Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Информация чрез интуиция

Индекс на статията

Информация чрез интуиция

Тези хора са прекарали много минали животи в развиване на своите философии и в осланяне на интуицията си. В тяхното индивидуално и самотно търсене на истината интуитивното знание е било най-добрият им водач. Но сега, когато отново са в обществото, фактите ще им помогнат да се свързват с другите по начин, който възстановява вътрешното им спокойствие. Ако те вземат решения, основани само на интуицията, това почти винаги ги поставя в изолация. Ако се чувстват несигурни или разстроени от една ситуация, те трябва да потърсят повече информация. Тези хора лесно могат да останат неразбрани, бързо да реагират и да се почувстват отхвърлени, когато никой не е възнамерявал да постъпи така с тях.

Но ако имат силни интуитивни чувства по отношение на нещо, трябва да му обърнат внимание. Най-добре е да отделят време и да задават въпроси, които ще им донесат успокоение: „Чух онова, което каза, но поради някаква причина се чувствам неудобно. Искам да имам повече информация, за да съм сигурен къде се намирам." Тези хора винаги печелят, когато събират информация и тя ги изпълва с убедителност и топло чувство за истината вътре в тях.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme