Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Проблеми с общуването

Индекс на статията

Проблеми с общуването

В резултат от самотата и изолацията в миналите животи родените със северен възел в Близнаци могат да говорят с часове, без да дават думата на друг. Те може и да зададат на другите някакъв общ въпрос, като "Как вървят нещата?", но ако другият човек насочи вниманието отново към тях, се възползват от възможността и не спират с монолога си. Могат да говорят за всичко, което се случва в техния живот, да си спомнят, да разкажат дузина истории, в които да се представят като герои, без другият човек да добави и дума. Тъй като не получава шанс да се включи в разговора или да разкаже своя собствена история, техният слушател загубва интерес.

След толкова много животи самота тези хора изпитват нужда да говорят непрекъснато. Те се чувстват неудобно от мълчанието, защото го свързват с изолация. Сега искат да се свържат с другите хора и ако по време на общуването се появи мълчание, те имат усещането за възникнал проблем и затова продължават да говорят, само за да запълнят празнотата.

Те научават, че разговорът е процес на умело взаимодействие: в него човек споделя една своя идея и трябва да има чувствителност, за да усети как другият човек я чува, да чака реакция и да изслуша мнението му. Тези хора не бива да забравят да насочват прожектора и към другия човек от време на време, да му задават въпроси за неговия живот и да споделят мнението си във връзка със събития от неговото ежедневие за да се опитат да му помогнат. Ако хората със северен възел в Близнаци не отстъпват мястото, обляно от светлината на прожектора, губят енергията, която другите хора влагат в общуването. Когато почувстват тази загуба на енергия, това трябва да бъде сигнал да позволят на другия човек да говори. Разговорът е като дишането - едно вдишване, едно издишване, и тези хора се учат, че и двамата трябва да имат шанс да се включат в него, независимо от това кой е в центъра на вниманието.

Например, когато говорят за проблеми, които са имали със свой колега, те могат да кажат: "Какво мислиш за това? Смяташ ли, че съм преценил правилно ситуацията?" След като другият човек отговори, те могат да попитат: "Как мина твоят ден? Беше ли спокоен, или трябваше да спориш с някого?" Ако им се стори, че другият човек не иска да отговаря, те трябва да проверят като попитат:

"Предпочиташ да не говориш за това или имаш нещо друго предвид?" За да се поддържа жизнеността на разговора, и двамата трябва да се включват активно. След като веднъж тези хора разберат как се получава един добър разговор, те стават експерти в тази област.

Родените със северен възел в Близнаци се учат да гледат на комуникацията като на средство за задоволяване на любопитството си - да имат желание да научат повече за другия човек. Те трябва да посрещнат с отворени обятия отговорите на другите, защото, когато ги свържат със своите идеи и проникновения, това може да създаде истина, която е по-могъща, отколкото всяка друга абстрактна истина.

Понякога тези хора изглеждат войнствени. Те си мислят, че имат нещо важно да кажат, и се страхуват, че няма да бъдат разбрани. Затова влагат много ентусиазъм и енергия в комуникацията, за да бъдат сигурни, че са ги разбрали правилно. Те могат да станат толкова свирепи и непреклонни, че другите да започнат да се чувстват атакувани и да се опитат да се защитават с отговорите си. И тогава, тъй като другият човек изглежда, че се съпротивлява, те могат да станат още по-настойчиви, докато разговорът не ескалира по един непрактичен, прекалено емоционален начин. Но трябва да осъзнаят, че хората се съпротивляват на начина, по който те са представили гледната си точка, а не на самата идея.

Хората със северен лунен възел в Близнаци имат склонност да говорят по много директен начин - да изказват своето мнение като неоспорима истина - и всяка една дискусия върху нея може да доведе до спор. На тях такава ситуация може да им харесва и да я смятат за стимулираща обмяна на идеи, докато другият човек може да гледа на разговора като една безсмислена битка на остроумия. Това може да им попречи на общуването с приятели в ежедневието, защото последните се изморяват от битката след известно време. Родените със северен възел в Близнаци трябва да се научат да се отдръпват и да се вслушват по-внимателно в другия човек. Те трябва да осъзнаят, че тяхната сила е в ясните спокойни мисли, а не в емоциите. Техните проникновения (когато са чули правилния въпрос) често са много добри, правилни разрешения на проблемите и когато е изречена по недраматичен начин, силата на идеята може наистина да бъде почувствана.

Хората с лунен възел в Близнаци имат нужда да вярват в разума на другия човек и в това, че той ще разпознае истината, без да е необходимо насилствено да му я налагат. Те се учат, че е важно да заместват нетърпението с уважение, ако искат наистина да бъдат разбрани и успешно да се свързват с другите хора.

Друга причина за прекомерната пламенност на тези хора при излагането на идеите им е желанието им тяхната истина да бъде призната. Това подхранва самочувствието им и им помага да се отпуснат, след като знаят, че гледната им точка се възприема. Но те трябва да разберат, че истината съществува сама за себе си и не й е необходима допълнителна енергия от тяхното его, тя няма нужда от допълнително гориво или фанфари, за да се докаже правотата й. Всъщност колкото по-спокойно е изложена, толкова по-добре, за да може другият човек да се почувства незастрашен и да я приеме. Независимо от това колко благородни са мотивите им, тези хора не трябва да използват мощната енергия на своето его, за да изложат по-добре гледната си точка. Другите просто няма да ги изслушат.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme