Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Неуморност

Индекс на статията

Неуморност

Хората със северен лунен възел в Близнаци са неуморни по специфичен начин. Но от дейността си в миналите животи те все още имат способност да се концентрират 100 % върху работата, с която се занимават, каквато и да е тя - дори и да не е постоянна. За тях това е здравословно. Те чувстват, че не могат да посветят целия си живот на едно и също нещо, защото чрез разнообразието от житейски ситуации се учат как да живеят на този свят.

Но понякога се отдават на една професия. Могат да успеят в нея и да печелят добри пари и на определено ниво да бъдат задоволени. Но те знаят, че най-добрият момент да направят промяна е когато се чувстват наистина добре и когато всичко върви гладко. Тъй като това е живот, в който се учат и развиват, събират и предават информация, те мислят, че ако не направят доброволно промени, когато дойде моментът, животът ще ги принуди да сторят това. На тези хора не им липсва смелост. Те обикновено имат самочувствие, оптимизъм и вярват в живота, за да поемат риск и сами да осъществят промяната.

Често промените, които родените със северен лунен възел в Близнаци правят, са базирани на интуитивни знания. Те имат усет за следващото приключение, което изпитват нужда да изживеят. Макар че тяхната интуиция ги направлява, те трябва да имат предвид и логическия маршрут, който трябва да следват, за да направят тези промени, като включат и онова което са научили от другите. В противен случай тяхното пътуване може да бъде изпълнено с повече трудности, отколкото е необходимо. В този живот те не могат да се водят от принципа "направи си сам" - те се нуждаят от помощта на хората, които са живели повече сред обществото, за да им помогнат в постигането на целите им. Тези хора трябва да бъдат внимателни, за да не се увлекат прекалено, поради своята склонност да бъдат по-старателни, отколкото ситуацията изисква. Те се учат да бъдат доволни от временните разрешения, за разлика от постоянните, които са търсили в миналите животи. В обществото всичко непрекъснато се променя. Идеята е животът да продължи да се движи в положителна посока като помагат на другите хора. Ако те чувстват, че не се движат напред, имат нужда да внесат светлина в живота си и да разрешат проблемите си по един логичен начин, който може да им бъде предложен от хората около тях. Това ще им възвърне енергията!

Самотата е носила спокойствие на хората със северен възел в Близнаци в миналите животи, но те знаят, че това състояние не е разумно за тях сега. Ето защо се връщат обратно в обществото: за да открият тази вътрешна хармония, която идва от взаимоотношенията им с другите. Те се учат как да поддържат баланса във връзките си с останалите и да разпростират тази хармония извън себе си. Но родените със северен лунен възел в Близнаци са толкова затворени по отношение на социалния живот, че това се оказва трудно за тях и затова те се опитват да се променят, но само като използват своите вътрешни способности. С други думи те не задават въпроси за другите, вместо това се опитват да изградят някакъв тип непрекъснатост чрез нишката на обвързаността, защото в миналите животи са развили добре тази способност - и тя им носи вътрешно спокойствие и хармония.

Сега те влизат отново в обществото и се опитват да поддържат вътрешно спокойствие, докато се обвързват с другите. Ето защо временните, повърхностни взаимоотношения могат понякога да бъдат добри за тези хора. Само след като достигат до определена дълбочина те могат по-лесно да поддържат собственото си чувство за хармония, когато са с друг човек. След като веднъж научат как да правят това с различни хора на повърхността, те могат да осъзнаят и как да преминат на по-дълбоко ниво и все още да поддържат енергията и хармонията в живота си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme