Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Морал

Индекс на статията

Морал

Родените с лунен възел в Близнаци често не очакват хората да им казват истината. Те си мислят, че другите действат от някаква различна позиция, където е нормално да бъдеш не съвсем честен, да изричаш благородни лъжи, да криеш пари и т.н. И тъй като те самите никога няма да направят подобно нещо, чувстват, че другите се намират на едно по-ниско морално ниво. Още веднъж опитът от миналия им живот със строгите етични норми се вмъква в настоящото им съществуване и те срещат трудности с онова, което смятат за "несправедливост и игри" от страна на други хора.

Хората със северен възел в Близнаци трябва да осъзнаят, че тяхната задача е да върнат отново духовните принципи и истината в съзнанието на другите. Ако те гледат на тях като на хора, които не са добри или с висок морал, естествено че другите ще им противопоставят своите възгледи - никой не иска да се чувства грешник! Затова те имат нужда да подкрепят околните по начин, който да им помогне да поемат по пътя на духовността в ежедневния си живот. В същото време, те трябва да бъдат отворени за различни гледни точки и да смекчат суровостта на собствената си позиция.

Когато родените със северен лунен възел в Близнаци кажат нещо, те държат на думата си - това е въпрос на морал за тях. И очакват хората около тях да играят според правилата, за които и двете страни са се договорили. Когато другите кажат, че ще направят нещо и не го сторят - поради някаква причина - хората с тази възлова позиция могат да се почувстват безкрайно разстроени. Те искат първоначално приетият ангажимент да бъде спазен или да бъдат предупредени за промените.

Например, ако те са се разбрали с някого да изчистят тавана и след това възникне друга работа, обикновено ще кажат: "Бяхме се уговорили да изчистим тавана днес, но изглежда, че няма да остане време. Има ли някой, който да не одобрява това?" Те мразят нещо да бъде казано и след това да не бъде направено. Но не знаят как да създадат подобно поведение в другите хора - те не искат да ги притесняват или да им позволяват да разберат, че съществува някакъв проблем. Това може да бъде извор на сериозно объркване за родените с възлово разположение в Близнаци.

Когато подобни различия се появят, те обикновено са резултат от една от следните три основни причини:

1. Може да бъде резултат от първоначално недоразумение, което хората със северен възел в Близнаци са позволили да мине покрай ушите им, без да го изяснят, дори и да не са били съгласни с него в този момент. Ако те трябва да изяснят нещо от миналото, трябва да се обърнат към фактите: "Вчера те чух да казваш..., а сега твърдиш, че... Не мога да разбера защо се появи тази промяна. Ако обичаш, би ли ми обяснил, за да мога да разбера по-добре онова, което искаш да кажеш?" Ако мотивът на човека с тази възлова позиция е наистина да разбере и не иска да кара другия човек да чувства, че не е прав, този подход ще даде резултат. В противен случай другият човек ще започне да се чувства неудобно и ще се опита да се защити с отговора си.

2. Другият човек може да не е казал точно онова, което роденият с лунен възел в Близнаци е чул - в живота на хората с такава позиция на възлите има много погрешно схващани неща в комуникацията. Ако хората с лунен възел в Близнаци могат да си спомнят думите по-точно, те могат да кажат: "Вчера те чух да казваш... това ли имаше предвид, или нещо друго?"

3. Възможно е също другият човек да е бил на едно мнение в даден момент и след това в резултат на промяна в обстоятелствата, възприемането или реакцията на околните да е променил своето мнение и на следващия ден да има напълно противоположна позиция. Част от живота в обществото е да се научим също как да се адаптираме и да променим посоката в отговор на реакцията на другите.

Хората изразяват една идея и в зависимост от това, как другите реагират на нея, продължават да се придържат към нея или променят мнението си, за да могат да стигнат до целта си по най-сигурния път. Например някой е убеден, че рекламата в списание А ще помогне да се развие бизнесът му. Но след като получи скромни резултати, той може със същата убеденост да твърди, че не е добра идея да се рекламира в списание А и да пусне обява в списание Б или да използва напълно различен начин за реклама.

Родените със северен възел в Близнаци могат да гледат на тези ситуации като на непоследователно поведение, но то просто представя процеса на интелигентна адаптация към реакцията на околната среда. От миналите животи, които са прекарали в религиозни храмове, тези хора са свикнали да търсят вечните истини: абсолютните универсални закони, които никога не се променят. Но в това прераждане те се учат да се движат в социална среда и трябва да бъдат смирени, за да чуят и да научат как работят правилата в тази среда. Това осъзнаване на правилата ще им помогне да бъдат по-отворени към другите. Техните реакции могат да помогнат на родените с лунен възел в Близнаци да определят дали имат някакъв принос и дали ефективно добавят своята положителна енергия в дадена ситуация.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme