Facebook Страница

Северен възел в Телец - Злоупотреби

Индекс на статията

Злоупотреби

В предишните прераждания злоупотребата е била важен фактор за родените със северен лунен възел в Телец - те едновременно са злоупотребявали с другите и другите са злоупотребявали с тях - и този фактор се е дължал на силовите битки в резултат на връзки, които са били прекалено консуматорски. Едно от главните им предизвикателства в този живот е да отделят своята идентичност от тази на родителите си. Те трябва да установят собствени граници, за да прекъснат тази връзка, в противен случай това води до нови подобни битки. Тези хора се учат да не злоупотребяват със силата, която имат и понякога могат да усвоят този урок като самите станат жертви. Тъй като са били жертви в ранния си живот, те имат избор: или да злоупотребяват с другите, когато станат възрастни, или да разрушат този модел и да не отмъщават за начина, по това как са се отнасяли към тях. Те се учат на любов и всеопрощение и тези уроци могат да следват по петите една ситуация, в която са били нечестно наранени.

Понякога хората с лунен възел в Телец отричат трудното си детство, дори когато злоупотребата с тях е била съвсем явна. Те имат склонност да описват своите родители като добри и да гледат на злоупотребите като заслужено наказание за това, че са били лоши. Те имат силно желание да поемат вината. Имах една клиентка със северен лунен възел в Телец с две деца. Нейните родители сериозно бяха злоупотребявали с нея по време на детството й: сексуално, физически и емоционално. Но тя мислеше, че са били добри родители. Тази жена накрая потърси психиатрична помощ и един ден лекарят я попита: "Какво трябва да направят децата ви, за да почувствате, че заслужават същото наказание, каквото вие сте получавала като дете?" Това я накара да види истината, защото разбра, че няма нищо, което нейните деца биха направили, за да може тя да постъпи с тях по същия начин и да намери оправдание за подобно поведение.

Когато родените със северен възел в Телец страдат от злоупотребите с тях като възрастни, те трябва първо да осъзнаят, че това се случва. Тогава да се измъкнат от тази ситуация и да прекъснат психологическата връзка с тези хора с помощта на всеопрощението. Често те много добре се повлияват от психотерапия или от друг вид интервенция, която им помага да открият и да се освободят от спомените си за злоупотреби в детството и чувството на вина. Тяхната склонност да приемат себе си като неизменно лоши и нехаресвани от другите е всъщност една прекалено чувствителна проверка за това дали ще получат признание от тях. Когато престанат да го търсят те вече няма да бъдат толкова уязвими дали ги харесват. Понякога хората, които са злоупотребили с тях, наистина ги отбягват и причината е разбираема: ако човек върши подобно нещо, той изпитва силно чувство на вина.

Родените с лунен възел в Телец са майстори на съзиданието. Когато се концентрират върху изграждане на една връзка и го правят по свой начин, в съзвучие с тяхното усещане за удобство, тя продължава завинаги. Тяхното предизвикателство е да не позволяват енергията на другите хора да разрушава чувството им за удобство - не е в тяхна полза да разрешават удари по себе си по какъвто и да е начин.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme