Facebook Страница

Северен възел във Везни - ЛИЧНОСТ - Правилата

Индекс на статията

Правилата

Родените със северен лунен възел във Везни са установили своя система от ценности и приемат, че всички други ще отговарят на техните стандарти и ще следват техните правила, само защото те изглеждат разумни за хората с лунен възел във Везни. Това е като Кутията на Пандора. Негативността се появява, когато те не са достатъчно гъвкави, за да се приспособят към правилата. Когато другите хора не играят според правилата (това означава правилата на родените с лунен възел във Везни), хората с това възлово разположение изпитват разочарование; когато другите се съпротивляват на установения ред, гневът им се надига. Те не осъзнават, че другият човек не е имал шанс да избере - нито пък е бил предупреден какви са правилата. 

Понякога, когато хората със северен възел във Везни мислят, че другите не са честни, това е защото те не следват неизказаните им правила. Но тяхното чувство за справедливост е особено егоистично, защото е основано само върху собствените им разбирания за коректност. Те трябва да осъзнаят, че има и други правила. И техните не са по-свещени от тези на останалите хора. 

За да бъдем честни към тези хора, трябва да кажем, че проблемът с правилата не е тяхна вина. Подсъзнателно те все още са на война, където всички са строго дисциплинирани и следват ясно разбираеми порядки, протоколи и поведение. Най-доброто нещо за войната, от гледна точка на родените със северен възел във Везни, е, че нищо не е лично. Те не искат да наранят другия човек, казвайки какво да прави - те просто издават заповеди! Ако другият човек не им съдейства, те чувстват: "Добре, значи ти не си играч от нашия отбор." 

Всички имат правила, стандарти, идеи и ценности. Повечето хора възприемат своите идеи просто като идеи - не като нещо абсолютно. Но за хората със северен възел във Везни техните правила са конституцията, според която живеят. Другите хора могат да имат техни собствени стандарти и идеи, но все пак са отворени към гледните точки на околните. Родените със северен възел във Везни често не могат да видят никоя друга гледна точка освен своята. 

Като пример за това как могат да нараняват е историята за една клиентка, чийто баща бил със северен лунен възел във Везни. В деня на сватбата й той почувствал, че неговият баща (дядото на клиентката ми) трябва да я заведе до олтара. Тъй като в детството й дядото не се държал добре с нея, моята клиентка го мразела. Но нейният баща се интересувал повече от правилата, отколкото от собствената си дъщеря, и настоял той да я заведе до олтара "от уважение". Такива били правилата - не можело да има спор. Програмираността му за военен живот му позволила грубо да стъпче чувствата на собствената си дъщеря дори в деня на сватбата й. 

Родените със северен възел във Везни трябва да се съберат със своите приятели и партньори и да разработят правила, които и двете страни да приемат. Само когато стилът на поведение бъде взаимно приет, тези хора могат да очакват другите да живеят по определен начин. Също така, начинът, по който другите реагират, когато хората с лунен възел във Везни споделят своите правила, ще разкрие много по отношение на връзката и дали тя има смисъл. 

Като открият стандартите и правилата на другите, родените със северен възел във Везни могат да разширят своята ценностна система. Всъщност от това зависи тяхната способност да развият чувство за вътрешна свобода. Когато заедно създадат правилата в една връзка, това ще доведе до сила, ефективност и ще удовлетвори личността им. И връзката ще се изгражда върху стабилна основа.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme