Facebook Страница

Северен възел във Везни - Работа в екип

Индекс на статията

Работа в екип

Родените със северен възел във Везни нямат усет за работата в екип. Те не са имали опит в миналите си животи в тази област. Като воини те поемат цялата работа сами и обикновено се дразнят, когато другите искат да споделят отговорността. Те искат сами да вършат работата, защото се страхуват, че другият човек ще обърка всичко и те няма да постигнат целта си, тъй като някой друг не е свършил своя дял. Също така те нямат търпение, когато на някой друг са му необходими два или три дни да направи това, което те биха свършили за един ден - при това по-добре! 

Но в този живот не са тук, за да вършат работата си сами - те вече знаят, че могат да направят това. 

Родените с лунен възел във Везни имат невероятна увереност при постигането на цели. Но сега, когато наистина постигат целта сами, не чувстват щастието, което са очаквали. В този живот тяхната работа е да свържат своите цели с контекста на усилията на екипа и да дават увереност на другите хора, които се нуждаят от нея. 

Затова, когато работят в екип с още шест човека, те не трябва да забравят, че са общо седем. Хората с лунен възел във Везни имат невероятна способност да дават сила на другите и могат да видят къде всеки от тези шест човека се нуждае от увереност. Те с удоволствие забелязват празнотите, защото така могат да им помогнат и да се превърнат в безценна и обичана част от екипа. 

Винаги трябва първо да определят какво е най-добро за екипа. За неговите членове няма да бъде разумно да липсва комуникация; най-добре е всеки да забрави собствените си интереси, за да остане във връзка с другите и да създаде положителни чувства на взаимозависимост. В този смисъл всеки член трябва да има желание да изрази обективно собствените си нужди - без да изпитва омраза или от позицията "танго за кукуригу", а за да даде сили на другите в партньорството като бъде отворен за техните нужди. Това е друг начин да бъдеш уязвим.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme