Facebook Страница

Северен възел във Везни - Другари или любовници?

Индекс на статията

Другари или любовници?

Тези хора имат толкова силен талант да подкрепят другите и да изграждат силата на тези хора, че могат да преживеят дълга върволица от краткотрайни връзки. Техните близки стават силни сами за себе си и след това поради различни причини, следва раздяла. Това понякога се случва защото, подсъзнателно, родените с лунен възел във Везни работят, за да изградят автономност на другия човек, така че да бъдат равни, вместо да се стремят към създаване на екип. Те могат да видят къде на другия човек му липсва увереност и затова му дават сили в тази област. След като веднъж техният близък стане самостоятелен, той вече не се нуждае от човека с лунен възел във Везни. И тъй като фокусът е бил върху изграждането на взаимна автономия, съвсем естествено е и двамата индивида да поемат по собствени пътища. Но хората със северен възел във Везни се чувстват съкрушени - изглежда им несправедливо, че вече силен, партньорът им ги напуска. 

За родените със северен възел във Везни взаимоотношенията не трябва да бъдат основани на концепцията за двама изцяло самостоятелни индивида, които да правят всичко заедно в контекста на техните самостоятелни, отделни индивидуалности. Тази система е базирана на бартер, търговия, 50 % от всичко и чувствителност само към себе си. Тя ги оставя без магическата съставка на емоционалната чувствителност, която е толкова удовлетворяваща в дългосрочните връзки. 

Когато емоционалната обвързаност - чувствената съзнателност към другия човек и желанието да го направят щастлив - липсва, партньорите на хората с лунен възел във Везни ги напускат. За тях съюзът може да стане сух и лишен от любов - основан на системи от очаквания, награди, изисквания и стремеж към честна игра - затова партньорът напуска, за да се погрижат за него другаде. 

Ключът за тези хора е да забелязват и да действат, когато техният партньор има нужда от помощ. Тогава той ще бъде щастлив и ще остане с тях, тъй като се чувства обвързан, а роденият с тази възлова позиция ще получи обратно цялата енергия на щастието. Това е ситуация, в която всички печелят.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme