Facebook Страница

Северен възел във Везни - Приемане - Чувствителност и внимание

Индекс на статията

Чувствителност и внимание

Родените със северен възел във Везни са много чувствителни - по един нечувствителен начин. Те усещат нещата много дълбоко в себе си, но могат да се проявят като повърхностни, когато става въпрос за чувствата на другите. Те усещат болката на много дълбоко ниво. Поради силните си чувства мислят, че разбират чудесно всички останали. Но в този процес пропускат да вземат под внимание индивидуалните особености на другия човек и действията им могат да повлияят върху него по негативен начин. Най-малкото, което може да се случи, е създаването на много недоразумения във връзките им. Родените със северен възел във Везни трябва активно да търсят по-дълбоко ниво на обвързаност с другите. 

Настройването на честотата на другия човек означава временно да напуснеш себе си. То е като слушането на радио: за да чуят ясно музиката, тези хора трябва да напуснат собственото си съзнание и да се настроят на тоналността на другите. След като усетят чувствата и възприятията на другите, те ще са способни да определят дали могат да се хармонизират с този човек. 

Хората с такова разположение на лунните възли трябва да помнят, че е необходимо да съзнават нуждите и чувствата на другите. Например, ако двама приятели се движат по улицата и единият е натоварен с пакети, а другият не носи нищо, вероятно този, който не носи нищо, е човек със северен възел във Везни - никой друг не може до такава степен да не осъзнава нуждите на другия. Нещата, които изглеждат очевидни на всички останали, просто не могат да бъдат видени от тези хора. Те нямат намерение да наранят някого; просто не съзнават опустошителния ефект, който прекалената заетост със собствената им личност има върху другите. В този живот, ако искат да изпитат радостта от успеха и да имат щастливи приятелства, трябва съзнателно да култивират безкористност и осъзнаване на чуждите нужди и чувства.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme