Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Обучение

Индекс на статията

Обучение

В това прераждане хората с лунен възел в Близнаци са тук, за да обучават. Те трябва да съобщят истините, принципите и практическото приложение на моралните норми в обществото. Те разбират вселенските закони и искат да помогнат на другите да се научат да ги прилагат по практически начини в ежедневните ситуации.

Те се учат да виждат истината, която лежи зад думите, и това, че трябва да слушат внимателно другите, за да разберат въпросите, които им задават. Ако се освободят от своите собствени представи за истина и действително се вслушат автоматично ще превключат на ценностната система на другия човек и спонтанно ще кажат - чрез откровен въпрос или ново късче информация - онези думи, които ще променят перспективата и за двете страни към една нова истина.

Ако хората със северен лунен възел в Близнаци гледат на себе си като на учители, а не като на философи, изцяло се променя изживяването, което имат, при споделяне на истината и този акт се превръща в истинска радост за тях. Като учители те не очакват другите да знаят онова, което те знаят, и това ги въоръжава с повече търпение, когато предават посланията си. Когато помагат на друг човек да открие собствената си истина, те постигат хармония и усещат топлите чувства, които се появяват между тях.

Като учители тези хора трябва да се разделят с предубежденията си и да позволят на другия човек да мисли свободно, без да се опитват да го направляват и да го карат да прави заключения, идентични с техните собствени. Това е разликата между истинския и риторичния въпрос.

Истинският въпрос подтиква другия човек да отговори в хармония със собствената си вътрешна истина, докато риторичният въпрос го манипулира и го кара да стигне до определени, предварително установени заключения.

Риторичните въпроси не са от полза за тези хора: истинските въпроси и логиката са даровете, които родените с тази възлова позиция носят, за да помогнат на другите да постигнат едно по-високо ниво на възприемане. Когато се държат като истински учители, те постъпват така, че от дадена ситуация да спечелят всички.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme