Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Говорене

Индекс на статията

Говорене

Хората с лунен възел в Близнаци толкова са привикнали към мълчанието в големи групи, че може би се срамуват да споделят онова, което имат да кажат - макар че от тях стават много добри оратори. След като са чули идеите на останалите членове на групата, те могат да забележат разминаване между онова, което се твърди, и онова, което действително се случва. В този случай тяхна работа е да споделят истината за своя действителен опит. Те могат да чувстват такава енергия и страст, че да не са сигурни дали са изрекли правилните думи. Но ако нещо ги подтиква да говорят, за да изяснят нещата, те трябва да продължат и да споделят онова, което имат.

Ключът, за да направят успешно това, е първо да осъзнаят, че са чули и разбрали онова, което другият човек е казал и след това да отговорят по положителен начин, за да види той, че са чули думите му. (Например: "Ти се изрази красноречиво със сърдечна искреност и смелост" и т.н.) Тези думи могат да помогнат и ако родените със северен възел в Близнаци използват изразните средства на другия човек, за да постигнат взаимна обвързаност. Ако разбират какво казва другият човек, и те самите ще бъдат чути.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme