Facebook Страница

Северен възел в Телец - Склонност да осъждат другите

Индекс на статията

Склонност да осъждат другите

Родените с лунен възел в Телец изобщо не съзнават сериозните рани, които нанасят на другите, когато правят неправилни преценки за тях. Без да се съобразяват с чувствата на хората около себе си и без да мислят, те се втурват да разрушават с гневен ентусиазъм изградената система от вярвания на другия човек. За тях няма нищо свято и затова те нямат задръжки да разрушат нещо, което може да бъде свято за другите.

Не е необходимо да казвам, че ако имаш склонност да съдиш другите, това не ти създава приятели. В действителност това те отдалечава от онези, които при други обстоятелства биха могли да бъдат близо до теб. Хората не им вярват, защото се страхуват да не бъдат осъдени. Родените със северен възел в Телец се учат да не разрушават онова, което другите са построили, и вместо това да се съсредоточат върху изграждането на нещо, което е важно и ценно за тях. Най-добрият начин да се преборят със злото е енергично да развиват доброто в себе си.

Всъщност нещата, които ги тревожат в поведението на другите, могат да бъдат знак, който да им помогне да открият собствените си ценности. Например, ако те критикуват някой за това, че има две сексуални връзки едновременно, това може да е намек, че те самите ценят моногамността и следователно това качество трябва да бъде отбелязано в техния списък на важните ценности. Когато започнат да живеят според тях, те ще поемат по пътя на изграждането на чувство за собствената си стойност. А като бъдат неизменно верни на вътрешните си ценности, те няма да съдят толкова строго другите, които имат различни разбирания.

Родените със северен лунен възел в Телец имат склонност да бъдат и силно критични към себе си и така да подкопават собствената си самоувереност. Те имат свой кодекс за правилното поведение и измерват всички според него като най-сурово се отнасят към себе си. Те могат да бъдат най-лошият си враг. Когато нещата не се получават по начина, по който очакват, обвиняват себе си и смятат, че не са постъпили правилно. Това означава, че страдат двойно: веднъж заради моментното си лошо настроение и отново като се винят за това, че са позволили настроението им да бъде лошо.

Те често сравняват себе си с другите хора и са ревниви към онова, което другите имат - това прекалено усложнява живота им и ги прави нещастни! За всеки от нас важи правилото, че когато нещо ни прави щастливи, това означава, че сме на прав път. Но мигът, в който се сравним с другите, ние губим. Винаги има хора, които са на по-високо или по-ниско ниво от нас, в зависимост от стандартите, които използваме. Родените със северен възел в Телец се учат, че не е тяхна работа да съдят другите, тяхната задача е просто да преминават през живота като се справят с всяка ситуация по най-добрия начин, по който могат, и се придвижват стъпка по стъпка в посоката, която чувстват, че е значима за тяхната личност.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme