Facebook Страница

Северен възел в Лъв

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В ЛЪВ

и Северен възел в Пети дом

(и Слънце във Водолей)

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете неподозирани дарби и таланти.

Индивидуалност

Желание да бъдете в центъра на вниманието

Следване повелите на сърцето

Развиване на волята

Ентусиазъм

Самоувереност

Поемане на риск

Сближаване с "детето" у другите

Радост от живота, забавления

Приемане на живота като игра

Вяра, че можете да постигнете всичко

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Ако работите, за да намалите влиянието на тези особености, можете да направите живота си по-лек и приятен.

Желанието да бъдете като другите, за да ви харесват

Стремеж към избягване на емоциите

Равнодушие

Очакване другите да ви подтикнат към действие

Пренебрегване на онова, което наистина се случва

Желание да се сдобиете с още информация, преди да предприемете действия

Прекалена мечтателност

Стремеж да избягвате споровете

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Истината, която трябва да приемете

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, трябва да осъзнаят, че тяхната ахилесовата пета е в необходимостта да чувстват, че хората от тяхната среда ги приемат. ("Ако само мога да бъда в синхрон с живота и да не се различавам от другите, хората около мен неизменно ще ме подкрепят и това ще ме направи щастлив."). Но подобно мислене е бездънна пропаст: техните приятели никога няма да им окажат достатъчно подкрепа, за да изпъкнат като индивидуалности и да се възползват от вълнуващите възможности, които животът предлага. Те трябва да станат най-добри приятели на себе си и да имат кураж да се движат в посоката, която ще им донесе щастие.

Капанът, който трябва да избягват, е да не се поддават на склонността си непрекъснатото да търсят информация. ("Ако само знаех достатъчно, щях да се чувствам уверен и щях да предприема съзидателни действия."). Те никога не смятат, че са достатъчно информирани,, за да предприемат успешни активни действия, така че продължават да се движат с групата и да чакат щастието да ги открие. Истината, която трябва да осъзнаят, е, че в определени моменти трябва да поемат риск и да започнат да изграждат собственото си щастие. След като веднъж са започнали да действат и да коват съдбата си, знанията, от които се нуждаят, за да успеят, ще дойдат при тях без усилия.

Какво наистина искат тези хора

Онова, което родените със северен лунен възел в Лъв наистина искат, е да получат любов. Необходимостта, която изпитват - да чувстват изпълнената с обич енергия на другите, е почти неутолима. За да премине тази енергия успешно в техния живот, те първо трябва да дадат своята любов като доставят радост на другите, а те знаят как да поставят близките си в центъра на вниманието и да ги направят щастливи. Като използват своето въображение, за да доставят радост на другите, те си създават "публика" или приятелска група, която ги приема, подкрепя и обича. Най-точният барометър, който ще покаже дали са "на пистата" за хората със северен възел в Лъв са ръкоплясканията и одобрението на другите. Когато доставят радост на другите и това е в съзвучие със собствените им общочовешки идеали - те постигат радостта от това да знаят, че са във водовъртежа на живота.

Дарби/Професия

Подходящи за тези хора са професиите, които изискват творчески усилия. Да забавляват хората (певци, актьори, и т.н.), импресарска дейност или друг начин да бъдат в центъра на сцената освобождава тяхната невероятна творческа енергия по един конструктивен начин, който доставя радост на всички. Други добри възможности са дейностите, свързани с деца, игри и спорт.

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, притежават дарбата да бъдат безпристрастни - те могат вярно да усетят каква е "играта". Тази склонност да се гледа обективно на нещата е предимство, когато се използва като помощно средство за постигане на цели, доставящи радост на другите. Но ако те се заемат с професии, за които обективността е цел (научен работник, откривател, инженер, техник, и т.н.), техният живот може да се окаже лишен от жизненост и радост. Те са по-добри, когато използват тази своя природна дарба в различни творчески проекти.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Лъв

"Единственият човек, който може да изгради моето щастие, съм аз."

"Щом се забавлявам, значи живея."

"Когато следвам импулсите на детето в мен, аз печеля."

"Печеля, когато действам активно, за да постигна онова, което искам."

"Когато се обърна към детето в себе си, всички печелят."

"Когато доставям радост на другите, се чувствам близък с тях."

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Хората със северен възел в Лъв са прекарали много животи, наблюдавайки отстрани действията на другите. Те са били учени, наблюдатели, хора, които са жертвали личната си индивидуалност в името на общочовешки каузи и идеали. Те са свикнали да свързват своята творческа енергия с мечтите и копнежите на другите, без да обръщат внимание на собствените си нужди и желания.

Така в миналите си животи те са загубили връзка с жизнеността на детето в себе си. И в този живот отново подсъзнателно са избрали среда, която пренебрегва детското в тях. Те може би са родени в семейства, където е имало насилие и където безпристрастното наблюдение на поведението на родителите е въпрос на оцеляване. Или пък са родени в семейства на алкохолици, където емоционалните реакции на единия или двамата родители са непредсказуеми, и тъй като не са могли да имат доверие на хората, които се грижат за тях, единственото безопасно поведение е било да потискат чувствата си. Или пък загубата на родител на един ранен етап от техния живот им е дала допълнително чувство за отговорност и те са разбрали, че вече не могат да бъдат просто деца."

Тези хора са имали толкова много минали животи, в които са били безпристрастни и са наблюдавали живота от научна гледна точка, че сега чувстват истински страх от обвързването. Те се боят да загубят своята обективност; подсъзнателно усещат, че това е било единственото нещо, което ги е съхранило в миналото. Но в този живот тяхната мисия е различна - те трябва да се сближават с хората и да се научат да се забавляват! Родените със северен възел в Лъв са се придържали към скования, научен подход към нещата в много прераждалия и не са се забавлявали на тази планета, но този път те трябва да се радват на живота. Когато са в близост до деца, детето вътре в тях се пробужда. Когато играят и просто бъдат себе си, те се вдъхновяват и да започнат да живеят истински. И това е тяхното предизвикателство - да се върнат отново към жизнеността на живота.

Благодарение на ориентацията към науката от предишните си животи, тези хора влизат в това прераждане с "лабораторна безпристрастност" - непрекъснато наблюдават, без да се стремят към промяна или да се намесват по някакъв начин в събитията. Това им позволява да бъдат съвсем наясно със ситуацията и много точно да преценяват онова, което се случва. Но ако те прекалено се идентифицират с ролята на важния наблюдател", това може да се превърне в начин за себедоказване, да ги накара да се отдръпнат от другите, да започнат да ги преценяват и да се чувстват по-значими от тях.

Те могат да започнат да мислят по следния начин: "Ще спестя всички глупости и ще го кажа направо!", и след това, когато видят изражението върху лицето на другия, започват да се чувстват зле. Но техният ум говори: "Ето, казах го! Ще се придържам към думите си!”, и те се затварят в сковаността на тази позиция. Но в този живот те са изправени пред предизвикателството да посочват на другите онова, което се случва, по един позитивен начин, който да кара хората да се смеят и/или да им помагат да променят своето бъдеще в положителна посока и да облекчат товара им. Този път родените със северен лунен възел в Лъв трябва не само да видят какво се случва, но и активно да участват в позитивната за всички засегнати, включително и за себе си, промяна. През това прераждане целта на техния живот е да научат как да постигнат онова, което искат, не като се отдалечават от другите, а чрез активно участие.

Противоречие между наблюдението и действието

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, понякога се чувстват като погълнати от драмите на другите, но просто стоят и наблюдават отдалеч безсилни, макар че могат ясно да видят как стоят нещата. Те мислят, че другите хора ще успеят да се справят сами, "да опънат платната в посоката, в която духа вятърът", да променят курса и да спечелят при новите обстоятелства. Те често могат да видят промяната на вятъра и височината на вълните, но не успяват да бъдат достатъчно активни и да се възползват от ситуацията.

Те са "застинали" от едната страна на махалото. За да осъществят успешно мечтите си, са необходими едновременно наблюдение и действие. Понякога е нужно здраво да се дръпнат въжетата, за да се придвижи лодката напред и да се постигне равновесие; ако тя се е наклонила, трябва да се преместят тежки предмети, за да се постигне нова балансирана позиция и екипажът да бъде в готовност за новата посока и наближаващата буря. Не трябва да се щадят сили. Точното наблюдение е важна част от съзидателния процес, за да може енергията да се насочи в правилната посока. Хората, родени с тази позиция на лунните възли, са великолепни в наблюдението, но не бива да забравят да преминават към действие, за да осъществят промени във физическия свят.

Противоречие между научния и творческия подход

Понякога хората, които са родени със северен възел в Лъв, могат на практика да мислят безкрай. Те анализират всичко, обмислят всички детайли, които може да се объркат, проверяват настроенията на хората около тях и се стремят да се сдобият с цялата налична информация, за да не направят грешка, когато са решили да действат. Но има толкова много неща, за които трябва да се мисли, че те се объркват и това ги парализира. Тази тяхна склонност да търсят сигурност чрез "сигурното знание" им пречи да поемат рискове, а те биха увеличили тяхната жизненост и биха ги предпазили от опасността да водят замръзнал, пасивен живот.

Те се учат да бъдат по-активни; затова трябва да започнат да вярват в своята интуиция, вместо да се гмуркат в дебрите на логическите стратегии. Трябва да имат желание да осъзнаят, че има грешка в основните им убеждения. Но често приемат, че притежават повече знание от останалите. Макар че то им пречи да осъществят мечтите си, родените със северен възел в Лъв обикновено упорито държат на него. "За да следвам повелята на сърцето си и да мога да постигна онова, което искам, първо трябва да се изпълнят условията х, у и z." Но това никога не става. Необходимо е тези хора да се освободят от идеята, че трябва напълно да контролират успеха или провала на своите мечти. В действителност животът може да стане техен партньор, когато оставят настрана своите тревоги и започнат да правят онова, което могат, във всеки един момент. Така малко по-малко ще превърнат мечтите си в реалност. Ако нямат желание да направят това, техните "подходящи условия" никога не се появяват и те отлагат поемането на риска, докато не стане прекалено късно и вратата на възможностите не се затръшне пред тях!

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, се учат как да надмогнат ограниченията на научния подход и да имат истинско творческо отношение към живота. Творчеството не може да бъде планирано или поставяно в график. То е процес и върви ръка за ръка с интуицията и енергията, която те имат на разположение във всеки един момент, и със средствата, които са им под ръка. Творческото отношение включва решение къде да се отиде, което след това трябва да се свърже с вселенските закони, за да се постигне набелязаната цел. Крайният резултат може и да не е точно онова, което са си представяли, но енергията от това очакване ще изпълни хората със северен възел в Лъв с радост и чувство за успех.

Хората, родени с тази възлова позиция, трябва да се научат да приемат онова, което Вселената им дава по пътя към сбъдването на мечтите. Обикновено, когато се обърнат към нея и кажат: "Искам отговор на този въпрос" и го получат те си мислят: "Не, не е това", и обезсилват своето собствено откриване на истината с бездействие. Те се въртят в кръг и се чувстват лишени от жизнена сила. Когато това се случи, то е сигнал, че трябва да преминете към действие. Необходимо е да помогнете на себе си по някакъв начин: вдигнете телефона и се обадете на приятел, изпратете на любимия човек подарък или започнете да практикувате някакъв спорт или дейност, които отново ще ви изпълнят с енергия. А когато тя отново нахлуе във вас, ще се почувствате близки с хората, способни да се свържете с другите на емоционално или интелектуално ниво - а усещането е страхотно!

Да се движиш по течението

Хората, родени със северен възел в Лъв, не могат да усетят собствената си сила и да правят градивни промени в живота си. Те мислят, че всичко се движи по течението, и затова се чувстват безсилни. Често дори се примиряват с тази неизгодна за тях ситуация като вярват, че "така трябва да бъде", защото не смятат, че имат сила да променят нещата. Един от най-важните уроци, които трябва да усвоят в този живот, е да разберат, че притежават сила - тази наистина специална дарба да осъществяват конструктивни промени, базирани на тяхната способност да виждат живота в по-широк план.

В миналите си съществувания тези хора са се осланяли на течението на вселенската енергия да ги направлява и това е давало резултати. В този живот, докато активно преследват своята цел (тази, която е в съзвучие с детето у тях), те отново могат да мислят, че Течението (с главно "Т") ги води в правилната посока. Бедата идва, когато започнат да не чувстват вътрешна връзка с тяхната цел. Тогава, тъй като съдбата им в този живот е да се научат да общуват с другите по един позитивен начин, течението, по което се движат всъщност ще се състои от енергията на другите хора и те няма да бъдат направлявани от Вселенския разум. Движението по течението, а всъщност това са копнежите и желанията на другите хора, може да е породено от много егоистични стремежи.

Хората със северен лунен възел в Лъв се движат по течението и с цел да задоволят другите. Това е техният начин да се свържат с останалите и да бъдат приемани, без да е необходимо да се задълбочават и да поемат риск от емоционално рухване. Единственият проблем е, че когато тези хора се движат по течението, обикновено накрая започват да свирят втора цигулка в зависимост от желанията на хората. Когато те се почувстват във водовъртежа от желанията на близките си, най-добрият изход е просто да отстъпят и временно да се оттеглят, така че да могат да осъзнаят и преценят собствените си чувства в тази ситуация - след това е нужно просто да повярват в онова, което искат. Тяхната работа е да следват посоката, която ще направи щастливо детето в тях. Колкото по-силно става радостното усещане, толкова по-убедени могат да бъдат, че са на правия път.

Техният ум, който се опира на "научни оценки" за онова, което е най-добро за всички, не е най-точният барометър за хората със северен възел в Лъв в този живот. Те трябва да се концентрират да доставят радост на детето в тях. Когато изберат да се движат в тази посока, някой, който е разчитал на тях за задоволяване на нуждите си, може да се почувства наранен или разочарован, но родените с лунен възел в Лъв не бива да забравят, че в дългосрочен план то може да се окаже точно онова, което този човек трябва да научи в името на своята лична отговорност. Хората, родени с тази възлова позиция, нямат представа какви уроци трябва да усвоят другите. Онова, което те знаят със сигурност, е чувството на истинско щастие вътре в тях - това усещане е единственият им сигурен пътеводител във вярната посока.

Когато родените с лунен възел в Лъв следват съветите на своя разум, а не копнежите на сърцата си, те се отдалечават от целта си в това прераждане - да правят онова, което им носи щастие. В продължение на толкова много животи тези хора са служили на общочовешките цели, така че детето вътре в тях е много пречистено. Те трябва да вървят след това, което им носи щастие - това е единственият глас, който ще ги изведе от объркването, причинено от енергията на чуждото его, към светлината на тяхната лична сияйна индивидуалност.

Повечето хора биха дали всичко, за да получат подобно напътствие в живота: "Играй и се забавлявай!" Родените със северен възел в Лъв спокойно могат да правят това, защото те автоматично действат отговорно. Тяхната вярна пътека сега е да търсят своята индивидуалност и да осъществят мечтите си, като не позволяват на другите да им пречат.

Приятели

Тези хора може да имат нещастна "групова карма" в този живот, което допринася за тяхното объркване от енергията на другите хора. В миналите си прераждания те са били свързани с групи от хора, но никога не са се разделяли със собствената си индивидуалност. В това прераждане те е трябвало да решат към коя социална група искат да бъдат и след това да направят така, че да принадлежат към нея. Те действат по следния начин: започват да се обличат като тези хора, използват същите изрази, имитират тяхното поведение и възприемат техните цели. Когато групата наистина ги приеме, те загубват своята идентичност в усилията си да бъдат като всички останали. Проблемът е, че вършат нещата наопаки! Вместо да бъдат себе си (това означава да изразят своята собствена индивидуалност и да си избират приятели въз основа на истинско вътрешно привличане), те се осланят на разума, за да решат с кого да се сприятелят. Дори като деца тези хора имат склонност да се сближават с онези, които живеят задъхано и бляскаво, и след това да си навличат неприятности, защото следват своите приятели, а не се ръководят от личните си преценки.

Във всички ситуации, които са свързани с определена група, хората със северен възел в Лъв се сблъскват с предизвикателството да изразят собствената си индивидуалност. Често всичко завършва като се превръщат в членове на групите, към които другите мислят, чете принадлежат, но понякога маскировката им пропада в определен момент, защото хората около тях разбират, че това не са те и в резултат се стига до взаимно недоверие.

Полезно ще бъде хората със северен възел в Лъв да разберат истинската същност на своето обкръжение. Групите, на които човек наистина може да разчита за подкрепа, са основани на естествено сближаване на индивидите със сходен характер и приблизително еднакво виждане за важността на нещата. Те се образуват спонтанно в резултат на естествено привличане. Ето защо, за да могат хората, родени с това възлово разположение, да имат здравословни взаимоотношения, те трябва да не губят връзката с истинската си същност. В процеса на отстояване на индивидуалността си те ще разберат и ще започнат да уважават индивидуалността и на другите. Техните връзки ще бъдат основани на взаимно уважение към уникалната вътрешна природа на хората, а не на отстъплението пред желанията и очакванията на другите.

Противоречие между мечтателността и активните действия

Много пъти хората, родени със северен лунен възел в Лъв, се загубват в мечтите си за бъдещето. Това се дължи на тъгата, породена от факта, че не са изпълнени с жизнеността, която търсят. Те мечтаят за всичко: какво ще се случи "по-късно" ако ненадейно срещнат дадения човек и как може да бъде или как ще бъде... докато тяхното съзнание не бъде изцяло изпълнено с мечти. Изхабяването на прекалено много енергия в мечти потушава техния градивен плам. Те трябва да отделят по-малко време за мечти и повече за действия.

В настоящия живот в тяхна полза е да решат: "Е, какво искам да постигна? Какво ще ми достави радост?" Те имат много различни идеи и детето вътре в тях казва: "Да, нека направим това!" Единственият проблем е, че те могат да бездействат в продължение на години и да мислят. Душите им се изпълват с тъга, защото са пропилели много време, без да осъществят нито една своя мечта.

От жизненоважно значение за тях е копнежите им да се превърнат в реалност. В това прераждане хората със северен възел в Лъв притежават достатъчно сили, за да изградят собствената си съдба и е напълно във възможностите им да поемат отговорност за живота си! Те трябва да определят какво искат от живота и то най-пълно да отговаря на тяхната същност, а след това да предприемат активни действия, които да превърнат тази мечта в реалност. Често това е много сложен процес. Вероятно е да съществува толкова огромно разминаване между тяхната мечта и действителността, че да изглежда почти невъзможно двете да се свържат в едно. Но тези хора имат уникалния талант да превърнат в реалност мечтите си. Първата стъпка е да разберат, че градивните усилия в името на техните копнежи сами по себе си доставят радост и ще ги изпълнят с удовлетворение. Те трябва да се наслаждават на процеса на превръщане на мечтата в реалност и да не отлагат щастието си за "по-късно."

Хората с лунен възел в Лъв имат склонност да бъдат нетърпеливи и да се опитват да насилят осъществяването на мечтите си. Понякога пропастта между копнежите им и настоящите обстоятелства изглежда толкова дълбока, че те се отказват, за да се предпазят от разочарования. Но това не е в тяхна полза, защото дълбоко в сърцето си те продължават да копнеят за осъществяването на мечтата и се чувстват неудовлетворени от реалността около тях. Затова не бива да прибързват, а да позволят на съзидателния процес да ги води. Когато първата стъпка към целта е успешна, те ще съумеят да видят коя е следващата. Ако чакат да им се разкрие цялата картина, преди да са предприели действия, те никога няма да се сдобият с достатъчно "знание" и да бъдат достатъчно уверени, за да преминат към действие. За тях единствената възможност да почувстват, че живеят, е да поемат рискове.

Противоречие между концентрацията и отвличащите вниманието обстоятелства

Хората със северен лунен възел в Лъв се учат да се концентрират върху своята цел. Те могат толкова лесно да бъдат разсеяни от многообразието от възможности, което животът им предлага, че имат проблеми да се съсредоточат върху целта, която първоначално ги е развълнувала. Те се учат да развиват своята воля и да останат на пътя независимо от пречките и нещата, които могат да отвлекат вниманието им. За да сторят това, те трябва да гледат на себе си като на играчи, а не като на наблюдатели.

Понякога, когато за пръв път се срещнат с възможността да осъществят своята мечта, те се изпълват с радостната енергия, която тази възможност им създава, и поемат в правилната посока. Но след това осъзнават, че няма лесен и прав път от мястото, където се намират, до там, където искат да бъдат. И ако не всичко върви гладко и не се получава така както са си го представяли, те обикновено се отказват или вниманието им бива отвлечено от друга пътека, която им се струва по-лесно да извървят.

Хората с лунен възел в Лъв се учат, че по пътя към щастието, което желаят в своя живот, не винаги ще могат да напредват без отклонения. Докато се движат към целта, често има и "втора сила", която ги кара да се съпротивляват. Когато я почувстват, те трябва да се отдръпнат и да се издигнат над нея - да израстат духовно до по-високо ниво. Това е нещо като приказка: принцът трябва да премине през различни препятствия, за да се провери силата на характера му (да убие чудовището и т.н.), преди да спечели наградата.

Втората сила, с която тези хора се сблъскват, всъщност е част от техния характер и тя винаги е била пречка по пътя им, но става очевидна, когато застане между тях и онова, което искат да постигнат. Ако желаят да спечелят наградата, те трябва да преминат през тези проверки за силата на характера им - да се сдобият със сили и да се научат на самодисциплина, за да могат да преодоляват и най-големите си страхове и да не се отказват.

Съзидателност

Един от основните уроци, които родените със северен възел в Лъв трябва да усвоят в този живот, е да се научат да се докосват до радостта от съзидателния процес. Но най-голямата им обърканост може да дойде от противоречието между мечтите и чистата реалност, която се разгръща около тях. Макар че са свикнали да се "движат по течението" на постигнатото от другите, в този живот за тях е предопределено да имат всичко, което искат. Но те не знаят как. Как един човек, който е свикнал да гледа на нещата с безпристрастен, неангажиран поглед, може изведнъж да премине към действия? Как изобщо би предприел нещо? Страхът от незнанието е онова качество, което кара хората със северен лунен възел в Лъв да попадат в капана на чувството, че се нуждаят от все повече и повече информация и да търсят отговори, които се надяват, че ще им дадат сили да действат. Те трябва да са твърдо решени да постигнат целта си. Когато напълно се концентрират върху онова, което искат да постигнат, нужното знание ще се появи в процеса на тяхното движение напред по време на активното преследване на желаното от тях. В това прераждане за тях е предопределено да осъществят мечтите си.

Противоречие между знанието и опита

Хората със северен възел в Лъв непрекъснато се надяват, че ще се сдобият с достатъчно факти, за да се чувстват уверени в действията си. Но те могат да станат и на 200 години и все още да си мислят, че не притежават необходимото знание, за да действат! Те трябва да спрат да го използват като извинение, за да отлагат действията си, и да приемат, че няма нищо лошо в това от време на време да грешат. Все пак се учим от грешките си.

В определени случаи тези хора имат голямо количество самоувереност. Но тя е основана на вярата в собствената им база от информация. Те са напълно уверени в онова, което си мислят, че знаят, но тяхното чувство за "знание" е базирано на минал опит и наблюдения. Когато оформят своите идеи върху познанието само от миналото, те ограничават потенциала си за бъдещето. Предизвикателството за тях е в това да приемат, че не е необходимо да притежават голямо количество информация, за да пристъпят към действие, да се държат като деца и да експериментират. Те трябва да следват сърцето си, да опитват различни неща - и да откриват какво се случва. Това ще им върне чувството, че живеят и те ще видят, че дори и да не "знаят" как да направят нещо, могат да стигнат до положителни резултати тук и сега.

Тези хора обичат да чакат, докато не бъдат напълно убедени в нещо, за да избегнат болката от допускането на грешки. Но те трябва да се научат да следват динамичността на детето у тях, което ще им покаже нови, непознати извори на удоволствие, вълнение, откривателство, любов и съзидание. Ако не го правят, ще бъдат недоволни от живота, отделени от другите хора, без да могат да разберат защо пътят, по който вървят, все още не ги завел до висините на щастието.

Всяка упорита привързаност към "знанието" или "обстоятелствата" и приемането им за водачи ще се превърне в препъни камък за хората с лунен възел в Лъв. Например един мой клиент с тази позиция на лунните възли беше прекарал последните двадесет и две години от живота си в опити да напусне своята съпруга, за да започне нов живот. Но той се бе превърнал в роб на идеята, че за да стори това, трябва да натрупа достатъчно пари, за да може да се грижи за нея финансово. В продължение на двадесет и две години колкото повече пари изкарваше той, толкова повече тя харчеше, и той никога не натрупа достатъчно средства, за да изпълни поставеното от самия него условие. А жена му беше действена личност, независима и много интелигентна. Но като не й даваше възможност да прояви своята градивна енергия и чрез непрекъснатия си стремеж да се изпълнят "условията му", преди да премине към действие, той беше съсипал брака си.

За да увеличат жизнеността и радостта си от живота, хората със северен лунен възел в Лъв трябва да пристъпят към непознатото и да открият своята истина направо чрез жизнения си опит. Да поемат риск, без да знаят всички последствия - за това се изисква вяра. За да се спечели ново познание, е необходима невинната смелост на дете. Тези хора трябва да вярват в собствените си сили. Ако те живеят с тази мисъл, ще разберат какви промени трябва да направят в живота си, за да стигнат там, където искат.

Играта

Хората, родени със северен възел в Лъв, са отлични в игрите и могат да изпълняват всяка роля, която изберат. Тяхната обективност им позволява да изградят отлични стратегии. След като веднъж имат ясно установена цел в съзнанието си, те ще разберат как да играят своята роля пред другите хора, обвързани с тях, за да могат да се сбъднат мечтите им. Този талант може да бъде особено полезен в ситуации, в които се чувстват несигурни. Ако си позволят да гледат на живота като на игра, ще се появи тяхната естествена способност да изпълняват роли.

След като определят своята роля, те могат да си изградят печеливша стратегия. Тя може да изисква от тях да играят различни роли, ако ситуацията се променя. В един момент те може би трябва да бъдат "изцелителят", а в следващият миг "Идеалният мъж".

Идеята е да се види как ролята ще помогне да постигнат своята цел и след това напълно да се слеят с нея. Те са много добри в това, а в същото време играта е и огромно удоволствие за тях! Единственото нещо, което не бива да забравят, е важността на честната игра и необходимостта да изпълняват само роли, които ще бъдат в интерес на всички заангажирани.

Родените с лунен възел в Лъв ясно осъзнават, че могат също да използват и своя усет към драмата, за да кажат нещо така, че другите да ги чуят. Но поради тяхната склонност да се движат по течението хората често се възползват от лекия им характер. А те ненавиждат, когато другите не ги приемат достатъчно сериозно и не им отдават заслуженото уважение. Затова трябва да бъдат твърди, когато казват: "Имам важен телефонен разговор точно сега; не мога да говоря, ще изляза след петнайсет минути." Не е важно какво казват, а как - това е, което привлича вниманието на другите. Те също така трябва да използват своя драматизъм, за да задоволят непосредствените си нужди в обикновените ситуации.

Тези хора освен това са отлични хазартни играчи, защото не се подлъгват от печалбите на емоционално ниво, за да докажат себе си. Тъй като имат способност да осъзнават по-мощните сили и огромната енергия на течението, те знаят кога да продължат и кога да спрат да залагат - и да постигнат своята цел. В този живот те научават, че дори и погрешното действие, е по-добро, отколкото бездействието ако следват зова на щастието в своето сърце. Но важно е да продължат да обръщат всичко в игра. Те трябва винаги да преоценяват своята стратегия, преди да направят следващия си ход, ако искат да спечелят.

НУЖДИ

Личностно израстване

Тези хора отчаяно се нуждаят от одобрение. Те са имали толкова минали прераждания, в които са били отделени от другите, били са "никой", че в този живот са възхитени от идеята да бъдат "някой" - и да бъдат себе си. В продължение на много прераждания те са жертвали своята идентичност в името на по-важна кауза и са загубили реална представа за това кои са всъщност. Това ги прави изключително добри актьори и актриси, които искат да играят ролята на някой друг, за да получат одобрението, от което се нуждаят толкова силно. Признанието и овациите, с които ги даряват за положителните им действия, са здравословни за тях - това спомага за изграждането им като активни личности.

Развиване на егото

Функцията на егото (така, както го описвам в тази глава) е да поражда желания и да свързва нуждите и копнежите на индивида с тези на останалата част от света. Егото буквално определя посоката, в която човек иска да върви. С негова помощ се вземат решения и се активира волята. Родените с лунен възел в Лъв са имали много минали животи, в които надмощие у тях е вземало "свръхегото", основано на "трябва" и "би трябвало" - нравствеността, диктувана от обществото, семейството, религията или осъзнаването на общочовешките идеали. В резултат на това те са загубили контакт със собственото си его - чувството за себе си като индивиди с лични нужди и цели. Те имат усещане за своите инстинктивни импулси и за своето "свръхего", но не го разбират като посредник между двете. Така те имат склонност да се люшкат между поведение, което е прекалено добронамерено и позволява на другите да ги тъпчат, и избухват в гняв, когато с тяхната честност е било злоупотребено. Дори не разбират какво се случва и им е трудно да обяснят своето недоволство на себе си или на другите.

Без чувство за егото, което да им помогне да вземат правилни решения, тези хора могат да станат невероятно твърдоглави. Ако не могат да се справят с определена ситуация, защото са убедени, че така трябва да постъпят, дори и когато шестото им чувство казва, че такова поведение не е здравословно, те няма да се опитат да променят нещата. Упоритостта им може да работи в тяхна полза само ако я превърнат в твърда решимост да преследват целите си, но застава срещу тях, когато са пасивни и заклещени в една ограничаваща ситуация. Мотивите им за бездействие могат да бъдат безопасността, сигурността и страха от промяна. Обикновено те се опитват да превърнат своята инерция в нещо положително като намират ново предизвикателство в старата ситуация, което да ги накара да чувстват, че създават. Но истината е, че ако не могат да отидат по-далеч, накрая те самите се самоограничат. Родените със северен възел в Лъв биха могли да намерят кураж да се освободят, ако си поставят ограничения във времето. Те могат да си определят даден срок, в който да се подготвят за скока в новия живот. Когато решат и откажат да се уповават на чуждите мнения, те активират своята воля и неочаквано се сдобиват със сила и енергия за промени.

В това прераждане родените с лунен възел в Лъв са тук, за да развият съзнателно своето его до една здравословна степен. Тяхното предизвикателство е да го сторят като свържат онова, което получават от своето свръхего, с онова, което им подсказват вътрешните импулси. Например те могат да кажат: "Зная, че не бива да ти се ядосвам, защото ти си имал тежък ден в работата, изморен си и просто искаш да забравиш всички хора, с които си се сблъскал. Но аз много се разстройвам, когато се прибереш в къщи, вземеш вестника, разположиш се пред телевизора и само мълчиш. Аз искам всяка вечер да отделяме известно време, за да се грижим един друг и да подхранваме връзката си."

След като веднъж тези хора са изрекли на глас своята истина и онова, което чувстват, без да цензурират думите си, те започват да развиват чувство за своята уникална индивидуалност. Това изисква невероятен кураж, но е единственият начин да се превърнат в завършени личности, твърди и изпълнени с жизненост. Когато те срещнат своето свръхего и вътрешните си импулси и изразят волята си по един изпълнен с обич, но твърд начин, веднага се появяват и творческите решения, тяхното его става по-силно и другите започват да обръщат внимание на онова, което казват. Ако чувствата им не са в съзвучие с тези на другите, тогава как хората могат наистина да ги опознаят и да им дадат онова, което искат?

Чрез съзнателно развиване на егото и достигане на завършеност те могат да предприемат правилни действия и да позволят на другите хора да бъдат по-близо до тяхното свръхего. Като споделят с останалите по-обширната картина на живота, която виждат, и като изразяват своите вътрешни импулси, те помагат на останалите да се сдобият с един нов поглед върху живота, който зачита интересите на всички.

Развиване на волята

Хората със северен лунен възел в Лъв имат мисия в този живот да развият своята воля - да се сдобият с достатъчно сила, за да се стремят към активно постигане на мечтите си. Те притежават повече вътрешна сила, отколкото осъзнават, и се учат да я открият и използват. Част от този процес включва осъзнаването на количеството време, което им отнема осъществяването на важните за тях неща. Ако искат мечтите им да се сбъднат, те трябва да им отделят време. Другите хора, които са около тях, се нуждаят от време, за да бъде поведението им в съзвучие с мечтите на родените с лунен възел в Лъв, и подготвителните стъпки трябва да бъдат направени във физическия свят. Всички тези неща изискват време, така че хората с това разположение трябва да се въоръжат с търпение за едно дълго пътуване.

Те ще постигнат мечтите на своето сърце, ако имат желание бавно, крачка след крачка, да преодоляват всеки етап от процеса и да позволяват на следващата стъпка да се разкрие пред тях. Ако се концентрират върху целта и са в съзвучие с вътрешното си усещане за щастие, процесът ще изгради онази сила на характера, която е необходима, за да се движат напред и истински да оценят плодовете на своя труд. За да се свържат със своята вътрешна сила обаче, хората със северен възел в Лъв трябва да преминат през планина от съмнения: "Какво ще стане, ако се проваля? Ами ако не успея?" Идеята е да не се мисли за неуспех. Вместо това просто опитайте. Може да отнеме дълго време да почувствате вътрешната си сила, но след като веднъж сте я приели, нищо не може да ви спре!

Волята е инструмент, от който родените с лунен възел в Лъв се нуждаят, за да осъществят мечтите си. Те ще получат допълнителна енергия ако не забравят също, че и онова, което търсят, се стреми към тях. Те упорито вървят към своята цел и в същото време тя ги зове и движи напред.

Мотивация

За да се чувстват мотивирани, хората със северен възел в Лъв често трябва да получават тласък в определена посока. Това може да бъде човек или ситуация и когато следват указаната посока, те откриват, че са на правия път. Но в това прераждане тези хора трябва да запомнят, че трябва да бъдат във връзка със своята вътрешна мотивация, а не просто с онова, което другите искат от тях.

Понякога тези хора са толкова откъснати от действителността и лишени от действеност, че се отдръпват от всички и не могат да се включат в живота заедно с другите. Сближаването с хората може да се окаже особено трудно за онези, с които споделят взаимна отговорност (като съпруг, съпруга или бизнес партньор), защото когато настъпи кризата, те имат склонност да напускат бойното поле и да оставят близките си хора сами да се справят със ситуацията. Когато има семеен проблем, те може и да не искат да бъдат въвлечени в него - те действително не желаят да правят каквото и да било. Другите започват да чувстват, че трябва да ги подтикват, да изискват от тях или да ги заплашват, за да получат помощ.

Вместо да отвърнат по подходящ начин на това, хората с лунен възел в Лъв често се отдалечават още повече. Те чувстват цялата емоционална енергия на хората около тях и не знаят какво да правят. Онова, което трябва да сторят обаче, е да се отдръпнат само за миг и да последват зова на сърцето си.

Какво искат да се случи? Какво ще ги направи щастливи? След като веднъж отговорят на тези въпроси, те трябва да поемат отговорност и да дадат своята част, за да се постигне положителен резултат. Когато следват своя вътрешен импулс, не е необходимо никой да ги насилва или насърчава, защото родените със северен възел в Лъв вече активно се стремят да следват пътя си към щастието. Като индивиди те могат да търсят определен тип приятелства или да предпочетат да разрешат един проблем, а не друг. За да помогнат и да бъдат честни с всички, те трябва да определят областта, в която ще насочат усилията си, и да позволят на другите да разберат кога могат и кога не могат да разчитат на тях. Например те може би са щастливи, когато играят с деца, но се нуждаят всяка вечер след работа от един час да бъдат сами със себе си, за да се концентрират. Те трябва да открият от какво се нуждае техният партньор и след това да намерят начин да удовлетворят взаимните си изисквания.

Тъй като тези хора се учат да се сближат с вътрешния си Аз и ясно да определят онова, което искат, не бива да забравят, че е добре да имат само такива връзки, които са в съзвучие с желанията им или с това, което чувстват, че наистина е честно - и да държат на думата си! Ако кажат, че взаимоотношенията им ще се градят на определени принципи, трябва да се придържат към тях. От друга страна, ако изберат да не участват в нещо, трябва да обсъдят това открито с другите заинтересовани. В процеса на комуникация се постига една по-висока степен на ред, която носи повече радост на всички около тях.

Обвързване

Хората, родени със северен възел в Лъв, зависят от любовта на другите. Когато рискуват и споделят чувствата и желанията си, те са склонни да се откажат, ако другите не им отвърнат веднага със същото. Те бързо потъват отново в мълчание. Но може би трябва да вложат малко енергия, малко драматизъм в своето общуване с другите, така че последните да разберат, че това е важно за родените с лунен възел в Лъв. Те трябва да бъдат твърди, когато изразяват своите нужди, за да ги приемат другите на сериозно. И техният мотив не бива да бъде само задоволяване нуждите на другите, но и изразяване на тяхната завършеност, така че техния характер и его да се развиват. Тяхното себеизразяване е естествен архитект, който създава граници вътре в тях. Когато те не изявяват честно и твърдо своите истински вътрешни емоции, неизменно са непочтени и към другите: те не им позволяват да видят в действителност кои са те, да си взаимодействат и да отговорят на техните изисквания.

Хората с лунен възел в Лъв имат невероятен талант да стимулират ентусиазма на другите и да ги правят щастливи. Те могат да използват тази своя дарба едновременно в работата и в личния си живот. Ключът е да имат желание да действат - да се ангажират с хората около тях и да комуникират не само с главите си, но и със сърцата си. Когато се разочароват в дадена ситуация и се оттеглят, всички губят. Когато засилят своя интерес и продължат да влагат конструктивна енергия в нея, печалбата е за всички. Хората със северен възел в Лъв много добре преценяват чувствата и желанията на своите близки. Те чувстват онова, което другите искат, различната посока на желанията на всеки в дадена ситуация и онова, което жадуват да постигнат. Но когато са в центъра на емоционалната енергия, не знаят как да се справят и често се отдръпват, вместо активно да се стремят към промяна на нещата. Но всъщност тези хора имат невероятни способности да помагат на другите да постигат желанията си и да разбират чувствата им. Тъй като те са странични наблюдатели, могат да бъдат обективни и да видят как дадена ситуация да се разреши по честен начин, така че да бъдат оценени нуждите и желанията на всички. Те трябва да се научат да се откъсват само за момент - достатъчно, за да видят какво става - и след това да използват своята сила, за да оценят правилно ситуацията. Тогава родените с лунен възел в Лъв ще могат да използват своята емоционална енергия и способността си да изиграят отредената им роля, за да постигнат положителни резултати.

Те трябва да имат желание да застанат в центъра на събитието и да се включат в театъра. По този начин могат да създадат подходяща енергия, така че желанието им да не вреди на никого, да носи справедливост, честност, хармония и да третира хората по еднакъв начин. Това е най-добрата възможност за прилагане на тяхната способност да се отдръпват настрани - да я използват за да упражняват своята воля по един наистина градивен начин. Те също така не бива да забравят своите желания и когато помагат на другите, защото в противен случай благоприятните резултати ще бъдат за кратко време.

Хората със северен възел в Лъв са стеснителни и това е изтощително за тях. Те са най-щастливи и уверени, когато тяхното внимание е насочено навън, когато успяват да повдигнат духа на хората около себе си. Но когато се затворят, те затъват в чувства на несигурност и започват да се движат в кръг, вместо да вървят напред. Следователно стремежът към обвързване с другите е ключов елемент за тяхното щастие и жизненост.

Любов

Хората, родени със северен възел в Лъв, имат сериозни проблеми в любовта. Те обикновено възникват, когато си позволяват да бъдат дълбоко завладени от нещо - особено от една романтична връзка. Внезапно някой влиза в личния им живот и той е толкова привлекателен, че си казват: "Добре, ще поема този риск и ще се обвържа." И наистина го искат. Енергията на тази любов е здравословна за тях - стимулира тяхната жизненост, кара ги истински да живеят и ги изпълва с радост. Така че те смело продължават напред и се оказват във водовъртежа на чувствата си.

Тъй като са много възприемчиви към онова, което другият иска, те започват да играят ролята на идеалния партньор. Те са обаятелни и казват всички онези неща, които той би искал да чуе. Създават много щастлива романтична енергия и другият човек също отговаря с любов и нежност. Това е взаимна радост и известно време нещата вървят добре. Но в определен момент техният партньор започва да се отпуска, да отстоява правата си и да изразява собствената си водя и тогава хората със северен възел в Лъв започват да се дразнят. Смятат, че ако те са идеалният партньор, то и другият трябва да бъде такъв. Затова за тях е много обезпокоително, когато близкият човек започне да бъде себе си и често те просто се отчуждават, отдръпват и никога не се обвързват достатъчно, за да създадат връзка, която да подхранва енергията и на двамата за дълъг период от време.

Връзките на хората, родени с тази възлова позиция, трябва да бъдат на едно по-дълбоко ниво, а не само когато нещата вървят добре. Не е честно към човека, който откликва на тяхното ухажване, да остане с разбито сърце, когато роденият със северен възел в Лъв промени мнението си и напусне връзката като се отдалечи емоционално или физически. И тъй като тези хора наистина притежават силно развито чувство за честност, те трябва да имат желание да наблюдават връзката си внимателно и да използват градивната си енергия, за да стане тя пълноценна.

Тяхното предизвикателство е да свържат конкретната обвързаност, която искат да постигнат, с желанията за развитието на връзката у другия човек. Първата стъпка за това е да открият кой в действителност е другият човек. Какви са неговите идеали, мечти и цели? Какво е важно за него и какво иска да постигне и да изживее в земния си път? Също така от какво би се отказал, за да отговори на някои индивидуални изисквания на човека, роден със северен лунен възел в Лъв? Тези неща трябва да се обсъдят, за да се определи дали двамата партньори си подхождат. Ако човекът с лунен възел в Лъв смята, че ценностите и стремежите на неговия любим човек не са в противоречие с неговите, тогава връзката ще удовлетворява и двете страни. И двамата могат да вървят заедно към постигане на общите цели. Тези хора трябва да разберат, че жизнеността на една връзка, не винаги се появява между двама души със сходни идеали, желания и нужди. В действителност огънят, който търсят, се постига от два темперамента, които в известен смисъл са противоположни и чрез окуражаването на индивидуалността пламъкът става все по-буен.

Поемане на отговорност

Хората със северен лунен възел в Лъв могат да пренебрегнат много неща, които се случват около тях, защото има други, които им отвличат вниманието. Най-големият проблем е, че когато не доглеждат определени аспекти на дадена ситуация, те не могат да разберат как им влияят. Вместо това игнорират всички неприятности. Това им позволява да избегнат поемането на отговорност и ясно да изразят своите чувства. Някои ситуации остават неразрешени, защото тези хора не са били ясни и честни. Най-зле тази тяхна склонност влияе върху интимните им взаимоотношения. Когато не могат да видят какво искат другите и защо са раздразнени или разочаровани, хората с лунен възел в Лъв може да се почувстват завладени от силни и гневни емоции, каквито не са очаквали. И тогава те биват просто смазани - не могат да разберат как са предизвикали подобно чувство. Те всъщност са игнорирали всичко и са продължили да живеят както си знаят!

Като погледнат назад, родените със северен възел в Лъв обикновено разбират, че не е трябвало да пренебрегват своите желания. Те разбират, че е трябвало да дадат шанс на другия човек да отговори честно на чувствата им.

За да се избягват подобни проблеми, те трябва да обръщат специално внимание на това, което другият човек наистина иска, а не връзката да се гради набързо въз основа на очарованието и задоволяването на техния партньор. Връзката трябва да се основава на действителното разбиране на ценностите и мечтите на другия човек. Тези хора могат да се научат да отварят сърцата си и да поемат лична отговорност.

Доверие

Много проблеми, които са свързани с поемането на отговорност, са свързани с доверието. Хората със северен възел в Лъв насилват доверието на другите, без да го вършат умишлено или без да разбират какво правят. Това става, защото другите хора понякога се опитват да действат с насилие срещу тях. Ако хората със северен възел в Лъв могат да видят детето у другите, те ще разберат, че всеки подхожда към даден човек с определено доверие, че другите ще спазят своята дума и те не могат да намалят или увеличат това доверие, без да се сблъскат със сериозни последствия. След като веднъж са дали дума, те трябва да я удържат, така както биха направили с дете, за да подхранят доверието, което другите им дават. Ако променят плановете си, трябва да разрешат на онези, които разчитат на тях, да разберат предварително какво се случва, а не просто да се движат по своя си път.

Те също така трябва да съзнават ясно "играта", в която са създали впечатление, че играят, и да знаят какви са правилата. След като веднъж са се съгласили на определени условия - или са накарали другите да повярват, че са се съгласили, те трябва да поемат отговорност и да играят по тези правила. Например, ако имат връзка и едно от правилата е тя да бъде моногамна, те трябва да се придържат към моногамията. Не могат просто да "се движат по течението" и да позволят моментните увлечения да ги поведат в друга посока. Те трябва да не нарушават дадената дума и да направят онова, което твърдят, че ще сторят.

Тъй като са свикнали да живеят без приятели в миналите си прераждания, те може да не разберат колко привързани са другите към тях; но когато поведението им е безотговорно, техните близки ще реагират с ярост. Родените със северен възел в Лъв се учат да разбират, че хората от другите възлови групи често приемат живота много по-лично, отколкото те самите.

Противоречие между суровостта и жизнеността

Хората със северен лунен възел в Лъв имат склонност да се ограничават в това, което си мислят че знаят. Те вземат няколко обективни факта и след това стигат до заключения, основани на тяхното възприемане на ситуацията, тяхната цел и собствените им нужди. Често строго се придържат към позициите си като отказват да приемат друга гледна точка. След това започват да планират бъдеще, основано на тяхното решение, което смятат, че е "обективната и неизменна истина."

Проблемът е, че тези хора са склонни да достигнат до своите заключения и "сигурното знание", без да го обсъждат с другия човек. Те обикновено си спомнят нещо, което техният партньор е казал, и базират своето "знание" върху спомена, вместо да седнат с другия човек и да позволят истината да изплува от разговора. Те трябва да имат желание да споделят своите чувства, своите страхове и изводите, които са направили, с отворено съзнание и желание да приемат новата информация.

Чувствителността по отношение на това, което изпитват другите, ще даде сила на родените с лунен възел в Лъв да действат, без да провокират неочаквана упоритост. Ако те могат предварително да разберат какво чувстват другите като осъзнаят тяхната привързаност и като се поставят на тяхно място - така ще могат да представят своите решения по начин, който другите да приемат. Ако имат желание да изоставят логиката, да навлязат в света на чувствата и да проявят ентусиазъм, ще открият, че притежават уникален талант да представят своите планове по начин, който показва на другите как и те могат да спечелят.

Например, ако един човек със северен възел в Лъв се среща с приятелка, но огънят постепенно угасва или пък никога не е бил достатъчно буен - неговият инстинктивен отговор може да бъде раздяла без обяснение. Това вероятно ще причини силна емоционална реакция, която да доведе до стрес у другия човек: объркване, недоверие, чувства на лична ненужност... Понякога хората с лунен възел в Лъв не осъзнават колко нечестно или нараняващо може да бъде тяхното поведение. Да поемат отговорност и открито да признаят посоката, в която смятат да поемат, е от взаимна изгода и за двете страни: "Аз просто не чувствам вече предишния плам и приемам това като знак, че трябва да се разделим. Искам да бъда честен с теб и затова ти го казвам. По този начин оставям вратата отворена за нов човек, който би могъл да дойде в твоя живот и да те направи по-щастлива, отколкото аз мога."

Тези хора имат невероятна способност "да повдигат настроението" като докосват подходящите чувства у другите. Когато те представят нещата по начин, който предизвиква ентусиазма им, енергията в резултат на това ги мотивира за действие. Чувствата на другите хора и емоционалната енергия могат да бъдат източник на сила - гориво, което ги прави способни да превърнат мечтите си в реалност. Така, вместо да пренебрегват или игнорират чувствата на другите, най-доброто поведение е да ги осъзнават и да се възползват от емоционалната енергия.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Динамика

Съпричастност

Хората, родени със северен възел в Лъв, не обичат битките. Те може и да са специалисти в провокирането им, но когато дойде време да разрешат един проблем, зареден с емоции, те имат склонност да се отдръпват. Родените с лунен възел в Лъв обикновено или мълчат и спокойно слушат другия човек (което влудява техния партньор), или оставят ситуацията такава, каквато е, и изобщо не търсят изход. Те са като щраусите - заравят главите си в пясъка, като се надяват, че проблемите просто ще ги отминат. Мислят си, че ако не са съпричастни на драмата и връзката се изпълни с отрицателна емоции, това няма да е по тяхна вина. Но тяхната безучастност често наранява сърцата на онези, които искат да ги обичат.

Те имат навик да се измъкват от дадена ситуация, превръщайки се в недостъпни. И когато решат, че силата на страстите е отслабнала, се връщат и се държат сякаш нищо не се е случило. Проблемът е, че хората наоколо започват да си съставят лошо мнение за тях. Неразрешените проблеми се натрупват и накрая техните партньори се оттеглят емоционално или физически от връзката, поради натрупаното напрежение. Или пък хората може да мислят, че те не се грижат за тях, поради липсата на щедрост в реакциите към емоционалните им нужди.

Понякога това се случва заради техните идеали към вида на връзката: "без драма, без спорове, без неразрешени проблеми." Те не разбират, че една криза може действително да бъде точката, която да сближи двама души, да ги направи по-интимни и да ги изпълни с грижовност един към друг. Желанието да помогнеш на другия в тежки мигове води до дълбока взаимна благодарност, готовност да се дава и лоялност, която не може да бъде постигната по друг начин. Наистина алхимични процеси започват да се развиват, когато двама души дават и получават на едно по-дълбоко ниво, с желанието да постигнат нещо по-положително от онова, което в началото е изглеждало като отрицателно заредена ситуация. Ако те използват енергията, която влагат в това да се оттеглят и да се чувстват нещастни, и я превърнат в усилия да постигнат щастие, печелят всички.

Честност

Отчуждеността от хората, характерна за родените със северен възел в Лъв, отчасти произтича от присъщото им чувство за честност: те ценят индивидуалността на другите и не искат да им пречат или да ги потискат. Но в този живот те се учат да поставят граници, да казват "не", да заявяват: "Твоето поведение ме наранява. Ако продължаваш да се държиш така, искам да се разделим." Те помагат на другите в житейския им път и дават на човека до тях възможност да се промени. Този най-обикновен и честен израз на тяхната индивидуалност е много по-здравословен, отколкото просто да си отидат без предупреждение.

Тъй като притежават способността да разбират какво доставя удоволствие на другия, те приемат, че и останалите също разбират как да задоволят тях. И затова, когато партньорите не им отговарят със същото (правейки неща, които да им създават положителни изживявания), те смятат, че поведението им е непочтено и започват да се отчуждават. Всъщност другите хора не са толкова обективни и наблюдателни като родените с тази възлова позиция и често не могат да разберат какво им доставя радост, освен ако не им бъде подсказано.

Хората със северен възел в Лъв са имали много минали животи, в които са чувствали не само своите желания, но и копнежите на другите, така че когато искат нещо, те вече са преценили, че то ще се отрази добре и на хората около тях. Тъй като всички ние имаме склонност да приемаме, че и другите са като нас, те смятат, че и желанията на останалите също са в съзвучие с интересите на всички. Но това не е истина. Другите обикновено не се питат за "честността" на своите желания по отношение на близките си и много от техните копнежи са егоистични и пропити с известна доза тесногръдие. Така че когато хората с лунен възел в Лъв изпълняват желанията на другите, те често губят и тогава изпитват ненавист към своя партньор, защото не се е погрижил за тях. Те се учат сами да се грижат за себе си и ако изпаднат в нечестна ситуация, важно е да кажат на другите хора какво чувстват.

Работа с емоционалната енергия

Хората с това възлово разположение не се чувстват добре, когато изпитват силни емоции. Те вероятно избягват да изразяват чувствата си, защото не искат конфронтация. След като веднъж са взели решение (да се отдръпнат от една връзка и т.н.), те просто го правят. Могат дори да избягват контакт с другия човек, който бива изоставен без обяснение, без да знае какво се е случило и защо човекът с лунен възел в Лъв се е отчуждил.

Вътре в себе си тези хора разбират толкова ясно силата на чувствата на партньора си, че е трудно да изразят какво те самите чувстват. Ако не забравят честно да споделят онова, което обективно изпитват към дадената ситуация, както и своите чувства, това ще помогне на общуването. Но те проявяват сдържаност и не споделят с другите хора какво се е объркало. Страхуват се, че това може да опустоши другия човек, а в действителност един честен разговор дава на партньора им възможността да види обективната истина. Но всичко зависи от мотива и тяхното намерение да бъдат ясни. Ако техният мотив, за да споделят мнението си за поведението на партньора, е израз на любов и желание да се помогне на връзката, близкият човек ще почувства обичта, която ги движи. Но ако те го правят в изблик на гняв, ще загубят. Тяхната обективност може действително да бъде от голяма помощ на другия човек. Но ще възникнат проблеми, ако тези хора строго се придържат към своите разбирания и настояват, че са прави, независимо от това, какво мисли другият човек.

Хората със северен възел в Лъв са склонни да не влагат енергия във връзките си. Те отказват да приемат онова, което се случва. Дори и връзката да се обърне само в неприятни изживявания, те си казват: "Нищо не може да се промени всички имат такива проблеми", и продължават да се придържат към своите идеали, мечти и очаквания за развитието на взаимоотношенията им с другите, без да влагат енергия и да се опитат да постигнат онова, което искат, докато един ден илюзиите им не се изпарят напълно и те се откажат. Тогава те просто "гасят светлините" и напускат сцената. А вместо това трябва да се научат да използват своята градивна енергия, за да променят нещата в посоката, в която искат, а не да се откъсват от реалността.

Тези хора пропускат невероятно много възможности в живота, защото пренебрегват романтичността, играта и възможността да дадат любов на другите. Те могат да бъдат заобиколени от обич през целия си живот, но често изобщо не се срещат с това чувство. Когато животът им е лишен от любов и романтика, това е защото те не желаят да вложат достатъчно енергия в една връзка, за да стане тя пълноценна.

Изходът за родените със северен възел в Лъв е да бъдат действени. Особено в началото на една връзка те трябва да имат желание за стопроцентово покритие с идеалите на другия човек. Трябва да кажат какво искат и да открият какви са желанията на техния партньор. Особено в любовта трябва да осъзнаят какво представлява идеалната романтична връзка за другия човек. Тогава могат да преценят дали представите на техните партньори са в съзвучие с разбиранията им. И ако решат, че могат да се разберат с този човек, родените със северен възел в Лъв трябва да влязат в тази връзка като използват невероятните си способности да създават щастие.

Деца

Хората със северен лунен възел в Лъв се чувстват чудесно сред деца и децата са "добра карма" за тях. Когато са сред тях, това им помага да се докоснат до детето в себе си. Фактите, че една от основните им цели в това прераждане е да открият детето в себе си, да му позволят да играе и открито да изразява чувствата си. Радостта и жизнеността, която чувстват в играта, пулсира в тях и е в съзвучие с тази на децата, които се забавляват по-добре с един възрастен човек с лунен възел в Лъв, отколкото с техните връстници.

Тези хора могат да усетят индивидуалността на всяко дете и знаят какви ще бъдат реакциите му при определени външни въздействия. Те се отнасят към децата като към равни по начин, който ги кара да бъдат дисциплинирани, но в същото време позволява да се прояви тяхната индивидуалност. Те имат особен талант да се разбират с деца. И за всички ще бъде от полза, ако споделят своите умения за отношенията с децата в писмена или устна форма или ако изберат професия, в която да работят в тази област. Това ще помогне на другите да научат как да се отнасят с децата и ще направи всички по-щастливи.

Да даваш и да получаваш

Хората със северен възел в Лъв могат и да изглеждат сдържани, но те копнеят за романтични и страстни връзки, които да подхранват тяхната жизненост. Романтичните взаимоотношения се основават на способността да даваш, защото взаимното даване поддържа пламъка. То може да приеме много форми: комплименти, окуражаване, подаръци, одобрение, разбиране, да повдигаш духа на другия човек и безброй други възможности. Тези хора знаят какво и как да дадат - и не бива да забравят да го правят и да обръщат внимание на човека, който е значим за тях.

"Равен резултат"

За хората, родени с тази възлова позиция, мотивът е най-важното нещо. Ако те дават с чисти помисли - за да допринесат и да поддържат положителната енергия на връзката, тогава щастието е естествен страничен продукт. Но ако те дават и очакват отплата, за да поддържат "резултата равен", тогава са поели по пътя към разочарованието.

Да получават подаръци и поддръжка от другите е лесно за хората с лунен възел в Лъв. Те са свикнали да бъдат глезени от миналите си животи, когато постоянно са получавали прекалена любов и грижи. И след толкова много пререждания, в които са живели по този начин, сега те се движат по инерция. За тях са полагани прекалено много грижи, те са били глезени и затова са загубили способността да поемат инициатива лишени са от жизненост, вълнение и желание за съзидателност, а те се появяват, когато даваш. В този живот те искат да си възвърнат градивните сили. И само способността да дават може да им помогне да се изпълнят с тази положителна енергия.

Проблемът е, че процесът на даване без мисълта, че трябва да получат, не е инстинктивен за тях. Но те трябва да разберат, че ако променят поведението си, могат да получат повече. Когато хората са щедри във всяка ситуация, те могат да получат повече, отколкото са очаквали и в най-смелите си мечти. Но когато дават с цел да им бъде върнато, те ще получат само онова, което предполагат и което е естествено ограничено. Ако човек има определени очаквания какво трябва да получи от другите, той създава ситуация, в която те могат да дават и дават, а хората със северен възел в Лъв никога да не забелязват. Например жена с лунен възел в Лъв може да покани приятел на вечеря. След месец тя може да има сериозен проблем и същият този приятел да прекара часове на телефона да я утешава и да й помага да види ситуацията в по-положителна светлина. Но ако тя не забелязва времето и вложената енергия, все още може да очаква той да я заведе на вечеря и ще се чувства наранена, ако подобно нещо не се случи. В противовес, ако тя е щедра (без очакване да получи), това ще я остави отворена за нахлуване на щастието в живота й, което може да се появи от най-неочакван източник. Такова поведение ще помогне на родените със северен възел в Лъв да оценят всички дребни неща, които другите правят за тях и които преди това не са забелязвали.

Тези хора може също и да завиждат на другите за начина, по който получават и какво дават в замяна. Ако човек със северен възел в Лъв дава само в изблик на щедрост, този акт може да му изглежда като нещо много съществено и да иска другите хора да го оценят високо. Хората с лунен възел в Лъв се учат да култивират у себе си последователност в това отношение, учат се да проявяват всички форми на щедрост, включително и най-дребните, които накрая обикновено се оказват най-важни.

Но ако те държат сметка какво дават, без да виждат, че самата щедрост повдига духа им и ги изпълва с жизненост, те започват да се чувстват като мъченици. Когато осъзнават себе си като хора, които дават или обичат, тогава това поведение се превръща в начин за себедоказване, а не е естествена част от тях самите. Понякога на тях им се струва, че пренебрегват собствените си интереси, за да подхранват енергията и щастието на човека до тях. Това е просто друга форма на стремежа за "равен резултат". Истината е, че когато хората със северен възел в Лъв наистина получават, това никога не ги вълнува или удовлетворява достатъчно. Онова, което дълбоко и наистина ги задоволява, е проявата на щедрост от тяхна страна и любовта и признанието на другия човек в отговор на техните действия. Това е, от което те се нуждаят, за да се изпълнят с жизненост. И когато се научат да се наслаждават на самия акт на даване, без да чакат отплата, и започнат да се радват на щастието, което предизвикват у другите, те започват да изпитват удовлетворение от живота в една среда, където наистина чувстват любовта към себе си.

Не подценявайте подкрепата на другите

Понякога хората със северен възел в Лъв реагират цинично, когато им се предлага помощ. Те са склонни да подценяват подкрепата от другите, често до степен да обидят онези, които биха могли да им помогнат да постигнат целта си. Обикновено хората не се опитват да дадат повече, ако онова, което са предложили, не е било оценено и те не са получили признание. Родените с лунен възел в Лъв са страстни привърженици на идеята, че всичко се движи по течението и то ще им донесе онова, от което се нуждаят, за да постигнат своите мечти. Така могат да пропуснат да забележат важния принос на хората около тях.

Те могат да бъдат алчни в смисъл, че приемат услуги без да има взаимност. Необходимо е те наистина да признаят и да оценят помощта на другите, защото само по този начин ще създадат такава връзка между себе си и околните, която да окуражава близките им да бъдат около тях, когато се нуждаят от подкрепа. Вместо да бъдат прекалено заети с мисли относно онова, което хората не правят за тях, те могат да балансират тази своя склонност, като се стремят всеки ден да отделят време, за да видят по какъв начин другите са показали уважението си към тях. Това включва и наблюдение на дребни неща като например да им отворят вратата, да им пожелаят приятен ден или просто да им се усмихнат. Хората, родени с тази възлова позиция, трябва да съумеят да видят онова, което другите им дават, за да могат връзките им да се изпълнят с повече радост и любов.

Хората с лунен възел в Лъв понякога забравят да признаят ролята на онези специални хора, които им помагат да се заредят с енергия, и си мислят, че могат да изградят успешни връзки с всеки, който отговаря на основните им изисквания. В този живот те се учат да разпознават своя вътрешен афинитет към "специалното", а не към обикновеното. Осъзнаване на неповторимостта у другите им помага да оценят и собствената си уникалност.

Тяхната склонност да подценяват онези, с които чувстват, че имат специални взаимоотношения, често ги кара да се държат безотговорно с техния партньор. Възможно е те да си мислят, че "всички са еднакви" (противоположния пол) и че няма значение с кого са всъщност. И тогава, вместо да положат усилия да заздравят връзката си с човека, който им създава усещане за жизненост, те могат да изберат друг, който например географски е по-близо до тях, произхожда от по-приемлива семейна среда и т.н.

От друга страна, когато тези хора решат да съсредоточат усилията си върху тази връзка и се ангажират 100 % да я заздравят, те толкова се стараят, че другият човек може да се почувства обсебен. Той може да се влюби в тях, но може и да ги приеме за даденост, без да разбира енергията, която те влагат, за да може взаимоотношенията им да се подобряват. Родените със северен възел в Лъв имат нужда усилията им да бъдат забелязани и да получават признание, за да не пресъхва жизнените им сокове.

Романтични връзки

Романтичните връзки са много важни и здравословни за родените с лунен възел в Лъв. Все пак те не бива да очакват, че всеки човек може да им достави необходимия стимул, за да поддържат своята жизненост и да изпитват радост от живота. В техните възможности е да култивират в себе си многообразие от творчески интереси и проекти, които да им помогнат да получат необходимата енергия и да ги направят щастливи. Работата с деца може да им даде този стимул, както и актьорската професия, изобразителното изкуство, скулптурата, музиката или друга дейност, свързана с творчество и забавление. Тяхната най-голяма радост идва в процеса на пълно творческо отдаване, независимо дали става въпрос за някакъв проект, или любовна връзка.

Вследствие на толкова много минали прераждания, в които те са били обективни и са наблюдавали отстрани, родените със северен възел в Лъв много добре чувстват какво им носи радост и как им въздействат хората, които прекосяват техния път. Те веднага усещат истинските романтични връзки. Когато срещнат някого, към когото изпитват силно привличане, ударите на сърцето им се учестяват, те могат да го почувстват почти физически, без да е необходимо да мислят. Обикновено ги привлича особената жизненост в даден човек, неговия живителен плам. И тъй като имат дарбата веднага да разпознават истинското романтично привличане, те приемат, че другите имат същия талант... но това не е истина.

Обикновено, когато почувстват забързания ритъм на сърцето си, започват да наблюдават, за да разберат дали и другият човек изпитва същото - и ако чувствата не са взаимни, те няма да продължат напред. Обикновено другият човек усеща по-слабо силата на привличането и в началото може да изглежда, че проявява по-слаб интерес. Ако хората с това разположение се откажат бързо, преди обектът на привличане да е имал време да осъзнае връзката, и двамата губят. Затова тези хора трябва да вярват на своята дарба, да разпознават истинската любов и да намалят скоростта, така че да дадат на другия човек време да усети дълбочината на техните взаимоотношения. Най-добре е да се приближат към другия човек с приятелско отношение и да отделят време, за да изградят една пълноценна връзка. Тези хора обичат романтиката и се нуждаят от нея, за да активизират своята жизненост и творческа енергия.

Те знаят как да играят играта, как да започнат любовна връзка и как да стимулират страст и да се забавляват. Проблемът е, че след известно време на романтични взаимоотношения тяхното гориво може да се изчерпи. Те се изморяват да бъдат винаги хората, които поддържат огъня, и да извикват на бял свят най-добрите качества у другия. Те са толкова заети да откриват неповторимите качества на другия човек, че забравят да създават ситуации, в които да изпъква тяхната собствена неповторимост. Те са поставили своя партньор в светлината на прожекторите и пренебрегват собствената си необходимост от творческа изява и внимание.

В своите връзки те трябва да поемат отговорност, за да създадат такива взаимоотношения, в които не само да дават любов и да оценяват неповторимостта на другия човек, но те също са обичани и ценени, за да може да бъде поддържан пламъкът и в двамата. Ако пренебрегват и не изразяват собствените си нужди, неизменно създават дисбаланс. Когато осъзнаят, че връзката се върти изцяло около другия човек, без енергията да се връща към тях, те губят интерес. Нещо повече, човекът, от когото в началото са се възхищавали, сега може да им изглежда чудовище. Той може да се превърне за тях в надуто и високомерно създание!

Например имах една клиентка със северен възел в Лъв, която пренебрегна собствените си интереси, за да направи своя приятел щастлив, като вършеше всичко, което той харесва; винаги имаше малки изненади за него и т.н. Тя го окуражаваше да й казва какво е важно за него и след това променяше своята собствена природа, за да му угоди. Той беше лудо влюбен в нея, но тя забеляза, че започва да губи интерес, защото тази връзка не подхранваше енергията й. Вместо да си отиде (едно нормално поведение за тези хора), тя реши да поеме инициативата и да му каже от какво се нуждае, за да бъде щастлива.

Тя искаше отношенията им да бъдат по-романтични, така че му купи книга със заглавие: "101 начина да кажеш обичам те". Даде му възможност да разбере, че картичките с романтични надписи и цветята са много важни, за да запази любовта си. Каза му как да реагира, ако тя е в лошо настроение: «Просто ме накарай да се засмея и това веднага ще прогони мрачните ми мисли." На практика тя му даде един наръчник как да я направи щастлива. Пое инициативата в един искрен подход, за да създаде щастието, от което се нуждаеше. След всичко това обаче нейният приятел все още "не загряваше" и тя накрая го напусна. Но след като беше опитала всичко, което зависеше от нея, това беше първата връзка, която тя изостави с чувството, че е направила всичко, за да я запази.

Изборът

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, мислят че от особена важност за един щастлив брак е изборът на подходящ партньор. Единственият проблем обаче е, че те се опитват да изберат своя партньор с помощта на ума, а не като се осланят на енергийната връзка, която чувстват с другия човек. Това може да отложи техния брак или да доведе до едно нещастно съжителство, защото пренебрегват онова, което им казва сърцето, и избират с главата си. Те си казват: "Този човек има добра семейна среда, той е финансово осигурен, притежава качествата, които искам моят партньор да има, привлекателен е, от него ще стане добър родител, на подходяща възраст е, както и на височина и килограми, като цяло връзката ни има смисъл. "И така - те се женят. Но когато вземат решения, базирани на подобна логика, техният избор рядко ги прави щастливи в дългосрочен план.

По-късно в своя живот те обикновено стават по-склонни да се обвържат с човек, с който са изцяло щастливи. Когато намерят такъв партньор, той може да се окаже много по-различен от това, което са мислили, че искат, но това е човекът, който кара сърцето им да пее от радост.

Романтичните взаимоотношения, които родените с лунен възел в Лъв търсят в една връзка, са постижими винаги, когато те са свързани с човек, който запалва техния творчески плам в една истинска (не основана на логиката) връзка. При такива взаимоотношения, където душата помага да се прецени дали съществува привличане, те имат особена дарба да поддържат романтиката, която им е необходима, за да се чувстват щастливи свързани с живота.

На едно по-дълбоко ниво те знаят какво ги прави щастливи и какво не, но трябва да имат желание да се освободят от образа на идеала, който ще ги направи щастливи, и да бъдат по-отворени към това, което действително изпитват. Когато поемат риск и преследват онова, което наистина ги прави щастливи, те могат да се чувстват малко несигурни в началото, ако изглежда, че хората се държат резервирано. Но накрая другите ще видят вярната посока и ще се обвържат с тях.

Приятелство

Хората с тази възлова позиция са имали много минали животи, в които приятелството е било важен фактор. В тези връзки по недоглеждане е била създавана взаимна зависимост в един процес, в който те са започвали да се идентифицират до такава степен с техните приятели, че са загубвали представа за собствената си индивидуалност. В това прераждане, когато потърсят подкрепа от техните приятели със сходни интереси, просто няма да я получат. Това е така, защото те трябва да се научат да не се осланят на своето приятелство за сметка на индивидуалността и творческия си плам.

Докато те се учат да бъдат самите себе си, приятелите всъщност могат да им бъдат повече във вреда, отколкото от полза. Например, ако те имат проблем в една любовна връзка и помолят приятел за съвет, често той ще предложи да поемат в посока, която едва ли ще даде резултат. Причината не е в това, че техният приятел е искал те да бъдат нещастни, а просто, че другите не могат да дават обективни съвети: те изхождат от това как те биха постъпили в дадена ситуация, а то обикновено не е най-добрата позиция, която родените със северен възел в Лъв трябва да приемат. Тези хора се учат да не зависят от съветите на другите. Те самите са специалисти по стратегиите и когато следват своите инстинкти, винаги печелят.

Когато тези хора се осланят на приятели и те ги разочароват или използват, тяхната мъдрост им говори: "Ти не можеш да направиш това. Не можеш да се компрометираш, трябва да започнеш да бъдеш онзи, който действително си!" Те се идентифицират до такава степен със своите приятели, че им дават повече, отколкото трябва в подобни взаимоотношения. Затова очакват и другият човек да се отнася към тях по същия начин, а когато това не се получи, те остават разочаровани. В този живот хората с лунен възел в Лъв учат какви са границите в едно приятелство, как да дават онова, което могат, без да очакват нещо в замяна и без да насилват своите способности и енергия. Когато се движат в посока към намиране на собствената индивидуалност и изберат да изявяват собствени творчески сили и да отстояват личните си позиции, те ще открият, че са се обкръжили с приятели, на които могат повече да разчитат.

Едно от най-важните неща, които учат, е да вярват в другите и това ще им даде сила да печелят в живота. Ако правят това, те няма да попаднат в капан и да позволят на другите да изпаднат в ненужна зависимост от тях. Когато са обладани от идеята, че другите не могат да се справят без тях, това е всъщност желание за себедоказване. Но когато те признават индивидуалността, способностите, самоувереността на другите, те печелят самочувствие от собствената си способност да бъдат личности и да преследват мечтите си - да бъдат водени от малкото дете у тях, което обича да играе и да се забавлява. Те трябва да следват и да изявяват тази част от себе си независимо от натиска на хората около тях, независимо дали другите ги приемат.

ЦЕЛИ

Решимост

В този живот хората със северен възел в Лъв не участват в осъществяването на нечия чужда мечта. Те се учат да постигат своите мечти и това зависи единствено от тях. Това не означава, че не могат да поискат помощ от другите... просто никой друг не може да поеме кормилото.

Те знаят какво ще се случи - виждат каква е истината и си мислят, че и с другите е така. Но в действителност не е. Често хората до такава степен са въвлечени в драмата, че не осъзнават онова, което води до нещастни резултати за тях и за другите. И когато хората с лунен възел в Лъв поемат отговорност, от това печелят всички. Те имат специален талант да виждат какво ще се случи и го използват, за да бъдат конструктивни водачи. Вместо да седят и да позволяват потенциално опасните обстоятелства, които са предвидили, да опустошават живота на хората, те трябва да бъдат активни, да използват своя талант, за да променят събитията и да се стигне до един положителен изход.

Самоприемане

Хората със северен лунен възел в Лъв се учат да приемат себе си и да прегърнат детето в тяхната душа. Те се учат да разбират, че имат лични потребности, и да разпознават и преследват онова, което ги прави щастливи. След като веднъж приемат себе си, разпознаят своите нужди и желания, и другите ще могат да ги приемат и да им помогнат да получат онова, което искат.

Те имат склонност да бъдат много небрежни към себе си, защото макар и да виждат какво ще се случи, обикновено се чувстват напълно неподготвени, когато то дойде. Необходимо е да осъзнаят, че това е нормално. Невъзможно е да бъдат подготвени за всяка нова ситуация - това е начинът, по които вълненията, радостта и жаждата за живот идват! Това е начинът, по който се добива познание - като се справят със обстоятелства, които са им били напълно непознати! Най-добрите възможности за проверка на собствените сили и цялостност са неочакваните ситуации, с които се сблъскваме по пътя си.

Присъединяване на другите към тях

След като веднъж хората със северен възел в Лъв са решили къде искат да отидат е необходимо само да накарат хората около себе си да се присъединят към тях. Най-добрият начин е да бъдат искрени като декларират своята посока, като споделят причината, поради която са взели това решение, и след това да поканят другите да се присъединят. Например: "Ето това е, което смятам, че ще се случи в дългосрочен план. Затова съм решил да поема в тази посока. Сега, като се имат предвид обстоятелствата, смяташ ли, че искаш да вървим заедно, или чувстваш, че има друг път, по който би желал да поемеш?"

Имах един клиент със северен лунен възел в Лъв, чиято работа се състоеше в това да въведе използването на компютрите в неговия бранш. За да направи това, той трябваше да постигне обединяване на усилията на мениджърите от различните заводи. С тази цел той отиде до всеки завод, за да убеди ръководителите, че компютъризацията е неизменната посока, в която трябва да се върви и няма друг избор. Те се съгласиха на теория, но когато дойде реалният момент да се инсталират компютрите и да се променят производствените процедури, мениджърите изразиха на глас своите възражения и продължиха да вършат нещата по стария начин. На всяка крачка той се срещаше с опозиция и трябваше да води битки.

Щеше да бъде много по-просто, ако той беше прекарал по-малко време да обяснява и повече време да проявява своята воля. Например: "Сигурен съм, на всеки е ясно, че ерата на компютрите е факт. Затова този завод ще бъде напълно компютъризиран до юни следващата година. Сега ние ще имаме нужда от мениджъри, които могат да работят с тази техника. Смятате ли, че ще бъде по силите ви да се запознаете и научите да работите с новата система? Мислите ли, че ще можете да се промените, за да отговаряте на новите изисквания и да продължите да работите с нас?" По този начин енергията на мениджърите щеше да бъде насочена в посока към сътрудничество, а не към противопоставяне.

Бъдеща ориентация

Хората със северен възел в Лъв имат способност да предусещат събитията, преди да се случат; да оценят едно произведение на изкуството, преди другите да видят неговата стойност; да предусетят една сделка, преди тази идея да хрумне на другите; да забележат определена модна тенденция, преди да стане популярна. Предизвикателството за тях се състои в това да се възползват от възможностите, които виждат. Те изглеждат сякаш винаги са в крак с времето, защото виждат как ще се развият събитията и заемат такава позиция, от която ще спечелят.

Но тяхната склонност да се отдръпват от действителността може да ги изкуши да не използват своите възможности. Един шанс може да предизвика техния ентусиазъм, но те могат да се отдръпнат, защото виждат измамата или мислят, че въвлечените хора нямат почтени намерения. Онова, което се учат да разпознават, е, че тяхната уникална способност да предусещат играта им дава преднина и те могат да спечелят от нея. Поради своя етичен и ясен подход тяхното участие може да бъде от полза за всички.

В този живот родените със северен възел в Лъв трябва да се изявят като лидери. Тяхната работа е да участват в събитията като добронамерени водачи и да пречат на несправедливостта, която е възможно да се прояви, ако те не й се противопоставят. Те преценяват ситуацията и казват: "Ето каква била играта. Ако аз участвам, те ще опитат да направят това и това... и това." Хората с тази позиция на възлите се учат да упражняват своята сила и да осъзнават, че когато могат да предвидят събитията, те трябва да се активизират и да променят хода им, преди да е станало прекалено късно.

Използване на творческата енергия

Предаване на енергия чрез играта

На хората със северен лунен възел в Лъв лесно им се отдава актьорската професия. Тъй като те нямат силно чувство за индивидуалност, не се придържат строго към една определена роля и не се идентифицират с нея. Тяхната природна обективност им позволява да забележат мълчаливите детайли от ролята, която изпълняват, и могат да бъдат напълно завладени от нея. Независимо дали става въпрос за кариера, или за хоби, актьорството определено е един здравословен начин за тях да се отпуснат във вълнуващо и обогатяващо душите на тяхната публика изживяване. Всяко изпълнение е прекрасно за хората с лунен възел в Лъв. Те са родени, за да забавляват. Когато са на сцената, цялото им същество ликува. Те обичат енергията, която идва от факта, че правят другите хора щастливи, и наистина това е причината, поради която са дошли на този свят - да дадат любовта си на другите. Тъй като връзката между актьора и публиката е лична, това ги преизпълва с щастие и енергия.

Докато намират начин да бъдат "в центъра на прожекторите", нещата ще се развиват добре за всички. Но често те не се осмеляват да играят, за да не изглеждат глупави, или се страхуват от онова, което близките им могат да си помислят. Те са имали толкова много минали прераждания, в които са наблюдавали другите хора на централното място на сцената, и сега се страхуват от успеха, защото никога досега не са опитвали да го постигнат. Но все пак някой трябва да бъде облян в светлината на прожекторите и да получава аплодисментите и когато това са те, всеки се забавлява. Сега е моментът да бъдат център на вниманието, защото тяхното его се нуждае от развитие - на тях им е необходима тази енергия, за да бъдат балансирани, и в действителност спъват собственото си развитие, ако не излязат от укритието си и не постигнат отредения им успех.

Родените със северен лунен възел в Лъв имат способност да разтърсват публиката със силата на емоциите, които предават. Те могат да почувстват енергията на зрителите и да накарат всеки да почувства себе си. Те могат да изразят всичко, което таят в сърцето си. Могат да контролират чувствата на публиката и да поведат хората в нова посока, като почти физически чувстват промяната на чувствата им сякаш са свързани с техните собствени. Това е способността за контрол и власт - но положителни, които създават ентусиазъм, взаимно разбиране и емоционална обвързаност. И хората с лунен възел в Лъв получават невероятно силна енергия в този процес. Макар че след това могат да се почувстват изтощени, те ще усещат, че живеят! А когато предават собствения си емоционален опит на другите, и двете страни ще чувстват жизнеността и изцелителната сила на тази обвързаност, а това има положителен ефект върху всички.

Когато използват този свой талант пред по-скромна публика - с детето си или със своя партньор - те имат същия успех. Дори и в ежедневието хората с това възлово разположение могат да изпълняват роля, която да повдига духа на другите и да смъква товара от техните плещи чрез вдъхновение или с помощта на смеха. Но понякога те подценяват своята дарба и може би си мислят, че е по-важно да бъдат човека, който пише песните, но певецът е този, който ги избира и директно въздейства върху публиката, а те могат да правят точно това! Когато стимулират положителната енергия и ентусиазма у другите, те самите стават съпричастни и това им дава допълнителни сили.

Висша осъзнатост: Връзки с ангелите-хранители

Хората със северен лунен възел в Лъв притежават дарба да влизат в досег с техните ангели хранители - едно по-висше ниво на осъзнатост, което им разкрива следващата стъпка в постигането на техните мечти. Внезапно тях ги осеняват идеи за онова, което би могло да се случи в бъдещето и което могат да постигнат, благодарение на това, че имат ясен, безпристрастен поглед върху събитията, и могат да видят бъдещето предварително. Те трябва да изберат едно нещо, което искат да правят, след това да вземат решение и да се стремят активно към постигането му. Колкото по-бързо вземат решение, толкова по-бързо се появяват множество идеи как успешно да осъществят мечтата си. Събитията започват да се подреждат спонтанно и когато направят една стъпка, пред тях се разгръща следващата. Синхронът е наистина чудотворен. Те правят първата крачка, вратата пред тях се отваря и пред очите им се разкриват навременни и лесно осъществими възможности за успех. Но от тях зависи дали ще се възползват от тази ангелска помощ като предприемат следващата стъпка.

Този процес прилича на карането на сърф. Сърфистът тръгва от спокойно място сред океана, откъдето пред него се разкрива хоризонта. След това наоколо започва да се формира голяма вълна. Той я вижда само миг преди да се наложи да реши дали да се спусне по нея. Ако вземе решение навреме и успее да хване подходяща вълна, той има прекрасно изживяване и страхотно се забавлява. Ако тя не е подходяща, неговото спускане може да не е толкова гладко, но той все пак да се наслаждава на приключението. Но ако стои на сърфа целия ден, без да търси вълните, той ще бъде в безопасност, но отегчен и изпълнен с горчивина за изпуснатите възможности.

Родените с лунен възел в Лъв могат да виждат нещата ясно и от тях зависи дали ще използват възможността да хванат вълната. Дали ще имат сили и способности да се възползват успешно от случая. Те никога няма да разберат, ако не поемат риска и след това открият, че притежават съзидателна енергия, която не са и подозирали - техните способности ще се появят само ако се спуснат по вълната. Те трябва да поставят себе си в една напрегната ситуация, изпълнена с риск, вълнение или романтика, за да проявят действително своите творчески сили. Тогава ще се чувстват изпълнени с жизненост.

Но дори и да хващат всяка вълна, хората със северен взел в Лъв се нуждаят от принцип или идеал, за който да живеят, който преминава отвъд границите на техния личен живот. Те трябва да имат звезда, която да следват - една духовна цел, която да им дава сили и да насочва тяхната енергия в посоката, в която са се устремили. Този идеал или ценност трябва да присъства във всички техни действия. Например това може да бъде желание да получават винаги радост от живота независимо от опасностите или несигурността. Може да включва съобщаване на истината независимо от реакциите на другите или преследване на други каузи, като човешки права, световен мир, или грижа за околната среда Правилната цел няма да предизвиква чувства на тъга или да създава усещане за тъпа упоритост, а ще повдига техния дух. Когато се отдадат на кауза, която се простира над личните им проблеми, те ще извисят себе си, ще пожелаят да поемат рискове и да направят истински промени.

Хората със северен лунен възел в Лъв имат невероятна способност да създават чрез силата на своето въображение - ако използват дарбата си да виждат бъдещето и близостта си със своите ангели-хранители. Те могат да привличат хора и да попадат в такива ситуации, каквито желаят, просто чрез силата на своите желания. Ако наистина решат нещо, каквото и да е то (стига да е в съзвучие с присъщата им доброта), те ще го постигнат. Неочаквано животът им ще се промени - нови хора и ситуации ще започнат да ги заобикалят и да ги насочват в една нова посока, която ще доведе до осъществяване на желанията им. Тяхната задача е да приемат новите възможности, които им се представят. Проблемите възникват, когато се опитат да анализират и преценяват тези възможности - тогава пропускат момента. В този живот те се учат да се движат в посока към осъществяване на мечтите си, да поемат рискове и да използват градивната си енергия, за да превърнат копнежите си в реалност, дори и да не знаят точния път.

Хората със северен възел в Лъв просто се нуждаят да останат съсредоточени върху целта си и да правят каквото е необходимо, за да избутват настрани "втората сила", която ги кара да бъдат пасивни (вж. под заглавие "Личност"). Инерцията се подхранва от само себе си и когато се опитваме да постигнем нещо ново, което да направи живота пълноценен, инерцията се превръща в пречка. Понякога са необходим невероятни усилия, за да преодолеем тази задържаща сила да се издигнем над старото и погрешно поведение. Необходима е воля, дисциплина и сериозни намерения за постигане на мечтите независимо от това колко енергия се изисква. Преодоляването на задържащите сили и създаването на нова реалност помага на родените с лунен възел в Лъв истински да се наслаждават на постигнатата мечта.

Реализирането на мечтата, стаена в сърцето, никога не е лесен процес. Това са нашите копнежи, те са "сладкият плод", който ни подмамва да надмогнем ограниченията и собствената си природа. Когато се издигнем над собствения си характер и его и вървим по пътя към осъществяването на най-съкровените мечти, ние израстваме и се чувстваме по-свободни. В края на краищата, свободата и жизнеността са онова, което тези хора искат. Активните действия и градивните усилия в името на техните мечти ще ги заведат дотам.

Жизненост

Хората със северен възел в Лъв копнеят за радост и жизненост в своя живот. Те мечтаят за изживявания, които ще ги накарат да се чувстват живи и Вселената отговаря като им предлага ситуации, които да стимулират и възстановят жизнените им сили. Ако те приемат възможностите и тръгнат напред, по пътя ще се сдобият с повече енергия, с нови извори на радост и ще израснат духовно. Те инстинктивно посягат към тези ситуации, но често техният разум не им дава възможност да продължат напред и пречи на творческите им импулси. В този живот тяхната работа е не да се вслушват в разума си, а да следват желанията на детето в тях.

Вземане на решения

Тези хора често изпитват силно противоречие между онова, което им казва разумът, базиран на знанието, и онова, което желае сърцето им. Изборът може да изправи една срещу друга творческата страст и безопасността, но когато те изберат творческата страст, ще спечелят, а ако изберат безопасността, ще загубят. Ако се вгледат в миналото си, ще видят истината за онова, което се е случвало в живота им. Това е така, защото тяхното "знание" е всъщност логична проекция на бъдещето, базирана върху опита от миналото им. Но тяхната съдба може да бъде много по-различна, ако поемат отговорност и променят посоката на сегашното си съществуване.

Хората със северен възел в Лъв трябва да се запитат дали вземането на решения, основано на достатъчната информация, ги е довело до по-силно или по-слабо усещане, че живеят. Ако следването на пътеката, която "знаят", че е правилна, не пречи на жизнеността в личния им живот, те трябва да преосмислят, преди да са загубили години с поведение, за което по-късно да съжаляват. Те трябва да обърнат внимание и да действат в зависимост от достоверната информация, която получават от собствените си действия. Това означава да вярват, че тяхната страст е достатъчно силна, за да ги води, да осигури тяхното оцеляване, да ги подхранва с енергията, от която се нуждаят, за да изградят своя нов живот.

Някога живеех в съседство с един старчески дом и питах възрастните хора за живота им. Когато се връщаха в спомените си назад, какво им се струваше важно? Какво биха искали да бяха направили по различен начин? Въпреки че ми даваха различни отговори, всеки от тях каза, че никога не е съжалявал, ако онова, което е опитал, се е оказало грешка; онова, за което съжаляваха, бяха нещата, които те искали да направят, но не бяха сторили - възможностите, от които не се бяха възползвали. Родените с лунен възел в Лъв се учат да не пропускат възможности.

Не искам да кажа, че трябва да се държат по безотговорен начин. Те трябва да вземат решения, за да поддържат своята жизненост и след това да осъществяват онова, което са решили, по един интелигентен начин, който зачита интересите и на другите хора. Например да поддържат един разрушен брак, в който с тях се злоупотребява, заради децата няма да е мъдро решение. То ще накара децата да мислят: "Мога да търпя и понасям всичко. Няма нищо лошо в това да съм нещастен.” Но ще бъде разумно да се постави край по отговорен начин (например да се каже на децата предварително, че има проблеми, и да се обсъди онова, което се случва), така че децата да бъдат предпазени от шока, който биха могли да получат ако им се съобщи в последния миг. Родените със северен възел в Лъв трябва да осъществяват своите планове по градивен, отговорен начин, изпълнен с уважение към чувствата на другите.

Активност

Понякога най-голямото предизвикателство за хората с това възлово разположение е да предприемат действия, които да ги направят щастливи. Те толкова са свикнали да правят всичко заради другите, че оставят детето в себе си, което иска да се забавлява, на заден план. В този живот те се учат да правят онова, от което се нуждаят.

Иронията е в това, че след като тези хора преминат към действие, често се появява някой, който да им помогне. Ако са пасивни, изчакват и се страхуват от действие, преди да са получили всички знаци, че са прави, никога няма да предприемат каквото и да било. Действията, към които ще преминат, може и да изглеждат безсмислени на другите, но ако те чувстват щастието в своите сърца, трябва да сторят онова, което са решили с или без подкрепата на другите.

При хората със северен възел в Лъв истинското знание, натрупано през миналите животи, е обогатило вътрешното им дете и ето защо следването на неговите желания прави техния живот щастлив. В противоположност на това, когато те търсят „знание", за да бъдат сигурни, че ще са "в безопасност", никога не събират достатъчно кураж и възможностите минават покрай тях. Вътрешното дете е чувството, че се забавляваш, чувството за игра или поемането на риск и предприемането на действие, което ще ги направи щастливи. Например, ако те си кажат: " Е, днес искам да поплувам!", и чувстват радост от това свое решение, тогава ще бъде добре да изпълнят желанието на детето в себе си. Всеки път, когато се подчинят на своето чувство за радост и забавления и с поведението си се стремят да задоволят тази своя необходимост, една част от тях се развива и става по-силна. Връзката с детето в тях, което да им показва дали са поели в правилна посока, е ключът към успеха.

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН

Написала съм изцелителна песен за всяка група хора с еднаква възлова позиция по зодиакален знак, която ще ви помогне да насочите енергията си в положителна посока, тъй като музиката е мощно средство, което да ни поддържа емоционално при поемането на рискове.

Бъди детето, което беше

Посланието на тази песен е предназначено да помогне на хората със северен лунен възел в Лъв да се срещнат с детето в себе си и по този начин да се сдобият с повече самоувереност и стимул, от който се нуждаят, за да изградят собствената си съдба.

Избрани стихове:

Понякога се питам дали, когато се раждаме,

можем да видим своята съдба -

кристално чиста - пред себе си,

дали преди да потънем в света около нас,

ние знаем какво се крие вътре в душите ни.

Бъди детето, което беше. бъди детето, което беше,

преди да те завладее светът,

преди да ти каже неща, които не са истина.

Бъди детето, което беше, бъди детето което беше.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme