Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Склонност към предварителни преценки

Индекс на статията

Склонност към предварителни преценки

От всички качества, които ги водят до заблуда в тяхното подсъзнание, онова, което най-често саботира връзките им, е склонността предварително да си правят заключения, без да имат достатъчно доказателства. Когато действат, без да са събрали предварително факти или да са споделили информацията си с другите, те предопределят своето разочарование. Когато имат съмнения, те трябва да говорят с другия човек и да слушат, без да проявяват осъдително отношение. Ако приемат, че другите знаят, че всичко е наред, те често си навличат неприятности. Когато проверяват нещата в реалния живот - откриват кой е другият човек и дават информация за това кои са те - ще бъдат много по-щастливи. За да имат успешна връзка, те трябва да излязат малко встрани от своя път, за да оставят отворени възможностите за общуване.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme