Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Уважение към думите

Индекс на статията

Уважение към думите

Родените с лунен възел в Близнаци може би са заеквали в своята младост: тази склонност е по-силна у тях, отколкото при другите възлови позиции. Това е така, защото техните мисли се движат прекалено бързо и те са имали толкова много прераждания, изпълнени с мълчание и размишления, че не са свикнали да говорят. Техните мисли се движат десет пъти по-бързо, отколкото устният им апарат. Те са много ентусиазирани да комуникират, защото не са били сред обществото толкова дълго и сега са щастливи да бъдат част от него, но се страхуват, защото не знаят как да се свържат с него. Всичко това води до склонността им да заекват. Да повторя още веднъж: намалете скоростта, за да преминете на вълните на другия човек и така ще улесните предаването на по-голямо количество информация за по-кратко време и с по-малко думи.

Заекването може да бъде полезно в друг смисъл. То кара тези хора да търсят алтернативни думи, в случай че първият набор се окаже неподходящ. Това ги кара да осъзнават по-добре необходимостта да намалят скоростта и точно да предават онова, което мислят: то ги учи да уважават думите и изкуството да ги използват, за да изразят точно онова, което имат предвид. Като насилват себе си в намиране на точни думи, за да предадат идеята си, тези хора канализират своята изключително творческа умствена енергия по един конструктивен начин във взаимоотношенията си с другите.

Те имат толкова много умствена енергия, че ако не оценяват мощта на думите, резултатът е объркване. За тях е много важно да не говорят прибързано, да отделят време, за да намират подходящите думи. Това канализира тяхната енергия и им дава онази съсредоточеност, от която се нуждаят. Те знаят точно какво искат да кажат, но може да бъде трудно да бъдат разбрани. Тези хора виждат как другите комуникират ясно и не знаят защо на тях общуването им създава толкова неприятности. Затова те харесват филми с интересен, интригуващ диалог, защото се учат като гледат какво казват хората и как го правят. Най-важното нещо за тези хора е да не забравят да намаляват скоростта. Те трябва да бъдат сигурни, че онова, което казват, ще бъде разбрано от всички заинтересовани, дума по дума, вместо да засипват другите с множество идеи, още преди първата да е възприета. Например, ако те кажат: "Пътуванията в чужбина не са много приятни преживявания", тук трябва да спрат и да видят как тези около тях ще им отговорят. Ако другите се противопоставят на тяхното становище като посочат какво удоволствие е било за тях пътуването до Таити, родените със северен възел в Близнаци трябва да спрат и да изяснят какво са казали в началото.

Те биха могли да се поправят: "Не казвам, че пътуванията в чужбина са неприятни за всички, но за мен лично те не са източник на най-големи забавления." Никой не може да се противопостави на житейския опит на друг човек, когато е ясно, че той не говори от името на всички. След като отделят време да изяснят първата си идея, те могат да осъзнаят, че имат възможност да се поучат от различния опит на другите и тогава да продължат така: "А ти какво можеш да кажеш за пътуванията си в чужбина?" Тези хора са по-добри, когато се опитват да видят как другите гледат на живота, за да могат да разширят собствените си възприятия.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme