Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Въпроси

Индекс на статията

Въпроси

Въпросите са невероятно важно оръжие за тези хора. За тях може да бъде по-добре да задават въпрос, вместо да излизат с отговор. Ако не могат да намерят общ език с някого, трябва да зададат въпрос (не риторичен, а истински) и честно да се опитат да разберат какво мисли човекът до тях. Той често ще се препъва в истината на хората с лунен възел в Близнаци, когато се опитва да им отговори, защото тези хора притежават истината в своето енергийно поле!

Но когато действат, водени от мотива да се обвържат, подходящият начин, по който да изразят онова, което искат, и как да го кажат, автоматично се изяснява. Но докато схванат това, процесът е труден и изисква съзнателни усилия. Те трябва да насилят себе си да слушат и да задават въпроси и може да им бъде трудно да контролират своята неуморност. Но за родените с лунен възел в Близнаци задаването на въпроси, за да се намери повече информация, е много важно. То им помага да се чувстват "в момента" и замесени във взаимоотношенията. Онова, което причинява трудности на тези хора, е неспособността им да разберат, че има два вида разговори: обикновен разговор, в който хората просто споделят неща от ежедневието си, и една много по-дълбока обвързаност, която може да се появи само докато те обсъждат тема, която е свързана с духовността им и е значима. Истината е, че родените със северен възел в Близнаци могат да общуват по един истински начин - дълбок и значим - без да говорят за живота и смъртта, за философия или за много сериозни решения. Обвързаността може да се появи, когато се обсъждат обикновените неща от живота, но тези хора трябва да бъдат ангажирани и да задават въпроси. Когато наистина са активни, внезапно откриват, че всички искат да бъдат около тях -защото за другите е голямо удоволствие да говорят с хора, които имат северен лунен възел в Близнаци. На свой ред те искат да бъдат заобиколени с много и различни хора, защото харесват многообразните ситуации, в които могат да попаднат.

Но процесът включва отказ от желанието за контрол. Хората със северен възел в Близнаци са много добри в умението си да поддържат разговора с общи приказки, но ако искат да попитат приятел: "Защо отиваш в Чикаго?", те всъщност не знаят какво ще им отговори другият човек. Това означава, че не знаят как да реагират. Тъй като другият човек ще им съобщи нова информация, те осъзнават, че ще предоставят контрола върху разговора на него. В един момент от това се чувстват добре, но винаги се страхуват, че няма да знаят какъв следващ въпрос да зададат! Но когато престанат да се притесняват и позволят на другия човек да контролира разговора, онова, което искат да кажат, се появява съвсем естествено и тяхната истинска същност се разкрива по позитивен начин.

Когато родените с лунен възел в Близнаци се възползват от шанса, откажат се от желанието си да контролират, да задават въпроси на другите за техния живот и оставят себе си отворени, за да могат да се обвързват - по някакъв начин се създават много добри взаимоотношения. Те могат да разчитат на своята собствена интуиция и да вярват, че Вселената ще им помогне, когато е необходимо да се обмени енергия между двама души. По ирония те изобщо не изпитват страх, когато другият човек им задава въпроси - това им дава възможност да споделят своята истина!

Родените със северен възел в Близнаци искат да постигнат едно по-високо ниво на общуване с другия човек. Те искат да отидат отвъд границите, до които могат да стигнат сами. Но само чрез истинска комуникация с другите, новите, по-разширени идеи и решения могат да станат очевидни.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme