Facebook Страница

Северен възел във Везни - ЛИЧНОСТ - Проектиране

Индекс на статията

 

Проектиране

Тъй като родените със северен възел във Везни са толкова съсредоточени върху собствената си идентичност, те може и да не съзнават с кого създават взаимоотношенията. Те проектират собствената си идентичност върху другите хора и след това се опитват да се свържат с тях - което, странно, но не се получава! 

Когато хората не се окажат такива, за каквито ги мислят родените със северен възел във Везни, това ги изненадва. Те си представят ролята на другия човек и когато партньорът не я играе, се разстройват. Мислят, че другият човек не е честен с тях (това означава, че не се придържа към ролята). Да повторя още веднъж: те се свързват с другите според военния им опит от миналите прераждания, където всички са били преценявани според това колко добре са изпълнявали функцията си. 

Тези хора се затрудняват да видят другия човек извън ролята, която са му отредили. Например имах клиентка с такава позиция на лунните възли, която след двадесет и три годишен брак открила, че съпругът й в продължение на няколко години злоупотребявал сексуално с тяхната дъщеря. Тя нямала абсолютно никаква представа какво се случва, докато дъщеря й не се подложила на терапия. Може да е имало много причини за това незнание, но в случая с родените със северен възел във Везни те не виждат кой наистина е другия човек. 

Като страничен продукт от проектирането на тяхната същност върху другите те очакват останалите да бъдат силни колкото тях, толкова щедри, уверени и дисциплинирани, и се чувстват измамени, когато партньорът им не показва тези качества. Те трябва да се поставят на негово място. По този начин ще могат да открият нивото на сила, щедрост, увереност и дисциплина, присъщи на другия човек, и да имат по-реалистични очаквания. Също така ще открият определени положителни качества (онези, които родените със северен възел във Везни нямат), които другият човек внася във връзката. Те се учат, че ние имаме различна идентичност и притежаваме капацитет за растеж в неочаквани посоки, които ще бъдат от наша полза.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme