Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Философът

Индекс на статията

Философът

Тези хора са имали много минали прераждания като философи. Живот след живот, независимо дали са били будисти, юдеи, мюсюлмани, или християни, те са изоставяли близките си, за да търсят истината. Ето защо в това прераждане все още имат склонност да се отдалечават от хората и да се движат в собствена посока. През цялото време в предишните си прераждания са търсили просветление - ако е било необходимо, изкачвали са се на върха на планината, за да намерят истината. Но след толкова много прераждания, в които целта им е била една, те са я намерили! В този живот не е необходимо да продължават да я търсят. Накрая, на върха, те са останали изолирани и самотни. Затова в този живот предизвикателството е да споделят своята истина, да се върнат към живот в обществото и да се свържат с останалите.

Желанието да бъдат винаги прави може да се окаже най-големият препъни камък за родените със северен възел в Близнаци по пътя към ефективното сближаване с хората и чувството за спокойствие и обич, които са присъщи на истинската обвързаност. Тъй като в миналите си животи те са били свещеници и философи, другите хора са следвали техните напътствия. Те са свикнали на тях да гледат като на винаги прави, без да им задават въпроси, затова е разбираемо защо хората с лунен възел в Близнаци влизат в този живот с определена арогантност. Но другите могат да почувстват високомерното им отношение и това ги кара да не се вслушват в думите им. В резултат на това родените със северен възел в Близнаци започват да чувстват, че хората около тях подценяват техния ум, защото не ги слушат. Това е пример как могат да си създадат проблеми в общуването.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme