Facebook Страница

Северен възел в Скорпион

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В СКОРПИОН

и Северен възел в Осми дом

(и Слънце в Телец)

 

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете свои скрити дарби и таланти.

Самодисциплина

Избиране на конструктивна промяна

Освобождаване от всичко, което води до застой и липса на енергия

Освобождаване от ненужните вещи

Наслаждаване на нещата, без да е необходимо да ги притежавате

Приемане на подкрепа от другите (идеи, пари, възможности)

Наслада от високорисковите ситуации, които ви карат да се чувствате живи

Осъзнаване на чуждата психология (желанията, исканията, нуждите и мотивите на другите)

Отвореност към партньорство, подкрепа и обединяване на сили с другите

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Качества, от които трябва да се освободите

 

Работата по намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне да направите живота си по-лек и радостен.

Пристрастеност към удобството и нежелание за промяна

Желание да притежаваш

Прекалена склонност към натрупване и собственост

Премисляне на минали решения

 

Упоритост

 

Обърканост вследствие на сексуални апетити.

 

Непрекъснато правене на нещата по един и същ начин (най-трудният), макар другият да е по-лесен.

 

Съпротива на промяната и на чуждите мнения.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Ахилесова пета/Капанът който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на родените със северен лунен възел в Скорпион е удобството. ("Целта на живота ми е да се чувствам удобно; нуждая се от много вещи, за да оцелея.") Това може да ги въвлече в капана на безкрайно желание за натрупване. ("Когато накрая имам достатъчно пари и вещи, аз ще се чувствам добре и ще мога да се свържа с другите.") Подобно мислене води до застой на всички нива: материално, физическо, умствено, емоционално и духовно. Опитът в живота е показал на хората със северен възел в Скорпион, че те никога не получават достатъчно, за да се чувстват удобно при правенето на промени, които ще добавят виталност в техния живот. Родените с лунен възел в Скорпион трябва да рискуват да загубят настоящото си удобство, за да постигнат по-висока степен на сила и жизненост.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да имат достатъчно пари и лична собственост, за да си мислят, че могат да си позволят да се свържат с друг човек и да чувстват, че имат достатъчно за задоволяване на всичките нужди. В определен момент те просто трябва да се освободят от тревогата за себе си и да вложат цялата си сила в партньорство. Когато накрая се свържат с друг, връзката, която взаимно им дава сила, може да ги направи богати!

 

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е пари. Те искат да натрупат достатъчно финансово състояние и материални вещи, за да спечелят чувство на удобство и стабилност и да започнат да живеят истински. За да постигнат това, те трябва да имат желание да бъдат партньори с другите, да откриват онези, които имат подобни стойности и източници (пари или талант), които да споделят с тях.

Ако родените със северен лунен възел в Скорпион използват своите таланти, за да подсилят енергията на партньорите си и истински се свържат с другите в тим, вместо да поддържат чувства на разделение (моите пари/твоите пари, моите ресурси/твоите ресурси), резултатът може да бъде една по-голяма финансова възвръщаемост и за двете страни. Като не действат сякаш изпълняват договор, водени от разбирането, че ще получат процент от печалбите, родените с лунен възел в Скорпион ще могат да се концентрират върху увеличаване енергията и силата на техните партньори по такива начини, че чувствата на другия човек да увеличат успеха на тима. Когато става въпрос за финансови ангажименти, хората със северен възел в Скорпион ще направят по-добре, ако питат своите партньори кое ще бъде честно, защото другите ги ценят повече, отколкото те ценят себе си.

 

Таланти/Професия

Тези хора могат да бъдат невероятни редактори, тъй като имат способност да се вмъкнат в умовете на другите, да разпознават техните намерения и да осветляват въпроса по ясен начин. Те имат талант да подобрят проектите и бизнеса на околните и когато правят това, другият човек щедро им се отплаща. Това може да бъде особено силно изразено, ако работят с парите на другите - като например в банковото дело, застраховките или инвестициите. Те са също и отлични психолози (като помагат на другите да се променят, те могат също да се променят). Тези хора ще се справят добре и като съветници по инвестициите или в други сфери, които изискват навлизане в детайлите.

Родените със северен възел в Скорпион имат вътрешна дарба да бъдат старателни и решителни, което може да доведе до трайни резултати. Когато използват даровете си от миналите животи като средства за постигане на стабилност в кризисни ситуации, тяхната зависимост създава среда, която е удобна и безопасна за всички засегнати. Но ако започнат работа в професии, в които не може да има промяна и това изисква те да не израстват, а само да поддържат някого, разбиранията им скоро ще закостенеят и те могат да се объркат, а животът им да се лиши от виталност. Те са по-добри в професиите, които са ориентирани към проблемите или включват непрекъсната промяна и развитие, тъй като това им носи вълнение и потенциал за лична еволюция.

 

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Скорпион

"Ако избера промяната, това ще увеличи жизнеността ми."

"Когато избера енергизиращата промяна, аз печеля; когато избера застоя, губя."

"Алтернативата на промяната е застоят."

"Когато давам сила на другите, те могат да видят моята стойност."

"Когато се вгледам дълбоко в ценностите и мотивите на другите, аз зная на кого да вярвам."

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ЛИЧНОСТ

 

Минали животи

 

Строги и ограничаващи ценности

Хората със северен лунен възел в Скорпион са дошли в това прераждане със строги идеи от миналите животи за това какво трябва да правят, за да се чувстват добре - което е много тежък товар за тях.

Повечето бебета се раждат голи, но не и тези хора! Хората с тази възлова позиция сякаш са родени с десет ризи, четиринадесет пуловера, дванадесет чифта панталони и половин дузина палта. Те носят всичките товари от миналите си животи със себе си и това ги кара да вървят през живота много по-трудно, отколкото трябва. Първото предизвикателство за тях в този живот е да оставят нещата да се развиват по своя път. В противен случай прекалено многото материални вещи, неразумната пристрастеност към ценности от минали животи и нежеланието да се свързват с другите може да ги доведе до застой.

Те имат нужда да се отварят към енергията в живота и да изслушват идеите на другите. Когато някой каже: "Виж, това палто не е красиво. Ще бъде много по-добре да го свалиш и да облечеш друго", техният първи инстинкт е да се вкопчат за онова, което имат. Но ако послушат и изхвърлят това палто (старата ценност), ще им стане много по-леко. Ако те се вкопчат в една ценност и нивото на тяхната енергия започне да се движи надолу, значи това е нещо, от която трябва да се освободят.

Например, ако според ценностите на тези хора всяка сутрин, когато станат, трябва да запалят свещ и да докоснат всеки ъгъл на спалнята, преди да започнат деня си, този ритуал може да ги обърка. Идеите от миналите им животи за това как трябва да бъдат нещата може да ги накара да се вклещят в една ситуация. Но те се учат да разграничават, че тези ценности нямат стойност и всъщност пресушават тяхната енергия.

Те могат да направят две неща, които да им помогнат да се освободят от това си качество: първо, трябва да преосмислят ценностите и идеалите, които ги задържат - ценности във връзка с работа, религия, взаимоотношения, собствена стойност, етика, творчество, семейство, цели и т.н., а също така и какво трябва да правят хората. Когато си мислят:

"Трябва да направя това, за да бъде всичко наред", и изпитват чувство на тежест, могат да се освободят от тази идея и да се почувстват по-добре. Второ, те трябва да проявяват по-голям интерес към стойностите на другите хора. Имат нужда наистина да слушат какво мислят околните, че е важно, тъй като те могат да им предложат ценни перспективи, които да им дават енергия и да ги освобождават от товара.

Родените със северен възел в Скорпион също печелят като помагат на другите да постигат целите си, защото този процес показва какво мисли другият човек, че е важно за тях. В този живот другите често имат по-ясно чувство за ценностите на тези хора, отколкото самите те. Ето защо тяхната работа е да помагат на другите да създават реални резултати, а те знаят от какво се нуждаят хората със северен възел в Скорпион, за да правят това.

Когато дават сила на другите хора и им помагат да осъществяват мечтите си, последните им отвръщат като ги подхранват с енергия, която им позволява да се променят и развиват. Те имат нужда да позволяват на другите хора и на техните ценности да им помагат да се разширяват отвъд границите на малкия си свят в същността на настоящето.

Родените с лунен възел в Скорпион могат дори да се пристрастят към духовни ценности по начин, който ги води към ограничаване вместо към израстване. Например нека приемем, че тези хора ценят честността, искреността и лоялността. Подобни стойности винаги са правилни, когато ги практикуваш тук и сега. Но ако хората с това разположение останат на една работа в продължение на двадесет години и тя сериозно започне да потиска жизнената им сила, те не са лоялни към себе си. Дори техните духовни ценности трябва да бъдат пренастроени към момента. Какво е лоялността? Лоялността означава да бъдеш верен на най-съкровената част от себе си, а тя може да се променя с течение на живота.

 

Далновидност

За тези хора ще бъде от полза, ако не са едностранчиви и прекалено съсредоточени към една гледна точка. След като веднъж определят своята цел, те имат нужда съзнателно да подходят към даден проект или задача, като разширят своя поглед. Когато позволят на другия човек и различни творчески стилове да вземат участие, усилията им са по-приятни и забавни. Тогава в цел се превръща и това да се наслаждават на близките взаимоотношения, да се свързват с другите, за да постигнат общата цел. Това помага на хората със северен възел в Скорпион да поставят ударението на хората, които участват, а не на задачата.

Ако не експериментират съзнателно и не се стремят да разширят погледа си, могат да бъдат до такава степен вързани само с един начин, по който да правят нещата, че си създават чувство на принуда като се стремят да осъществят нещо по определен начин. Те страдат повече от всички останали, тъй като това води до невероятно количество работа, която трябва да свършат.

Ключът е да започнат да съзнават своята склонност към едностранчивост. След като разберат какво правят, те могат да спрат, да поемат дълбоко въздух, да разширят своето мислене и да видят, че може би пътят, който са избрали, в края на краищата не е толкова важен.

За да преодолеят тази своя склонност, са необходими много усилия. Наистина е трудно да излязат извън емоционалното си пространство - където се опитват да докажат, че техният път е правилен - и да навлязат в пространство, където трябва да се вслушват в другите.

Това е нов подход; но след като веднъж започнат да се концентрират върху мотивите на другите хора, техните нужди и желания, те имат повече талант, отколкото хората от която и да е друга възлова позиция да комбинират усилията си с другия човек, за да създават повече сила и жизненост и за двамата.

 

Чувственост

Родените със северен възел в Скорпион са имали много минали животи, в които са се чувствали удобно и приятно; на тях не им е чужда чувствената страна на живота. Тази склонност от миналите животи може да доведе до прекалена употреба на храна, напитки и натрупване на вещи. Поради тяхната инстинктивна склонност да се отдават на чувствената страна на живота, те мислят, че ако в нещо се чувстват добре, то винаги когато го правят, ще се чувстват добре. Но в това прераждане подобна идея не дава резултати. За тези хора повтарянето на удоволствията води до товара от натрупването - независимо дали става въпрос за вещи, килограми, работа, или застой.

Например те смятат, че ако харесват определен вид раци, могат да ги ядат без ограничения. Или ако става въпрос за добро вино или уиски, могат да го пият вечно. Накрая единственият начин да обуздаят своите чувства е да елиминират излишествата и да разберат, че последствията в дългосрочен план не си струват моментното удоволствие. За тези хора няма среден път - въпросът е изцяло да се откажат от нещата, които им пречат, и да не започват отново. Техните чувствени и физически удоволствия трябва да бъдат заменени от самодисциплина, за да увеличат силата си.

Понякога е необходима една външна криза, за да ги накара да променят крайните си навици. Например, ако те имат опасения по отношение на сърцето си, могат веднага да преминат на подходяща диета. Така те се отдават на нова привичка, но здравословна.

Тези хора извличат истинско удоволствие посредством всичките си физически сетива: докосване, вкусване, помирисване - те са родени настроени на честотата на Майката Природа и физическата реалност се грижи за тях. Ето защо те често обичат градинарството: харесва им да работят с ръцете си и изпитват удовлетворение от връзката си със земята. Те придобиват чувство на спокойствие и радост, когато се докоснат до енергията на природата, вместо да се съсредоточават в картините в съзнанието си за това как нещата трябва да се развиват. Когато започнат да осъзнават от какво се нуждае всяко растение, за да вирее, и му го доставят, това ги учи колко ценно е да се настройват на честотата на енергията извън тях самите, за да определят личните си нужди.

 

"Моят начин: най-трудният начин"

 

Осланяне на себе си

Родените със северен възел в Скорпион са работили усилено в миналите животи: фермери, собственици на земя и строители. Това са били прераждания, в които оцеляването е зависело от тяхната самоувереност - да си проправят собствения път и да строят онова, което са мислели, че е стойностно. Те са си проправяли път с помощта на собствени усилия; вещите и натрупването на благосъстояние са били награди -доказателство за стойността им.

Тези хора са били майстори в строителството. Затова в този живот подхождат към всичко от позицията на строителя - бавно и постепенно, без да пропускат нито една стъпка. Те имат пристрастеност към гордостта от свършената работа, към старанието и вършенето на нещата "по техен начин, по най-трудния начин", за да бъдат сигурни, че в резултат ще се получи точно онова, което искат. Макар че този подход е давал резултати в миналите животи, в това прераждане той ги обърква и намалява техния прогрес до степен често да се отказват - тази задача се оказва прекалено трудна за тях.

В миналите животи благосъстоянието, вещите, изобилието на храна и материалният комфорт са били техни цели. За да се съсредоточат върху посрещането на материалните нужди на семейството, те е трябвало да настроят своята чувствителност на вълната на психологическите си нужди. Те са развили навика да мислят само върху задачата, която стои пред тях.

Тяхното чувство за собствена значимост е било основано върху онова, което са правили, не кои са като индивиди, иронията е, че в този живот, истинският материален успех няма да дойде при тях, докато не се свържат с партньора си В миналите животи те са построили онова, което са мислили че е било важно, но сега трябва да строят онова, което е полезно за обществото. За да го постигнат, те трябва да се свържат с другите. На тях не им е позволено повече да действат сами, тъй като това ще увеличи чувството им за изолация слабост и застой.

Макар че в миналите животи тези хора не са забелязвали ценността на околните, сега тяхното предизвикателство е да видят силите и талантите на другите и да се свържат с тях, за да си дават сила взаимно. В това прераждане за тях е предвидено да се освободят от съпротивата си към партньорството и споделянето на ресурсите. Те се учат как да смесват силата си с тази на другите, да зареждат енергийно техния живот и да правят пътя си по-лек. Те могат да възвърнат силата си, като бъдат подкрепяни от тези, които сами за себе си имат сила, и като събират съзнателно материални и духовни ползи от взаимната обмяна на енергията.

 

Ориентиране към работата

Хората със северен лунен възел в Скорпион са много твърди: "Моят начин, най-трудният начин." В този живот от другите хора се очаква да им дават нови идеи, материали, пари и т. н., за да ги подкрепят. Но те не искат помощ. Дори и в простите неща, като косене на ливада, те имат свой собствен стил. Те правят живота си по-труден, отколкото трябва да бъде; в определен момент могат да си мислят "няма друг начин", но накрая се чувстват изтощени.

Макар че обикновено не го съзнават, тяхната крайна ориентираност към работата може да пречи на хората около тях. Те се учат да откриват начини, които дават сили на другите и помагат да се развият творческите им способности. Например, ако учат дъщеря си да прави сладкиш и й позволят да го стори както си знае, това дава на детето възможност да развие своите способности, да приложи творчество и да спечели увереност в собствените сили.

Творчеството е енергия. За да иска човек да вложи енергия в нещо, трябва да чувства, че проявява творчество и може да направи нещо по собствен начин. Тази идея е нова за родените със северен възел в Скорпион. Вместо да мислят за творчеството на детето, те обикновено се концентрират върху: „Ние трябва да свършим тази работа, да направим сладкиш и, разбира се, човек винаги трябва да следва рецептата, и да използва подходящи съдове и т.н." Тяхната съсредоточеност е по-скоро върху задачата, отколкото върху човека. Сега те се учат да се концентрират отново върху човека и как да го подкрепят при развиването на увереност да се справи със задачата, която има пред себе си. Наградата от прехвърлянето на фокуса от задачата върху човека е огромна.

 

Приемане на помощ

Тези хора са имали много минали животи, в които оцеляването е било физически трудно за тях, затова в настоящото прераждане може да се чувстват удобно с мисълта, че животът е дълъг и труден, в него следват постижение след постижение, защото подсъзнателно са свикнали с това. Но то не е вярно, макар че така изглежда. Хората с лунен възел в Скорпион имат нужда да се чувстват удобно чрез вълнението и жизнеността, че правят нещата заедно с другите.

Също така съпротивата на тези хора към получаването на помощ от другите е основана на чувството, че вече знаят всичко - затова не искат да слушат. Те настояват да правят всичко по своя си начин, за да докажат себе си чрез собствените си усилия. За нещастие това е бездънна яма. В това прераждане те никога няма ефективно да изградят собственото си чувство за стойност, за да се чувстват добре със себе си.

Осъзнаването на този модел е първата стъпка към избягването му. Но когато подхождат едностранчиво или с предварително програмирани действия, вследствие на опита си от минахте животи, за тях може да бъде много трудно да слушат другите, макар съветите, които са давали, обикновено да не подхождат за проблема в настоящето. Като са отворени да видят какво им предлагат другите - начина, по който тяхната енергия и психология променят ситуацията - тези хора могат да видят как да адаптират онова, което са научили в миналото, към настоящия проблем и техните усилия да станат по-ефективни.

Родените с лунен възел в Скорпион имат такива добри н обикновени сърца, че когато другите искат да им помогнат, те трябва само да приемат. Но е необходима скромност, за Да позволят на околните да влязат в живота им и желание да се освободят от склонността си да действат сами. Способността да правят това идва като оценяват доброто у другия човек. Когато започнат да ценят другите, те естествено се отварят да приемат помощта, която околните им предлагат.

Те са изморени от тежката работа в миналите прераждания и тежката работа в този живот, но свързват промяната с още усилия и затова се съпротивляват. В действителност промяната е ключът към възвръщането на жизнеността им, свободата и радостта! Така че желанието да се поемат рискове и да се осъществяват промени - дори и това да означава загуба на контрол и утеха - е правият път.

Техният живот може да стане тежък, защото се опитват да направят всичко сами и не искат пред тях да стои една различна идея. Те дори не чуват какво казва другият човек (те не искат да чуят), защото чувстват, че това може да направи товара им дори по-тежък. Те мислят, че хората ще изискват повече енергия от тях, но ако бъдат отворени към онова, което им предлагат околните, последните ще ги подхранят с енергията, от която се нуждаят. Всъщност тези хора се нуждаят от званието на другите, за да излязат от старите си привички и да се освободят от монументалните си задачи.

 

Съпротива

 

Упоритост

В известен смисъл хората със северен възел в Скорпион изпитват вътрешна съпротива към това другите хора да бъдат прави, което работи в тяхна вреда. Без да осъзнават това, те могат да отблъснат онези, които добавят към тяхната енергия и ресурси.

Те имат склонност да бъдат безкрайно упорити и се чувстват жертви на тази си черта толкова, колкото и хората около тях. В миналите животи е трябвало да бъдат безкрайно твърди и целенасочени, за да постигат целите си; от прекомерна употреба тяхната решимост е станала непрактична. Сега тя ги блокира и им пречи да приемат идеите, които могат да възвърнат жизнената им енергия и да ги освободят от пречките.

Упоритостта може да бъде голям камък, който запречва пътя на тези хора. Ако някой им казва да направят нещо, те могат съзнателно да не го правят; ако някой им каже: "Не го прави!", те могат да го направят само защото не искат да им казват какво да сторят. Тези хора са упорити, защото гледат на нещата като "моят начин срещу твоя начин", което преобръща всичко в печеливша ситуация за едни и губеща за други. Вместо това, когато някой им каже да направят нещо, най-добрият изход е да попитат другия човек: "Защо ми казваш да направя това? Каква е твоята цел и твоето намерение?" Има енергия в упоритостта, която отблъсква другия човек. Но когато тези хора разследват: "Какво се опитваш да направиш като се държиш по този начин?", чувствата за конкуренция и упоритост изчезват.

След като веднъж разберат целта на другия човек, родените със северен възел в Скорпион имат по-голямо желание да ги подкрепят. Като питат другия човек какъв е неговия мотив и какво се опитва да постигне, това оставя тези хора отворени да мислят: "Почакай минута, може би това е нещо, което ще успеем да направим заедно и всички да спечелим от ситуацията."

Често, когато тези хора са упорити, е въпрос на липса на синхрон. Те са склонни да се движат бавно, стъпка по стъпка с мисълта, че това е най-добрият начин да постигнат своята цел. Тогава, когато другите хора им предложат решения, които да им помогнат да постигнат целта си по-бързо, те може да се почувстват изплашени че прибързват. Страхуват се, че се движат прекалено бързо, пропускат дадена стъпка и губят контрол.

Тогава резултатите могат и да не бъдат 100 % такива, каквито те искат, а освен това са толкова пристрастени към желанието да притежават, че мисълта да споделят ги кара да се чувстват несигурни.

И в известен смисъл може да са прави. Ако без да правят разлика вярват на всичко, което им казват другите, те се възползват от шанс, който може да ги заведе в различна посока, вместо в тази, която би ускорила техния процес. Затова те трябва да се настроят на честотата на мотивацията на другите, временно да позволят на себе си свързване със силовото поле на другия човек, за да видят дали ще се почувстват по-силни и енергизирани от комбинирането. Ако отговорът е да, тогава трябва да изоставят своята самостоятелност, да се обвържат с другия човек и да се обединят, като създадат взаимно подсилваща връзка.

Когато се движат бавно, те се чувстват окуражени и спокойни, защото могат да видят, че стъпка по стъпка, достигат до своята цел по предсказуем начин. Когато хората с по-бърз темп навлязат в живота им, те се страхуват от тази скорост, защото се сблъскват с нестабилност и провали. Онова, на което те не обръщат внимание, е силата на другия човек.

Например те не желаят да рискуват да изпуснат влака от Ню Йорк до Делауер, защото следващият е не по-рано от утре сутринта, дори и човекът, който е с тях да има частен самолет! Те трябва да разберат, че хората, които действат на по-бързи обороти, могат да имат таланти и източници, които да им помогнат да постигнат целите си по-бързо и с по-директен маршрут - с вълнуващи приключения по него. Макар че могат да се лишат от важното чувство за самостоятелност, те ще спечелят жизненост от това, че са постигнали общите цели много по-бързо и лесно и процесът сам по себе си е бил много приятен.

 

Промяна, растеж и възобновяване

Докато тези хора мислят, че знаят всичко, те ограничават своя опит. И по този начин се придържат към навиците си. Освен това макар да мислят, че знаят всичко, всъщност го знаят само за себе си. На тях са им известни собствените им нужди, затова смятат, че им е известно какво ще даде резултати за тях и за другия човек и са изненадани, когато той не се съгласява автоматично. Когато забравят да изследват нещата от гледната точка на своя близък - неговите ценности и нужди - те се шокират, ако техните планове се посрещат със съпротива. Тайната е в това да направят още една стъпка в изследването, преди да приемат, че знаят как да действат.

Родените със северен възел в Скорпион наистина имат особени знания за изграждането на нещата (връзка, бизнес, и т.н.); те могат да ги строят по много траен начин. Но може да бъдат толкова пристрастени към изграждането на реални и солидни неща, че да изпуснат вълнението от промяната - от оценяването, от радостта и интензивната енергия от това, че излизат отвъд границите си и се втурват в нови измерения, които събуждат свобода, любов, сила и самоувереност.

Има два вида сигурност: сигурността да притежаваш толкова материални неща, че да не желаеш промяна и сигурността от това, че си надраснал личните си ограничения, за да се сдобиеш с чувство за сила. От тази позиция, личната сигурност също е непоклатима - защото независимо от това какви промени настъпват, човек е сигурен, уверен и силен вътре в себе си. И за да стане това, родените с лунен възел в Скорпион имат нужда от опита на другите и от скромност, за да оценят значението на другите, а то може да бъде по-важно от всичко, което са имали в миналото.

 

НУЖДИ

 

Освобождаване от пристрастяване

Докато родените със северен възел в Скорпион са концентрирани върху материалните нужди, тези нужди изглеждат безкрайни. Иронията е, че когато спрат да подхранват вътрешния механизъм, който ги кара да действат, започват да се освобождават от онова, което притежават, и да се чувстват много по-добре. Нова енергия влиза в техния живот.

Спокойствието и задоволството, които търсят, идват по нов и неочакван начин: по духовен път. В този живот за тях е предопределено да спрат да запълват празнотата в себе си чрез материални неща и вместо това да тръгнат по път, който ще ги доведе до удовлетвореност на духовните потребности. Признаването на нематериалната, духовна част от тях ще им даде чувство за собствена стойност. Всяка стъпка, която правят в посока на придобиване на вътрешно проникновение - като водят дневник, посещават психотерапевт или се учат как да усъвършенстват себе си, като поемат рискове и се сдобият с опит в промените - ще им донесе незабавни резултати.

Проблеми с парите

За тези хора парите изглежда, че заемат централно място сред тревогите им. Те често са във финансова криза и винаги искат да се сдобият с повече. Освен това управлението на финансите им може да е лишено от логика, независимо дали те са прекалено стиснати, или харчат твърде неразумно. Често чувстват, че непрекъснато се борят - работят невероятно дълго време, само за да преживяват.

Те имат сериозна карма по отношение на парите и много неправилни идеи свързани с тях; като позволяват на другите хора да ги съветват по парични въпроси, те ще изпитват много по-малък стрес. Но те са упорити и искат нещата да стават по техния начин - най-трудният. Всеки път, когато правят това, те губят. Например някой може да им каже: "Ами, всичко, което трябва да направиш, е да се отървеш от този електрически радиатор и сметката ти за тока ще намалее с 50 € на месец," Човекът със северен възел в Скорпион ще каже: "Не, не! Аз трябва да задържа електрическия радиатор, защото моята дъщеря го е използвала в колежа и т.н." Подобна упоритост води бедността. За да се чувстват проспериращи и спокойни, те трябва да се отпуснат.

Тайната на натрупването е в подходящия принос. Ако искат да бъдат заможни, те трябва да се научат на по-небрежно отношение към парите, вместо непрекъснато да се запасяват. Те мислят, че ключът към притежаването на пари е да не ги харчат, а всъщност точно обратното е вярно. Парите обичат да се въртят и те отиват при хора, които ги движат. Ако не позволяват на парите си да отиват при други, само определена сума ще се връща към тях, защото те не са чист канал.

Те започват да учат, че когато се освобождават от парите с желание - използват ги с удоволствие, за да увеличат благосъстоянието на другите - при тях идват повече пари. Това е добро отношение към парите, както и едно напълно разумно действие. Те имат нужда да се наслаждават и на двете части на паричното движение - получаване и даване - за да могат да привличат по-лесно финансови средства. Но тези хора често имат трудности да се освободят от каквото и да е - и най-вече от парите!

Има много неща, които родените със северен възел в Скорпион могат да правят, за да придобият навик да се освобождават от парите си с радост. Когато плащат сметките си, те могат съзнателно да се стремят да чувстват удоволствие от този процес (все пак трябва да харчат по някакъв начин парите си; те могат дори да харесват това). Когато пишат чека за наема или ипотеката, те могат съзнателно да изпращат любов и пожелания за просперитет на човека или банката. Ако добавят и благодарност ("Благодаря ти, Господи, че имам достатъчно пари, за да мога да си плащам сметките."), вместо да завиждат, могат да станат по-възприемчиви към парите, които получат, за да посрещат разходите си и по този начин да увеличат енергията от добрата финансова карма на своя живот.

Друг ключ за увеличаване на техния капацитет като магнити за пари е съзнателно да благодарят на Вселената за финансовото изобилие, което имат в момента в живота си. Дори ако са малко, идеята е да оценят присъствието им и да изпитват благодарност за онова, което имат, вместо да желаят още - което на енергийно ниво се превръща в страх и безпокойство, че нямат достатъчно. Благодарността за онова, което имат, ги освобождава от безпокойството, така че пътя им за притока на пари и материални неща вече не е блокиран. Ако си позволят отношение на любов към парите и вещите, винаги ще имат повече.

 

Натрупване и собственост

Тъй като тези хора са свикнали да натрупват от миналите си животи, мислят, че решенията във всяка област трябва да бъдат свързани с повече натрупване. Те познават всичките си предимства и недостатъци и мислят, че няма друго, което трябва да знаят.

Ако споделят проблем с приятел, дори и ако той им предложи разрешение, което може да ги освободи от проблема, когато разговорът приключи, те остават по-скоро с проблема, отколкото с разрешението. Те не искат разрешения. Искат да изпитват чувството от натрупването и това означава да се придържат към модела с проблемите. Те не осъзнават, че в процеса на натрупване и притежаване приемат ограничение след ограничение и скоро техният живот става отегчителен, а те попадат в застой. За хората със северен възел в Скорпион печалбата е еквивалент на освобождаване от ограничаващите идеи. В това прераждане те се учат да ценят онова, което им дават другите, и с благодарност да позволяват разрешенията да идват от тях, за да повдигат самоналожените си ограничения. Тогава вече са свободни и започват да се наслаждават на жизнеността в живота си.

Темата за натрупването е заемала централно място в миналите им животи и е завладяла всяко ниво от съществуването им в това прераждане. В този живот те имат склонност да спестяват много повече, отколкото е полезно или необходимо. Те научават, че прекалено многото вещи са бреме, което намалява тяхната мобилност и ги лишава от жизнеността на промяната. Да притежават излишни вещи е като да тежат с двадесет килограма повече — това е изморително!

В Библията е казано, че старото вино е трябвало да бъде изхвърлено, за да се направи място за новото. Ако родените със северен възел в Скорпион искат да се заемат с нова дейност в живота си те трябва да се освободят от излишъците. Например те държат дрехи в гардеробите си, които не са носили от петнадесет години - може би и размерът им вече не е същият - но те мислят, че могат да им потрябват някога. Най-доброто нещо, което могат да направят, е да преровят гардеробите си и да дадат ненужното за благотворителност. Идеята е да вярват повече в живота: ако имат някаква потребност. Вселената ще я запълни. Те не трябва да се ограничават с мисълта, че вещите ще ги предпазят от недоимъка.

Ще бъдат впечатлени от това как подобно поведение отново изпълва с енергия техния живот. След като веднъж са решили да се откажат от нещо или да се отдалечат от него, трябва да не се обръщат назад. Тези хора имат толкова силна карма за натрупване, че ако се обърнат назад в една връзка, която са изоставили, или мислят за вещи, с които са решили да се разделят, те са загубени, защото ще ги върнат отново при себе си.

Родените с лунен възел в Скорпион улесняват живота си, когато се освободят от склонността да притежават на всички нива. Те дори с нежелание позволяват на другите да им дават съвети, защото искат да са собственици на идеите, както и над материалните неща. Те не желаят да кажат "Това беше негова идея", защото искат цялата заслуга да е тяхна. Освен това искат да бъдат част от сделката - страхуват се, че ако тя не е напълно в тяхна власт, може да ги избутат на заден план. Всъщност, докато са източник на сила за проекта, другите няма да искат да ги изоставят, защото зависят от тях.

 

Възвръщане на жизнената енергия

За да заредят отново с енергия своя живот, да имат пари и да добият усещане за сила, хората със северен възел в Скорпион се нуждаят от помощта на другите. Това изисква да бъдат скромни, за да кажат: "Виж, имаш енергия, от която аз се нуждая. Какво трябва да направя, за да успея в това прераждане?" Те трябва да експериментират, да открият какво се случва, за да се сдобият с енергията, от която се нуждаят - тя да се върне при тях на практическо ниво, тъй като идентифицирането и усещането на този тип енергия във физическия свят с нещо ново за тях. Те не са запознати с нея, защото не са свикнали да очакват другите да задоволят нуждите им. Но енергията, от която се нуждаят, може да дойде само от другите хора - а те просто ще им дават, когато тези хора им връщат точно онова, от което те се нуждаят. Родените със северен лунен възел в Скорпион трябва да се настроят на честотата на онова, което околните им казват, и да ги подкрепят по същия начин. Ако се чувстват объркани за нещо, те могат да се свържат в един отбор с друг човек, който има желание да инвестира време, енергия или пари в тях, и внезапно тази сфера от живота им ще се зареди с енергия.

 

Самодисциплина

Родените със северен възел в Скорпион може би мислят, че са дисциплинирани, но всъщност, тази черта от характера им се нуждае от развитие в настоящия живот. Хората с тази възлова позиция имат склонност да прекаляват и често не си поставят здравословни ограничения. Но те нямат друг избор, освен да приемат дисциплината, наложена им отвън, защото не я притежават. Понякога бъркат самодисциплината с това, че нещо ги принуждава към нея, но тяхното принудително престараване е наистина признак на прекаляване. Самодисциплината включва уравновесено поведение по съзнателен начин към предварително определена цел - способност да се приема и изпълнява даден план.

След като веднъж тези хора наистина решат да бъдат дисциплинирани, те го правят! Те отлагат толкова дълго време, отдават се на апатични усилия, а после внезапно просто го правят - без да си оставят други алтернативи. За тях е лесно да се отклонят; когато го правят, те често отиват в крайности и по-късно се чувстват ужасно. Накрая научават, че притежават по-голяма самоувереност, когато проявяват самодисциплина.

За тези хора самодисциплината означава също да се насочат в области, които са от най-голям интерес за тях. Те трябва да започнат да се отнасят към себе си по начина, по който се учат да се отнасят към другите: "В тази ситуация какво ще ми даде чувство за сила, свобода и жизненост. Вместо да преминават от задача към задача, те трябва да обърнат внимание на собствените си нужди за почивка и възстановяване и след това да правят нещата, които отново ги изпълват с енергия. Идеята е да бъдат отворени към силите отвъд тях - независимо дали става въпрос за хора или за природа - да ги пренасочват по път, който ще направи задачите и живота им по-лесни.

Така наречените пречки могат действително да им бъдат от помощ и да разрушат упоритата и изтощителна целенасоченост. Например, ако е дъждовен ден и те не могат да поправят заслона, това вероятно е начинът на Вселената да им каже, че трябва да намалят скоростта и да починат. Когато изглежда, че другите хора им се противопоставят, Вселената може би казва: "Работиш прекалено усилено. Една външна намеса може би ще ти позволи да си поемеш дъх!" Ако гледат на нещата по този начин, те ще се отпуснат от тяхната прекалено концентрирана енергия и ще приемат съвети от другите. Понякога родените със северен възел в Скорпион чуват думите на другите и знаят, че това е нещо, което трябва да направят, но изпитват вътрешна съпротива към осъществяването на онова, което е от най-голяма полза за тях. Когато се концентрират върху своите непосредствени нужди от благодарност, последните се увеличават и техните чувства излизат изцяло от контрол. Ключът да се предпазят от това е да останат съзнателно съсредоточени само върху онова, което наистина искат. Това ще им даде сила да се издигнат над капана, поставен от непосредствената им нужда от признателност, и те автоматично ще си наложат самодисциплина, за да постигнат целите си.

Родените със северен възел в Скорпион често трябва да бъдат притиснати от външния свят, за да направят промени. Когато имат проблеми, това ги стимулира да пристъпят към действие. Но вместо да чакат един сериозен проблем (здравословен, банкрут и т.н.), по-добре е по-рано да приемат промяната. Като "планират" проблема (дадат си краен срок три месеца да подготвят къщата за продажба, един месец, за да обмислят новата си диета, и т.н.), те се приближават до Сергията, която им е необходима за промените, без да е нужно да се изправят лице в лице със ситуация, заплашваща тяхното добруване. Но и в двата случая трябва да вземат решение и да се съгласят да преминат през един временен период на тежък труд и неудобства, за да излязат от старите си привички. Освен това трябва да позволят на другите да им помагат, вместо да правят всичко по своя си начин - най-трудният.

 

Ценности

Родените със северен възел в Скорпион се нуждаят цялата им ценностна система да бъде възобновена, защото старата им пречи. Един начин, по който Вселената им помага да се отпуснат, е като им помага да се свържат с хора, чиито вярвания и ценности са противоположни на конкретните неща, които тези хора трябва да променят. Ако трябва да се освободят от вярването, че е необходимо да чакат три секунди, след като светне зелената светлина на светофара, за да тръгнат, защото това вярване ги ограничава, ще привлекат към себе си човек, който смята, че: "Времето е особено важно; когато светофарът светне в зелено, това е начинът на Вселената да ни подтикне към незабавни действия."

Веднага след като новата ценност или вярване се появи, противоположната ценност на родените със северен възел в Скорпион ще отиде на заден план. Точно тогава тези хора ще започнат да чувстват напрежение: Какво трябва да правят? Кой път трябва да поемат? Ако успеят да напипат вярната посока и чувстват, че новата стойност е действително по-полезна и точна, те трябва веднага да изоставят старата, да прегърнат новата, да действат според нея и да не се обръщат назад. Ето по този начин се променят. Необходима е искреност, кураж, самодисциплина и действие. Когато изберат промяната, те печелят; когато изберат стария начин, по който вършат нещата - губят.

Тези хора се учат да бъдат по-отворени към онова, което ще работи за тях - те могат да бъдат прекалено сурови по отношение на ценностната си система от миналите животи. Принципите, към които се придържат, често са правилни; но ако останат концентрирани върху формата, в която тези принципи трябва да се проявят, губят кураж и са обречени на старото поведение.

Например те може да ценят красотата (един духовен атрибут) и тогава стават прекалено придирчиви към нея - всичко в тяхната среда да бъде в идеален ред. Може да ценят предаността в брака и затова да се придържат към конкретна форма на преданост. Те имат склонност да не вземат предвид идеите на другите хора, които ако се комбинират с техните идеи, може да доведе до по-висше изживяване ценността, към която се стремят. Например, вместо да бъдат придирчиви към "перфектния ред в дома, което означава красота", те могат да кажат на хората, с които живеят: "Много ценя красотата. Имаш ли някаква идея как можем да внесем повече красота в нашия дом?" Това може да доведе до една по-широка идея за красотата от тази, която си е представял човекът с лунен възел в Скорпион. Те трябва да помнят, че в този живот източникът на развитието им ще дойде не от стойността или задачата, а от съвместните усилия с другите хора.

Родените със северен лунен възел в Скорпион също се учат как да посрещат своите нужди, без да отиват в крайности. Например, ако ценят красотата и реда, влагането на енергия в създаването на тези неща ги зарежда - до определена точка. Но тогава идва законът за намаляващите ползи: те имат склонност да продължават отвъд дадена точка и да се чувстват роби на онова, което са постигнали. Или да очакват другите да продължават техните усилия (по собствен начин), така че нещата да бъдат красиви и подредени. И това ги кара да бъдат отдадени на една задача за сметка на други хора.

От друга страна, ако тези хора хранят същата енергия към човека, който искат да подкрепят, той накрая ще започне да чувства тяхната енергия - което ще им даде сила и ще подхрани самите тях още повече. Хората със северен възел в Скорпион мислят, че не знаят как да предадат тази важна енергия на другия човек, но това е много просто. Другите хора познават собствените си нужди, така че всичко, което тези хора трябва да направят, е да бъдат достатъчно скромни, за да ги попитат от какво се нуждаят, да се вслушат в отговора и да им го дадат.

 

Партньорство

 

Обвързване и признаване

Родените със северен възел в Скорпион се учат да се освобождават от старите модели. За да направят това, те имат нужда от партньор - или партньори - с които да построят една връзка и да се подкрепят взаимно. Често тези хора се чувстват добре в групови ситуации, но се страхуват от обвързването между двама души, тъй като не са се запитали: "От какво се нуждае другият човек? Как мога да го подкрепя? Какво ще му даде сили?" Когато отместят фокуса от себе си и наистина се настроят, за да видят какви са нуждите на другия човек, се създава чувство на обвързаност.

За да направят това, те трябва да преодолеят страха, че няма да бъдат харесани или че хората ще им се ядосат. Подобни реакции от страна на другите се получават само когато родените с лунен възел в Скорпион не използват достатъчно своите вътрешни способности за взаимно даване на сила. Ако техният мотив е да подкрепят другия човек независимо от реакцията, те няма да бъдат наранени. В процеса на искреното изследване какво ще даде резултати за другия човек, те се отварят и точно тогава се обвързват по един взаимен начин, който им връща нужната енергия.

Хората със северен лунен възел в Скорпион могат да изглеждат приятни, скромни, земни хора, но истинската скромност включва да бъдат възприемчиви към идеите на другите и да не търсят начин за доминиране в една ситуация. Под повърхността си те са арогантни и упорити - качества на тяхното его, които са придобили в миналите си пререждания и от които трябва да се избавят. Те се учат да отпускат стегнатата си хватка върху желанието да контролират изхода и да позволят на строгите стойности от миналите животи, които ги потискат, да напуснат живота им.

Родените с лунен възел в Скорпион имат нужда да бъдат признати от другите, тъй като това им позволява, да бъдат отворени и да се променят. Енергията, която идва от околните, които ги признават и оценяват, ги подхранва и е точен барометър дали са на правия път. Това е друга причина, поради която те работят толкова усилено. Мислят, че ако следват твърда работна етика, другите ще забележат и ще ги оценят. Затова, когато влагат невероятно много време и усилия, за да постигнат една цел, те не получават от другите позитивната обратна връзка, която търсят. Проблемът е в техния метод за спечелване на признание. Ако се опитат да го спечелят с пасивност, за да не разочароват другите, те започват да кипят отвътре; и това не дава сили на другия човек. Задачата сама по себе си не може да им върне енергията; и ако вършат нещата по своя начин, без да се обвързват с енергията и нуждите на другите, няма да получат признанието, което търсят. Разрешението включва отделяне на време, за да се запитат: " От какво се нуждае този човек? Какво е важно за него в тази ситуация?" Ако вземат предвид желанията на околните, когато дават своя принос, това ще бъде оценено.

В този живот хората със северен възел в Скорпион не трябва да бъдат прави или да доказват, че начинът, по който те правят нещата, е най-добрият. Те вече са направили това. Една по-висша стойност включва да се научат как да се свързват с другите, за да постигнат по-голям успех, отколкото всеки би могъл да постигне сам. Това изисква да бъдат възприемчиви към идеите на другите и наистина да ги подкрепят духовно. Родените с лунен възел в Скорпион трябва да бъдат внимателни да не налагат прекомерно своите ценности на другия човек, а да правят онова, което могат, за да помогнат ценностите му да дават по-добри резултати. Това ще създаде енергията, от която тези хора се нуждаят, за да осъществят намеренията си.

 

Собствена стойност

Родените със северен възел в Скорпион мислят, че имат здраво чувство за собствената си стойност - и в известен смисъл е така - но на моменти те преувеличават своята стойност, а в други подценяват себе си. Тъй като са свикнали да вършат нещата сами, те изглеждат много независими. Уверени са и знаят, че могат да се осланят на себе си, за да се справят във всяка ситуация. Те съзнават своите таланти, способности и желание да работят много и ценят собствените си ресурси.

Проблемът е, че те ценят само себе си от тяхна гледна точка и имат склонност да подценяват факта каква е тяхната стойност за другите. Това е една от причините, поради които може да имат проблеми с парите. Те неизменно ограничават себе си, защото според стандартите на другия човек често струват повече, отколкото осъзнават. Затова е добре да отделят време да научат какво цени другият човек у тях и след това да развият тези си качества.

Под повърхността хората с тази възлова позиция дълбоко чувстват липса на стойност. Но това изпъква само когато тези хора започнат да се сравняват с другите (в смисъл на талант, красота, пари, способности, популярност и т.н.). Когато се сравняват с другите, те се чувстват неадекватни. Когато обаче се концентрират върху дарбите и талантите, които другите имат, и подсилват тези таланти като карат околните да осъзнават съществуването на способностите им, внезапно тези хора започват да разбират собствената си стойност. В процеса на помагане на другите да реализират своите мечти по практически начин, те започват да блестят. Родените със северен възел в Скорпион знаят, че са изиграли роля за успеха на другия човек; и ако неговите ценности са близки до техните, тогава се появява и онова, което те смятат за важно. Но трябва да се пазят да не се концентрират прекалено върху една задача и хората да отидат на заден план. Те може дори да не осъзнаят, че това е посланието, към което се стремят. Тяхната собствена стойност е базирана основно върху действията им, а не върху това кои са; и за да се чувстват добре по отношение на себе си, те мислят, че трябва непрекъснато да доказват способностите си. В този живот те отново преработват дефиницията за собствена стойност - учат, че тя има общо с това кои са те като хора, качествата, които притежават, и как се свързват с другите.

 

Творчески промени

В това прераждане за родените със северен лунен възел в Скорпион са предопределени големи промени. Само чрез пълна трансформация те могат да избягат от миналото си, в което толкова лесно попадат, и да си възвърнат жизнеността и чувството за енергичност. За тях промяната трябва да е свързана с другите: да се докоснат до онова, което смятат за важно, и да преследват нови вълнуващи посоки.

Тези хора имат нужда от силна творческа енергия, която да ги води по удобните им маршрути. Проблемите ги стимулират по положителен начин да се откъснат от постоянната си и надеждна крачка, която е започнала да ги потиска. Те се променят, израстват и се вълнуват, когато се издигат до височината на ситуацията и поемат рискове, изискващи да посегнат към неизвестното. Този тип творческо стимулиране и животът на ръба трябва да присъстват редовно в живота им, ако искат да му се наслаждават.

Родените с лунен възел в Скорпион някога са били майстори строители. Но в това прераждане, за да строят те трябва първо да разчистят терена за нови и свежи структури. Те не могат да очакват, че ще построят един небостъргач върху друг. Време е да се освободят от всичко, което ги потиска: миналото, излишните вещи, всичко, от което няма полза в настоящето.

Но тези хора се страхуват да се отърват от нещата, като си мислят, че така биха забравили миналото. И наистина, така ще стане. Това е добре; това е част от промяната. Когато недоразуменията се трансформират, те се разрешават - нещо като начина, по който гъсеницата се превръща в пеперуда. Защо пеперудата трябва да си спомня дните, когато е била гъсеница? Тя трябва да отлети и да се наслаждава на новата си красота и свобода! По подобен начин родените с лунен възел в Скорпион трябва да се отърсят от миналото си, за да се наслаждават повече на онова, в което са се превърнали.

 

Поемане на рискове

За родените със северен възел в Скорпион е важно да правят разлика, когато поемат рискове. Има разлика между неразумните рискове, които носят чувство за безгрижност и разумните рискове, които са изпълнени с усещане за растеж. Ако хората с това разположение на възлите се съмняват, най-добре е да помолят другите да преценят ситуацията.

Например имах клиентка с такава възлова позиция, която откри една къща и се влюби в нея. Всичко беше наред, но на едно ниво тя не се чувстваше удобно.

Затова помоли своя свекър за неговото мнение и той каза, че не я харесва заради дърветата в задната част на двора. Затова тя отиде отново там сама и позволи на енергията на къщата да проникне в нея и чувството, което получи не беше щастливо. Тогава тя проучи училищата в района и чу неща за учебните програми, които я накараха да се чувства некомфортно. По време на разследването обратната информация, която беше получила, не стимулира чувството й за жизненост, а вместо това я накара да изпитва страх. Но тъй като желанието й да я притежава беше силно, тя помоли за архитектурен доклад. Той показа че има структурни проблеми с къщата. И така накрая тя позволи на мненията на другите да й помогнат да вземе решение и вместо да се отдаде на собственото си желание да притежава, не пое риска. Това е един прекрасен пример как тези хора могат да комбинират своето високо развито чувство за удобство по един конструктивен начин с вижданията на околните.

Но има разлика между удобството на физическо ниво и удобството на психическо ниво. Когато тези хора направят избор, основан на онова, което е физически удобно (това е лесно и предсказуемо), това обикновено не е пътят, който ще доведе до промяна и ще ги направи щастливи. Когато се свържат с човек или се погледнат отстрани и се почувстват щастливи и изпълнени с енергия, това е сигнал, на който могат да вярват. Ако се стремят към него, щастието ще ги чака.

 

Духовност

В това прераждане родените със северен възел в Скорпион имат силни духовни нужди, на които трябва да обърнат внимание: спокойно време за размисли, творчество и възобновяване. Те са изморени от тежката работа в миналите пререждания и затова в този живот се нуждаят от почивка. Проблемът е, че не познават почивката! Те са свикнали до такава степен да бъдат отговорни за това техният материален свят да бъде подреден, че все още са прекалено загрижени за оцеляването си.

Тези хора трябва да разберат, че в настоящето прераждане духовните им и психически нужди са толкова важни, колкото и физическите им нужди. Духовните им потребности са дори по-важни. Те вече се справят много умело в материалния свят; сега е време да изследват духовните сфери като се включат в дейности, които водят до лични промени: психология, разширяващи съзнанието семинари или групи, в които да се научат как да си помагат сами. Те трябва да преследват такива цели, които ще ги освободят от връзките с материалния свят.

Докато основават чувството си за собствена стойност на материалните резултати, те ще зависят от вътрешния си свят да поддържа тяхното чувство за благополучие. Това ги оставя с дълбоко чувство на безпомощност, тъй като е невъзможно да избегнат промяната - промяната е единственото категорично нещо, което лежи под всички материални дейности. Основен урок за родените с лунен възел в Скорпион е да прегърнат промяната, защото опитите да се задържат върху нещо материално са безнадеждни: всичко материално се ражда, узрява, разпада се и умира.

Но духът никога не умира и тези хора се учат да се свързват с духовната страна на живота. Вместо да кажат: „Искам нещата да се развиват по моя начин", те откриват духовната сила на думите: "Искам нещата да се развиват точно по начина, по който трябва." И след това те печелят - виждат какви действия да предприемат, за да се изпълни животът им с магия! Те също се учат да се свързват с вселенската енергия и да вярват в естественото развитие на живота.

Хората със северен възел в Скорпион откриват, че "Когато една врата се затваря, друга се отваря." Когато позволяват на нещата да се изплъзват от техния живот, без да проявяват емоции, които пресушават енергията им, те се сдобиват с независимост, сила и свобода, която никога преди това не са имали. Техният товар е невероятно олекотен и те могат да живеят живота си, без да бъдат отвличани от променящите се материални обстоятелства. Когато се свържат със своя дух и се възползват от шанса да се движат според плана на Вселената, те са на правия път.

В материалния свят техните нужди са безкрайни и те никога не натрупват достатъчно или не правят достатъчно, за да се чувстват завършени. Единственото нещо, което ще даде на тези хора търсеното чувство за удовлетвореност е духовната сфера. Затова ключът е да спрат да се стремят към материални неща и да започнат да стремят към онова, което ще увеличи духовната им осъзнатост. Ако могат да преследват духовни стойности заедно с други хора, участието на околните ще им даде енергията, от която се нуждаят за промяна.

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Липса на осъзнаване

Родените със северен лунен възел в Скорпион пристъпват към една връзка по същия начин, по който и към всичко останало - от позицията на умел строител. От миналите прераждания те са свикнали с естественото напредване на времето и усилията, които водят към предсказуеми и трайни резултати. Във взаимоотношенията си те имат желание да отделят време за другия човек, да го държат за ръка, да говорят и да откриват какво харесват да правят заедно. Всяко нещо се превръща в тухла и връзката или се развива, или не, в зависимост от насладата, която изпитват на всеки етап, и степента, в която се уважават един друг като личности.

В същото време обаче хората с това разположение наистина могат да не разбират другите и всъщност да не са насочени към техните нужди. Например имах един клиент с такава възлова позиция, който беше работохолик. Той се водеше от това да прави пари, за да осигури добър живот за своето семейство и да изпрати четирите си деца в най-добрите колежи.

Неговата жена, която той дълбоко обичаше, непрекъснато му повтаряше, че не се нуждае от луксозните придобивки; онова, което искаше от него, бе да прекарват повече време заедно. Той не можеше да разбере защо тя не цени това, че той отделя толкова много време, за да печели - в края на краищата той трябваше да плаща колежа на децата; това беше основното нещо.

И заради него отлагаше непрекъснато прекарването на повече време със своята жена като мислеше, че когато децата му завършат, тогава ще имат време да се радват на съвместния си живот - което той истински очакваше. Преди четвъртото му дете да завърши колежа, съпругата му почина. Не е необходимо да казвам колко много угризения изпитваше. Може би подсъзнателно тя е разбирала колко малко време й остава. Нуждата й да прекарва повече време с него може да е била основана на осъзнаването, че той не може да разбере защо трябва да бъдат по-често заедно - освен ако не оцени какво е било важно за нея.

Понякога тези хора толкова се концентрират върху нещо, че стават груби, без да го осъзнават. Една клиентка с такава позиция на лунните възли, която имаше внучета, беше толкова ориентирана към действията и работата, че едно от децата спряло да говори, когато било с нея. Тя била толкова заета да се грижи за всички около себе си, че нейният глас звучал нетърпеливо: "Хайде, хайде! Трябва да продължаваме!", и нейният внук ставал необщителен. След една седмица с децата, тя забелязала какво прави и казала: "Вие всички трябва да разберете, че когато баба изпадне в подобно трескаво състояние, то няма нищо общо с вас. Понякога се чувствам толкова обезпокоена дали ще успея да свърша всичко, че не забелязвам как ви говоря и как звучи гласът ми." Нейният внук веднага започнал да говори отново.

Родените със северен възел в Скорпион разбират, че когато прекалено се концентрират върху целта, влияят на другите хора отрицателно. Те нямат подобно намерение; това е нещо, което дори не разбират, докато не започнат да му обръщат внимание. Но когато говорят с хората около себе си за това, което се случва, другите не го приемат лично.

 

Ценностите на околните

Тези хора се чувстват удобно, когато правят нещата по определен начин и имат определени ценности. Те не искат да бъдат предизвиквани от ценностната система на другите хора. Ако открият, че някой, когото уважават, живее според ценности, различни от техните, първата им реакция е да приемат това лично и да се разочароват, вместо да разширят своя светоглед и да си позволят по-пълно разбиране.

Те се учат, че ценностите на другите хора не са заплаха за техните собствени. Ценностите са отражение на вътрешните лични нужди и вкусове. Например един човек, който е много слаб и лесно хваща простуда, може да харесва дебелите зимни палта, докато друг човек може да предпочита различен тип дрехи, които повече подхождат на неговото тяло. Един човек може да цени префинената елегантност, докато друг да се чувства по-удобно в спортни дрехи. Един човек може високо да цени физическото привличане в една връзка, докато друг може да поставя основен акцент върху духовната обвързаност.

По отношение на тези ценности няма правилни или неправилни. Колкото по-отворени са тези хора към ценностите на другите, толкова повече могат да разберат и да оценят другия човек и неговата реалност. Тогава по-лесно ще приемат онова, което другите им предлагат, без да мислят, че трябва да ги променят - или себе си - за да имат конструктивни взаимоотношения.

Хората със северен възел в Скорпион имат страхотна бизнес карма, тъй като в света на бизнеса са склонни към отвореност и приемат новите идеи. В бизнеса хората имат една обща цел: да направят пари. Когато въпросът опира до правенето на пари, това много рядко си противоречи с ценностната система на родените с лунен възел в Скорпион защото те могат да се концентрират върху по-голямата цел. Някой може да отиде при тях с идея за бизнес, основана върху идеали, които са много различни от техните собствени, но те все пак ще го изслушат, защото крайният резултат ще бъде нещо, което ценят. И това е ключът. Във всяка област от техния живот тези хора трябва да се концентрират върху общите ценности и да имат желание да се адаптират така, че да постигнат резултати заедно с другия човек.

Ако техните ценности във всяка сфера са прекалено ограничени или еднопосочни, те са в непрекъснат конфликт с другите, за да поддържат основите си.

Например, ако тяхната религия е ограничена само до една система от вярвания, те трябва да бъдат непрекъснато нащрек и да отблъскват всички противоположни вярвания. Но ако търсят една по-дълбока стойност (например религията да утвърди универсалните стойности като любов, всеопрощение, хармония, саморазбиране, етика и т.н.), тогава могат да изберат различни пътища за постигане на тези по-висши цели, което ще ги обогати.

 

Заедно с другите

Във взаимоотношенията си хората със северен лунен възел в Скорпион имат склонност да вземат решения от името на целия екип. Техните партньори могат да кажат: "Защо не можеш просто да ми бъдеш партньор? Винаги правиш каквото си искаш и по начина, по който ти искаш." Родените с тази възлова позиция не разбират, че когато оставят своите партньори извън процеса на вземане на решения, те неизменно пренебрегват тяхната стойност.

Тези хора имат склонност да "насилват" другия човек, да използват неговата енергия като мотивация да вършат нещата по свой начин. Те могат да използват енергията на партньорството като гориво, за да се движат в собствената си посока, без да разбират, че именно партньорството им дава сила. Те трябва да осъзнаят и да бъдат достатъчно скромни, за да забележат, че разликата в тяхната лична сила е постигната с помощта на партньора им. След като веднъж осъзнаят колко много е допринесъл другият човек за тях, ще им бъде по-лесно да го включат в процеса на вземане на решения. Понякога родените с лунен възел в Скорпион просто искат да се движат в собствената си посока, без да се интересуват от другите, но те ще се чувстват по-добре, ако включат и своя партньор в плановете си, защото тогава той ще ги подкрепя.

Ако имат проблем, тяхната първа реакция е да го запазят в себе си, вместо да споделят с другите своето виждане, и са склонни да смятат, че и другите хора са устроени по този начин. Приемат, че околните искат те да стоят настрани от делата им, всъщност точно обратното може да се окаже вярно. Когато тези хора се настроят да разбират другия човек и да видят как могат наистина да помогнат, околните приветстват техните идеи, гледни точки и предложения. Така хората с лунен възел в Скорпион се чувстват оценени и всички печелят! Тъй както те имат сила да помагат на другите и другите имат сила да им помагат, когато те са достатъчно скромни, за да получават.

Когато се интересуват от работите на околните, ключовият фактор е мотивът. Ако мотивът на родените със северен възел в Скорпион е да бъдат осъдителни или да се опитват да поправят другия човек, за да може той да направи нещо по техния начин, този човек ще почувства това и ще започне да изпитва омраза. Или ако мълчаливото послание е: "Трябваше да се постараеш повече", другият човек ще го почувства, ще се обезкуражи и ще отблъсне човека със северен възел в Скорпион. Но ако наистина се водят от чувствата си на любов, другият човек ще почувства това и ще реагира с благодарност. Тези хора трябва да бъдат отговорни по отношение на вътрешния си мотив. Ако се съмняват дали да отидат при другия човек и да го попитат за неговите дела, те могат първо да попитат себе си:

"Какъв е моят мотив да се намесвам?" Ако мотивът е да променят другия човек, най-добре е да се откажат, защото ще загубят. Ако мотивът е да го разберат по-добре, те могат да вярват, че техния интерес ще бъде посрещнат добре. Те са естествени терапевти, които изцеляват хората, слушайки и споделяйки своето дълбоко разбиране.

Когато родените със северен възел в Скорпион се настроят на честотата на другия човек и наистина желаят да му олекне, те винаги ще виждат какво трябва да направят, за да помогнат. Понякога е необходимо да поемат малка част от товара на околните върху собствените си рамене; да предложат на другия човек да изперат вместо него, да попълнят формуляр, да изпълнят някаква поръчка. Те може да сбъркат, ако предложат съвет какво трябва да направи другият човек: „Ако просто переше в един и същи ден всяка седмица, нямаше да имаш такива проблеми с липсата на време!" Ако другият човек се ядоса, роденият с лунен възел в Скорпион ще знае, че неговото предложение не е било от полза. Ако той каже: „Виж, имам няколко свободни минути, искаш ли да ти помогна с прането?", и другият човек приеме това предложение с радост, човекът със северен възел в Скорпион ще знае, че това е била търсената помощ.

Когато техният мотив е да помагат на хората, родените с това възлово разположение могат да направят нещо, което е лесно за тях, но би било огромно облекчение за другия човек. Когато предложат да го направят, благодарността на другите е огромна. Ако те не са сигурни какво да сторят, може винаги да попитат:

"Какво да направя, за да ти помогна?" И другият човек ще им каже - много е просто и практично. Чрез подобни взаимоотношения те ще създадат една връзка с другия човек, изпълнена с любов, и ще получават далеч над очакванията си. За тези хора е нещо ново да подхождат към околните по този начин; но колкото по-често постъпват така, толкова по-лесно ще става. Техният живот ще придобие нови измерения на пълнота и любов, тъй като ще изпитат неповторима удовлетвореност, че са дълбоко свързани с другите хора.

 

Общуване

 

Настройване на честотата на другите

За да увеличат своята сила, хората с лунен възел в Скорпион се учат да виждат стойността на другите, така че да бъдат отворени за успешно общуване. Понякога обаче те отиват в противоположна посока и пренебрегват другите - тяхното значение, стойност и добри качества - за да покажат своята стойност. Сякаш подсъзнателно чувстват, че обезценяването на някой друг ще направи самите тях по-ценни. Но никога не става така; те просто остават изолирани и пресушени.

В работата например, ако някой каже, че главният счетоводител върши отлична работа, човекът с такава възлова позиция може да отговори: "Ами, аз познавам един друг главен счетоводител, на когото той не може да стъпи на малкия пръст." Когато един служител е свършил добра работа, вместо да му направят комплимент за успеха, родените със северен възел в Скорпион наистина ще признаят постиженията му, но в същото време ще покажат грешките му в друга сфера.

Нещо в изпълнението на другите хора винаги е грешно или "по-малко, отколкото може да бъде", според преценките на тези хора. Като резултат околните се обезкуражават - чувстват, че не са получили признание и тяхната стойност е била подценена. Родените със северен възел в Скорпион наистина не осъзнават колко вреди причиняват на тези около тях или как губят точки в очите на хората, които искат да впечатлят. От техен интерес ще бъде да започнат да осъзнават и да се освобождават от навика да подценяват другите.

Един експеримент, който може да им помогне да се отърват от този навик, е да започнат да забелязват по едно добро нещо във всеки човек всеки ден. Може би секретарката има приятен глас или по подходящ начин успокоява клиентите, докато те чакат за среща. Може би счетоводителят изоставя собствените си интереси, за да приготви информацията, от която хората, вземащи решенията, се нуждаят, за да могат да действат бързо и да използват най-добрите възможности. Идеята е съзнателно да оценяват добрите страни във всеки човек всеки ден. Това ще бъде страхотна помощ да препрограмират склонността си от миналите животи да подценяват другите и да подчертават вътрешните си способности да виждат тяхната стойност.

Родените със северен възел в Скорпион имат нужда да бъдат оценявани от другите, за да се чувстват добре в този живот. Партньорството ще бъде от полза за тях - те се нуждаят от енергията му и се учат да бъдат достатъчно скромни, за да разберат това. Тъй като са много практични хора, те могат да си кажат: "Добре, истината е, че аз имам нужда от оценката на другите, за да бъда щастлив. Какво мога да направя, за да постигна това? По-добре да открия какво е важно за тях и да им го дам. Ако ги включа в този процес и ги накарам да се чувстват важни, те ще накарат и мен да се чувствам по този начин." Този подход ще даде резултат за хората със северен възел в Скорпион, когато не забравят да бъдат отворени, да забелязват, да оценяват и да признават другите - техните положителни качества и работата, която са свършили. Родените с лунен възел в Скорпион пренебрегват тази особено важна стъпка, когато забравят, че имат нужда от признанието на другите, за да се чувстват добре.

Във всяка област от техния живот ще бъде добре, когато имат един силен партньор, на чиито качества се възхищават, и с таланти, които забелязват. Когато се учат съзнателно да оценяват уникалните таланти, знание и гледни точки на другите, родените с тази възлова позиция виждат как да обединят своите ресурси и таланти с тези на другия човек, за да създадат нещо по-добро, от това, което би се получило, ако всеки действа самостоятелно. Това е увеличената от общите усилия енергия. Чрез колективните действия и двамата ще могат да използват и да проявяват своите уникални дарби и ще покажат как "Цялото е по-голямо, отколкото сумите на неговите части." За хората с лунен възел в Скорпион е предопределено да почувстват магията в този живот - енергията от общите усилия, мощта и вълнуващата жизненост на непрекъснатото творчество!

 

Слушане

Родените със северен възел в Скорпион мислят, че вече знаят всичко, затова не са отворени към проникновенията на другите, които ще направят пътя им по-лек. Това означава, че те непрекъснато пропускат възможности да се освободят от своите ограничения.

Понякога тези хора са ограничени, защото са подчертани усещанията им за неадекватност. Например имах една клиентка с такава възлова позиция, която беше учителка по пеене. В началото тя имаше много клиенти; беше с висока квалификация - имаше необходимото образование и опит. След извеело време обаче клиентите й започнаха да намаляват и никой не й казваше защо. Всъщност хората идваха при нея, за да подобрят начина си на пеене, но в продължение на седмици тя им предлагаше упражнения за дишане, с които да подобря певческите си способностите. Тя не им даваше онова, което искаха, и можеше да оправдае своите методи. Но под повърхността, тя се чувстваше несигурна в своите способности да свири на пиано и се страхуваше, че няма да може да изпълни откъсите, които учениците й носеха, за да пеят. След като веднъж изрази тревогите си, другите й дадоха много идеи. Накрая тя нае един студент по музика, който да акомпанира на клиентите й, за да може тя да се концентрира върху тяхното пеене.

Когато накрая тези хора признаят своите недостатъци другите могат да им помогнат; но когато те мислят, че знаят всичко, не са отворени да се научат, и могат да останат заклещени в капана. Когато другите отиват при тях с нови идеи, в противоречие с някоя от техните ценности, дори и ако са впечатлени от крайния резултат, те имат склонност веднага да се противопоставят. Това е една от най-големите им грешки. Накрая другите спират да им предлагат идеи, които могат да разрешат проблемите им, защото знаят, че тези хора няма да ги възприемат.

Решението, което ще вземат за своите проблеми, може да бъде толкова ограничено, че препятствията да станат непреодолими. Например може да искат да продадат своята кола, но да се чувстват привързани към нея и да поставят неразумни условия за продажбата: купувачът трябва да има руса коса, да е бил поне две години в колеж и да бъде непушач.

Естествено че никога няма да продадат колата!

Родените със северен възел в Скорпион може да бъдат оплетени в проблематични ситуации много по-дълго, отколкото хората с други възлови позиции. За да се освободят, те имат нужда от една изцяло нова гледна точка, основана на ценностна система, различна от тяхната. Тогава те могат да изразят тревогите си пред друг човек: "Ами моята привързаност към колата? Какво ще стане, ако някой злоупотреби с нея?" След като чуят как другият човек ще реагира на тези тревоги в зависимост от своята ценностна система, те ще преосмислят позицията си. Понякога за тях е по-лесно да приемат съвет от непознат, вместо да се вслушат в своя партньор. Те може да имат определено отношение към човека до себе си и да пренебрегват неговите думи, но обикновено най-близките до тях хора могат да им дадат най-верен съвет и най-добре да видят тяхната сила. Затова е необходимо наистина да се вслушат в онези, които най-добре ги познават, и да се оставят на тяхното влияние, ако чувстват истината и енергията на чутото.

Когато си мислят, че вече знаят всичко, тяхната връзка се върти около задоволяването на основни физически нужди. Но след като веднъж са били удовлетворени, тези хора все още се чувстват празни и безжизнени. Те трябва да отидат отвъд физическите си нужди, за да изпитат жизненост, увеличаване на силата, личен растеж и промяна. Това е щастието, което търсят, и нищо по-малко няма да ги задоволи.

 

Правене на разлика

Хората с лунен възел в Скорпион имат вътрешен страх, че идеите на другите могат да се окажат правилни и те трябва да се променят. Винаги има страх и/или вълнение, което придружава голямата промяна; това е естествено. И на най-дълбоко ниво тези хора искат промяна. Те желаят да изхвърлят мъчителния товар, който прави живота им толкова труден, и знаят, че трябва да бъдат отворени към потока идеи и знания от другите. Те се учат да виждат другите хора не като нашественици, а като спасители.

След като веднъж решат да се отворят, проблемите са свързани със способността за правене на разлика. Техният успех често зависи от внимателния избор с кого да бъдат партньори. Не всеки е спасител, затова трябва да правят разлика, за да преценят на кого да позволят да им повлияе дълбоко и да ги промени. Ключът е да се настроят към енергийното поле на другия човек. Ако се настроят да виждат неговите мотиви и се почувстват по-зле, вероятно този човек има лоши намерения към тях или ги използва за личен интерес.

Подходящият партньор ще запали у тях нови идеи, които стимулират тяхната енергия, творчество и радостно вълнение. Има хора, с които те се свързват много силно; когато бъдат заредени енергийно от определен човек, те най-накрая с желание се освобождават от неподходящите си качества. Вече работят със сила, която е по-могъща от привързаността към техните стойности, и когато я следват, връзката дава резултати. (Ако става въпрос за пари, те могат да бъдат мотивирани да поемат риск като напомнят на себе си, че ще направят повече пари, когато се обединят с финансовата енергия на друг човек.)

 

Обвързване

Съдбата на родените със северен възел в Скорпион в този живот е да изпитват пълна обвързаност с друг човек. Проблемът е, че макар силно да копнеят за обвързване, в същото време са и изплашени. Страхуват се, че ако изразят себе си, няма да остане нищо, за което да се хванат. Иронията е, че когато започнат да експериментират с нови идеи, чувстват по-малка нужда от контрол, защото вълнението ги удовлетворява.

Тези хора имат забележителни способности да се обвързват, в резултат на качествата си да карат другите да чувстват, че са разбрани. Когато внимателно се вслушват и разбират другия човек, това го кара да се чувства обичан и приеман. Техният талант да слушат също им позволява да се свързват с физическата енергия на друг и да се обвържат с него, ако решат. Това е онази дълбока връзка с околните, която е тяхната виза за възобновяване и освобождаване от застоя.

 

Физическа чувствителност

Родените със северен лунен възел в Скорпион имат способност да разчитат скритите мисли на другите. Когато стоят до някого, ако те са отворени да получат енергията на този човек, ще разберат неговия характер и мотиви. Когато неправилно преценяват характера на някого, това е защото проектират собствените си ценности върху него. Когато правят това, те може да се заблудят. Но никога не остават заблудени, когато наистина се настроят на честотата на другия човек и повярват в своите чувства към него.

Когато усетят бъркотията в душите на другите, те искат да помогнат - но не знаят как, без да има обратна връзка. Когато някой, за когото ги е грижа, е разстроен и се чувства безпомощен, най-добрата реакция е да го попитат: "Какво мога да направя, за да ти помогна?" Другият човек може да отговори нещо, което звучи като пълна идиотщина: "Трябва да ми звъниш в 9.00 ч. всяка сутрин и да ми напомняш да ставам и да оправям леглото си." Но като помагат на другия човек точно по този начин, те ще му дадат сили и той ще оцени тяхната стойност. Това ще доведе до успешна връзка.

Ако възникнат проблеми, това е защото родените с лунен възел в Скорпион искат да поправят другия човек - по свой собствен начин! Те имат много идеи как да облекчат чуждата болка и да подобрят ситуацията. Те проектират това, което биха направили в подобна ситуация, и не обръщат внимание на нуждите на другия човек. Вместо това, трябва да бъдат възприемчиви към казаното от другия.

Но това не означава, че хората със северен възел в Скорпион трябва да се жертват. Ако другият човек каже, че трябва да се оженят, за да се чувства сигурен в тази връзка, това не означава, че човекът с лунен възел в Скорпион трябва да се ожени, ако не желае. Вместо да се опитва да разубеждава своя партньор относно необходимостта от брак или да му казва какво трябва да прави, за да постигне целта си, най-добре е направо да попита какво му е необходимо за неговата сигурност: "Виж, чувствам смут в душата ти и искам да помогна. Искам нашата връзка да продължи, но не желая да се женя в този момент от моя живот. Затова, как мога по най-добър начин да ти помогна? Искаш ли да ти помогна да намериш някой друг, който е готов за брак, или да те подкрепя да преодолееш страховете, които мислиш, че ще бъдат успокоени само с брак?"

Родените със северен възел в Скорпион трябва да позволят на другия човек да им каже какво ще успокои вътрешния му конфликт и ще отговори на нужди му. Те ще знаят дали са на правия път като видят реакцията на този човек: другите ентусиазирано ще приемат тяхната подкрепа, когато наистина може да им бъде от помощ.

 

Безпокойство

Когато родените със северен лунен възел в Скорпион се чувстват тревожни, те не желаят да разкриват истинските си чувства. Не искат да влизат в конфликт, затова погребват емоциите си и комуникацията спира. Вместо това те трябва да се научат да се справят с проблемите като ги обсъждат с другия човек. Те трябва да отидат отвъд разбиранията си за това какво рискуват при конфронтацията - да имат желание да се почувстват неудобно в името на създаване на по-близка връзка чрез искрената комуникация. Ако техният мотив е да спечелят повече разбиране за чуждите ценности и потребности, това може да бъде много продуктивно. Само по този начин могат да изградят връзка с другия човек, вместо да се опитват да правят всичко сами.

Когато тези хора изпитват безпокойство, защото не знаят как да се обвързват, това е сигнал от страна на Вселената, който значи: "Трябва да навлезеш по-навътре в душата на този човек." По навик, когато хората с това възлово разположение чувстват страх, те се отдръпват, което е точно противоположното на поведението, даващо резултат. Те трябва да изследват на по-дълбоко ниво, да разбират желанията на другия човек, мотивите и ценностите му. Това ще ги освободи от тяхното безпокойство.

Например, когато някой се противопоставя на думите им, те автоматично изпитват нужда да защитят своята гледна точка. В този момент, ако съзнателно започнат да мислят върху гледната точка на другия, само тази проста смяна на фокуса ще премахне напрежението. Те могат да кажат: "Виж, не съм сигурен, че разбирам каква е позицията ти. Искам да знам повече за това какво мислиш." Автоматичната реакция е винаги да се насочат към себе си, но те трябва да се съсредоточат върху другия човек.

 

Сродни души

За родените със северен лунен възел в Скорпион това е живот на партньорствата. Независимо дали става въпрос за съпруг и/или бизнес партньор, те се нуждаят от партньор, който да ги подхранва с енергия, да ги стимулира и освобождава от застоя. Това е живот, в който трябва да бъдат с човек до себе си, затова животът ще им носи възможност след възможност да изградят такава връзка. Тази връзка е наистина обединяваща - на енергийно ниво - с някой, с когото имат подходяща "химия"; който ги кара да се вълнуват. Когато дават сили на своя партньор, той реагира с признание и грижа за тях. Взаимната енергия съживява онези части от хората с това, които са били в застой през миналите прераждания.

Близките взаимоотношения не се ограничават само със сексуалните връзки. Ако двама души имат обща цел - като писане на книга, общ ресторант или друг бизнес - това може да бъде връзка със сродна душа. И двамата човека се сливат в едно на енергийно или физическо ниво, за да могат да осъществят по-добре своя проект. Всеки човек трябва да има желание да се освободи от личните проблеми и да позволи енергията и на двамата партньори да се обедини. Тези хора трябва да имат желание да разбират другия човек, какво той им предлага и какви са неговите ресурси, за да може да се обединят и да постигнат максимална полза и за двамата. Ето тук те блестят!

Същият принцип важи и за романтичните/личните взаимоотношения. Ако хората със северен възел в Скорпион се концентрират върху "моите ценности в противоречие с твоите ценност", ще загубят. От друга страна, ако са наясно за по-висшата цел, която искат да осъществят с другия човек и за която взаимно са се споразумели, тогава тези хора имат желание да приспособят своя метод на работа с другия човек и да се сдобият с опит.

Това може да бъде толкова основно нещо, колкото да решат вида на връзката, който искат да постигнат, и след това да се подкрепят взаимно в постигането на идеала. Когато двойките са млади, те могат да имат за цел да отгледат деца. По-късно в своя живот това може да бъде целта да живеят заедно според определени духовни идеали, да израстват чрез взаимопомощ или промени, да се подкрепят в постигането на общите цели и т.н.

Най-добрият подход, за да постигат лични приятелства е да опознаят другия човек и да видят дали неговите ценности, желания и мотиви са съвместими с техните. Споделянето на ценностите е много важно и тези хора могат да бъдат заблудени. Ако има прекалено много инстинктивни проекции на техните собствени ценности, те няма да получат вярна картина. Но ако са наистина отворени към онова, което им казва другият човек, те ще могат да почувстват дали неговите ценности ги зареждат енергийно. Това може да са ценности, за които родените със северен възел в Скорпион дори не са мислили - следващата стъпка по тяхната пътека! В резултат на миналите животи, в които са били настроени на честотата на физическите си сетива, родените с такова разположение обикновено проявяват голям интерес към секса и физическото показване на привързаност. Те познават своите тела и знаят как да им се наслаждават. Но могат до такава степен да се отдадат на чувствените наслади, че да пропускат промяната, която е възможна чрез сексуалните взаимоотношения на енергийно ниво.

Ако се настроят на честотата на физическата енергия на своя партньор (т. е. е съзнателно да оценяват ресурсите и енергията на другия човек), когато се обвържат сексуално, изживяването далеч надминава всичко, което са си представяли. Родените със северен възел в Скорпион могат да проявят скритите си таланти в това отношение веднага след като осъзнаят стойността на психическата/духовната обвързаност с физическата. Чрез тяхната отвореност към енергията на партньорите им могат да изпитат и да споделят с него наслада отвъд чувственото удоволствие като навлизат в измеренията на духовната алхимия и се сдобиват със сила.

 

ЦЕЛИ

 

Взаимност

Тъй като родените със северен възел в Скорпион имат склонност да мислят в крайности (моят начин или твоят начин), понякога в опитите си да се комбинират с другите, те изцяло забравят своите стойности.

Започват да правят онова, което удовлетворява хората, а това поведение не дава резултати. В този живот те искат да спрат да се обвързват с другите от позицията "аз/ти" и да започнат да го правят от позицията на "най-доброто за нас". Тогава те могат взаимно да се оценяват и уважават, водени от мотивите за взаимно даване на сили и помагаме.

Те имат талант да предлагат окуражаване, ентусиазъм и подкрепа на другия човек, което го изцелява и прави живота му по-лесен. Той чувства сродната душа и източник на сила в хората със северен възел в Скорпион и отговаря с любов, признателност и благодарност.

Но когато другите искат да се държат по същия начин и питат родените с лунен възел в Скорпион от какво се нуждаят, те може да се затворят и да действат сякаш всичко е под контрол. Но те трябва да позволяват на околните да видят в каква ситуация са и да предложат начини, по които животът им да стане по-лек. Това е взаимно. Тъй като тези хора виждат как другите приемат подкрепата и са получили сила от нея, те могат да се научат и сами да приемат подкрепа с благодарност.

Те знаят само как да видят себе си като хора, които дават или получават. Изобщо не осъзнават взаимния процес как да получават като дават - как да си върнат енергия, която ги обогатява и им помага да израстат. Например, ако имат желание да организират едно благотворително събитие, в техния ум това е просто въпрос на отдаване на тяхното време и енергия, за да има събитието успех. Те могат да пропуснат реалността на онова, което получават.

 

Получаване на наследство

За родените със северен възел в Скорпион това е живот в който получават наследства от другите. Хората им дават пари, енергия, идеи и т.н. Тяхната работа е да се освободят от онова, което имат - да "изпразнят" себе си - и да бъдат отворени за ползите от енергията на другите. Това се отнася за всеки аспект от техния живот.

В тяхна полза е да споделят проблемите си с някой друг, за да получат обратна връзка. Ако друг човек им направи предложение, което чувстват, че е правилно, но се съпротивляват да го приложат, може би сега е моментът да проявят самодисциплина - да обуздаят нуждата си от незабавна благодарност, за да осъществят целта си. Ако се съмняват, те винаги могат да експериментират като изпробват предложението, за да видят дали дава резултати на практично ниво (например в продължение на една седмица да не изискват нищо от своя приятел, за да видят дали той ще спре да бъде толкова отдалечен).

Когато тези хора молят за съвет околните, които са успели в онова, което искат да научат, те наистина обичат да чуват идеите и гледните точки на другите и стават по-силни. Това има нещо общо с практичността да следят какво дава резултати и да възприемат подобен стил - независимо дали са мислили за това сами, или идеята е дошла от някой друг. Това също има общо и с ползата от опита на другите хора и че не винаги е необходимо да се учат сами, по най-трудния начин. От другите хора те могат да получат помощ заедно със свежи идеи и енергия.

 

Скромност и възприемчивост

Родените със северен възел в Скорпион често изглеждат концентрирани върху себе си. Когато не са настроени на честотата на другите, техните думи го отразяват. За да се чувстват удобно с друг човек, тези хора трябва наистина да се свързват с него с мотива за по-дълбоко разбиране - тогава естествено ще използват думи, на които другият човек да повярва.

Тези хора всъщност се чувстват много объркани, когато се концентрират върху себе си, защото от тази позиция не могат наистина да осъзнаят какво се случва. Те могат да разберат само като отстъпят от своята позиция и се поставят на мястото на другия човек - без да осъждат.

Онова, което учат в този живот, е скромността да виждат, че те наистина се нуждаят от другите и че получават сила, когато се свържат с вибрационните полета на околните. За тях е важно да правят разлика кои хора им дават енергия и кои не. Тогава ще трябва да бъдат достатъчно скромни, за да видят ценността на околните.

Работата на родените със северен възел в Скорпион е да се свържат с друг човек, който има цел, стимулираща тяхната енергия, и да се запитат: "Как мога да му дам сила, която да му помогне да постигне целта си?" Когато фокусът на такъв човек е насочен към даване сила на другия човек, той автоматично разбира какво трябва да каже и направи, което ще даде на другия човек увереност в неговата способност да успее.

Когато помагат на другите да успяват, хората с тази възлова позиция се чувстват сякаш сами са постигнали нещо и се сдобиват със самоувереност. Тъй като са свързали тяхната творческа сила с другите, енергията и радостта от успеха нарастват неимоверно! Другите знаят, че не биха могли да постигнат това без енергията и подкрепата на тези хора, затова съвсем естествено искат да им се отплатят. Това е ключът за родените с лунен възел в Скорпион - да увеличат чувството си за собствена стойност по начин, който им дава енергия и ги освобождава.

Тъжно е, че родените със северен възел в Скорпион често не ценят дарбите, които могат да ги доведат до освобождаване от самоналожените им ограничения. Ако те не ценят и не уважават тези дарби, не могат да ги използват. По този начин тяхното его им пречи да разпознават възможностите и да печелят от това, което животът им носи чрез други хора. Те се учат да ценят не само онова, което са спечелили със собствените си усилия, но също даровете, които другите им носят. Ако ценят само полученото в замяна на тежкия си труд, ще бъдат отворени за проява на милосърдие. А само милосърдието може да ги отведе отвъд тяхната суровост. Задачата им е да бъдат достатъчно скромни, за да се освободят и да позволят на милосърдието да влезе в живота им чрез другите хора, с които са свързани в това прераждане.

 

Успешни партньорства

Родените със северен възел в Скорпион се чувстват добре, когато прилагат своите таланти към проектите на другите хора или се присъединяват към проект, който е основан на идеята на някой друг. За тях е добре и когато собствените им идеи имат нематериален или духовен източник. Те се чувстват по-удобно, ако осъществяват проекти и се движат по пътища, които идват от източник отвъд тяхната строга и изпълнена с условия ценностна система.

 

Даване сила на другите

Тъй като хората със северен възел в Скорпион са прекарали много минали животи да изграждат чувството си за собствена стойност, те са смаяни, когато другите около тях не виждат тяхната ценност. Не разбират защо околните не се възхищават на естествените им способности и на това, че правят необходимото на практично ниво, за да използват талантите си и да се чувстват добре. Най-голямото предизвикателство за тези хора лежи в успешното даване на сила на техните партньори или на тези, с които се намират в друг вид близка, лична връзка.

За тях е лесно да имат позитивна нагласа по отношение на техния партньор. Те могат да го накарат да повярва в своите таланти и да го окуражат. Проблемът е, че романтичните партньори, които тези хора привличат, явно нямат желание да предприемат действия, необходими за постигане на резултатите. Те често не са мотивирани да постигат практични цели, които им дават сили, и/или им липсват качества, позволяваш им да постигнат това.

Ако техният партньор не е мотивиран отвътре, тези хора не разбират и не знаят как да го накарат да предприеме нещо. Затова се обръщат към собствените си ресурси и използват енергията на партньорството да запалят тяхната способност за постигане на сериозни резултати. За нещастие това е съшият стар сценарий "Трябва да правя всичко сам", който кара техния партньор да се чувства безпомощен и извън творческия процес.

Ако родените със северен възел в Скорпион открият, че са в такава ситуация, те трябва да отделят време да се свържат по-дълбоко със своя партньор. Ако се приближат към него с истински интерес за мотивите му, те започват да откриват нуждите и желанията му.

Хората могат да започнат да действат с ентусиазъм само когато са мотивирани от нещо, което искат. Тъй като родените с лунен възел в Скорпион са вътрешно мотивирани от парите и удобството, те приемат, че всеки друг е движен от подобни желания; но това не е истина. Те имат нужда да помагат на своите партньори да влязат във връзка с онова, което ги мотивира. Например другият човек може да желае да се освободи от вътрешния си страх от успеха. Подобен човек ще бъде мотивиран към действия в името на това да разчупи своите чувства на ограниченост и хората с лунен възел в Скорпион могат да му напомнят, че ако реши да се отдаде на нова работа, това ще бъде стъпка в посока към преодоляване на тези страхове. Може би онова, което мотивира другия човек, е да допринесе за обществото или желание да бъде в центъра на прожекторите и другите да му обръщат внимание.

Родените с лунен възел в Скорпион са експерти в откриването на скритите желания и онова, което движи хората, и могат да разглеждат своите партньори във връзка със собствената им вътрешна мотивация. Това само по себе си е придобиване на сила. Когато партньорът е подкрепян от тази дарба на човека с лунен възел в Скорпион, той ще пристъпи към действия и резултатът ще включи финансови постъпления. Това е, което тези хора искат - да изградят чувството за собствена стойност у техните партньори и да постигнат сигурност и удобство за дамата.

От миналите животи родените с това разположение вече имат увереност в своята способност да осъществяват задачите си. Сега те учат другите да ценят себе си. Като ги ценят достатъчно, за да им помагат, те автоматично им дават нови сили.

Единственият проблем се появява, когато тези хора се опитат да кажат на другите как да вършат нещата. Това никога не дава резултати, защо те не познават силите и талантите на другия човек, а само своите собствени. Например, ако човекът със северен възел в Скорпион реши да участва в състезание по надбягване, той знае точно колко дълги трябва да бъдат крачките му, за да бъдат в синхрон с неговата височина, дължина на краката и скоростта, която е необходима, за да спечели. Човекът, на който той дава сили обаче, може да бъде много по-нисък и да има много къси крака. Ако се опита да използва същата крачка като родените с тази възлова позиция, това няма да бъде в синхрон с неговото тяло и никога няма да спечели състезанието. Затова тези хора трябва да избягват изкушението винаги да казват на другия човек онова, което дава резултати при тях, и след това да правят заключения, че начинът на другия човек не е правилен. Техният егоцентризъм е труден за контролиране. Но работата им в този живот е да приспособят онова, което знаят, към ценностната система на своя близък, за да му помогнат да спечели.

Например, ако един по-нисък човек иска да участва в състезание, той може да каже: "Искам да изчисля каква крачка ми е необходима, за да бъде в пропорция с височината и дължината на краката ми." Родените със северен възел в Скорпион знаят как са изчислили това за себе си и могат да приложат същата формула към другия човек, като вземат предвид неговите размери, темперамент, слабости и силни страни. Тези хора могат да помогнат на другите да съставят план, който чувстват, че е добър и ще даде резултати при тях - вместо да го правят по своя начин.

 

Развиване на психическо осъзнаване

Родените със северен лунен възел в Скорпион са отлични психолози. Те по природа са настроени към тревогите и копнежите на другите. Това е специален талант, който не са имали в миналите животи. Когато освободят умовете си от предразсъдъците на собствените си ценности, ще имат невероятна способност да влязат в мислите на друг човек и да разберат неговите мотиви, нужди и ценности.

Тези хора знаят как да постигнат успех. Те се учат, че за да помогнат на другия човек да успее, трябва да вземат предвид неговата психика. Понякога хората се възползват от щедрата природа на родените със северен възел в Скорпион, без да съзнават това, докато не се сблъскат с фактите. Те могат да избегнат това като не приемат чуждите предложения, докато не ги обмислят и се настроят на честотата на чуждите мотиви: "Джош, това звучи страхотно! Нека да помисля върху него и ще ти дам отговор." Те имат склонност да отговарят прекалено бързо; а по-добре е да отделят известно време да се настроят психически към другия човек и ситуацията. Ако се почувстват енергизирани, тогава могат да продължат напред. Но ако имат лошо чувство или енергията им започне да отслабва, това е предупреждение.

За тези хора е важно да обръщат внимание на мотивите на околните. Това рядко им се случва, защото понякога биват разочаровани и се чувстват съкрушени. Те си представят, че другите действат от позицията на същите стойности и са винаги честни. Но когато отделят време да изучат техните мотиви, те могат да направят разлика между това, което хората претендират, че са, и онова, което са в действителност.

Идеята е наистина да разследват потенциалните си партньори - родените с лунен възел в Скорпион са най-добрите детективи! За тях това е живот, основан на партньорства, затова е необходимо да изследват идеите, мотивите, целите и стойностите на другите хора на по-дълбоко ниво.

 

Синтез

Тези хора имат трудност при промяната на посоките. Те си поставят една цел, изчисляват как могат да стигнат дотам и тяхната енергия толкова се концентрира, че е почти невъзможно да се обърнат - дори и по средата да открият, че са на неправилен път.

Имах една клиентка учителка с такава позиция на лунните възли, която беше ръководител на клуб в средно училище. Екипът работел върху това как да се направят някои промени. Тя отиде на събранието с точен план, вече изработен в нейното съзнание. Когато някой предложил различен план, тя станала много нервна. Опитала се да убеди другия, че нейният начин е най-добрият и/или че идеята му е незначителна, или че тя няма да даде резултати, или че групата не е имала време да я обмисли. Тя имала отличен план в съзнанието си - "единственият план", и всичко друг представляваше заплаха за нея.

Синтезът може да се окаже труден за тези хора, тъй като им е трудно да се освободят от своята позиция, за да могат да чуят какво казва другият човек. Нужно е съзнателно да тренират себе си за концентриране върху споделената цел - резултатът - и да мислят как техните идеи и тези на другите могат да се комбинират, за да се постигне максимален успех.

Те се учат на изкуството да споделят усилията си с други. Първата стъпка е да не забравят, че хората винаги са по-важни от целта. Необходимо е непрекъснато да си напомнят за това. В примера моята клиентка е трябвало да види важността на другите хора. Тогава, когато другите изложат своите идеи, тя е трябвало да се вслуша в техните гледни точки и да открие с какви творчески идеи биха могли да допринесат за проекта. Да открият, че хората са по-важни е трудно за хората с лунен възел в Скорпион и е необходима практика. Обикновено те са вече в средата на събитията, когато осъзнават, че потискат някого. Но и в този момент могат да спрат и да се извинят „Аз току-що осъзнах, че толкова съм се съсредоточил върху моята идея, че не чух твоето предложение ясно. Извинявам се, ако съм наранил чувствата ти." И след това могат да направят съзнателен опит да разберат идеята на другия човек.

 

Избягване на застоя

 

Енергията на промяната

Хората със северен лунен възел в Скорпион срещат много трудности да излязат от старите навици - те са притиснати от ситуации, които не ги удовлетворяват. Тези хора трябва наистина да излязат от установения си ред. И когато им се предостави вълнуваща възможност, те трябва да имат самодисциплина да я последват и да останат на пътеката, която ще ги подхранва с енергия. Трябва да имат желание да се отърват от факторите, които ги задържат.

В известен смисъл родените със северен възел в Скорпион харесват застоя, защото там нещата са им удобни и познати. От друга страна, те знаят, че не получават достатъчно от живота и не изживяват онова, което искат. Но трябва да има определена степен на неудовлетвореност в тях, за да поискат да правят нещата по различен начин. Неудобството и неудовлетвореността ги подтикват да променят и разширяват своите хоризонти.

Например един човек с такава възлова позиция може да иска да напусне дома си, защото вече не се чувства удобно в него. Промяната изисква много енергия: сортиране на вещите, подготвяне на къщата за продажба и т.н. Той трябва да има желание да насили себе си и да си наложи самодисциплина, за да осъществи работата, която се изисква в името на промяната. Но ако го направи, енергията ще го подхрани с радостно вълнение и ще го подтикне към действие - особено ако той върши това с партньор и има желание да не прави всичко по неговия начин, най-трудният. Старателността е предимство в процеса на съграждане, но може да бъде пречка, когато се правят променя.

Енергията на промяната е различна от енергията на изграждането. Енергията на строежа изисква внимателен, процес, стъпка по стъпка. Но енергията на промяната изисква бързи, интензивни действия. Хората с лунен възел в Скорпион трябва да се освободят от старото, да отидат в нова посока, да се освободят от нещата, които ги задържат, и да изберат бързите резултати пред перфектността. Ако се движат прекалено бавно, те ще загубят моментността, необходима за промяната. Тя сама по себе си ще им даде необходимия адреналин, за да излязат от застоя, но те трябва да продължат да се движат!

Това е като сърфист в океана - ако се колебаеш прекалено дълго, ще пропуснеш вълната. Родените със северен възел в Скорпион трябва да хванат вълната на промяната; дори и временно да загубят контрол и да изпитат страх, ако останат на тази вълна, тя ще ги заведе до брега. За да направят промяната, те трябва да останат във връзка с новата енергия, която чувстват. Като се отдалечават от старата, за тях е по-добре да отидат далеч, отколкото да останат прекалено близо. Когато погледнат назад, те ще видят, че промяната е била много по-мъдра и удовлетворяваща, отколкото всичко, от което са се освободили по пътя.

 

Освобождаване от ограниченията

Родените със северен лунен възел в Скорпион нямат вътрешно чувство за баланс в живота си. Те се насочват в една посока и тяхното съзнание така силно се настройва в тази посока, че не могат да виждат нищо друго - те просто продължават да вървят.

Тези хора прекалено силно се свързват с физическия свят, взаимодействат си с материята и забравят духа. Ето защо животът им е толкова труден - те са твърде материалистично ориентирани и всичко около тях е прекалено плътно. Те имат нужда да олекотят нещата, за да могат да пътуват по-лесно през живота. Тези хора се чувстват по-добре, когато се отдръпват от материалните ситуации и размислят какво действително искат да изпитат в този живот. Как могат да подредят материалните неща по начин, който да им даде свобода да изследват хоризонтите, които ги вълнуват? Тъй като съветите на другите могат да са им от помощ в този живот, месечните срещи със съветник или среща с приятел, който може да им даде сили, за да изяснят къде се намират, определено ще бъде мъдро решение.

Най-добре е тези хора да не си позволяват да действат или да мислят за неща, които ги объркват. Те се учат да бъдат по-малко пристрастени към материалните стойности, за да са свободни да плават в духовните сфери и да се наслаждават на своята психическа/астрална връзка с другите. Това е изцяло нов свят на удоволствие отвъд чисто физическите наслади, с които са свикнали в миналите животи, и той изисква освобождаване от връзката с материалната плоскост. Като позволят на своята енергия да се комбинира с другите, те се откъсват от обвързаността с чисто физическото измерение.

Например, ако си купуват къща и са изправени пред необходимостта да я ремонтират, техният първи инстинкт е да направят това сами, за да могат да бъдат свързани с всяка част от нея, защото това отразява техния стил. Това води до непрекъсната връзка с ценностите от миналите животи и материалния свят; то е равносилно на поведение, от което да загубят.

Ако вместо това възложат работата на специалист - или приятел с артистични таланти - и позволят на другия човек да добави собственото си виждане, да останат отворени как той прави нещата, тогава родените със северен възел в Скорпион ще имат прекрасна среда, към която не са прекалено привързани. Така ще могат да живеят удобно, да бъдат подкрепяни от тяхната среда, без да са ограничени от нея. Това ги оставя свободни да се отдадат на психическия и астралния свят, които могат да ги изпълнят с толкова жизненост.

 

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН

Поради невероятния начин, по който музиката може емоционално да ни поддържа при поемането на рискове, аз съм написала изцелителна песен за всяка група с еднаква възлова позиция, която да помогне на енергията да се насочи в положителна посока.

 

Приветстване на новото

Изцелителното послание на тази песен може да развие способностите на хората със северен лунен възел в Скорпион да разпознават енергията, която имат, като приемат промяната и успешно се комбинират с другите, за да си дават взаимно сила и да си помагат. Като приветстват новите възможности, които животът им носи, тяхната склонност да се установят на едно място може да бъде преодоляна без усилия.

 

Избрани стихове:

 

Какъв е смисълът да стоиш на едно място?

Твоята мечта е истинска, но не и формата.

Онова, което ти носи радост в живота днес,

Може да се сбъдне по различен начин!

Протегни ръцете си към небето.

Поздрави новото, което идва в живота ти днес.

Животът го е изпратил точно на теб,

Защото ти си готов за него.

Но трябва да изоставиш онова,

което вече не ти е от полза.

Трябва да го изоставиш, време е да поемеш напред...

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme