Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Изразяване на различията

Индекс на статията

Изразяване на различията

Ако тези хора насилят себе си да дадат на някой положителен или отрицателен отговор, когато всъщност техните мисли са противоречиви, каквото и да кажат ще бъде лъжа, защото истината е, че все още не са намерили отговора. Затова най-правилното нещо, което трябва да съобщят на другия човек, е, че виждат две алтернативи и не знаят коя да изберат. След като веднъж другият човек осъзнае това, родените със северен възел в Близнаци могат да експериментират като поемат по единия път и си запазят правото да изберат другия, ако се окаже, че са сбъркали.

Например имах клиентка с такова разположение на възлите, на която й бяха предложили да работи в офис или у дома си. Тя предпочиташе спокойствието и възможността да работи сама вкъщи, но се страхуваше, че ако не е в офис, степента й на продуктивност може да спадне. Тя трябваше да каже на своя шеф точно онова, което каза на мен: "Искам да работя вкъщи, но за мен е важно да запазя нивото на своята продуктивност. Така че нека опитам да работя у дома и ако продуктивността ми намалее, предпочитам да се върна обратно в офиса."

В това прераждане съвсем нормално е хората със северен възел в Близнаци да променят своето мнение. На тях не им е било позволено да правят това в миналите си животи, затова имат чувството, че трябва да кажат: "Ето това е начинът." Но в този живот се учат да виждат повече възможности и когато получават допълнителна информация, те естествено ще сменят своята посока, за да се възползват от различното положение.

Затова, когато тези хора изразяват своето решение (или мнение в момента), те трябва да се опитат да не представят възгледите си прекалено строго, за да могат да променят своето мнение. Вместо да твърдят: "Това не е правилно и винаги ще го смятам за неправилно", по-добре е да кажат: "Това не е правилно. Аз може да променя мнението си, но в момента това е гледната ми точка." Техните възгледи могат да се променят, за това е добре да не дават категорични отговори.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme