Facebook Страница

Северен възел в Стрелец

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В СТРЕЛЕЦ

и северен възел в девети дом

(и Слънце в Близнаци)

 

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да откриете скритите си дарби и таланти.

Осланяне на интуицията, пророчески способности и невидимо напътствие

Да говорите от позицията на висшата осъзнатост.

Спонтанност - развиване на чувство за свобода и желание за приключения

Директна комуникация, освободена от цензуриране

Вяра в себе си

Прекарване на определено време сами и сред природата

Търпение

Интуитивно слушане - способност да се чуват посланията зад думите

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези тенденции може да ви помогне да направите живота си по-лесен и приятен.

Непрекъснато премисляне на това, какво имат предвид другите

Нерешителност

Безкрайно търсене на нова и нова информация

Казване на онова, което другите искат да чуят

Неоценяване на интуитивното познание за сметка на логиката

Клюкарство

Нетърпение - желание да се получат незабавни отговори

Вяра в чуждите възприятия вместо в собствените - включително и възприятията на другите за вас самите

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на хората, родени със северен лунен възел в Стрелец, е необходимостта им от сигурност. ("Ако мога да разбера какво другите хора мислят и след това да кажа подходящото нещо, за да могат те да се съгласят с моите идеи, аз винаги ще се чувствам сигурен.") Това може да ги въвлече в капана на едно безкрайно търсене на информация. ("Ако можех само да получа достатъчно факти, щях да мога да открия истината и след това ще зная какво да правя.") Но това е бездънна яма: те никога няма да могат да четат в мозъците на другите хора достатъчно добре, за да бъдат сигурни, че ще кажат правилното нещо. Те трябва да спрат да се опитват да контролират и да се осланят на собствената си интуиция. Вярата и действията от позицията на собствената им истина им носи цялостност, която ще привлече към тях подходящите хора, за да им помагат да спечелят сигурността и спокойствието на ума, от които се нуждаят.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да имат достатъчно информация, за да знаят каква е истината. В определен момент родените с лунен възел в Стрелец просто трябва да отидат отвъд логиката, да се осланят на интуицията и да действат така, както по-висшата истина им казва. По ирония на съдбата, когато имат вяра в духовните напътствия, те ще се сдобият и с правилен поглед за онова, което се случва около тях.

 

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е да се чувстват обвързани с другите, докато дълбоко в душата си остават себе си. Те искат пълното съгласие на всички около тях - всеки да разбира тяхната гледна точка, да ги приема и подкрепя и да оценява позитивната им мотивация. За да постигнат това, те се опитват да манипулират хората да мислят по техния начин. Като използват таланта си да разбират околните, родените с лунен възел в Стрелец мислят, че техните правилни думи ще накарат другите да променят мислите си и да се съгласят с тях. Но това не дава резултати; за да постигнат тези цели, те трябва да съсредоточат вниманието си отново върху своята истина.

Когато родените със северен възел в Стрелец изричат думите, които интуитивно чувстват, ситуациите, в които се намират, се изпълват с хармония. Ако живеят и говорят от позицията на Висшия си Аз, неподходящите хора около тях се отдръпват и се появяват нови, чиито виждания са по-съвместими с техните. Когато хората с лунен възел в Стрелец действат в съзвучие с висшата истина, другите, които са настроени по подобен начин, ги разбират със сърцето си и се оказват най-надеждните приятели, тъй като споделят същите духовни Ценности.

 

Таланти/Професия

Тези хора имат силна интуиция и са превъзходни в психичните области като предават информация и служат за канал на другите с помощта на интуитивната си осъзнатост. Те могат също да имат огромен успех в ситуации, които включват взаимоотношения с чужди държави. Родените със северен лунен възел в Стрелец са най-щастливи и имат най-голям финансов успех, когато използват таланта си да намират разрешения. Добрите избори за тях са: адвокат, религиозен или духовен водач, преподавател, издател или работа в рекламата.

Във всяка от тези дейности те ще представят идеи на масова публика или кауза, в която вярват.

Хората със северен възел в Стрелец имат вътрешен талант да разбират мислите на другите, така че могат да предвидят вероятните резултати - онова, което е "написано на камъка". Когато изричат своите истини, те преминават през интуитивен процес и естествените им комуникативни способности създават ситуация, от която печелят всички. Но ако работят в професии, където разбирането и съобщаването каква е целта на другите трябва да бъде краен резултат, те може и да не успеят. Преподаването на точни науки или писането на проекти, които са свързани по-скоро с фактите, отколкото с вдъхновението, могат да ги накарат да чувстват безпокойство и страхове да не бъдат неочаквано наранени. Те се чувстват по-добре, когато използват вътрешно присъщите си способности за писане или говорене като средство за изразяване и осъществяване на по-висшите истини.

 

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Стрелец

"Когато следвам собственото си чувство за истина, аз печеля."

"Моята интуиция ще ми покаже правилния път спонтанно, така както събитията се случват."

"Когато позволя на другите да бъдат себе си, аз съм свободен."

"Когато вярвам на интуицията си и изричам онова, което мисля в момента, аз печеля."

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ЛИЧНОСТ

 

Минали животи

Родените със северен лунен възел в Стрелец са прекарали много минали животи, когато от жизнена важност за тях е било да разбират как мислят другите: като учители, писатели, оратори или са работили в областта на продажбите. Учителите не са успявали, докато не са разбирали мисловния процес на учениците си, и не са споделяли своята информация по такъв начин, че те да могат да я възприемат.

Родените със северен възел в Стрелец са дошли в това прераждане с таланта да виждат гледната точка на всички останали, но с течение на времето са загубили връзка със собствената си истина. Сега те трябва да се свържат с тяхната духовност - и да преоткрият себе си.

Талантът за разбиране означава също, че тези хора могат да говорят с всеки за всичко. Способни са да видят мислите на другия човек и да поддържат разговор с часове като карат събеседника си да се чувства удобно в процеса на една свободна размяна на мисли в приятелски разговор.

Но те до такава степен разбират мислите на другите, че често се опитват да превеждат техните идеи. Те мислят, че трябва да изрекат думите на другия човек, за да бъдат разбрани, и скоро се загубват и забравят какво наистина искат да кажат. Затова, когато схванат нещо с интуицията си, те трябва да го изрекат направо, без да се опитват да редактират или "превеждат".

 

Нерешителност

Родените с лунен възел в Стрелец трудно вземат решения. Те са свикнали да виждат и двете страни, затова, дори когато знаят какво да правят, те ще видят и алтернативната гледна точка и ще се объркат. Например, ако се питат: "Да отида ли на това парти, или да си остана вкъщи и да почивам?", те ще имат едно инстинктивно знание или чувство, което им казва кой избор ще ги направи щастливи. Но когато започнат да се съмняват: "Да, ще бъде добре да си остана вкъщи, защото се нуждая от почивка, но ако не отида на партито, може би ще пропусна нещо... От друга страна, наистина трябва да си почина - три вечери подред излизах... Но на това парти могат да присъстват някои много интересни хора... и т.н. и т.н.”

Скоро те съвсем ще се объркат. За да избегнат подобен проблем, те не трябва да позволяват на себе си да се съмняват в първото си решение. Тяхната интуиция е почти 100 % вярна. Те се учат да я разпознават, да се осланят на нея и да я оставят да ги води. Допълнително те имат нужда от вярата, че няма да пропуснат нищо или никой, с когото наистина е предопределено да се срещнат. Когато следват спонтанното си вътрешно знание, ще чувстват, че са на правия път.

Тези хора са нерешителни, защото мислят за толкова много причини, поради които трябва да вървят в една посока. Нищо за тях не е просто да и не - при тях е "да, поради това и това" и "не, поради нещо друго" - докато нещата така се заплетат, че те изобщо не могат да решат.

 

Премисляне

Родените със северен възел в Стрелец преминават през дълъг и съсипващ нервите процес на непрекъснато премисляне по отношение на себе си и другите, вследствие на тяхната несигурност. Те не вярват на интуицията си. В миналите прераждания толкова са били свикнали да бъдат част от живота и идеите на другите хора, че сега са загубили връзка със собствената си идентичност. Всичките им минали животи, когато са се идентифицирали с обществото, са ги научили да се осланят на другите. Но сега трябва да разчитат на себе си, без да се опитват да обясняват собствената си интуиция. Когато прилагат логика към интуицията си, те още повече се объркват.

Този процес е много болезнен. Хората със северен възел в Стрелец се изпълват с невероятни вътрешни конфликти и чувстват, че нямат стабилна основа. Те могат да видят "за" и "против" за всяко решение и след като са премислили всички възможни проблеми, им изглежда, че това е ситуация, от която никой не печели. Целият процес се свързва със загубата: Какво ще загубят при всеки от различните варианти? Като се съсредоточат върху отрицателните аспекти, те стават все по-несигурни.

Но онова, което тези хора наистина искат, е да спечелят. Те трябва да останат концентрирани върху целта си и когато вземат предвид и останалите хора, трябва да решат кой ще им помогне да постигнат желаното. Факт е, че в мига, когато вземат твърдо решение, Вселената започва да ги подкрепя и всичко върви гладко и прекрасно!

Но преди да стигнат до този момент, те подлудяват хората около себе ги, защото искат да проверят решението си с всеки, когото познават. Техните добри приятели могат да разберат и с любов да ги насочат обратно към първоначалното интуитивно решение. Родените със северен възел в Стрелец имат нужда от много повече помощ, за да осъществят мечтите си, отколкото съзнават. Те се нуждаят от духовна подкрепа - направо от Вселената - за да постигнат целите си, и в този живот това е възможно, ако са достатъчно отворени, за да го приемат.

Те се учат, че за да направят следващата стъпка към мечтата си, е необходимо да забравят предходната. Загубата винаги е част от една по-голяма печалба. За да се радват на ползите от един независим живот, те трябва да се отърсят от зависимостта от техните родители; за да се наслаждават на ползите на едно повишение, те трябва да се освободят от предишната си работа. Хората с лунен възел в Стрелец трябва да останат съсредоточени върху печалбата - новото израстване, среда и хора, които са около тях - докато работят в името на своите цели и следват спонтанните си вътрешни импулси.

Родените със северен възел в Стрелец имат нужда да превключат чувството си за отговорност от предизвикване на желаната реакция към това да бъдат верен канал за своя дар - вътрешното напътствие. Вместо да се грижат за нещата, в този живот те трябва да бъдат инициатори. Ще бъде толкова просто, само ако позволят на нещата да се развиват! Мигът, в който те вземат решение: "Избрах това" или "Поемам по този път", те се издигат до по-високо ниво. Тези хора не трябва да преминават през болезнения процес на преосмисляне на собствените си действия и идеи.

Всичко, което трябва да направят, е да вярват в интуитивното си чувство, да следват интуитивната си пътека и да използват логиката, за да определят най-добрия начин, по който нещата да се случват.

Когато се опитват да разберат как другите ще приемат ситуацията, онова, което виждат, е как околните ще реагират, преди те да са взели решение. Но когато те го направят, това действително променя реакцията на другия човек. Тогава родените с лунен възел в Стрелец не могат логически да предскажат как другите ще реагират. Всичките им изживявания, свързани с вземането на решения, ги връщат към същата гледна точка: в този живот за тях има резултат, когато вярват в своята интуиция и следват собствената си пътека.

 

Причина и логика

В резултат на миналите животи, когато са били сред обществото и са зависели от другите, тези хора са се научили как да се отнасят почти с всеки. И в миналите прераждания те са използвали дедуктивната причинно-следствена връзка, за да постигнат целите си. Те са идвали до заключение, което е било базирано на събраната информация и на осъзнаване на желанията на хората около тях. Техните решения са били основани на сложна система, при която са претегляли всички фактори, а това ги е водило до правилния отговор за всяка ситуация. Този процес е давал добри резултати в миналите животи: но в този живот дедуктивният подход няма да работи за тях. Онова, което е предопределено да им помогне, е индуктивното мислене. Този процес се основава на интуитивното знание за правилния отговор и използване на логиката, за да се определи как да се осъществят нещата на практическо ниво. То включва виждане първо на разрешението и след това работа в обратната посока, за да се определи как най-добре да се осъществи.

На хората със северен възел в Стрелец им е разрешено да постъпват нелогично в този живот. В миналите прераждалия те са използвали прекалено логиката си и сега всичко им се струва правилно по някакъв начин, защото могат да видят истината във всяка гледна точка. Следователно логиката не може да им помогне за вярно заключение.

Прекалените размисли създават на тези хора и други проблеми. На тях им е трудно да кажат "не" само защото ненавиждат ситуацията да пропуснат потенциална възможност за нещо. Освен това те не искат да отблъскват добрата воля на другите. Но когато съобщават взетите решения, за тях е напълно нормално да не изтъкват всичките си логически причини. Те трябва просто да бъдат честни: "Благодаря за тази възможност. Това звучи чудесно, но чувствам, че точно сега трябва да поема в друга посока." Те ще бъдат изненадани колко лесно другите хора приемат техните решения, без да се налага да ги осъждат. Ако са притиснати, винаги могат да кажат: "Това е само чувство. Аз наистина нямам обяснение за него." Това е много по-добре, отколкото да правят неща, които наистина не искат, само защото не могат да измислят добро извинение, за да откажат. Това е по-добро и от лъжата: в това прераждане лъжите обикновено объркват тяхната идентичност.

Мисленето или говоренето за различните възможности не е продуктивно за родените със северен възел в Стрелец, а също така не дава резултати и когато показват възможностите за избор на другите. Те трябва да бъдат директни: "Това е, което искам, и го искам сега." Ако на другия човек не му харесва, той ще се откаже и ще направи място за някой друг, с когото имат по-голяма съвместимост. Ако на другият човек наистина му харесва, той ще подкрепя и уважава тези хора и връзката ще стане по-близка.

Фактите също не помагат на тези хора, освен ако не ги използват като трамплин, за да се отдадат на интуитивния процес. Ако търсят все повече и повече факти, за да могат накрая да вземат решение, това ще бъде един безкраен процес.

Те никога няма да получат достатъчно информация, за да се чувстват сигурни в решенията си. Когато решението е основано само на информация, те променят своето мнение при получаване на нова информация. Но истината не се променя; затова, когато вземат решения, основани на вътрешното им чувство за интуитивно познание, те имат сила да се придържат към него. Например имах клиентка с такава възлова позиция, която страдаше от проблеми с храносмилателната система. Тя прочете камара книги но не можа да се излекува. Започваше по един начин, след това прочиташе нова информация, променяше мнението си и отиваше в друга посока. И тогава, един ден, тя започна програма, която беше в съзвучие със собствената й истина: тя пости в продължение на три дни и след това постепенно започна да въвежда в менюто си храни в определен ред, като обръщаше внимание как тялото й реагира на всяка от тях. Така успя да направи заключение - от собствения й вътрешен опит - коя храна й създаваше проблеми. Сега тя е решена 100 % (нещо рядко за хората с подобно разположение на възлите) да спазва своята диета, защото решението е основано на собствения й личен опит.

Ако тези хора наистина са загубили връзка със собствената си интуиция, те могат да направят списък на всички "за" и "против" по отношение на даден въпрос ("Трябва ли да си купя нова кола?", "Трябва ли да кандидатствам за тази работа?") Те трябва да запишат всички "за" ("Новата кола ще увеличи самочувствието ми, ще ми даде по-голяма самоувереност, ще ми осигури надежден транспорт и т.н."), както и всички "против" ("Ще трябва всеки месец да отделям допълнително пари, майка ми ще каже, че съм прекалено екстравагантен. Ще трябва да продам сегашната си кола и т.н."), като не пропускат нищо. Това помага да се освободи съзнанието им от всички мисли и тревоги. И тогава, след като веднъж всичко е написано, те могат да се отдръпнат и да погледнат на ситуацията обективно. Този процес ги освобождава, помага им да видят по-широката картина и ги връща обратно към собствената им интуитивна истина.

 

Неправилно използване на разума

 

Обяснения

Прекалено многото обяснения обикновено не са от полза за хората със северен възел в Стрелец. Например, ако някой каже нещо, което интерпретират като противоречащо на тяхната цел, те настояват за пълно обяснение, да чуят какво другият човек е имал предвид. Родените с лунен възел в Стрелец ще го премислят отново и отново, като се опитват да използват логиката си и карат другия човек да изяснява своята гледна точка. Като насилват нещата по този начин, те в действителност правят онова, от което най-много се страхуват: превръщат негативните идеи в център и инфектират отрицателни изживявания във връзката си. За тях ще бъде по-добре, когато позволят дреболиите да отминат, освен ако техният мотив за изясняване на ситуацията не е действително да слушат и да научат повече за другия човек. Ако мотивът им е да накарат някого да изяснява своята гледна точка, те обикновено губят.

 

Дебати

Дебатите също не са от полза за родените със северен възел в Стрелец. Те имат прекалено голяма нужда другите да видят живота от тяхната гледна точка. За тях дебатът не е стимулираща обмяна на мисли между двама души, предназначена да им даде по-широк поглед - тези хора искат тяхната гледна точка да бъде оценена и затова дебатите при тях са в името на контрола. Другите усещат и обикновено се отдръпват.

Когато се опитат да накарат околните насила да приемат тяхната идея за истината, родените със северен възел в Стрелец много малко слушат.

Обикновено се съсредоточават върху манипулиране съзнанието на човека до тях, за да бъдат мислите му в съзвучие с това, което искат. С този подход те могат временно да имат надмощие, но битката продължава!

Тези хора понякога навлизат в един спор, без да искат. Ако нямат свое решение, могат да опитат да включат друг човек в техния интензивен логически процес за намирането му. Другият човек често се ядосва и се чувства манипулиран или принуден да стигне до едно предварително определено заключение.

Хората със северен възел в Стрелец не разбират защо той недоволства, а другият човек си мисли, че роденият с лунен възел в Стрелец се опитва да го принуди да приеме едно неподходящо според него мнение - другият човек се чувства сякаш е в битка и трябва да защитава собствената си цялостност.

Тези хора ще се чувстват много по-добре, ако изобщо се откажат от споровете. Когато се опитват да печелят точки с помощта на логиката си, те стъпват върху тънък лед. В подобни моменти на изкушение хората с лунен възел в Стрелец трябва да се отдръпнат в спокойното убежище на душата си.

 

Манипулация

Ако родените със северен възел в Стрелец използват своите възможности да разбират другите, за да ги мамят, те могат да си навлекат неприятности. Понякога действат по този начин през целия си живот, но накрая им се връща.

Те може да открият - когато проследят логическата, линеарна последователност на събитията - че една ситуация се развива в тяхна загуба. Тогава се паникьосват и се опитват да определят как да се подсигурят. Те виждат различните изходи от ситуацията и могат да ги проиграят, след това започват да влияят върху мисленето на другите, стремейки се да обърнат резултатите в тяхна полза.

Но когато тези хора получат онова, което искат чрез манипулиране на другите, те могат да ги задържат само с безкрайна манипулация. А това е изтощително!

Тяхната съдба в този живот е да станат проводници на изцелителната истина, оптимизма и вярата в света. Ако насилват своята съдба, като се осланят на трикове, за да получат каквото искат, те неизменно привличат опонент, който е по-силен от тях. Всичко, което този опонент трябва да прави, за да спечели, е да бъде честен. Ако те откажат да бъдат канал на честността, привличат ситуация, където истината ще ги победи.

Родените със северен лунен възел в Стрелец често се паникьосват, когато виждат живота, основан само на логиката. За всички нас има моменти, когато нещата не вървят по определения начин и възможните сценарии изглеждат плашещи. Това е мигът, в който не бива да забравяме вярата. Логиката не включва добрата воля или факта, че в голямата картина на нещата всичко работи в наша полза. Ако тези хора погледнат към миналото си, ще видят, че всяка промяна е означавала увеличаване и подобряване за тях. Има хиляди начини, по които една ситуация може да се развие, когато хората добавят собствените си неочаквани елементи. Ако някой вярва в позитивния краен резултат, вярната пътека сама ще се разкрие.

 

Благородни лъжи

Тъй като хората със северен възел в Стрелец са много приятелски настроени и се стремят да се разбират с всички, те могат да се отдадат на навика да изричат благородни лъжи. Понякога изглежда, че го правят без проблеми, но са изпълнени с безкрайно неудобство, защото знаят, че не стоят върху здрави основи. Те трябва непрекъснато да са бдителни, за да поддържат лъжата, и това създава напрежение. Погрешната представа не е добра карма за тях и неизменно ще им се върне по неприятен начин.

Ако изрекат само една малка благородна лъжа - като се надяват, че другият човек ще забрави първоначалното споразумение или ще продължи с леко чувство на неудобство от негова страна - те също могат да я забравят. Но пропастта, която са искали да скрият, неизменно ще се прояви по някакъв начин и тогава ще се почувстват много неудобно. След като веднъж осъзнаят последствията, ще продължат да хабят духовната си енергия, за да прикриват нещата.

Използването на манипулации, за да се справят с другите, също сериозно ограничава родените с тази възлова позиция и на лично ниво - за тях това е болезнено и ненужно ограничаващо за свободата им по начини, които те могат дори и да не забелязват. Тези хора се страхуват, че ако не могат да манипулират другия човек, ще трябва да се съобразяват с неговото желание. Независимо от изкусната манипулация, те чувства че вече нямат сили. Но и обратното е вярно.

Тяхната сила в това прераждане - техният специален талант, е истината. Когато честно и директно разкриват собствената си гледна точка, другите уважават онова, което казват, и ще им отговорят по искрен начин, който води до по-голямо разбиране доверие.

 

Позитивни нагласа

Да печелят е много важно за хората със северен възел в Стрелец и това е другата причина, поради която те внимателно премислят всички свои възможности, преди да вземат решение. Желанието да отидат напред е толкова силно, че всяко решение става монументално - те не искат да правят грешки. Но ако погледнат назад, ще видят, че когато са следвали своята интуиция, никога не са правили грешките, от които са се страхували. Когато следват вътрешните си импулси, те не съжаляват. Основното за тези хора е желанието им да печелят и да се издигат на следващото ниво - а желанието да печелят е правилно и здравословно за тях.

В този живот те искат да избегнат водовъртежа от мислите на другите хора; искат жизненост на едно по-високо ниво. Затова, ако базират своите решения на мисленето от старото ниво няма да им помогне да спечелят; така само ще се заклещят на същото място.

Трябва да вярват на онова, което им дава чувство за енергия и жизненост и това е печелившата ситуация, която търсят. Печелившата ситуация е чувство за тях - това е растежът и желанието да се движат напред и нагоре. Затова, когато у тях се появи идея, те интуитивно чувстват: "Да, трябва да направя това", и тя е придружена от вълнуваща жизнена енергия - това е енергията, на която те вярват, и пътеката, която ще ги заведе до другото нивото към което се стремят. Противоположното също е вярно за родените със северен възел в Стрелец. Онова, което им се струва, че ги потиска и ги кара да изпитват тревога, не е подходящият избор. За тях е по-добре да кажат "Не", защото нещо в ситуацията няма да се обърне в тяхна полза. Но техният прекалено активен мозък ще се опита да се намеси и ще каже: "Това е добро и ти ще трябва да го направиш и т.н., и т.н."

Когато следват собствената си интуиция, те могат да реагират по уникален начин. Но трябва да изчакат, докато не решат къде се намират, преди да реагират. Когато хората са чисти вътре в себе си, те автоматично представят своите решения по един изпълнен с любов начин, който другите могат да приемат.

 

Интуиция

Логиката, която са развили в миналите животи, позволява на родените със северен възел в Стрелец да осъзнаят, че вървят против себе си, когато гледат на живота от негативен ъгъл. Как гледаме на нашия живот и обстоятелствата в него определя емоционалното ни състояние. Ако усилваме позитивизма, това ни прави щастливи и доволни.

За нещастие в резултат на много минали животи, в които са се осланяли на логиката и умствените си способности, тези хора са загубили връзка със силата на истината. Те имат склонност да игнорират предупредителните сигнали на тяхната интуиция и да продължават да мислят позитивно, само за да видят как важните ситуации се разпадат. Тогава те се чувстват изцяло неподготвени - изобщо не виждат как тези ситуации идват.

За да предотвратят това да се случи отново, те развиват "логическа" структура, основана на страха, която да ги предпазва от бъдеща болка. Разгръща се следният сценарий: те използват логиката си, мислят позитивно за една ситуация и се чувстват щастливи. След това си спомнят минали разочарования, които са се появявали, когато са се чувствали уверени, и страхът се загнездва у тях. За да избегнат разочарованието, те мислят за всички възможни негативни изходи и като резултат започват да се страхуват и да се чувстват нещастни. Резултатът от тази умствена гимнастика е предимно разрушение на живота на другите хора или собствения. Следователно в този живот те трябва да се учат на вяра в тяхната интуиция, за да избегнат болката.

Логиката казва на родените със северен възел в Стрелец, че няма човек или ситуация, които да заслужават пълно доверие. Хората се променят, ситуациите се преобръщат, появяват се неочаквани събития и самите ние правим грешки. На кого могат да вярват? Ако погледнат назад и проследят живота си, единственото нещо, което винаги вярно им е показвало изхода от една ситуация, е ясният глас на тяхната интуиция. Това е факторът, на който могат да вярват.

Като илюстрация за това как техният дар - интуицията, действа, спомнете си старите филми на ужасите. Една позната тема се повтаря: Призрачната къща винаги ще бъде на самотен хълм, далеч от града. Група тийнейджъри ще минат покрай нея с безгрижен смях.

Когато стигнат близо, камерата ще се насочи към едно от колелата и неочаквано гумата ще се спука. От това действие и плашещата музика публиката ще си помисли: "Не отивай в тази къща!" Камерата ще ни покаже в близък план лицето на един от тийнейджърите - интуитивно той също е разбрал това. Ако отидат в тази къща, ще се случат ужасни неща. Но неговите приятели са безгрижни и самоуверени, затова той не обръща внимание на вътрешния си импулс и ги следва в къщата - и наистина се случват ужасни неща.

Това е една много подходяща история за родените с лунен възел в Стрелец. Те винаги предварително знаят какво ще се случи. Когато пренебрегнат своята интуиция и навлязат в една ситуация, поради логически причини или от тревога за това какво ще си помислят другите, те винаги губят - и понякога се случват ужасни неща. Когато се вслушат във вътрешния си глас и последват интуицията си, те винаги печелят. Животът им става магически; те могат да избегнат ямите и постоянно да постигат успехи.

 

Бодрост

Хората със северен възел в Стрелец са позитивно настроени, бодри и общителни. Те имат щастливи, спокойни връзки с другите и винаги са склонни да помогнат. Тези хора са настроени на подходяща честота, за да получават проникновения от своите водачи и ангели, и са отворени за висшето вдъхновение. Те са изпълнени с естествен оптимизъм и имат желание да работят добре, за да получат очакваните резултати.

Дори и техните мисли да са изпълнени с негативни послания, те все още действат от позицията на позитивните очаквания за бъдещето. Може да говорят за страховете си, но в поведението си следват оптимизма. Те знаят, че ще им се случат добри неща, ако вършат своята работа.

Родените със северен възел в Стрелец имат чувство, че ще успеят, а това ги прави радостни. Те виждат всички неща, които могат да се объркат, но все пак продължават напред и правят онова, което трябва - без значение какво им коства. Когато се изпълнят с негативизъм, това е защото мислят прекалено много. Техните мозъци са били безкрайно активни в миналите животи и затова най-добре е сега да предадат нещата в ръцете на Висшия Аз и да помолят водачите си да ги направляват в правилната посока. Когато се отпуснат, естествената им вяра в позитивния изход ще може отново да се върне при тях.

Един от най-големите дарове, които хората със северен възел в Стрелец могат да споделят с другите, е уникалната им способност да помагат на хората да преодоляват отрицателните мисли и да им показват как да поддържат позитивна гледна точка. Когато онова, което пишат или казват, е в тази посока - насочва умовете на хората към вяра в позитивните резултати - тяхното послание се посреща добре от всички, които го чуват. Също така, когато предлагат на другите поглед върху по-светлата страна на живота, те самите започват да мислят по-леко.

 

НУЖДИ

 

Самота

Противоречие между споделянето и вътрешната искреност

Макар че в миналите животи родените със северен възел в Стрелец са били заобиколени с хора, в този живот от особена важност за тях е да прекарват значителна част от своето време сами. Когато се отдалечат от хората, те придобиват яснота, свързват се със собствената си истина и установяват в себе си чувство на спокойствие и щастие. Понякога се чувстват по-добре, когато не изразяват и не споделят своите идеи. Те могат да получат проникновение и тъй като са били учители в миналите животи, първият им инстинкт е щедро да споделят своите знания с останалите. Но когато правят това, силата на техните проникновения започва да се разсейва.

Първо, ако хората не са съгласни с истината на родените със северен възел в Стрелец, последните веднага се опитват да погледнат от чуждата гледна точка. Дори и ако другият човек не е категорично несъгласен, хората с тази възлова позиция са толкова чувствителни към реакциите на другите, че могат да почувстват и най-слабото противопоставяне и тогава стават несигурни и енергията им отслабва. Вместо това, те трябва да имат нов поглед или откровение за себе си - да го развиват, да стават по-цялостни и то да започне да проявява своите последствия върху живота им.

Например, ако тези хора мислят, че като се изправиш лице в лице със страха, той ще се превърне в смях, трябва да работят върху прилагането на практика на това проникновение в ежедневието си. По този начин те ще станат личен образец за действието на тази истина.

 

Естествен живот: "цялостната картина"

Много здравословно за хората със северен възел в Стрелец е да се отдръпват от обществото: да прекарват определено време на открито и да бъдат близо до природата. Това им напомня да бъдат самите себе си и да увеличат увереността в силата на своята личност. Цикълът на природата им дава спокойствие на ума и им помага да запомнят, че има план, който е по-велик от манипулацията на човешките умове. Дреболиите, които често ги обсебват, нямат значение. Прекарване на известно време сред природата дава на тези хора един по-широк поглед. Без тази перспектива те се опитват да прибързват. Техните умове са толкова активни, че биват прекалено стимулирани, когато прекарват твърде много време около хора и в града.

Отделянето на време, за да бъдат с животни, също помага на родените с лунен възел в Стрелец да се отпуснат и да получат яснота. Когато има друго живо същество в тяхната среда, което е първично, просто и истинско, те могат да се концентрират върху по-спокойна честота. Тези хора наистина печелят, когато гледат света през очите на същество не толкова сложно устроено като хората. Те имат нужда да държат погледа си фокусиран върху простите неща.

По подобен начин и пътуванията в чужбина са благоприятни за тях. С чуждия език и непознатия начин на мислене те ще бъдат принудени да виждат хората около себе си по един неусложнен, първичен начин. Те започват да осъзнават простотата и красотата на другите: техните навици и маниери, начина, по който се обличат и общуват помежду си. Родените със северен възел в Стрелец може да мислят, че онова, което харесват, е по-простата култура, но онова, което наистина им допада, е тяхната способност да гледат на хората и събитията по един по-елементарен начин.

Те са жадни за простота. И за тях пътеката към простотата включва приемане на хората по външния вид и вяра в собствената им интуиция. Като се учат да опростяват нещата и да остават честни със себе си, те автоматично започват да гледат и на другите по същия начин. Когато започнат да действат, водени от истинската си същност, те ще могат да си представят, че другите се отнасят към тях по същия начин, без да се опитват да ги мамят и без задни мисли. Когато съзнанието им се отпусне, животът им става по-радостен.

На всички нива родените със северен възел в Стрелец трябва да търсят връзка с естествените неща. Например имах клиентка с такава възлова позиция, която се сдоби с ново кученце. Един ден, докато бях при нея, тя стана нервна, непрекъснато поглеждаше часовника си, защото беше време да го изведе на разходка. Но то спеше! Според нейната книга за възпитание на кучетата, сега то трябваше да бъде на разходка - и всичко, което виждаше, бяха правилата.

Тази клиентка не съзнаваше какво се случва. Кучето спеше, добре, нека си поспи! Тези хора имат нужда да влязат отново в синхрон с чудото на естественото и спокойно разгръщане на живота - и да вярват в естествения ритъм на хората, взаимоотношенията и събитията.

 

Разбиране и приемане

За хората със северен възел в Стрелец ключът към разбирането и приемането - не на временно, а на дълбоко и постоянно ниво - лежи в това да бъдат себе си. Макар че те често предчувстват реакцията на хората около тях, понякога могат да останат изненадани. Например имах клиентка със северен лунен възел в Стрелец, която беше написала пиеса за детството си и за хората от нейното семейство. Тя се страхуваше някои от тях да не я видят, защото мислеше, че може би ще ги нарани. Докато пишеше, тя непрекъснато премисляше и се опитваше да предвиди реакциите им за всеки ред.

Тя беше изключително загрижена как майка й ще реагира. Накрая пиесата беше представена на Бродуей и няколко от нейните роднини посетиха премиерата, включително и майка й. За голяма нейна изненада те я харесаха. Майка й сияеше от гордост за успеха на своята дъщеря. Облекчението, което моята клиентка почувства, беше невероятно. Изразяването истината по начина, по който тя я виждаше, създаде една ситуация, в която всички спечелиха. Освен това, тъй като пиесата беше искрена (тя разказваше историята от своя гледна точка, а не от нечия друга), представлението донесе успех и пред останалата публика.

Когато мотивът зад директната комуникация е да изразят себе си - без да имат намерение да нараняват или манипулират другите - всичко винаги се нарежда добре за тези хора. Това може дори да ги направи и малко по-добродетелни. Те имат прекалено силна склонност да се увличат от идеите на другите - да се провират в ъгълчетата и процепите в живота на околните и да позволяват да бъдат използвани. Но когато кажат: "Ей, ти не можеш да ми сториш това! Не заслужавам подобно отношение!" и решат да отстояват правата си, това обикновено дава резултати.

 

Самоналожени правила

Родените със северен възел в Стрелец толкова отчаяно търсят гледна точка, която ще им даде спокойствие на ума, че могат да бъдат привлечени от философията на друг човек. За известно време тази система може да даде резултат. Те може дори да приемат параметрите на тази система от вярвания като "единствената истина" и с нежелание да излизат отвъд границите й.

Това може да доведе до проблеми в значимата комуникация, тъй като тези хора имат склонност да настояват другите да се съобразяват с техните думи и основни правила, преди да се обвържат с тях на по-дълбоко ниво. Но те използват логика, за да намерят истината, а логиката може да работи само когато хората взаимно са приели определени правила. Философията, която те прегръщат, им дава спокойствие и те не вярват в себе си, че ще намерят сами истината, зад ограниченията на структурираните дефиниции. Те ще опитат да използват рационалността и логиката си, вместо да се потопят в енергията на самата истина.

Всичко е наред, ако родените със северен възел в Стрелец временно приемат философията на друг човек като трамплин, за да се насочат към истината, но след като веднъж са се обвързали с енергията на Истината, най-добре е да се освободят от думите, които са ги довели дотам.

Тези хора имат да учат много от другите, за да открия пълнотата на търсената истина. Но те трябва да слушат и да позволяват на живота да ги учи, вместо да се осланят на книгите или някои авторитетни личности. Съветите на другите хора могат да им помогнат да видят недостатъците в своето мислене, както и да предложат алтернативни гледни точки които да им помогнат да постигнат успех на практическо ниво. Те учат, че всяка установена система от вярвания пречи на живата връзка с пълнотата на истината. Тя се намира отвъд различните гледни точки. Тя е енергия, не концепция. И е във висша степен практична - дава резултати! Истината е и движение (флуид) и родените с това разположение се учат да й позволяват да ги води.

 

Самоприемане

Родените със северен лунен възел в Стрелец са били учители в миналите животи и продължават да опитват и сега да учат другите. Приемането на идеите им - тяхната истина, от другите е важно за тях. Но в това прераждане приемането на техните идеи не е барометър, че са на правия път. Вместо това те трябва да се съсредоточат да бъдат пример за своята истина - да я прилагат в собственото си поведение, за да е тя очевидна.

Тези хора изпитват невероятна духовна празнина: те мислят, че ще им липсва нещо, от което се нуждаят, за да им даде сила и увереност. Наистина, онова, което са пренебрегвали, е техният Аз. Те са имали толкова много прераждания, в които са били здраво вплетени в обществото, че са загубили тишината и присъствието на духовната връзка. Затова имат дълбока нужда да се настроят отново на честотата на собствената си духовност. Да поемат по пътя на духовното търсене е основна цел в това прераждане и е напълно подходящо за родените с лунен възел в Стрелец.

На едно ниво тази нужда може да бъде задоволена като четат духовни книги и прекарват време сами в молитва или медитация. В ежедневието те трябва да засилят връзката със своята духовна същност като обърнат внимание на желанията си. Те имат склонност да се въздържат от изразяване на онова, което искат, защото се страхуват, че желанията им няма да бъдат приети от другите. Но желанията са импулс, който идва от вътрешната, духовната същност, и ни подтиква да отидем в определена посока, за да постигнем завършеност. Затова, когато тези хора приемат своите желания и ги изразяват пред другите, те правят крачка към себевъзприемането.

Истината е, че когато започнат да приемат себе си, те откриват, че вече не се стремят така отчаяно другите да ги приемат. Те са били честни, верни на себе си и имат кураж да разкрият собствените си желания. Като резултат усещат невероятно задоволство, пълнота и спокойствие - чувство на завършеност в самите себе си.

 

Директна комуникация

Важна цел за хората със северен възел в Стрелец е да практикуват изкуството на директната комуникация. Това може да ги плаши, защото в миналите си животи са били неискрени и са манипулирали. Сега те не харесват тези качества у другите, но могат сами да се държат по този начин.

Тези хора притежават таланта на думите от миналите животи. Те могат да структурират комуникацията си така, че другите да се съгласят; те са рефери на спорове между групи хора, които не могат да се разберат помежду си, не само като използват своята дипломатичност, а и като манипулират и двете страни. Те не обичат конфронтацията. Ако могат да накарат другите да се съгласят с тяхната гледна точка, те не трябва да рискуват да бъдат директни, защото другият човек вече ще е видял нещата по техния начин. Но в този процес всички губят, защото общуването не е основано на истина и прямота. И тогава тези хора се чувстват ужасно. Те са предали себе си и истината и една част от тях знае това.

За родените със северен лунен възел в Стрелец е по-добре да виждат истината зад ситуацията и просто да изразят онова, което чувстват, без логически да пресмятат какво ще им бъде от най-голяма полза. Като вярват, силата на истината сама ще трасира пътя им към успеха. Доброто чувство, с което ще се сдобият, ще бъде потвърждение, че са на правия път. Необходимо е да не забравят това и да го прилагат, а когато положителните резултати се появят, те ще се научат да вярват повече.

 

Необходимост от приемане

Тези хора са склонни да смекчават онова, което казват като първо преценяват как другият човек ще приеме думите им. Това води до недиректна комуникация, което означава, че споделят само онова, което мислят, че ще накара другия човек да приеме тяхната гледна точка. Те се страхуват да не загубят подкрепата на другите и желаят да поддържат разговора лек, според правилата в обществото.

Но когато се изразяват директно, родените със северен възел в Стрелец ще видят една щастлива размяна на енергия, след като въпросът е бил свободно поставен. Ако те виждат всяка пречка (т. е., когато другият човек има различна гледна точка) като следващата стъпка в постигането на по-добра връзка и вярват, че Вселената им изпраща събития, които ще ги обвържат по-силно с другите, тогава всяка бариера става просто следващата стъпка, която ще ги заведе до целта.

В резултат на това, че в миналото са се приспособявали, тези хора имат склонност да се страхуват, че ще си навлекат неприятности с думите си. Но навиците, които са давали резултати в миналите животи, няма да ги доведат до успех в това прераждане: когато не изразяват онова, което мислят, тогава се сблъскват с неприятности. Ако не казват на другите къде се намират или какво искат, те остават пренебрегвани или игнорирани - нещо, което наистина не харесват.

Родените със северен възел в Стрелец трябва да бъдат много директни. Ако правят компромиси с думите си, те забравят гледната си точка и ще загубят своята енергия. Може и да се плашат от мисълта да бъдат себе си, но трябва да го направят, ако приемат себе си като канал за истината вътре в тях.

 

Да определят позицията си

За тези хора е по-добре да вземат решение къде се намират и какво искат, преди да обсъдят решението си с другите. Например имах една клиентка с това възлово разположение, която беше актриса. Един много известен нюйоркски продуцент й предложи прослушване за роля, която изискваше да танцува и да пее. Моята клиентка пееше много добре, но не беше толкова силна в танците. Нейната спонтанна реакция беше: "О, не. Така до никъде няма да стигна.

Наистина ли трябва да премина през мъките на това прослушване?" След това дойде логическото премисляне на нейната първоначална идея. "Какво ще каже продуцентът, ако откажа? Може би ще го приеме лично и няма да ме покани за прослушване в следващата си пиеса. Ами ако това е една възможност, която ме води към нещо наистина голямо, а аз просто не го виждам?"

Накрая тя позвъни на продуцента и му обясни, че не се чувства подходяща за тази роля, защото нейната сила е в пеенето, а не в танцуването. След като помисли отново, той се съгласи, че вероятно това не беше подходящата възможност за нея. И всичко завърши като и двамата запазиха положителното си отношение един към друг.

Моята клиентка знаеше преди телефонния разговор къде се намира. Разговорът беше само начин да изложи гледната си точка. Тя беше стигнала до решението, преди да говори с продуцента, затова успя да изкаже мислите си директно и тактично. Предизвикателството за родените със северен възел в Стрелец е да определят къде се намират. След като веднъж направят това, те автоматично изказват своето решение по начин, който позволява на другите да го приемат и да ги разберат.

 

Страх от недоразумения

Хората с лунен възел в Стрелец ужасно се страхуват да не останат неразбрани. В голяма степен те основават своята сигурност и спокойствие на ума върху установените чувства на разбиране с другите. Но за да изпитват истинско усещане че ги приемат, тяхната връзка трябва да бъде основана на разкриване на собствената истина.

Тези хора често имат усещане за "добро и зло" веднага след като видят ситуацията. Но когато споделят онова, което чувстват, другите могат да решат, че не са прави. Времето обикновено показва, че първите им впечатления са верни - затова всичко е наред, ако говорят и напомнят на другите, че интуицията им в миналото е била вярна. Поради тяхното желание за приемане, те не искат другите да ги мислят за арогантни, затова не използват често тази своя способност. Но тези възприятия не са техните собствени идеи, те просто могат интуитивно да ги видят. Като изтъкват това, те могат да накарат другите хора да осъзнаят предимствата на обвързването със собствения им интуитивен процес.

Родените със северен възел в Стрелец се учат да вярват в точността на първото си вътрешно усещане и по-късно да не премислят. Често, когато общуват с някой, който е важен за тях, след това имат чувство, че всичко е наред. Но по-късно нещо, което са казали по време на разговора, влиза в съзнанието им: "Чудя се, дали той знае какво имах предвид с това? О, не! Той вероятно е решил, че аз си мисля..." и те започват да се тревожат! Целият разговор се възстановява в ума им. Те му правят дисекция, обръщат внимание на всички места, където може да се е получило недоразумение, и скоро се убеждават, че съществува огромно неразбиране между тях и другия човек.

Те решават да му звъннат, за да обяснят всичко. Но това обикновено съвсем обърква ситуацията - и другият човек може да започне да се съмнява в искреността им. Тези хора го чувстват и след това изпитват неудобство и дори са по-несигурни, отколкото преди. Когато се съмняват в комуникацията, те наслагват отрицателна енергия във връзката си, което наранява взаимоотношенията им с другия човек. Целият този процес работи срещу тях.

Родените с лунен възел в Стрелец се нуждаят от един точен барометър за случилото се в първоначалния разговор. Те трябва да се научат да вярват на вътрешното си знание: чувството, което имат за разговора веднага след него. Ако изпитват неудобство за нещо, което не е било съвсем правилно, тяхната интуиция най-вероятно е права. Или другият човек не е бил искрен с тях, или има недоразумение. Ако първото чувство е, че нещата са се развили добре, те трябва да му повярват и да не объркват отново разговора, като използват логиката си, за да го разчленят. За тези хора интуицията е много по-вярна от логиката.

Родените с тази възлова позиция имат невероятен дар за мълчалива комуникация. Ако се чувстват неудобно с една връзка, те трябва да се затворят в себе си и да изпращат любов към другия човек. Само това може да се окаже достатъчно, за да се стимулира изцелението.

 

Спокойствие на ума

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени хората със северен възел в Стрелец, е постигане спокойствие на ума. Една гледна точка, която може да помогне, е: "Хей, това е само едно приключение, един експеримент, едно предизвикателство!" Думата приключение е магическа за тях: Тя означава забавление, развитие и обучение.

По време на това приключение те ще открият повече за собствените си пътища, различни от тези, който познават. Това изисква от тях с доверие да скочат в неизвестното: но когато го направят, всичко се развива в тяхна полза и те се чувстват жизнени и енергични. Другите ги определят като невероятно смели и когато гледат на ситуацията като на едно приключение, се чувстват свободни да се възползват от шансовете си и да изследват.

Когато се движат, водени от собствените си инстинкти, магията се случва и положителната реакция в тяхното енергийно поле ще подхрани куража им и ентусиазма, от който се нуждаят, за да вървят напред.

 

Търпение

Родените с лунен възел в Стрелец се учат на търпение. Те често искат да постигнат по-бързи резултати. Когато действат с разума си, те искат всичко незабавно. Тези хора до такава степен се идентифицират с умствените си процеси и техния мозък работи толкова бързо и накрая се оказва, че се движат по-бързо от естествения поток. Когато нещата не изглеждат правилни или не съвсем в ред, те трябва умишлено да намаляват скоростта и да имат търпение.

Хората с тази позиция на лунните възли трябва да изчакат и да наблюдават какво се случва, когато събитията се развиват по естествен начин.

Но тези хора често имат чувството, че времето лети и тяхната енергия може да бъде много изтощителна за телата им, нервната им система и цялостното им здраве. Понякога здравословни проблеми могат да им подскажат, че трябвала намалят скоростта и да бъдат по-наблюдателни. Те се учат да бъдат по-възприемчиви към живота - без да се опитват да го контролират.

Намаляването на скоростта им позволява да се свържат с истината на всеки момент.

Родените със северен лунен възел в Стрелец могат също да се научат на търпение. Ако чувстват, че нещо не е наред с една възможност, но по някакъв начин изглежда, че в нея има смисъл, това може да означава, че моментът не е подходящ. Тяхната интуиция просто им казва: "Сега не е подходящият момент за това." По-късно вътрешното послание може да се промени и външната среда ще се свърже с тях по по-позитивен начин.

 

Отпускане

Поради склонността си към прекалено умствено стимулиране за тях може да бъде трудно да се отпуснат. Техните умове непрекъснато работят, нервната им система се върти на пълни обороти и от време на време може да имат трудности със засипването. Едно от предизвикателствата им е да намерят възможности да се отпускат. Много неща могат да увеличат тяхното чувство за спокойствие.

Медитацията е страхотно лекарство: тя успокоява нервната система и ги презарежда със спокойствие. Топлите вани и плуването също са успокоителни.

Всъщност всички действия, свързани с вода, имат успокоителен ефект - дори аквариум, наблюдаване на водна шир или запис на звуци, свързани с ромоляща вода.

Редовните упражнения помагат на хората със северен възел в Стрелец да се уравновесят, свързват тяхното съзнание с телата им. Спортуването или дейностите на открито: джогинг, каране на колело, туризъм, разходки, алпинизъм, почивка на къмпинг. При по-дълбока релаксация, в която да участва и умът, те ще бъдат впечатлени от удивителните резултати, които могат да получат с помощта на духовни или религиозни техники.

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Лични връзки

Приятелство

В предишните животи родените със северен лунен възел в Стрелец са били заобиколени от много хора: те са се разбирали с тях, интересували са се от ежедневните задачи, запознавали са се с вътрешния свят на другите. Като следствие, особено в ранните години, винаги присъстват социални дейности, в които те се включват. Но в това прераждане социализацията не задоволява най-дълбоките им нужди. Всъщност, когато са с хора, това прекалено пресушава тяхната енергия и ги прави твърде чувствителни и несигурни. Те са по-наясно със себе си, когато остават сами.

Ако станат прекалено директни в своята комуникация и намалят участието си в разговори, към които действително не проявяват интерес, родените с лунен възел в Стрелец откриват, че хората, с които имат малко общи неща започват да напускат техния кръг от приятели. Но добрите приятели оценяват тяхната прямота, така че ако са директни, това им помага да разграничат онези, които наистина са с тях, и тези хора, с които нямат дълбока обвързаност.

Хората със северен възел в Стрелец могат да бъдат много добри съветници. Те с готовност изслушват проблемите на всеки и се опитват да помогнат; тъй като разбират как мислят другите, всеки се чувства удобно с тях. Но в тяхна полза е когато броят на хората около тях е ограничен и те могат да прекарват повече време с тези, които мислят по техния начин и в замяна да подхранват енергията им.

Хората със северен възел в Стрелец понякога изграждат повърхностни взаимоотношения, защото имат неутолима нужда от внимание. Те ще направят всичко за това: ще измислят истории, ще се преструват, че проявяват любопитство към хората, а в същото време изобщо не изпитват интерес, и дори ще създават ненужни проблеми в своя живот, за да бъдат център на внимание. Под тази нужда лежи чувство за безпокойство и страх от скуката. Те са толкова изплашени от скуката, че всеки път, когато се изправят срещу нея, поемат по другия път и се опитват да се разсеят.

Трябва да внимават с приятелствата и да не се впускате в клюки. Другите изглежда че свикват с това, но когато тези хора участват в клюките, животът наистина им го връща. Това е просто едно от онези неща, които не им е позволено да правят в настоящото прераждане.

 

Романтични взаимоотношения

Родените със северен възел в Стрелец учат, че ако манипулират своя партньор, те накрая сами ще попаднат в капана. В романтичните си взаимоотношения се стремят да контролират като създават силна обвързаност с партньора си. През цялото време поддържат възможностите за общуване отворени - поне на повърхността - така че да могат да споделят умственото пространство на техния партньор и да държат ситуацията под контрол. Тези хора остават обвързани със своите партньори чрез непрекъснати телефонни разговори и постоянно контролиране и са много чувствителни към всяко отдръпване от страна на другия човек.

За нещастие тази комуникация се случва на повърхностно ниво и никога не се насочва към вътрешните, значими проблеми във връзката. Но тези хора са много несигурни без непрекъснати проверки; те се страхуват, че ще загубят контрол и другият човек ще ги изостави. Могат да прекарат целия ден в разговор: обсъждат какво ли не, информират партньора си за последните новини и споделят своите мисли.

През годините хората със северен възел в Стрелец са се изтощили от непрекъснато общуване на съзнателно ниво, от което си мислят, че се нуждаят, за да поддържат контрола. Те са отегчени и мислят да прекъснат връзката, особено ако не са могли да манипулират другия човек да направи това, което искат. Но до този момент те не само са впримчили другия човек в капана на зависимостта, а и сами са попаднали в него. Колкото по-дълго продължава тази зависимост, толкова повече се объркват и стават духовно все по-слаби. Често те опитват да разкъсат създадената връзка, ядосват се на партньора си, който е създал разумна дистанция и е спечелил чувство за свобода и независимост. Понякога измислят "план за бягство" и оставят партньора си напълно изненадан, когато го напуснат.

Няма нищо грешно в това да имат предпочитания по отношение поведението на своя партньор; но тези хора ще спестят време и енергия като възприемат по-директен подход в началото на една връзка. Те имат идея, че след брака, чрез една шеговита манипулация на другия човек, те бавно ще променят поведението на своя партньор. Но този техника не е предопределено да дава резултати в този живот.

След като веднъж е установено взаимно привличане, родените със северен възел в Стрелец трябва да разкриват своите идеи за създаване на живот, изпълнен с чувство на приключения и забавления. Когато те отворено споделят фантазиите за своето бъдеще, ще видят дали другият човек отговаря на техните мечти.

Ако се сблъскат със съпротива, значи и след манипулации през един тридесетгодишен брак те няма да променят другия човек. Ако срещнат ентусиазъм и подкрепа значи има потенциал за добра връзка.

Тези хора понякога са така объркани в умствените процеси, че се лишават от връзка със своите тела и сексуалност. Като че ли са се изгубили в дебрите на своя разум. За да слязат долу, на земята, те биха могли да отидат на къмпинг или да се отдадат на друго занимание сред природата. Когато са в естествена среда, това успокоява тяхната "високочестотна" нервна система и им позволява да установят отново естествената си чувственост и ритъм на тялото. Освен това когато гледат на секса като на забавление или на неочаквано приключение, те се обвързват с хората. Понякога мислят, че не привличат подходящи любовни кандидати. Но това се случва, защото не са себе си; за да бъдат приети, са се превърнали в хамелеони. Те използват логиката, за да си намерят романтичен партньор, след това използват способността си да разберат как другият човек мисли, за да създадат изкуствена хармония. Но когато непрекъснато променят идеите си, за да може другият човек да ги приеме, те замъгляват собственото си чувство за това кои са и какво искат.

Взаимоотношения, основани на истината, се поддържат естествено. Само като са себе си другият човек е щастлив и има желание да дава. Взаимоотношения, основани на манипулация, трябва да бъдат поддържани чрез манипулация. Когато тези хора реагират естествено и прямо, онези, които са привлечени от истинската им природа, ще се сближат още повече с тях. Хората със северен възел в Стрелец имат нужда да бъдат с човек, който може да е в синхрон с тяхната истина! И те могат да намерят такъв човек само като са себе си и говорят директно.

 

Лоялност и обвързване

Родените със северен лунен възел в Стрелец се учат, че лоялността не е основана на настройване на един човек срещу друг. Това е временна лоялност, която се разрушава при по-напрегнати обстоятелства. Лоялността наистина означава непрекъсната поддръжка на любимите същества за постигането на целите им и вършене на онова, което казваме, че ще направим. Докато тези хора не се научат да държат на думата си - само защото са я дали - лоялността от страна на другите ще им се изплъзва.

 

Противоречие между честността и измамите

В близките взаимоотношения тези хора се изправят срещу изкушението да използват умствените си възможности, за да променят другия човек. Те се опитват да бъдат тактични, но това е чиста манипулация - и другият човек ще се съпротивлява. Например хората с тази позиция на лунните възли могат да си кажат: "Той е идеален, но трябва да се промени в тази област. Ако мога да го накарам да види живота по различен начин, той ще стане нов човек." Но тази тактика не дава резултати в дългосрочен план. Тя води до неприязън, гняв и загубено време.

Един директен подход работи много по-добре. Например един човек със северен възел в Стрелец може да каже: "Виж, харесвам всичко в теб. Но подходящият за мен мъж трябва да има също и определено качество. Имаш ли желание да го развиеш?" Тези хора имат естествен такт. Те не трябва да се безпокоят, че ще кажат нещо грешно. Предизвикателството за тях е да заемат определена позиция и след това да видят как ще реагира другият човек.

Да бъдат прями не означава да се ядосват на другия човек. Искреността означава, че просто трябва да казват истината. Те трябва да са настойчиви, но не агресивни. Настойчивостта включва да излагат нещата така, както стоят, агресивността включва гнева като мотивация. Агресивността е насочена към другия човек, но родените със северен възел в Стрелец имат нужда да се насочат към своята истина.

Понякога, когато тези хора говорят директно, те стават много емоционални. Струва им се, че са уязвими и техните чувства са много силни, защото са били потискани прекалено дълго. В началото, когато започнат да говорят, тези емоции могат да се излеят заедно с думите. Но това е добре - то ще работи в тяхна полза.

 

Етика и морал

Хората със северен възел в Стрелец виждат всичко от толкова много гледни точки, че трудно се придържат към едно вярване или възприятие като към "свещено". Поради това те може да подведат другите за техните мотиви или намерения. За тях може да бъде въпрос на вземане на решение какво трябва да кажат, за да получат онова, което искат. Те дори може да бъдат недоволни от факта, че другите са били искрени: "Защо той каза това? Беше глупаво! Сега той няма да получи каквото иска. Би трябвало да каже само онова, което другите искат да чуят." Тези хора често не разпознават вътрешната стойност на изказването на истината. На тях им липсва вяра в добротата на живота и ползата от това, че следват естествените закони. Те мислят, че всичко зависи от тяхната способност да побеждават другите чрез изкусните си ходове. Но откриват силата, спокойствието и увереността, които се появяват, когато думите са истинско отражение на вътрешното им същество. Няма нищо за криене, няма причина да бъдат нащрек и няма нужда да използват умствената си енергия, за да прикриват следите си. Те се учат също да вярват в позитивните изходи - ако са честни, ще стане онова, което е правилно.

Когато не действат от позицията на искреността, те често проектират това и върху другите и стават подозрителни към действията и отговорите на околните. Това води до параноя, недоверие и гняв, тъй като приемат, че другите също се опитват да ги измамят и надхитрят.

Честност, Истина, Свобода... тези три енергии са взаимнозависими. Без Честност родените със северен възел в Стрелец никога няма да видят Истината и да получат Свобода. Навикът да бъдат неискрени води до объркване, а когато объркваме другите, накрая сами ставаме жертви на объркаността в собствения си живот. Родените с лунен възел в Стрелец учат, че най-голямата защита срещу нападенията от засада или измамите от страна на другите е самите те да бъдат честни.

 

Продуктивно общуване

 

Слушане

Независимо от факта, че тези хора имат силна способност да разбират другите, те често не се вслушват истински в думите на другия човек. Те биват до такава степен увлечени да споделят своята гледна точка или какво искат другия човек да мисли за тях, че не се създава истинска комуникация или взаимно израстване.

Хората със северен възел в Стрелец имат нужда да създадат по-спокойна атмосфера при разговор. В този процес те ще запазят собствената си истина и в същото време ще насочат интуицията си към думите на другите, за да преценят дали са верни и подходящи. Те са имали толкова много минали животи като учители, че сега имат склонност да се вслушват прекалено за правилността на думите, които хората използват. В този живот, вместо да слушат думите с изострен слух, по-добре е да слушат само с едно ухо, а другото да настроят на честотата на интуицията си. Когато чуват със своята интуиция, а не толкова с логиката си, те наистина ще разберат онова, което се казва, и ще могат да постигнат взаимно подхранваща връзка с околните.

 

Чуване истината на другите

Тъй като тези хора имат трудности да определят собствената си истина, те приемат, че другите имат същия проблем. Но случаят не е такъв. Те се учат да приемат, че онова, което другите казват за своите (и на другите) мотиви, желания, интереси и ценности, обикновено е истина. Истинската комуникация изисква желание да се отиде отвъд логиката към истината, която другият човек предлага. Склонността на родените със северен възел в Стрелец е да свеждат разговора до просто споделяне на предсказуеми думи, вместо да позволят той да бъде средство за по-висшата истина, а това може да доведе до недоразумения във взаимоотношенията.

Мотивът е всичко. Ако мотивът на хората с такова възлово разположение е да слушат и да се сближават с истината чрез размяна на думи, те ще спечелят, а също и другият човек. Когато техният мотив е да покажат интелигентността си и да демонстрират умственото си превъзходство, тяхната спонтанност води до нехайни, болезнени неразбирателства и пропуснати възможности.

 

Откриване на решение

Родените със северен възел в Стрелец имат нужда да видят взаимоотношенията си с другите като възможности да открият по-висши разрешения на техните проблеми, а не като начини да получат един безкраен поток от информация. Въпросите и любопитството не дават резултати за тези хора. Те вече виждат прекалено много възможности. Затова имат нужда да се освободят от желанието да задават въпроси и просто да бъдат отворени за онова, което техният интуитивен процес им показва. На интуитивно ниво те са брилянтни.

Дори и в най-близките приятелства се появяват недоразумения. Ако човекът със северен лунен възел в Стрелец не изразява веднага честно и прямо своите болки и страхове, постепенно ще започнат да се появяват негативни мисли. С течение на времето тези "убийци на връзката” се натрупват и взаимоотношенията започват да се развалят. По този начин родените с това възлово разположение губят приятелства, които биха могли да ги подхранват с енергия през целия живот. Но ако такъв човек искрено изрази онова, което чувства и мисли, неговият приятел има шанс да го приеме, да го разбере по-добре и да го подкрепя. Пречката се превръща в начин да се осъществи по-дълбок съюз.

Тези хора учат, че най-добрите решения идват от смесването на идеите на двама души - едно по-висше възприятие, отколкото двамата човека биха могли да имат поотделно. Истината е енергия, не лично мнение; тя не може да бъде достигната с две концепции, които се борят една срещу друга за да се види коя е правилната. Енергията на истината се достига чрез двама души, които са отворени към идеите си и искат да открият Истината заедно.

 

Социални ситуации

 

Маниери

В резултат на толкова много минали прераждания, прекарани сред обществото, родените със северен възел в Стрелец са станали извънредно чувствителни към мненията на другите и са прекалено пристрастени да вършат нещата по начин, който е социално приемлив. Те много държат на добрите маниери и непрекъснато мислят за социалните норми, за такта, учтивостта и вниманието. Затова не разбират, когато другите се държат грубо, маниерите им са недодялани или просто им липсва познаване на етикета.

Всеки от нас има своя кармична история и само родените със северен лунен възел в Стрелец са имали изобилие от минали животи, прекарани в изучаване на правилата в обществото. Вместо да обвиняват хората, че не познават социалните порядки, те могат да помогнат на другите да се научат да общуват по начин, който да влияе благотворно върху обществото като цяло. Това е дар, който те трябва да споделят.

Например тези хора не искат да поставят никой в ситуация да казва "не" - те искат да бъдат внимателни и разговорите им да бъдат приятелски. Разбират как мислят другите и имат изострено чувство кога е подходящият момент да представят една идея.

Следователно те не разбират, когато хората ги поставят в неудобната позиция и трябва да казват "не". Когато другите ги поставят в такова положение, те мислят, че това е умишлено и непочтено. В действителност другите хора не осъзнават, че са поставили някого в трудно положение.

Родените със северен възел в Стрелец до такава степен чувстват мислите на другите, че могат да преценят когато нещо, което са казали или направили, наранява другия човек и се чувстват зле. Те са внимателни хора и не искат да нараняват другите. Но важно е да вземат под внимание и собствените си чувства. Когато се отдръпнат и не говорят направо, те могат да бъдат наранени. Но когато са искрени (без да нараняват, а просто искрени), те поемат отговорност и за себе си. Само тогава ще могат да помогнат на другите.

 

Какво мислят другите

Хората с лунен възел в Стрелец могат да бъдат несигурни в социални ситуации. Това се дължи предимно на факта, че те са прекалено чувствителни към онова, което другите хора мислят за тях. Те могат да се чувстват вътрешно спокойни и щастливи след като са прекарали известно време сами. И тогава, след като са прекарали една вечер в разговор с някой друг, се прибират в къщи, препълнени с мисли за това, което другият човек е казал, какво е имал предвид, как се е отнесъл към тях - и всички възможни скрити послания. И те започват да се саморазрушават, сурово осъждайки се за това какво мислят, как другите гледат на тях и след това се затварят, отдръпват и решават никога да не излизат отново.

Социалните взаимоотношения могат да наранят тези хора, когато те позволят на умовете си да работят прекалено.

Например имах клиентка с такава възлова позиция и тя ми разказа за нещо, което било непрекъснат източник на тревога за нея. Всеки ден тя ходела в кафенето до нейния офис, поръчвала си голяма чаша топла вода и плащала пет цента за нея. Тъй като храносмилателната й система била много чувствителна, тя предпочитала да пие само топла вода. Всеки ден едно и също младо момиче на щанда я поглеждало по начин, който тя интерпретирала като неприязън. Накрая моята клиентка попитала: "Имате ли някакви проблеми с моята поръчка? Имам впечатление, че тя ви тревожи, и искам да знаете, че не мога да пия нищо друго освен топла вода, така че това е всичко, което мога да си поръчам." Момичето широко се усмихнало и казало: "Не ми създавате никакви проблеми!" И моята клиентка най-сетне се почувствала спокойна.

Когато родените със северен възел в Стрелец най-накрая кажат какво мислят в подобни ситуации, те почти винаги откриват, че онова, което са приемали лично, всъщност с отражение от настроението на другия човек и липса на осъзнаване как ги приемат околните или бягство от хората, поради тяхната чувствителност. Хората с лунен възел в Стрелец трябва да предприемат директен подход, който им позволява да поддържат собствената си искреност. В процеса на приемане на своята уязвимост те стават неуязвими и вече не са жертви на чуждите мисли.

 

Придобиване на по-широка гледна точка

Родените със северен възел в Стрелец са горди, че могат да виждат нещата от гледната точка на всеки - но това ги влудява. Те толкова силно усещат как другите ги приемат миг след миг, че се затварят, защото се чувстват прекалено уязвими. Макар че изглеждат приятелски настроени, много пъти те се затварят от страх, че другите ще ги съдят.

Тези хора трябва да се отдръпнат от ситуацията и да видят цялостната картина. След като веднъж разгледат нещата от по-широк ъгъл, те могат да използват своята сила и с думи да кажат онова, което ще накара другия човек да се чувства по-добре. Например отдръпването встрани и осъзнаването на държанието на младото момиче в кафенето е щяло да накара моята клиентка да каже: "Предполагам, че сте доста заета по обяд” което би показало, че тя разбира ситуацията, в която се намира сервитьорката, и така да се установи връзката, която моята клиентка търси.

Няма никой с по-добри възможности от тези хора да създаде мисловна лекота, спокойствие и чувство на приемане. И когато правят това в нужния момент с другия човек, печелят не само те, но и цялата планета. Те са използвали силата си в комуникацията, придобита в минали животи, за да помогнат на своя близък. Това не е живот, в който трябва да ограничават обхвата на своите интереси към хората в непосредствена близост. Те са тук, за да възстановят позитивното съзнателно отношение към всеки по пътя си.

 

Противоречие между думите и тяхното значение

Тези хора често мислят, че имат трудности с думите и общуването. В действителност те комуникират много добре; но често се чувстват като на война. Тъй като са толкова точни с думите и съзнават мислите на другите хора, те се надяват да намерят подходящата дума, която ще бъде на езика на друг човек, както и точно да предадат какво имат предвид.

Очевидно преминаването през подобна умствена гимнастика в процеса на най-обикновен разговор е доста тежко.

Родените със северен възел в Стрелец не разбират, че повечето хора се изразяват с по-малко прецизност. Другите са по-малко загрижени за думите и може би по-нехайни - повече съсредоточени просто да изразят какво се крие вътре в тях Но думите са важни за родените с лунен възел в Стрелец. Те имат склонност да ги възприемат прекалено директно и да пропускат значението. Те дори могат безкрайно да прекъсват и поправят другия човек, който изцяло загубва мислите си - и така да го объркват! Тези хора не се опитват да му се противопоставят като променят думите му; те се опитват да общуват.

Понякога родените със северен възел в Стрелец се хващат за една дума, която другият човек е използвал, и започват да размишляват: "За какво говори този човек ..." и продължават да разсъждават какво означава тя за тях. Когато една дума ги впечатли, те трябва да попитат другия човек какво точно иска да каже. Това им помага да се настроят на неговата честота и да поразхлабят хватката, с която са се вкопчили в тази дума. Макар хората с тази възлова позиция често да са високо интелигентни, тяхната пристрастеност към точните думи може да отслаби интелекта им и да превърне разговорите с тях в мъчение за другите. Те трябва да виждат отвъд думите, да съзират значението на казаното.

 

ЦЕЛИ

 

Изграждане на балансиран живот

Вяра и разбиране

Родените със северен възел в Стрелец се учат да вярват на себе си и на вътрешното си разбиране за истината. Те притежават един нерационален вид знание - интуитивно чувство за истината в дадена ситуация. Тъй като не е реално, те често се колебаят в своите заключения и способността им да вземат решения се парализира. Но когато вярват на логиката си като на точен барометър за ситуацията, те обикновено губят. А когато вярват на вътрешния си усет почти винаги печелят.

Хората със северен възел в Стрелец се тревожат за реакциите на другите към всеки свой ход. Те пренебрегват интуитивното си знание и правят това, което би задоволило всички останали. Предизвикателството им в този живот е да се придържат към онова, което чувстват, и да предприемат подходящи действия, основани на интуицията. След като веднъж са взели решение, хората идват при тях, за да ги подкрепят и да им дават сила - толкова е просто! Родените с лунен възел в Стрелец имат толкова усложнени умове, че за тях е предизвикателство да пренебрегнат своята логика и вместо това да повярват в простотата на интуицията си.

Тези хора са силно мотивирани да помагат на другите. Но те трябва да разберат, че в този живот могат да бъдат от най-добра помощ, когато споделят с околните онова, което интуитивно получават, и позволят на себе си да бъдат канал, по който се предават резултатите от този техен дар. Затова трябва да стоят настрана от своето его и склонността си към премисляне. Докато техният мотив е чист, родените с лунен възел в Стрелец могат да вярват на вътрешното си знание за всяка ситуация.

Ако определят мотива на другия човек, това ще им помогне да разберат кога да бъдат отворени към неговата гледна точка и кога да бъдат предпазливи. Какви са нуждите и желанията на другия човек? Какво смята той, че е важно в живота? Например, ако другият човек мисли, че имиджът пред обществото е важен (притежаването на повече пари или вещи от съседите, одобрението на околните), тогава всичките му идеи ще отразят възприятията му за това как да успее в материалния свят. Ако ценностите на родения със северен възел в Стрелец са различни, той може и да не научи много от идеите за истината на другия човек.

Хората с лунен възел в Стрелец трябва също да се запитат. Кой е конкретният мотив за връзката на този човек с мен? Дали иска да ми помага и подкрепя, или просто търси да чуе още едно мнение за своите идеи? Когато тези със северен възел в Стрелец се вслушат в своята интуиция, те могат да почувстват мотива на другия човек: ако той е да помага и подкрепя, тогава в тяхна полза е да позволят истината на другия човек да стигне до тях.

 

Честност

Абсолютната необходимост да живеят честно може да бъде труден урок за родените със северен възел в Стрелец. Те са свикнали прекалено точно да преценяват своята позиция като вземат предвид всички гледни точки и е много лесно да пренебрегнат искреността от обвързването и истината на собственото си същество и да действат от тази позиция независимо от последствията. Това може да бъде трудно, защото тези хора много често си проправят път като показват пред хората добри маниери, използват такта си и говорят онова, което другите искат да чуят.

Но за да стане животът им по-добър, те трябва да се ангажират с моралните принципи. Така както никой не може да пренебрегне закона за гравитацията, без да падне, тези хора не могат да пренебрегнат духовните закони, без да изпитат болезнените последствия. Затова в тяхна полза е да се запознаят с духовните закони, които действат на Земята, и да се съобразяват с тях, вместо да им се съпротивляват. Хората със северен възел в Стрелец също учат, че последствията от лъжите винаги са разрушителни. С тях те могат да имат временен успех или да оставят трудна ситуация непроменена - но това само отлага срещата с резултат, основан на истината. Това отлагане дори може така да разруши ситуацията, че тя да стане непоправима. Истината, която лежи в основата на всички обстоятелства, винаги е ключът към промяната, възобновения растеж и по-голямата жизненост; и това е единственият начин да се постигне естествена съвместимост.

Родените с лунен възел в Стрелец откриват, че дори и в най-земните неща лъжата във всичките й форми представлява разрушение на по-висш, универсален закон. И накрая резултатът от нея е липса на яснота за собствената ти природа, недоверие от страна на другите, изолация и безпокойство. Временното благополучие, което лъжата осигурява, не е истинско разрешение и вместо това води към повече лъжи, повече объркване и занижена лична сила. От друга страна, когато се говори с любов, искреност и загриженост, това създава подобно отношение и у другия човек, като дава сила и на двамата да бъдат себе си по начин, който ги води към по-голяма интимност.

Да бъдат от полза там, където могат, е присъщо за хората с тази възлова позиция. Те могат да се справят с много информация и да правят много неща наведнъж, затова са като масло в колелото, което помага нещата да се движат гладко.

Тяхното желание да помагат трябва да бъде концентрирано върху това да останат верни на гласа в себе си, вместо да се вслушват във всички останали гласове, които ухото им долавя. Те трябва да спрат да се тревожат какво мислят другите и просто да правят онова, което смятат, че е правилно. Като се превърнат в образец, те по-добре служат на другите чрез своето собствено изразяване на висшата сила. Нахлуването на истината в ежедневието им е ключов урок, който родените със северен възел в Стрелец учат; и докато учат, те обучават другите.

Чрез директното изразяване на онова, което чувстват, че е истина, те действат в съзвучие с по-голямата картина, която могат и да не разбират, но чувстват, че е правилна. Опитът им е показал, че другите не реагират така, както очакват, след като веднъж вземат становище. Затова те биха могли също да се обвържат със силата и защитата, която им дава изречената истина - да бъдат изразители на онова, което чувстват, че е правилно, и да наблюдават как се разгръщат събитията около тях. Те ще открият, че вярата добавя много приключенски дух в техния живот!

 

Духовната пътека

Тези хора са прекарали много животи, в които са гледали на нещата от различни гледни точки, че често са наивни и тесногръди, без да виждат достатъчно далеч, за да осъзнаят последствията от своите действия. Те се чувстват лишени от духовност: липсва им радостта, вярата и значимостта, която другите имат. В това прераждане работата на родените със северен лунен възел в Стрелец е да се свържат със своята духовност и да се движат по духовната пътека.

За да възстановят духовната си връзка, те трябва да работят за поддържане честността и морала - като поставят на първо място Истината, вместо да изпадат в изкушение да манипулират и хитруват. Когато се движат по духовната пътека, вярват и следват принципите на истината и честността в ежедневието си, целият свят ги подкрепя и те привличат към себе си истинското щастие.

 

Съзнание

Родените с лунен възел в Стрелец виждат всичко като гледна точка и затова са склонни да не приемат искреността като нещо абсолютно. Ако се изкушават да предприемат действия за лична облага на гърба на някой друг, тяхното съзнание ще ги предупреди: "Не, не прави това. То не е правилно.” Но тогава могат да използват логиката си, за да видят практичността на този изход: "Не ми се струва, че това е подходящото нещо, което трябва да се направи. Но ако не го сторя, може да се случи това или онова. И всъщност, то не е чак толкова лошо." Като разгледат ситуацията от няколко гледни точки, те губят поглед върху истинската същност и накрая намират оправдание за едно решение, основано на личния интерес.

Истината не е гледна точка; ако родените със северен възел в Стрелец действат срещу гласа на своята съвест, те винаги губят. Те губят връзката със своята духовна същност - защото тяхното решение затваря вратата за правилното вътрешно усещане. Те също се излагат на неочаквана материална загуба, тъй като отново могат да изпаднат в същата ситуация. Не могат да очакват да получат благодатта на духовното спокойствие, ако не живеят според принципите на истината всеки ден.

Те ограбват себе си и пречат на божествената защита, когато вредят на другите, защото не се подчиняват на своето съзнание. Когато обърнат гръб на истината и не изберат правилните действия, те остават отворени за проява на негативна енергия. Отрицателни неща, които като че ли не са свързани със стореното от тях, започват да поразяват техния живот. Те могат да се сблъскат с неочаквани финансови загуби, предателства, дори обществена неприязън; спешните случаи и кризите следват една след друга. Други последствия от пренебрегването на тяхното съзнание включват обща тревога и безпокойство - чувство, че "не всичко е наред".

Тяхното спасение лежи във връщането към духовната пътека и обещанията - на по-дълбоко ниво - и към следване гласа на собствената им съвест и интуиция. За тези хора лоялността към истината е жизненоважна, за да се освободят от повърхностността и да възвърнат моралната си и духовна сила. Те знаят, че когато последователно прилагат принципите на истината и честността в личния си живот, ще се сдобият със спокойствието на ума, което търсят. Когато изберат подходящите действия, за да постигнат желаните резултати, те стават достойни да получат най-големите дарове, които животът може да им предложи.

 

Ангажименти

Родените със северен възел в Стрелец са имали толкова минали животи, в които са вземали решения, от които са печелили временно, че са свикнали с краткосрочен поглед върху нещата. Но ангажираността - да удържиш на думата си без значение за какво става въпрос - създава морална сила, която ще доведе до спокойствие и радост. Тези хора могат лесно да убедят себе си да нарушат дадената дума като видят алтернативната гледна точка, която оправдава тяхното поведение.

Ангажиментът не означава да останеш с нещо (работа, връзка и т.н.), ако то стане разрушително или лишено от жизненост. Ангажиментът означава да бъдат прями за своите намерения и ако ситуацията се промени, откровено да споделят това с другия човек. Главното е ангажираността да следваш собствената си искреност - това е ангажимент към истината.

Хората със северен възел в Стрелец се учат да държат на своята дума. Ако обещаят да направят нещо или да бъдат някъде в определено време, те трябва да се придържат към уговорката сякаш животът им зависи от това. И в известен смисъл е така. Когато те удържат на думата си 100 %, тя придобива сила. Всяка пукнатина в честността им води до загуба на сила и Вселената оттегля своята подкрепа. Ако винаги поддържат своите ангажименти (или съобщават предварително, когато не могат да направят нещо), другите ще започнат да подкрепят хората с това разположение в тяхното търсене. Те се учат на лоялност. Много е просто: тяхната радост и спокойствие лежат във вървенето по права и тясна пътека.

 

Настройване на честотата на духовните водачи

 

Противоречие между спонтанността и импулсивността

Хората с лунен възел в Стрелец имат по-голям успех, когато се вслушват във вътрешните си реакции. Например, когато външната среда им помага да вземат едно решение, тяхното вътрешно знание веднага ще каже "да" или "не". Те не винаги разбират, че някой ги насочва, но имат особена връзка със своите водачи - тяхното лично чувство за висшата сила ясно им показва посоката, която трябва да следват. Понякога чувстват, че направляването отсъства, но всъщност те просто го блокират. То винаги е до тях, когато успокоят своите умове, настроят се да го чуят и се вслушат за отговора.

По пътя към тяхното приключение духовните истини и проникновения ще се разкриват пред тях и те ще могат да започнат да ги прилагат в ежедневието си. Може и да не им се струва, че тяхната пътека е много логична и от време на време да се чувстват глупаво, че следват техните напътствия без предварително планиран маршрут. Понякога тези напътствия могат да ги накарат да тръгнат в неочаквана посока и да изживеят нещо, което не могат да предскажат - но когато ги последват, те печелят.

Тези хора се учат да правят разлика между импулсивността и спонтанността. Когато действат спонтанно, те губят. За тях импулсивността може да бъде обсебваща. Когато позволят на своите умове да доминират, особено ако са водени от страх за това как ще се промени ситуацията, те се чувстват принудени да направят нещо, за да спечелят спокойствие на ума. Но тук мотивът определя резултатите. Когато опитат да променят гледната точка на другия човек, така че да могат да получат каквото искат, тогава импулсивните действия водят до по-малка сигурност за тях.

От друга страна, спонтанността е липса на обсебеност - това означава да бъдеш свободен да действаш, без да мислиш.

Спонтанността е в съзвучие с истината, зад нея няма манипулация. Спонтанните хора споделят своята истина на момента, без страх, без участие на егото или съзнателен мотив, който да ги води. Когато тези хора реагират на една ситуация по този начин, те винаги предприемат правилни действия или казват думи, които са от най-добър интерес за тях. Също така те се сдобиват със спокойствие на ума, защото знаят, че действието им не е предизвикано от някакъв скрит план. В резултат на чистотата на техния мотив те могат да вярват, че дългосрочните резултати ще бъдат от най-голяма полза за всички засегнати.

 

 

Духовна обвързаност

В миналите животи родените със северен възел в Стрелец са се осланяли на обществения разум - част от тяхното мислене, което им казва как да оцелеят в рамките на обществото. След много минали прераждания, в които са губили себе си в мислите на другите, те са дошли в това прераждане, без да знаят какви са техните идеали. В известен смисъл това е от полза за тях. Те нямат предварителни вярвания и следователно са отворени за идеи от висшия или интуитивния разум. Но изобщо не са свикнали да вярват на този дар - духовното водачество.

В този живот те имат такива невероятни психични и интуитивни дарби, че могат да помагат на другите дори професионално, ако искат. Те са естествени канали за истината. Родените с лунен възел в Стрелец могат да бъдат несравними в разчитането на картите Таро. Посланията на картините, комбинирани с естествената им умствена флуидност, могат да ги насочат към нови, съзидателни начини на виждане на живота.

Тези хора също имат талант да стигнат директно до духовните водачи. Когато казват "Добре, това е, което искам", и започнат да следват своята определена цел, тогава са на правия път. Тяхната работа е да позволят на вътрешното си чувство да ги води право към целта. Например те могат да решат, че търсят активен социален живот и щастлива романтична връзка и тогава един приятел казва: "Искаш ли да отидем на едно парти в събота вечерта?” Ако почувстват прилив на енергия, това е начин на водачите да им кажат, че това парти ще им помогне да постигнат целта си.

Но след това хората със северен възел в Стрелец започват да премислят: "Добре, хората, които ме поканиха, ще поканят други хора, които в никакъв случай не са романтичните кандидати. И освен това един друг приятел ме покани на кино в събота вечерта. А и нямам подходящи дрехи, затова, дори и да срещна някого, вероятно нищо няма да се получи, защото няма да изглеждам добре." След подобна сложна умствена гимнастика, те не отиват на партито. По-късно започват да се оплакват: "Никога не получавам онова, което искам!"

Премислянето за тях се равнява на сигурна загуба!

Когато духът им спонтанно се повдигне, тяхната работа е да следват това ентусиазирано чувство, тяхното интуитивно "Да!" - независимо какво казва разумът им. За тях е приключение да видят къде ще ги заведе пътеката, ако следват щастливото си чувство. По този начин те позволяват на водачите си да им помогнат за реализиране на мечтите.

Тези хора са заобиколени от духовни водачи и ангели хранители. За тях това не е живот, в който трябва да правят всичко сами. Те получават информация от по-висше естество и напътствия чрез интуитивния си процес, затова за тях е съвсем нормално да бъдат нелогични в този живот - да се осланят по-скоро на чувствата, а не толкова на съзнателния ум.

Хората с лунен възел в Стрелец са прекарали толкова много време да разчитат мислите на другите, и сега трябва да обърнат внимание на своите духовни водачи! Работата на техните водачи е да ги направляват към онова, което ще ги направи щастливи - а те непрекъснато подценяват насоките, които им се дават. Водачите могат да виждат много по-далеч от тях, затова те имат по-големи възможности да подредят всичко по подходящ начин - но след известно време родените със северен възел в Стрелец започват да следват своята логика, вместо да се изпълнят с чувството на щастие, което водачите им дават! Ако тези хора не следват своята интуиция, техните водачи не могат да им помогнат и да им дадат онова, което искат. Но може да бъде толкова лесно: всичко, което трябва да направят, е да следват чувството си за приключения и интуитивното си знание - и радостта ще ги намери.

 

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН

Музиката има уникална сила емоционално да ни подкрепя при поемането на рискове, затова съм написала изцелителна песен за всяка група хора с еднаква позиция на лунните възли по зодиакален знак, която да помага на енергията да се насочи в положителна посока.

 

Вяра

Стиховете на тази песен съдържат послание, което е предназначено да помогне на родените със северен лунен възел в Стрелец да придобият самочувствие и да ги окуражи подсъзнателно да повярват, а това е необходимо за да следват вътрешния си глас, вместо своя ум. След като се научат да вярват в позитивните духовни сили, които ги заобикалят, те се свързват отново със спокойствието на ума, което са търсили.

 

Избрани стихове:

 

Сега съм тук и изобщо не беше трудно.

Да се превърна в това, което виждам,

защото вярвах на сърцето си.

И то е много повече от думите -

но аз трябваше да дам моя дял.

Връщайки се назад, аз си спомням,

че най-трудно от всичко.

Беше да рискувам цялото си същество.

Нужна ми беше толкова вяра...

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme