Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Противоречие между логиката и спонтанността

Индекс на статията

Противоречие между логиката и спонтанността

В това прераждане вземането на решения, основани на спонтанни импулси, не е от полза за родените със северен лунен възел в Близнаци. Ако почувстват неочакван подтик да се качат на самолет и да заминат за Перу, необходимо е да спрат и да обмислят идеята от гледна точка на логиката. Решения, които са взети на базата на логиката, а не от прекалено доверие или големи надежди, ще се окажат най-благоприятни за тях в дългосрочен план. В този живот хората с лунен възел в Близнаци не могат да действат прибързано, без да вземат под внимание всички факти.

Тези хора се учат да откриват стойността на логиката в ежедневни ситуации. Например, ако една от техните истини е вярата в стойността на приятелството, те трябва да не забравят своята цел - създаване на приятелства - и след това разумно да наблюдават какво поведение трябва да имат, за да постигнат онова, което искат. Как едно приятелство се развива от обикновено познанство? Какви общи характеристики забелязват в успешните връзки? Логиката ще им подскаже какво поведение дава най-добри резултати, за да създадат връзките, които искат. Преди всичко логиката им действа успокояващо. Тя им дава възможност да видят последователността на стъпките, през които трябва да преминат, и това им носи спокойствие на духа. Когато използват логиката, те се чувстват обвързани с другите и виждат как могат да маневрират успешно в обществото. В новите ситуации родените с лунен възел в Близнаци могат да се справят със своето безпокойство като разумно определят стратегиите си, защото планирането им създава чувство за непрекъснатост, от което те наистина се нуждаят.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme