Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Носачи на истината

Индекс на статията

Носачи на истината

Тези хора често не осъзнават цялото значение на посланието, което получават. В горния пример човекът със северен лунен възел в Близнаци би могъл да се прибере вкъщи вечерта и внезапно да осъзнае: "Разбира се, това е причината, поради която не мога да успея! Мислите ми са истинска бъркотия, а онова, от което се нуждая, е да разделя всичко на малки части, и да се справям с всяка една поотделно!" Хората със северен възел в Близнаци никога не бива да приемат, че даден въпрос не си струва да се обсъжда. Ако някой е искрено заинтересован и търси информация, тези хора винаги ще се опитат да помогнат да я намери. Те са носачи на истината и като помагат на другите да открият информацията, от която се нуждаят, те често разкриват една по-голяма истина.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme