и жизненост. Затова да открият цел, която чувстват, че е подходяща, и след това да се стремят към осъществяването й е истинският ключ към насладата от живота. След като веднъж определят целта, техният достъп до емоционалната им сила им помага да я осъществят; това е силно позитивно използване на техните чувства.

Във всяка област от живота за тях ще бъде полезно да упражнят самоконтрол, за тях ще бъде полезно. Ако поемат отговорност за своята диета и обърнат по-сериозно внимание на хранителните си навици, това ще бъде позитивно, ще ги изпълва с енергия и те ще се чувстват страхотно. Ако си определят схема за редовни упражнения, това ги кара да уважават себе си, че са достатъчно дисциплинирани да постигнат целта си.

Родените с лунен възел в Козирог имат желание да покажат, че могат да се справят с живота и да докажат своята компетентност. Те не се страхуват от работата, но нямат достатъчно увереност - и единственото нещо, което ще им даде тази увереност, е самият успех при осъществяването на нещо. Без значение колко са интелигентни, ако не прилагат знанията си на практика, те няма да успеят да реализират пълния си потенциал.

За тези хора част от способността да постигат цели включва да бъдат реалисти за онова, което могат да направят. След като веднъж видят по-голямата картина, те трябва да си поставят по-малки цели, за да могат да ги осъществяват и систематично да вървят към голямата цел. Когато си поставят цели, които могат да постигнат, осъществяването на всяка от тях им дава увереност да преминат към следващата.

Например те могат да искат да отслабнат с 25 килограма. Вместо да си поставят една крайна цел да загубят 25 килограма от теглото си, е по-добре да си кажат: "Искам да отслабвам с по 1 килограм на месец." И тогава, ако отслабнат с повече от 1 килограм през първия месец, те могат да разширят целта си до 2 килограма през втория месец. Ако е прекалено трудно да постигнат този резултат, следващия месец идеята е да снижат очакванията си. Важното е да бъдат гъвкави и да не се насилват - те могат да пренагласяват целта си в зависимост от резултатите, които постигат. Ако имат по-малка цел и я постигнат, това ги кара да се чувстват добре. Те определят какво са постигнали и имат повече увереност, за да пристъпят към следващата цел.

Веднъж имах клиент с тази възлова позиция, който искаше да плува редовно. В началото той плуваше една дължина с невероятна скорост и се изтощаваше. Искаше да може да плува до края и обратно и виждаше хора, които бяха седемдесетгодишни и плуваха по този начин - как го правеха? Той говорил с тях и след това приложил наученото. След известно време можел да плува по същия начин. Следващата му цел беше да плува миля, след това си постави за задача да плува миля за 45 минути.

По-късно намали времето на 32 минути и след това се чувстваше сякаш тренираше за олимпийски игри! Ето по този начин хората с такова разположение на възлите могат да осъществяват идеите си: те си поставят постижими цели и след това ги разширяват. Хората с лунен възел в Козирог се учат как да ги осъществяват, като остават концентрирани върху тях, без да се объркват. И тогава целият процес е невероятно вълнуващ!

 

Разумни подходи към постигане на целите

Основна задача в това прераждане за родените със северен възел в Козирог е да се научат да постигат цели и след като го направят, за тях е предопределен голям успех. Тяхната съдба е да се научат как да се грижат за себе си. Като отлагат мига, в който да поемат живота в ръцете си, те губят източниците на жизненост и младост - в края на краищата необходима е енергия, за да се построи финансова основа или бизнес, който ще ги подкрепя. Колкото по-скоро те започнат да контролират живота си и да го планират, толкова по-добри са шансовете им за успех. Най-добрият изход за тях е да определят една дългосрочна цел и да работят енергично, за да стигнат до нея!

Тези хора често се тревожат, че като преследват по-голяма цел техният професионален живот ще пострада. Затова се потапят в ежедневните удоволствия и проблеми като игнорират факта, че не предприемат разумни стъпки, за да осигурят своето бъдеще. Те не се възползват от възможностите, защото всичко, за което си мислят, е какво не искат да правят, вместо да се концентрират върху по-голямата картина за това какво наистина искат да правят и след това да го осъществят. Те не желаят да правят промени, за да изградят бъдещето си, а в същото време насоченото внимание към планиране на бъдещето осигурява тяхното щастие в настоящето.

Тъй като никой друг няма да поеме отговорност за сигурността и щастието на родените със северен възел в Козирог, те не могат да избягат от своята съдба.

Колкото по-скоро поемат отговорност, толкова по-лесно ще им бъде и ще чувстват, че са се погрижили за себе си. Например имах една клиентка, която почти беше изхарчила получените от развода й пари. Тя имаше възможност да купи фризьорски салон за домашни любимци на добра цена. Тази жена се справяше добре с животните, обичаше ги и имаше артистична дарба, за да прави прическите им. Подобна възможност беше истински дар на обстоятелствата.

Вместо да види щедрата възможност, тази клиентка започна да се тревожи и емоционално да се натоварва. Наистина ли това беше отредената й съдба? Това ли иска да прави през остатъка от живота си? Щеше ли то да й попречи да ходи на театър и да посвещава сутрешните си часове на фитнес? Тя дойде при мен с въпрос дали трябва да приеме тази възможност или вместо това да продаде къщата си, за да спечели още време, преди да реши как да печели прехраната си.

Да повторя отново: родените със северен възел в Козирог се учат да се концентрират върху реалността на бъдещето по разумен начин. Продажбата на къщата щеше да отложи вземането на решение и да остави тази жена дори в по-лошо положение. И тъй като тя трябваше да плаща наем някъде другаде, никога нямаше да има достатъчно доходи. Но ако тя беше видяла възможността и я беше приела, можеше лесно да осигури бъдещето си.

Това щеше да изисква влагане на цялата й концентрация и енергия в бизнеса за първите една или две години, но след като веднъж той бъдеше установен и заработеше гладко, тя можеше да наеме хора да се грижат за него (и да използва естествения си талант да управлява тези хора). След две или три години тя щеше да има повече свободно време и сигурност от това, че все още живее в собствена къща, като подпомага себе си с печалба от своя бизнес.

 

Поглед върху по-голямата картина

Когато родените със северен лунен възел в Козирог се концентрират върху целта, която преследват, те лесно могат да постигнат резултати. Затова за тях е от особена важност да видят широката картина - изцяло да разберат по-голямата цел - за да имат увереност и да извървят пътя си. Ако те не разбират как точно влияят върху общата картина, губят увереност.

 

Висшата сила

За да могат да превърнат своята нужда от зависимост в сила, тези хора ще направят добре ако се свържат с духовното присъствие или висшата сила, която може да се погрижи за тях. Това ще им помогне да се концентрират отвъд собствените си разконцентрирани емоционални състояния и да спечелят чувство, че контролират ситуацията без да бъдат контролирани. Ако тези хора чувстват, че не контролират ситуацията, те полудяват. Например, ако шофират и трафикът е натоварен, те често реагират прекалено емоционално. За тях е добре да чувстват, че контролират живота си. Но това не винаги е възможно; те трябва да разберат, че могат да контролират себе си независимо от външните обстоятелства.

Един начин да направят това е като разберат, че висшата сила винаги контролира и затова, каквото и да се случи, накрая ще бъде от полза за тях. В посочения пример, ако закъсняват поради задръстване, това може да означава, че по този начин ще избегнат среща с някого, когото предпочитат да не виждат! Когато не забравят за съществуването на по-голямата картина, това ги предпазва от чувството на безпомощност. И когато са в положение, в което нямат очевиден контрол, те могат да кажат: "Има някаква причина за това", и просто да оставят нещата да се развиват.

Родените със северен възел в Козирог имат чувство, че съществува работа, която са родени да свършат, една "висша мисия", която е част от тяхната съдба. Ако не осъзнаят тази цел на живота, част от тях се чувства дълбоко неудовлетворена и виновна. Тази съдба е различна за всеки от тези хора, но вътре в себе си те знаят в каква посока да поемат. Това винаги ще включва изграждане на авторитет, поемане на отговорност, представяне на един идеал или разкриване на истина, която е по-важна от техния личен живот.

Те ще осъзнават своята мисия, защото това е естествената пътека, която се отваря пред тях. Могат дори и да я следват за известно време, да се чувстват чудесно и да постигнат забележителен успех и след това да изоставят пътеката, поради една или друга причина.

Докато се връщат обратно, събират парчетата и позволяват на това чувство да съществува, те ще бъдат изпълнени с тревога. Проблемът с успеха или провала е много по-маловажен, отколкото поемането на ангажимент и активното преследване на целта. Тези хора трябва да се издигнат над изкушението да затънат дотолкова в блатото, че да не правят нищо, освен да задоволяват личните си нужди. Когато насилят себе си и поставят общественото добруване над личното си желание за удобство, те се изпълват с чувство на любов и усещат, че "това е правилно". Тогава те знаят, че осъществяват своята мисия.

 

Роли

Хората със северен възел в Козирог обичат ролите-модели - те искат да бъдат като техния идеал за някой друг, който е остроумен, има присъствие, добри езикови умения или успява да постигне цел, на която те се възхищават. Това може да бъде позитивно за родените с лунен възел в Козирог. Когато те имат модел, на който да подражават, това им помага да израстват и всички печелят!

За тези хора е добре да подражават на успяващите. Те могат да се сдобият с кураж от това как някой прави нещата и да се научат как сами да успяват ако наистина влагат достатъчно усилия. В миналите животи, те са пренебрегвали авторитарната част от себе си, която е поемала отговорност за "направляването на кораба". В процеса на позволяване на другите да бъдат отговорни живот след живот, техният собствен капацитет да поемат отговорност е бил отслабен. Но в това прераждане тяхна работа е да управляват собствения си кораб; независимо дали им харесва, или не, другите зависят от тях и затова те трябва да действат. Всеки път, когато поемат отговорност, другите ги ценят и поддържат и животът също ги подкрепя. Напълно в техните възможности е да изпълнят ролята, която им е предопределена, и така да станат модели за подражание на другите.

Родените със северен възел в Козирог имат склонност да оставят другите да получават заслуги за тяхната работа. Тайно една част от тях не иска да бъде обществено призната като отговорна за изхода - дори и той да е успешен. Те са щастливи просто да виждат, че мисията им е изпълнена, и не са особено мотивирани да получават заслуги. На практично ниво обаче, в името на най-добрите им интереси е да имат желание да приемат заслугите, които са си спечелили.

От една страна, общественото признание им дава здравословна енергия - то е основа за тяхното самочувствие и служи като барометър да се покаже дали са на правия път и дали са удовлетворили една обществена потребност. Някой трябва да има заслуга за успеха и това могат да бъдат и те, защото енергията от признанието не е опит за себедоказване и наистина подхранва една област в тяхната душа, на която й липсва енергия.

Нещо повече, приемането на признанието им дава повече увереност като индивиди, които могат да постигнат успех в проектите. Например, ако организират колегите си да направят промяна, която е добра за компанията, и приемат признанието като хора, които са оглавили проекта, техните таланти да управляват ще бъдат оценени и може да бъдат повишени на постове, където по-добре ще използват възможностите си. Признанието е ключът към отваряне на повече възможности за да упражняват чувството си за обществена отговорност.

 

Ръководителят

Това е живот, в който Вселената подкрепя родените със северен възел в Козирог да заемат обществени постове и да преследват професионални цели. Те се справят особено добре, когато имат отговорности, защото са отлични мениджъри. Те са най-уверени, когато подхождат към една ситуация от позиция на авторитета; това се отнася едновременно и за личния, и за професионалния им живот.

Също така, в процеса на управление на другите, тези хора се учат как по-добре да управляват себе си. За да стане това, те трябва да покажат искреност и една абсолютна ангажираност към дадената дума. За да останат във връзка с тази сила, хората с лунен възел в Козирог трябва да са точни, да правят каквото казват, да бъдат честни с другите и винаги да се държат по начин, който развива самоуважението им. Това ще направи живота им по-силен. На тях не им е позволено да се държат безотговорно или по детски.

От миналите животи тези хора са развили невероятна емоционална чувствителност. Когато отделят миг, за да се настроят на емоционалната вълна на другите, те точно разбират какви са нуждите и тревогите на околните и могат да говорят с тях по начин, който им дава необходимата съзнателна и емоционална подкрепа, за да постигнат целта си. Те правят това автоматично, макар че е дар, който повечето хора не притежават. В този живот те също притежават талант да виждат по-голямата картина и да съзнават правилния път, който трябва да следват, за да постигат целите си. Това е нов дар (не от миналите животи), който трябва да започнат да упражняват, за да осъзнаят, че го имат. Тези дарове им носят много успех като ръководители, защото те ръководят и мотивират със съзнателност и направляват с разбиране.

Родените със северен лунен възел в Козирог се тревожат, когато тези на по-високи постове не ръководят тях или другите добре. Нещо в тях дълбоко ненавижда неправилното управление, поради липса на знания или безчувственост, защото те инстинктивно знаят как се управлява по начин, който вдъхва желание за подкрепа, без да кара другите да се чувстват подценени. Те могат да станат много нещастни и критични. Родените със северен възел в Козирог имат склонност да се колебаят при поемането на отговорност и са изпълнени с мнения как трябва да се движат нещата. Те са склонни да "престъпват линията", когато някой друг е отговорен, защото мислят, че трябва да направляват шоуто и наистина е така! Но често се страхуват да поемат нещата в свои ръце и в последната минута казват: "О, не, направи го ти, а аз ще ти помогна." Когато се отдръпват, те никога не знаят дали техните идеи ще дадат резултат.

Тъй като тези хора наистина имат талант за човешко и мъдро управление, трябва да бъдат отговорни и да опитат да променят начина, по който се осъществява едно погрешно ръководство, в случай че от него страдат много хора. Те могат да кандидатстват за повишение или по друг начин да направят каквото трябва, за да допринесат за едно добро управление чрез споделяне на своите знания по подходящ начин. Например, ако техните чувства са наранени в резултат на безотговорен мениджмънт, те могат да изразят това по следния начин: "Ти може и да не съзнаваш това, но много ме боли, когато..." и след това да позволят на мениджъра да разбере какво може да бъде направено, за да се поправят нещата. "Когато промени името на длъжността ми, ме заболя много. Аз се чувствам по-добре, когато имам титла, която да ми дава чувство на значимост." Като помагат на другите да се научат да управляват по-добре, те признават собственото си знание и удовлетворяват чувството си за мисия.

 

Сграбчване на възможностите

Хората с лунен възел в Козирог често не виждат възможностите. Те обикновено са добри в онова, което правят, харесват неговата сигурност и работят много усилено; но не са свикнали да разпознават възможностите. За тях е важно да ги сграбчват, за да могат да избегнат съжалението по-късно.

Когато тези хора си позволят да бъдат прекалено ограничени в собствения си свят, те не могат да съзрат възможностите за бъдещето. Виждат, че другите хора поемат рискове и им се възхищават, но с нежелание правят същото, защото се страхуват да не изгубят това, което имат. Те трябва да разберат, че сигурността води до застой.

Това е живот, в който се учат да се възползват от възможностите. Те трябва да се концентрират върху една цел и след това да се ангажират с нея 100 %, за да я постигнат. Мигът, в който поемат ангажимент, ще имат сила да го осъществят и внезапно възможностите започват да заливат техния път. Ако могат да видят всяка възможност и да я осъществят, значи са направили още една стъпка към постигането на крайната цел. Всеки път, когато направят една стъпка, енергията на успеха ще подхрани тяхната сила и увереност да се възползват от следващата възможност. Те се сдобиват с прекалено много сила и способности по време на самия път и до мига, в който достигнат своята цел, са напълно способни и вътрешно концентрирани да постигнат желаното.

 

Признаване на възможностите

В резултат на толкова минали животи, прекарани в семейна среда, съвсем естествено е, че родените със северен възел в Козирог мислят как да подкрепят останалите, вместо да им се противопоставят. Те имат естествено желание да помагат на хората и ето защо привличат онези, които се нуждаят от помощ. Но те трябва да бъдат отворени за възможността да помогнат на другия човек и в същото време на себе си, като създадат ситуация, от която печелят всички. В това прераждаме те се учат да използват възможностите, който животът им носи, за да подобрят собственото си положение, да докажат своята компетентност и лично да се издигнат до върха.

Например имах един приятел, който продаваше застраховки живот. Един от неговите клиенти почина.

Моят приятел работеше с вдовицата, която сега имаше голям бизнес и не знаеше как да го управлява. Тъй като искаше да помогне, моят приятел свърза тази жена с брокер и тя получи много пари и ценни книжа от сделката. Брокерът попитал моя приятел: "Какво искаш да получиш от сделката?" И той отговорил: "Ами, аз просто исках да й помогна." А е трябвало да вземе комисионна и част от акциите, но тези хора често пропускат възможностите, които им се предоставят, и по-късно съжаляват.

Те трябва да бъдат нащрек за неочаквани възможности - даровете, които животът им носи. Ако пропуснат възможността от добродетелност или от наивност, някой друг ще се възползва, така както е сторил брокерът. В резултат на липсата на опит от миналите животи родените с лунен възел в Козирог не могат да очакват винаги сами да забелязват тези възможности - но могат да слушат другите. Когато някой им зададе въпрос за личната им полза, най-добрият вариант е да кажат:

"Джош, нека помисля и ще ти кажа." Те трябва да намалят скоростта и да си дадат време за размисъл. Животът и другите хора знаят, на едно по-дълбоко ниво, че те не са свикнали да живеят в общество. И за тях наистина е добре да проверяват какво е почтено, като питат другите, които вече са успели в живота. Още по-добре, те могат да питат човека, който им посочва възможността: "Какво смяташ, че ще бъде честно в този случай? Какво би направил, ако беше на моето място?"

Хората с лунен възел в Козирог са много активни и имат склонност да действат, без да мислят. Но тревогата и ненасочените действия не са продуктивни за тях. Те до такава степен се увличат, че не могат да спрат да мислят за това къде ги води или не ги води енергията им, какъв ще бъде крайният резултат или как ще повлияе на другите хора. Те трябва да разбират повече какви ще бъдат възможните последствия от техните действия и съзнателно да канализират енергията си по начини, които ще им помогнат да се справят с нещата. Тъй като са отговорни за резултатите, това ги принуждава да поемат отговорност за процеса, за да бъдат убедени, че резултатите са в съзвучие с това, което искат.

Например имах една клиентка, чийто баща беше със северен възел в Козирог. Тя произхождаше от много задружно семейство и с течение на времето нейните чичовци и други роднини бяха дали на баща и много възможности да забогатее. Те му предлагали сделки с недвижима собственост, бизнес партньорство и инвестиции. Но нейният баща останал твърд: „Не, аз съм работещ човек, не инвестирам." Затова той никога не успял да си купи собствен дом или да инвестира за бъдещето си или за бъдещето на своето семейство. Той се грижел за ежедневните си задължения, като оставал дълго на работното си място, шест дни в седмицата, но никога не поел инициатива да бъде отговорен по разумен начин, ориентиран към бъдещето.

Днес всички чичовци и братовчеди на моята клиентка са богати, а нейният баща е пенсионер, на който непрекъснато не му стигат парите и той не разбира как е попаднал в тази ситуация. Подсъзнателно този човек си е мислил, че някой друг ще поеме отговорност, което за родените с това разположение е равносилно на загуба.

Тези хора често се заклещват в една консервативна позиция като начин да избегнат промяната или да не рискуват емоционалните реакции на другите. Също така, като се придържат към установения начин на правене на нещата, те са по-малко склонни да поемат съдбата си в ръце. Докато не разберат, че това е живот, в който трябва да се възползват от възможностите, те не искат да поемат рискове. Хората със северен възел в Козирог се страхуват да не загубят ежедневната сигурност на своя стабилен живот и да поемат отговорност за промяната.

Имах клиент с такава възлова позиция, който притежаваше малък бизнес, свързан с франчайзинг, и беше наел офис в една голяма сграда. При него дошъл собственикът на сградата и му дал възможност да купи офиса на добра цена. Моят клиент не се решил, защото нямал достатъчно пари. Той би могъл да намери начин за това, но не видял възможност. Първата му мисъл била: "Защо да поемам товара да притежавам офис, когато мога да си взема под наем?" Помещението по-късно било продадено за такава висока цена, че моят клиент предпочиташе да не я бе чул!

Когато се концентрират върху целите, тези хора се учат как да използват всяко препятствие в своя полза, за да може всичко да се превръща в трамплин за постигане на целите им. Когато се появят фактори, които те не са предвиждали, и започнат да им пречат, те се учат да виждат по-широката картина и да възприемат всичко като възможност, която могат да използват в своя полза, вместо да се изпълват с емоции.

Например, ако човек със северен възел в Козирог тренира за маратон и разтегне мускул на прасеца, така че да не може да бяга в продължение на няколко седмици, той трябва да използва това време, за да развие горната част на тялото си. Ако успехът е в неговото съзнание, той може да приеме всичко, което се случва, и да го използва. Чувството на увереност, което той придобива в този процес, може да бъде невероятно, тъй като тези хора разбират, че вече притежават качествата, необходими, за да осъществят мечтите си.

 

Превръщането на емоционалната енергия в сила

В резултат на много минали прераждания, в които са били потопени в семейния живот и концентрирани върху чувствата, в този живот хората със северен възел в Козирог са родени с пряк достъп до суровите емоции. Емоциите са невероятна сила и те се учат как да ги направляват по позитивен начин.

Иронията е, че тези хора винаги мислят, че им липсват положителните качества, нещо което произтича от несъбраните отрицателни емоции. Например тези, които имат голям стаен гняв, обикновено чувстват липса на упоритост, инициатива, смелост и независимост - аспекти от позитивната страна на суровата емоционална енергия, чиито негативен израз е гневът. Като съзнателно насочват своята енергия към поемане на отговорност, тя естествено ще тръгне в конструктивна посока и ще работи по-скоро за тях, отколкото против тях.

Интересно е, че в астрологията една и съща планета управлява интуицията, смелостта, отстояването на правата и независимостта - Марс - тя управлява и гнева. За да приеме енергията на гнева друга форма, родените със северен възел в Козирог трябва да поемат отговорност, да отстояват правата си и да обръщат внимание на интуицията във всички сфери на техния живот.

Например имах клиентка с такава възлова позиция, която пренебрегна собствените си интереси, за да заведе приятелка на разпродажба на дрехи. Те си уговорили среща в 1:00 часа следобед. Моята клиентка била свободна до 6:30 ч., когато имала друга среща. Но нейната приятелка пристигнала късно, отделила необичайно дълго време на разпродажбата и настояла да си оправи външния вид в тоалетната, преди да си тръгне. Моята клиентка ставала все по-притеснена докато гледала как времето лети. Тя споменала пред приятелката си, че има среща в 6:30 ч., но тя изглежда не се интересувала от това. Накрая моята клиентка закъсняла за срещата си и била нервна и объркана през останалата част от вечерта.

Как е трябвало да превърне енергията на гнева в предимство! Тя е можела да поеме нещата в свои ръце като в самото начало каже: "Трябва да приключим с пазаруването до 5:00 ч." Като изложат своята цел в самото начало, тези хора могат да избегнат гнева от това, че нещата не се развиват в тяхна полза. Когато техният мотив е чист - да искат да помогнат - те трябва да позволяват на другите да разберат предварително какви са условията им: "Ще ти помогна, но трябва да свършим тогава и тогава. Това устройва ли те?" В този случай ще има съзнаване и съгласие за онова, което става, и те ще превърнат гнева в енергия, която да им помогне да действат.

 

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН

Тъй като музиката е могъщо средство, което емоционално ни подкрепя при поемането на рискове, аз съм написала изцелителна песен за всяка група хора с еднакво разположение на лунните възли по зодиакален знак, която да насочва енергията им в позитивна посока.

 

У дома

Посланието на тази песен е предназначено без усилие да насочи съзнанието на хората със северен лунен възел в Козирог към по-голяма смелост и да им даде кураж да се отърсят от ограничаващата безопасност на дома, който познават, и да постигнат един нов дом на великолепно себеосъществяване!

 

Избрани стихове:

 

Чувствал ли си се някога като мен

Да знаеш, че трябва да продължиш напред

И да предприемеш следващата стъпка към нещо ново?

Ти не можеш да погледнеш отвъд реалността, в която се намираш.

Страхуваш се да се освободиш, защото вътре в себе си знаеш -

Няма връщане там, където вече си бил.

Реалността, в която се намираш, не работи в твоя полза.

Освободи се от миналото и продължавай да вървиш.

Мислиш, че напускаш дома си?

Не, не! Ти се прибираш, ти се прибираш,

ти се прибираш у дома!

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme