Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Изразяване и приемане на мнения

Индекс на статията

ЦЕЛИ

Изразяване и приемане на мнения

Родените с лунен възел в Близнаци се учат как да предават съобщенията и как да чуват онези, които трябва да получат. За да осъществят това по-ефективно, те трябва да правят разлика между отделните функции на мозъка и да наблягат върху този аспект, който осигурява фактическа, логическа ориентация.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme