Facebook Страница

Северен възел във Везни - НУЖДИ - Одобрение

Индекс на статията

НУЖДИ  

 

Одобрение

Хората със северен възел във Везни са жадни за одобрение и искат да бъдат включени в енергийното поле на другия човек. Те се отпускат и се чувстват щастливи, когато другите ги подхранват с любовта си. Това е нормална нужда: в това прераждане любовта от другите ще им даде необходимия духовен баланс. 

Проблемът е в методите, които те използват, за да привлекат вниманието и енергията на другите. В този смисъл могат да се окажат въвлечени в състезания, да се отдадат на прекалени постижения и поемане на инициатива, без да се посъветват с другите. Те се изтъкват, опитват се да изглеждат добре, за да привлекат вниманието и енергията на любовта, от която така отчаяно се нуждаят. Тъй като копнеят да са в светлината на прожекторите, когато другите хора говорят, те често ще кажат нещо за себе си, така че вниманието да се прехвърли към тях. Те не са истински настроени към другия човек, а само към собствената им нужда от любов и одобрение. Тези нужди могат също да накарат родените със северен възел във Везни да се състезават в ситуации, когато е необходимо да се обединят усилията, защото това ще бъде от по-голяма полза за тях. 

Решението лежи в преместване на техния фокус от това да изглеждат добре към възможността да накарат другия човек да се чувства добре. Когато те се настроят на неговата честота и вземат предвид чувствата му, ще знаят как да преследват целите, така че партньорите им да приемат техните начини. Ако хората със северен възел във Везни помагат на тези около тях да бъдат щастливи, те автоматично ще почувстват добрите вибрации. Няма да е необходимо да извлича тази енергия от другите; приемането, любовта и одобрението автоматично ще потекат към тях. Това е част от естествения процес, когато са чувствителни и правят нужното, за да бъдат другите щастливи. Енергията, от която тези хора се нуждаят, е енергията, която чувстват, когато ценят другите за това, че са верни на себе си.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme