Facebook Страница

Северен възел във Везни - ЛИЧНОСТ - Гневни изблици

Индекс на статията

Гневни изблици

Родените със северен лунен възел във Везни имат склонност към гневни изблици и трябва да се научат да се освобождават от тях. Те имат темперамент подобен на детския. Когато нещата не стават по техния начин, те хвърлят гръм и мълнии, за да накарат другия човек да направи, което искат. Ако той се съпротивлява, те продължават да ескалират напрежението, докато не постигнат своето. 

Но създаването на ситуации, при които едни печелят, а други губят, не е от полза за тези хора. В дългосрочен план подобни ситуации само ги изолират от хората, които наистина искат да бъдат близки с тях. Когато печелят, постигайки целите си за сметка на някой друг, плащат висока цена - другият човек ще се затвори и отдръпне, за да не бъде подлаган на такова насилие. Хората със северен възел във Везни могат да излизат от тези ситуации с усмивка, без изобщо да съзнават вредата, която са причинили на другия човек. Те мислят, че той трябва да е щастлив заради тях, защото в края на краищата, наистина са "победили". Но ще се сблъскват с много горчивина, докато не научат, че никой не печели чрез сплашване и гняв. Победите, спечелени с атака на другите, водят до нежелание на останалите да общуват с родените с лунен възел във Везни и така взаимността, енергията и възхищението, които са изпитвали изчезва.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme