Facebook Страница

Северен възел в Телец - Способност да правят разлика

Индекс на статията

Способност да правят разлика

Тъй като не са родени със знанието какво е важно за тях в живота, хората със северен възел в Телец имат склонност да проучват какви са ценностите на другите. Но това никога не дава резултати, защото когато другите споделят какво е важно за тях, родените с тази възлова позиция казват: "Това не е важно, защото...", и другият човек чувства, че не е получил необходимото признание. Хората с лунен възел в Телец не само губят онова, което търсят, но този процес извежда другия човек от релси и му пречи да преследва собствените си цели, затова той често се чувства разстроен.

Родените със северен лунен възел в Телец са прекарали много минали прераждания, живеейки според ценностната система на другите и понякога са крили това, което искат, защото са мислили, че не е социално приемливо или няма да бъде добре за близките им. Но в това прераждане, за да изградят чувство за собствената си стойност, те трябва да правят разлика между ценностите на другите и техните собствени и да удовлетворят личните си желания. Само когато тръгнат да преследват онова, което действително искат, те ще се почувстват добре. Например, ако спечелването на много пари е важно за тях, тяхната склонност е да позволяват ценностите на другите да побеждават техните: "О, това е толкова материалистично, а ти си духовно извисен човек." След това те започват да се чувстват зле и да потискат своето желание, Това е типичен пример как подкопават собствената си значимост.

Но ако тези хора се опитат да потиснат собственото си желание за забогатяване, поради неодобрението на някой друг, те накрая ще се окажат с парични проблеми. Ако се опитат да ги разрешат, нещо ще работи срещу тях, защото ще се чувстват виновни за финансовия си успех. Тогава ще бъдат „парализирани", без да знаят защо не могат да се справят с този аспект от своя живот, и ще се чувстват зле. Затова, ако желаят да бъдат богати, най-доброто решение е открито да преследват целта си.

Неспособността да правят разлика ги кара да привличат към себе си хора, които им носят неприятности. Може би вследствие на миналите си животи, когато са работили с емоционално разстроени хора, или това че са били привличани от живот на ръба, родените с лунен възел в Телец имат склонност да се сблъскват с хора, които носят истински риск при близки отношения. Когато се свържат и доверят с подобен човек, те винаги остават разочаровани. Тези хора ясно съзнават кога имат работа с някой, който е обграден с толкова неприятности, че не може да им даде нищо, но независимо от това биват привлечени от него. Те си мислят, че могат да помогнат и да изцелят другия човек, затова очакват той да им бъде благодарен и да им отвърне със същото. Но това е равносилно на загуба за тези с лунен възел в Телец! Тяхната работа е да могат да правят разлика и да създават връзки с тези, които са психически здрави.

Един начин, по който могат да се сблъскат с неподходящ човек, е когато за да получат признание, те приемат ценностите на другите. Например дори и да не вземат наркотици, те могат да говорят за това и да го изтъкват, ако смятат, че така ще изглеждат по-добре в нечии очи. Това обърква и тях и другите: Те отблъскват онези, които в нормална ситуация биха могли да бъдат привлечени от тях, и привличат тези, които имат същите ценности, за които родените със северен възел в Телец само претендират, че притежават. Ако те разберат какво е наистина важно за тях и ясно изразят своите ценности, тогава ще привлекат напълно подходящи хора.

В това прераждане хората с лунен възел в Телец се нуждаят от стабилност, а не от проблеми. За да я постигнат в една връзка, те не бива да позволяват на своя партньор да принизява ценностната им система. Ако техният партньор каже нещо, от което те се чувстват неудобно, могат да му покажат това с думите: "Това не ми е приятно."

По този начин ще накарат другия човек да разбере къде са техните граници и ще му дадат възможност да се приспособи за да действа в съзвучие с онова, от което те се нуждаят. С развитието на връзката ще стане очевидно дали този човек е подходящият партньор.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme