Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Спонтанност

Индекс на статията

Спонтанност

Тези хора обичат спонтанността - това ги кара да се чувстват леки и щастливи. Спонтанността понякога работи за тях, но може също да бъде пречка за по-интимни приятелства. Например те имат склонност да организират ангажиментите си в последната минута и често хората, които искат да видят, не са свободни. От полза за тях ще бъде, ако осъзнаят, че другите живеят с предварителни планове и ако те наистина искат да се срещнат с някого, трябва да му позволят да знае за намеренията им по-рано. Често те решават, че ако не могат да бъдат с този човек, значи така е било писано.

Тези хора предпочитат спонтанността пред планирането, защото не знаят предварително дали наистина ще искат да бъдат с даден човек. Те предпочитат да бъдат свободни и да поемат в някоя посока - където могат да открият енергия и където ги заведе тяхното желание за приключения. Но те учат, че има мигове, когато тяхната любов към спонтанността не работи в тяхна полза, като например в бизнес делата или с хора, които не избират и дори предпочитат да избягват спонтанните действия.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme