Facebook Страница

Северен възел в Близнаци - Безпокойства и страхове

Индекс на статията

Вътрешни конфликти

Безпокойства и страхове

В много минали прераждания родените със северен лунен възел в Близнаци са били духовни съветници, наставници и е трябвало да бъдат сигурни за неща, за които другите са изпитвали съмнения и страхове. Тяхното подсъзнание им е казвало: "От теб се очаква да знаеш всички отговори." Техните цели са изисквали пълно отдаване и вяра, затова сега подсъзнателно се опитват да пренебрегнат появяващите се страхове или съмнения.

Те имат склонност да преценяват себе си като се сравняват с другите по начини, които им пречат да видят истинските си чувства. Например един човек с това възлово положение може да каже: "Знаеш ли, аз наистина не съм щастлив в моята работа... но не зная какво искам да правя точно сега... и съм щастлив, че изобщо имам работа! Всъщност никой не харесва работата си!" Тези хора изглеждат като че всичко са обмислили. Те не биха казали: "Нямам представа какво трябва да правя с живота си." Вместо това ще изрекат "Планирам да започна да уча право", и след това ще изредят шест причини защо го правят. Дори ще изложат и недостатъците: "Вече съм мислил за отрицателната страна на това мое решение, но мисля, че това е, което искам да правя." Когато представят себе си на другите като хора, които знаят отговорите на всички въпроси, такова поведение прекъсва, вместо да подканя към комуникация, общуване и споделяне на онова, което ще им даде нов поглед и допълнителна информация.

Те се объркват, ако трябва да се възползват от идеите и мнението на другите, защото не искат да се чувстват слаби - не искат да се изправят лице в лице с фактите, когато в действителност нямат всички отговори. Тъй като се страхуват, че другият човек ще им каже нещо, което не искат да чуят, те неизменно общуват по начин, който обезкуражава другите да участват в разговора. Тези хора също се страхуват, че истинската комуникация с другите може да разкрие нещо по-дълбоко за тях, което ще накара съмненията, страховете и вътрешната обърканост да се увеличат.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme