Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Езикът на тялото

Индекс на статията

Езикът на тялото

Тези хора печелят, когато разбират реакциите на другите и езика на тялото. Те често са повече загрижени за своите послания, а не толкова за ефекта, който думите им имат върху другите. Могат да кажат нещо и след това да видят, че другият човек изглежда шокиран. Вместо да оставят всичко да мине от само себе си, те трябва да се опитат да изяснят ситуацията с другия човек: "Забелязах, че се отдръпна. Дали не казах нещо, от което те заболя, или те обидих?" Ако другият човек отговори с "да", хората със северен лунен възел в Близнаци трябва да продължат:

"Моето намерение не беше да те нараня, затова мисля, че се е получило недоразумение. Какво си помисли, че искам да кажа?" Почти всички проблеми, които те имат във взаимоотношенията си, обикновено се оказва, че се дължат на нехайство при общуването.

В този живот родените със северен възел в Близнаци се запознават със себе си и се учат да разбират какво означава да бъдат човешки същества. Като се поставят в различни ситуации, тяхното разбиране за човешката природа се развива. Нещо повече: всички житейски ситуации, в които са срещали трудности им помагат да научат нещо за себе си. Когато започнат да разбират себе си по-дълбоко и да осъзнават противоречието, че и те са част от човешкия опит, започват да приемат различните лица на собствената си природа. Това им помага да разберат и да приемат противоречията в другите и са добре дошли обратно в семейството на човешкия род.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme