Facebook Страница

Северен възел в Телец - Да се интересуват само от собствения си живот

Индекс на статията

Да се интересуват само от собствения си живот

Тъй като хората с лунен възел в Телец често не са наясно със собствените си граници, имат склонност да се бъркат в живота на другите. Те се чувстват свободни да нахлуват в живота им, но биват шокирани, когато другите се намесват в собствените им дела и това може да ги накара да бъдат ненужно упорити. Когато разсъждават върху подсъзнателните мотиви на човека до тях, те си правят най-различни изводи за него. След това се тревожат, защото са решили как той трябва да се държи, но не го прави.

Проблемът е, че хората с това разположение проектират своите собствени ценности върху другите и след това ги осъждат, ако не отговарят на стандартите им. Целите на другия човек може да са напълно различни и пътят, по който се движи, може да бъде съвсем правилен за него.

Например, ако една жена със северен лунен възел в Телец търси брак и обвързване, тя може да гледа много осъдително на своя приятелка, която се среща с мъже, неподходящи за брак. Но тази приятелка може да не желае да се обвързва в този момент от живота си, затова кратките и приятни връзки с мъже могат да и се струват съвсем нормални. Хората със северен възел в Телец трябва да проявяват разбиране и да приемат, че другите имат различни ценности и стремежи. Те трябва да стоят настрана от личния живот на хората около себе си и да се концентрират върху собственото си развитие.

Родените с лунен възел в Телец също така имат склонност да не се съобразяват, да изказват своите идеи по един емоционален начин и да имат осъдително отношение към другите, което кара хората около тях да се чувстват неудобно. Те посочват грешките им, без да осъзнават, че е възможно и те самите да притежават подобни качества. Тъй като родените със северен възел в Телец все още не са ги открили у себе си, те не могат да правят коментари, без силно емоционално преувеличаване. Изходът е да разпознаят подобна склонност или поведение в себе си и да си простят за него - тогава няма да е необходимо да търсят оправдание за себе си, като опитват да определят как трябва да се държат другите.

Когато в собствените си действия се водят от качествата, които ценят, тогава ще могат вече да бъдат спокойни. Те повече няма да се изкушават да съдят другите, когато се сблъскат с поведение, от което не се възхищават, защото ще са придобили познанието, от което имат нужда: ще знаят кои са и на какво държат.

Друг аспект от склонността на родените със северен лунен възел в Телец да се намесват в работата на тези около тях идва от миналите им животи на духовни изцелители (психиатри, психолози, съветници, лекари, които са използвали нетрадиционни методи), които са се специализирали в изследване дълбочините на подсъзнателния живот на другите. Но в това прераждане от най-голяма полза за тях ще бъде да се отделят от енергийните полета на чуждото съзнание и вместо това да се съсредоточат върху собствените си дела.

Тези хора са много чувствителни към проявата на осъдително поведение от страна на другите и ако някой повлияе на тяхното енергийно поле по отрицателен начин, ще бъде добре да не прекарват много време с него. В миналите си животи те са развили склонност да разбират идеално останалите и да бъдат колкото е възможно по-близо до тях. Те са започнали много ясно да съзнават как даден човек гледа на тях, за да могат да приспособят своето поведение мигновено, така че да улеснят най-много връзката. Но в това прераждане, ако използват своята чувствителност, за да открият как другите гледат на тях, това ще ги отдалечи от възможността просто да бъдат себе си. Тяхната задача е да стоят далеч от мислите и делата на другите. Един добър девиз за тях е: "Онова, което другите мислят за мен, не ме интересува!"

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme