Facebook Страница

Северен възел във Везни - ЦЕЛИ

Индекс на статията

ЦЕЛИ

Тези хора често са егоисти. Те могат да действат импулсивно и с пълно пренебрежение към положението, в което се намира другият човек. Родените със северен възел във Везни имат склонност да реагират неочаквано, когато целите им не се осъществяват достатъчно бързо. Понякога те действат въз основа на своите преценки, без да разговарят, за да проверят какво се случва с другия човек. Дори и техният мотив за действие да е в най-добър интерес на всички засегнати, другите започват да се чувстват лишени от сила и изпълнени с омраза, защото не са част от процеса. Вярата - ключов проблем за тези хора, се оказва подкопана и от двете страни във връзката. 

Макар че разговорите с партньора са едно лесно разрешение при много препятствия, тези хора се страхуват от него. Част от тях може да смята: "Ако разговарям, той ще си помисли, че не му вярвам." Всъщност точно разговорът кара другия човек да не се съмнява в тяхното доверие. 

Например имам клиент с такава възлова позиция, който работи в ресторантския бизнес. С типичния си военен стил за даване на заповеди той се обърнал към своя мениджър с инструкцията: "Довечера ще има специално парти и искам масите да бъдат сложени до 19:00 ч." В 18:40 ч. масите не били съвсем подредени, а хората започнали да пристигат. Моят клиент си помислил: "Боже Господи! Той няма да успее!" И затова сам се заловил със задачата. Когато по-късно неговият мениджър се приближил към него и го попитал: "Защо не ми повярва?", той бил шокиран и ядосан. Старият воин насилил резултата, без да вземе предвид чувствата и усета за време на другия човек. 

Тези хора трябва да отделят време да общуват, вместо да прибързват с всичко. Моят клиент е трябвало да каже на мениджъра си: "Стан, малко съм обезпокоен, защото масите още не са готови. Всичко наред ли е и мога ли да ти помогна с нещо?" В разговор с него той е можел да убеди себе си, че работата ще бъде свършена, и да създаде усещане за работа в екип, от която тези хора толкова се нуждаят. Когато отделят време да направят това, те проявяват редкия си талант за дипломатичност, който може да създаде невероятна привързаност и у двете страни, като в същото време бъде постигната и целта. 

Хората със северен възел във Везни трябва да се обвързват с другия човек в процеса на даване на нареждания. За тях не е достатъчно просто да изложат фактите; другият човек трябва да придобие чувство за своята сила в ситуацията. Тези хора трябва да обяснят защо нарежданията са важни в контекста на цялата ситуация и да вдъхнат увереност на другия човек, че може да се справи успешно с работата. Родените с лунен възел във Везни мислят, че техните инструкции са толкова прости, че всеки може да ги изпълни, но истината е, че онова което е лесно за тях, може да се окаже много трудна задача за другите. 

Преди да дадат нареждания, тези хора трябва също да забележат как се чувства другият човек. Например, ако той вече е объркан, получаването на още нареждания може да го извади от равновесие. Най-добре е да забележат другия човек и неговото емоционално състояние, преди да започнат с нарежданията. 

Отделянето на време за установяване на сериозна основа за връзките прави изпълнението на заповедите приятно за другия човек и е допълнителна застраховка, че работата ще бъде правилно осъществена. 

Друг добър подход, особено в ситуациите, свързани с постигане на дадена цел, е да кажат: "Ето къде отиваме и как аз искам да бъде постигнато това... а ти как мислиш да го направиш? Кажи ми, ако имаш друга идея."

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme